Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü
İletişim

ADRES:   Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 21280 Kıtılbil, Diyarbakır, Türkiye

ÖĞRETİM ELEMANI

DÂHİLİ

Yrd. Doç. Dr. Caşteğin TURGUNBAYER

8256

Yrd. Doç. Dr. Kıyal KAMCHYBEKOVA

8257

Öğr. Gör. Abdülmukaddes KUTLU

8233


8233

Arş. Gör. Hülya YALÇINKAYA

8233


8233


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.