Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü
Kıyal KAMCHYBEKOVA ABDİRAİM

       Yrd. Doç. Dr. Kıyal KAMCHYBEKOVA ABDİRAİM

                                                                


İletişim:

Dâhili: 8257

Mail: kkiyal@yahoo.com

 

 

 Eğitim Durumu: 

DERECE

BÖLÜM/ PROĞRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Kırgız Tili cana Adabiyatı Bölümü

Bişkek Gumanitardık Üniversitesi

1992

Yüksek Lisans

Kırgız Tili cana Adabiyatı Bölümü

Bişkek Gumanitardık Üniversitesi

1997

Doktora

Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Ankara Üniversitesi

2010

 

 

 Görevler:

Görevler

Görev Yeri

Yıl

Kırgız Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Milli Eğitim Bakanlığı- Bişkek

1997-1998

Rektörlük Özel Kalem Görevlisi

Uluslararası Atatürk-Alatoo Üniversitesi- Bişkek

1998-1999

Öğretim Görevlisi

Uluslararası Atatürk-Alatoo Üniversitesi-Bişkek

1999-2001

Öğretim Elemanı

Dicle Üniversitesi

2011-

 

 

Çalışmalar:

1.  a) Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-      Kırgız Türkçesinde Duyu Fiilleri” Ordu Üniversitesi, SBE, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Hazıran 2011, Ordu,  s.87-102

      2-   Sovyet Dönemi Kırgız Türkçesinde Dil Planlaması”, Türk Dünyası Dil ve

             Edebiyat Dergisi, 2008 Güz, Sayı 28, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara         

3-        Duyu Fiillerinin Anlamsal Özellikleri Üzerine”, AÜ, DTGF, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 3 Ankara  (Haziran 2011 yayınlanacak)

2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-       “Kırgız Türkçesi Açısından Sovyet Dil Politikası”, Türk Dünyası dergisi Yüce Erek, Mart 2007, Sayı 40, Ankara, s.32-35

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

    1. “1916 yılıın Trajedisi Kırgız Edebiyatında”, Kırgızistan’ın Dünya    

         Küreselleşmesindeki Yeri Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2003, İstanbul

   2. “Kasımalı Bayalinov’un Hayatı ve Edebi Şahsiyeti”, Doğumunun 110. Yılında     

        K.Bayalinov, Avrasya Yazarlar Birliği, 24 Aralık 2010, Ankara

  3. “Sovyet Dil Politikası ve Günümüze Etkileri”, The Second İnternational    

     Symposium of Türkology,12-14 September 2012, University of Warsaw, Poland

  4. “İşitme Duyu Fiilleri”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 17-19

     Mayıs 2013, İnternational Burch University, Saray-Bosna, Bosna Hersek

4.Diğer yayınlar

       Aktarmalar:

 “Adabiyat Bilimi Terminderi cana Türkiyadagı Abalına Baylanıştuu Oy-Pikirler”, (Türkiye Türkçesinden Kırgızcaya),Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Güz 2006, Ankara s.111-130

5.Projeler

TDK “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi”, (Kırgız Destanları: “Kurmanbek”, “Seyitbek” Destanlarının incelenmesi) 2007

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.