Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr. Kamuran ERONATÖZGEÇMİŞ  

İletişim:

Mail: keronat@dicle.edu.tr

Dahili: 8258


Kamuran ERONAT 1967’de Diyarbakır’da doğdu. 1986 yılında Diyarbakır AnadoluLisesi ile noktalanan lise öğrenimini, 1988 yılında Fırat ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile başlayan üniversiteöğrenimi takip etti. 1992 yılındaki mezuniyetinden sonra 1993’te aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimine başlayan Kamuran ERONAT, “Türk Hikâyeciliği ve Rasim Özdenören” konulu yüksek lisansçalışmasını 1995’te tamamladı. Bu arada kısa bir dönem öğretmenlik yapanERONAT, 1994 yılında ise Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik görevine başladı. Bu üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Adalet Ağaoğlu-İnsan ve Eser adlı doktora çalışmasını 2004’te tamamlayarak bilim doktoru unvanını alan Kamuran ERONAT, 2006 yılında aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2007-2009 yıllarında mevcut bölümde bölüm başkanlığı yapan; ulusal ve uluslar arası nitelikteki dergilerde çeşitli makaleleri bulunan ERONAT, evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmekte ve  bölümdeki öğretim üyeliği görevinisürdürmektedir.


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Fırat Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Fırat Üniversitesi

1995

Doktora

Türk Edebiyatı Eğitimi

Dicle Üniversitesi

2004

 

5.     Akademik Unvanlar:

YardımcıDoçentlik Tarihi: 24.02.2006          

DoçentlikTarihi               :   09.03.2016                                   

ProfesörlükTarihi           : 

28.12.2007-20.08.2009 tarihleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı

27.08.2012 tarihinde Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı

 

6.     YönetilenYüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri:

a. Zehra Tekin, “Hasan Ali Toptaş’ın Romanlarının Yapı ve Tema Bakımındanİncelenmesi” 2011.

b. Özge Cengiz, “Suat Derviş’in On Üç Romanında Yapı ve Tematik Kurgu”.2011.

c. Ruşen Perinçek, "Kamuran Şipal'in Öykülerinin Yapı Ve Tematik Yönden İncelenmesi, Devam Ediyor.

d. Fikret Erdoğan, "Ayfer Tunç- İnsan ve Eser", Devam Ediyor.


6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

a. ERONAT, Kamuran (2005) “AdaletAğaoğlu’nun Fikrimin İnce Gülü Adlı Romanının İncelenmesi” , Yearbook of TurkicStudies-BELLETEN (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-BELLETEN), 2005/1, s. 93-106

b. ERONAT, Kamuran (2005) “Kemal Tahir’’in Sağır Dere veKörduman Romanlarında Halk Bilimi Öğeleri” , Internetional and QuarterlyJournal of Folklore (Milli Folklor- Uluslar arası Halk Bilimi Dergisi, S.65,Bahar 2005, s.94-101

c. ERONAT, Kamuran(2010) “Süleyman Nazif’in EserlerindeVatan ve Özgürlük Anlayışı”, Erdem, S. 56, 2010, s. 59-68

d-ERONAT, Kamuran(2011) “Sabahattin Ali’nin “Ses”Hikayesinde Mekan-İnsan İlişkisi”Erdem, S.59,2011, s. 121-128

e. ERONAT, Kamuran(2013), “Mevlana Mesnevisindeki Meseller ile Küçürek Öyküler Arasındaki İlişki” Erdem, S.65, 2013.


 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan   bildiriler

a. ERONAT, Kamuran(2013), “Cahit SıtkıTarancı’nın Şiirlerinde Yalnızlık Duygusu”, Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Diyarbakır, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s.469-482, Ankara.

b.ERONAT,Kamuran (2014),’Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Merhamet Algısı’ 12-14 Nisan 2012, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1. Baskı, s.287-300, Ankara.

c. ERONAT, Kamuran, 'Nükteleri, Fıkraları ve Üslûbuyla Süleyman Nazif', Uluslararası Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, 26-27 Mart 2015, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır. (Atatürk Kültür Merkezi tarafından basılacak.) 


7.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

a. ERONAT, Kamuran, “Türk Halk Kültüründe Nevruz Gelenekleri”, AtatürkKültür Merkezi Başkanlığı ve Şırnak Valiliğinin Ortaklaşa Düzenledikleri NevruzEtkinlikleri Çerçevesindeki Konferans, 19 Mart 2007, Şırnak. (Basılmamıştır.)

b. ERONAT, Kamuran, ‘Ziya Gökalp’in Türk Edebiyatına Katkıları 25 Mart 2002 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi KonferansSalonu(Basılmamıştır)

c. ERONAT, Kamuran 30 Ağustos Zaferi’nin İç ve Dış Dünyadaki Yankıları (1995 Diyarbakır)

d. ERONAT, Kamuran ‘Farklı Yönleriyle İstiklal Şairimiz Mehmed Akif panelinde Milli Hissiyat ve Mehmet Akif ‘ konulusunumla katılım(12.03.2012 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi)

e. ERONAT, Kamuran 'Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı, Kişiliği ve İstiklal Marşı', Diyarbakır Valiliği-Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğinde Düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinlikleri, 12 Mart 2014 Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Konferans Merkezi. 


