Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Resul ÖZAVŞARÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Resul ÖZAVŞAR

Doğum Tarihi: 20.07.1982

İletişim: 

Mail: rozavsar@gmail.com

Dahili: 8246


Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

İnönü Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Dicle Üniversitesi

2009

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Dicle Üniversitesi

2013


Yüksek Lisans TezBaşlığı ve Tez Danışmanı: MarzubânâmeTercümesi (Metin, Çeviri, Art Zamanlı Anlam Değişmeleri, Dizin);Prof. Dr.Sadettin ÖZÇELİK.

Doktora Tez Başlığıve Tez Danışmanı: Tarama Sözlüğü ve Türkçe Sözlük'e Göre Anlam Değişmeleri;Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Dicle  Üniversitesi

2005-2009

Ar. Gör.

Edebiyat Fakültesi, Dicle  Üniversitesi

2009-2014

Yrd. Doç. Dr.

Edebiyat Fakültesi, Dicle Üniversitesi

2014-


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlananmakaleler :

A1. Özavşar,Resul (2012),“Kısasu’l-Enbiya Üzerine Düzeltmeler”, Turkish Studies Sayı: 7/4,s. 2457-2472,Ankara.


B. Uluslararasıbilimseltoplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılanbildiriler :

B1. Özavşar,Resul (2012),“Sezai Karakoç’un Şiir Dilinde Sapmalar”, 12-14 NisanUluslararası Sezai KarakoçSempozyumu, Diyarbakır.

B2.  Özavşar, Resul (2012), “ArtZamanlı Anlam Değişmeleri: MarzubannameTercümesi Örneği”, 18-20 NisanUluslararası Katılımlı Bilim ve KültürSempozyumu, Batman.


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.