Çüngüş Meslek Yüksekokulu
MYO Kurul

Meslek Yüksekokulumuz  Kurulu


 

Öğr.Gör.Reşat ÇELİKEL                  Başkan

Okutman Ahmet BULUT                  Üye

Ömer DAŞKIRAN                           Raportör

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.