7.5.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

a. ERONAT,Kamuran,(2009) “Gün Uzar Yüzyıl Olur Romanında Mitik ve Modern Mankurtlar”,Cengiz Aytmatov adlı çalışma ile ilgili kitapta bölüm yazarlığı,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. (Uluslar Arası Kitap)

b.ERONAT, Kamuran(2013), "ll. Yeni Şiirinde Ölüm Teması" Prof.Dr. Önder Göçgün'e Armağan, C.1, Pamukkale Üni. Yayınları, s.481-508.7.6.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

a. ERONAT, Kamuran (2005) “Cahit Sıtkı Tarancı’da Düş veGerçek Çatışması”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi S.5, Bahar2005, s.47-53

b. ERONAT, Kamuran (2007) “Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Çocuk ve Gençlik”, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, S.9, Temmuz 2007, s.33-43

c. ERONAT, Kamuran (2004) “Adalet Ağaoğlu’nun Bir DüğünGecesi Romanında Dalganın Kırıldığı Anlar” , Türk Dili, S. 636, Aralık 2004.s.812-816

d. ERONAT, Kamuran(2008) “Sait Faik’in “Son Kuşlar”Hikâyesinde Çevre Duyarlılığı ve Simgesel Yansıması” Türk Dili, S.676, s.316-320

e. ERONAT, Kamuran(2010) “Cahit Sıtkı Tarancı’nın ŞairKimliği ve Şiir Poetikası”, Türk Dili, S. 708, Aralık 2010, s. 636-646

f- ERONAT, Kamuran(2011) “Mehmet Akif Ersoy’da Milli Duyarlılık ve Varoluş Mücadelesi” Türk Dili, S. 720, Aralık 2011. s.508-520


7.7.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

a. Kayseri Erciyes Üniversitesinde “1980 Sonrası Türk RomanıSempozyumu” na “Adalet Ağaoğlu’nun Romanlarında Kentli Kadın ve Problematik Konumu” adlı bildiriyle katılım, 27-28 Mart 2008 Kayseri (Bildiri kitabında yayımlanmıştır.)


7.8.  Diğer yayınlar

Kitap

ERONAT, Kamuran " 'Bozkurdaki Su' Ceyhun Atuf Kansu", Grafiker Yayınları, 2014 Ankara.

ERONAT, Kamuran “Adalet Ağaoğlu-İnsan ve Eser”, Maya Akademi Yayınları, 2010 Ankara. (Bu çalışmanın Özgün Araştırma Eseri olarak basılması yönünde Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı bulunmaktadır.)

      

Dergilerde Hakemlik

a-Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisinde Hakemlik

b- Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde Hakemlik

 

Yayımlanmış Kitapta Bölüm Yazarlığı:

a. ERONAT, Kamuran (2007) “Cahit Sıtkı Tarancı Hayatı veSanatı”, Ölümünün 50. Yılında Cahit Sıtkı Tarancı 1. Bas., Ankara, T.C.Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını:345


8. Atıflar

1- Kelime Erdal (2011), "Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Eğitsel Mesajlar”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.41, s.146-157.

2- Ufuk Şahin (2013), "Bir Eleştirel Söylem Biçembilim Uygulaması: Adalet Ağaoğlu'nun ‘Karanfilsiz’ Adlı Hikâyesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  17(3), 79-104.

3- Ayşe A. Dinç-Sezai Coşkun (2013), "Adalet Ağaoğlu'nun Hikâyelerinde Kentleşme", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.18, s. 135-155.

4- Hüsrev Akın (2010), “Cahit Sıtkı’nın Şiirine Kaynak Olarak Din”, Turkish Studies, 5/2, 762-771.

5- Elif Sayar (2014), “Adalet Ağaoğlu’nun “Savun Sevdam Sen Savun”, Turkish Studies, 9/3, 1245-1255.

6- Fatih Sakallı (2013), "Kemal Tahir'den Bir Köy Romanı Örneği: Sağırdere", Prof. Dr. Önder Göçgün'e Armağan, C.2, s.959-967, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, Denizli.

7- Nurullah Ulutaş (2013), "Egzistansiyalist Felsefe Açısından Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Aşk Olgusu”, Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010 Diyarbakır, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s.509-529, Ankara.

8- Mustafa Yiğitoğlu (2013), "Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Suçluluk ve Pişmanlık Duygusu”, Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010 Diyarbakır, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s.659-666, Ankara.

