Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü
Hülya YALÇINKAYA

Araştırma Görevlisi Hülya Yalçınkaya

İletişim:

Dâhili: 8233

Mail: hulyayalcinkaya_21@outlook.com


Eğitim Durumu: 

DERECE

BÖLÜM/ PROĞRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Dicle Üniversitesi

2011

Yüksek Lisans

Yeni Türk Dili

Dicle Üniversitesi

2013-

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Dicle Üniversitesi

2013-

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.