İİBF Dergisi
Get Adobe Flash player
 
BİST’de Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Firmalarının Finansal Analizi (Araştırma Makalesi - İşletme/ Research Article on Financial Management) 

M. Sait Işıldak

Duygusal Zekâ, Yaşam Tatmini ve İş Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen ve Bayburt Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (Araştırma Makalesi - İşletme/ Research Article on Management) 

Ömer Çınar, Fatma Zehra Özyılmaz

 Özel Sektör Yatırımlarının Belirleyenleri Üzerine Bir Analiz: Türkiye Örneği (Araştırma Makalesi - İktisat/ Research Article on Economics)

Burcu Özcan, Ayşe Esra Peker

 UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Kapsamında Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Faaliyetlerinin Raporlanması (Araştırma Makalesi – Finans-Muhasebe/ Research Article on Financial Management-Accounting)

İbrahim Çemberlitaş, Kudbeddin Şeker

 İktisat Bölümü Öğrencilerinin Ekonometri Dersine İlişkin Tutumlarının Dersin Kazanımları Üzerindeki Etkisi (Araştırma Makalesi – İktisat/ Research Article on Economics)

Bülent Yıldız, Mehmet Aytekin, Şemsettin Çiğdem

DERGİMİZ SIS ve ISIFI İNDEKSLERİNDE TARANMAYA BAŞLAMIŞTIR
29.03.2019
2019 yılından itibaren dergimize sadece Dergipark sayfamız üzerinden makale alınacaktır
14.02.2019
DERGİMİZ 2019 BAHAR SAYISI İÇİN YAZI KABULÜNE DEVAM ETMEKTEDİR
03.12.2018
DERGİMİZİN 2018 GÜZ / KASIM SAYISI YAYINLANMIŞTIR
01.12.2018
Dergimiz SOBİAD atıf indeksinde taranmaya başladı.
20.07.2017
Dergimiz ASOS İndekste taranmaya başladı
28.03.2017
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.