İİBF Dergisi
Get Adobe Flash player
 

CİLT/VOLUME: 8          SAYI/ISSUE :15                                   >PDF<

İÇİNDEKİLER/CONTENS

 

DOĞU-BATI UYGARLIKLARI AYRIMI BAĞLAMINDA TÜRKİYE VE AVRUPA GÖÇMEN POLİTİKALARININ TARİHSEL TEMELLERİ ÜSTÜNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Seyfettin ASLAN & Vedat KOÇAL

KÖRFEZ KRİZİ’NİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (1989-1991)

Selim ERDOĞAN

D-8 ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE TİCARİ AÇIKLIĞIN ÇEVRESEL KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Dilek ŞAHİN

MİLLÎ GÖRÜŞ GELENEĞİNDEKİ SİYASÎ PARTİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE BAKIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Mehmet Emin KURT, Ömer TAYLAN, Mehmet Ali ŞEN

TİCARİ VE FİNANSAL DIŞA AÇIKLIK ORANI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Şener İLTER & Bahar BURTAN DOĞAN

 

Dergimizin mayıs (bahar 2018) sayısı için makale kabulü devam ediyor.
05.02.2018
Dergimiz SOBİAD atıf indeksinde taranmaya başladı.
20.07.2017
Dergimiz ASOS İndekste taranmaya başladı
28.03.2017
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.