9- Abdulbasit Sezer, Erdost Özkan (2011), Dil ve Anlatım Sanatları, Pulat Basımevi, s.353-356, Ankara.

10- Feyza İslamoğlu (2013), "George Orwell'in 'Bin Dokuz Yüz Seksen Dört' Adlı Romanı İle Cengiz Aytmatov'un 'Gün Olur Asra Bedel' Adlı Romanının 'Düşüncesuçu' Bağlamında Karşılaştırılması", Turkish Studies, Volume 8/8, Summer, p.701-719, Ankara-Turkey.

11. Büşra Sürgit (2014), "Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak Romanında Eğitsel Sorunlar ve Öğretmen İmgesi", FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, S.4, Güz/Autumn s.141-156, İstanbul-Turkey. 

 

12- Rezan Karakaş, (2012) "Cahit Sıtkı Tarancı'nın Eserlerinde Masalın İşlevi", Karadeniz (Black Sea) Yıl 4, S. 13, s.135-155, Ankara- Turkey.

13- Hakan Akdoğan, (2011) "Ayna, Gizem, Yalnızlık, Tarancı" Bursa Kent Rehberi ve Yaşam Dergisi, s.96-97, Ağustos-Eylül Sayısı, Bursa.

14- Serdar Akarkan, (2013) "Adalet Ağaoğlu'nun Tiyatrolarında Yapısalcı Eleştiri Uygulaması", Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

9.   Projeler

10.   İdari Görevler

      a. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı

      b. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcılığı

     c.  Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı11. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

12. Ödüller

Dicle Üniversitesi Öğrenci Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketinde 2009 Üniversite ikinciliği.


13. Televizyon ve Radyo Programları

30 Ağustos 1995, 30 Ağustos'un Dış ve İç Dünyadaki Yankıları, TRT 2 Televizyonu.

12 Nisan 2003, Cahit Sıtkı Tarancı, Güneş Üstümüzde Programı, TRT GAP Televizyonu.

25 Mayıs 2006, Atatürk, 19 Mayıs Gençlik ve Türk Edebiyatı, TRT GAP Televizyonu.

24 Haziran 2007, Edebiyatımızda Adalet Ağaoğlu, TRT GAP. 

13 Ekim 2013, Cahit Sıtkı- Şairimizin Şiire Katkıları ve Şair Yönü, TRT Radyo.

4 Temmuz 2014, Sahur Programı- Edebiyat ve Diyarbakır Kültürü, Sky 360.

 

14.  Son iki yılda verdiğinizlisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Yılı/Dönemi

Dersin Adı

TUK

Öğrenci Sayısı

Düzeyi

 

 

2011-2012/

Güz

TDE-109 Yeni Türk edebiyatı

TDE-209 Yeni Türk edebiyatı

TDE-309 Yeni Türk edebiyatı

TDE-315 Batı Edebiyatı

TDE-319 Eleştiri

TDE-409 Yeni Türk edebiyatı

 

 303

 202

 202

 202

 202

 202

 

 

 

 

 

 

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

 

 

2011-2012/

Bahar

TDE-110 Yeni Türk edebiyatı

TDE-210 Yeni Türk edebiyatı

TDE-310 Yeni Türk edebiyatı

TDE-316 Batı Edebiyatı

TDE-320 Eleştiri

TDE-410 Yeni Türk edebiyatı

 

 303

 202

 202

 202

 202

 202

 

 

 

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013/

Güz

TDE-111 Türkçe Kompozisyon I 

TDE-113 Edebiyat Bilgilerine Giriş I

TDE-117 Türk Romanı I

TDE-219 Eleştiri

TDE-315 Batı Edebiyatı

TDE-325 Şiir Tahlilleri

TDE-425 Tenkit Tarihi

TDE-419 Cumhuriyet Dönemi Türk Edb

TDE-409 Yeni Türk Edebiyatı

TDE 617 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Eleştiri II

TDE 619 Roman Teorisi ve Roman İnceleme

TDE 633 Şiir Dili 1

 202

 202

 202

 202

 202

 202

 202

 202

 202

 303

 

 303

 

303

 

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

 

Yüksek Lisans

 

Doktora

 

 

 

 

 

 

2012-2013/

Bahar

TDE-112 Türkçe Kompozisyon II

TDE-114 Edebiyat Bilgilerine Giriş II

TDE-118 Türk Romanı II

TDE-220 Eleştiri

TDE-316 Batı Edebiyatı

TDE-326 Şiir Tahlilleri

TDE-426 Tenkit Tarihi

TDE-420 Cumhuriyet Dönemi Türk Edb.

TDE-410 Yeni Türk Edebiyatı

TDE 618 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Eleştiri II

TDE 620 Roman Teorisi ve Roman İnceleme

TDE 634 Şiir Dili ll

 202

 202

 202

 202

 202

 202

 202

 202

 202

 303

 

 303

 

303

 

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

 

Yüksek Lisans

 

Doktora

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.