Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü
Caşteğin TURGUNBAYER

 Doç. Dr. Caştegin TURGUNBAYERBölüm BaşkanıİletişimDâhili:                                       Mail: jashtegin@gmail.com Eğitim Durumu: 

DERECE

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM/PROĞRAM

YIL

LiSANS

Bişkek Devlet Diller ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Rus Dili ve Edebiyatı

1993

YÜKSEK LİSANS

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türk Dili ve Edebiyatı

1996

DOKTORA

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türk Dili ve Edebiyatı

2002

 Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi

1999-2002

Doktora çalışması

Çukurova Üniversitesi

1997-2002

Yrd. Doç. Dr.

Dicle Üniversitesi

2006-2017

Doç. Dr.

Dicle Üniversitesi

2017-

Ödüller 

2007

Türk Dil Kurumu başkanlığından Teşekkür Mektubu

2008

Dicle Üniversitesi Akademik Performans Başarı Ödülü

2009

Türk Dili ve Türk Dil Kurumunun Teşekkür Belgesi

2011

Diyarbakır Valiliği Teşekkür Belgesi

                      YAYINLAR1. TEZLER 1.1. TURGUNBAYEV, Caştegin, “Aktualnoye çleneniye kak osnova opredeleniya tipov svyazey v tekste” başlıklı Kırgızistan Diller ve Sosyal Bilimler Devlet Enstitüsü Yüksek Lisans Bitirme Tezi, 1993.1.2. TURGUNBAYEV, Caştegin, “Er Töştük Destanında Bildirme Kipleri Çekimleri”  başlıklı Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Bitirme Tezi, 1996 (Danışman: Prof. Dr. Ş. Halûk Akalın)1.3. TURGUNBAYEV, Caştegin,  “Kırgız Türkçesinde Sıfat-fiil Ekleri (Şekil-Anlam-İşlev ve Türkiye Türkçesi ile Karşılaştırma)” başlıklı Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2002 (Danışman: Prof. Dr. Ş. Halûk Akalın). 2. KİTAPLAR 2.1. TURGUNBAYEV, Caştegin,  “Kırgız Türkçesinde Sıfat-fiil Ekleri” TDK yayınları, 2004 3.ÇEVİRİ KİTAPLAR 3.1. TURGUNBAYEV, Caştegin,“Teleütçe Ağzı Sözlüğü”, Prof. Dr. Ş.Halûk Akalın ile birlikte hazırlanmıştır, TDK yayınları, 20003.2. TURGUNBAYER, Caşteğin,  (Kırgızcadan çeviri) “Kırgız Destanı II” Türk Dil Kurumu, 2007. 3.3. TURGUNBAYER, Caşteğin, (Rusçadan çeviri) A.İ.Çudoyakov, “Şor Destanı İncelemeleri”, Türk Dil Kurumu, 2008.3.4. TURGUNBAYER, Caştegin, (Rusçadan çeviri)  F.A.Ganiyev, “Tatarcada Birleşik Kelime Türetimi”,  Türk Dil Kurumu,2010.3.5. TURGUNBAYER, Caştegin, (Rusçaya çeviri), “Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk” (Rusça Çevirisi) Şükrü Haluk Akalın (Şükrü Halûk Akalın) Türk Dil Kurumu,2010 4. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 4.1. TURGUNBAYEV, Caştegin,“Kırgızlarda Nevruz Bayramı”, Türk Kültürü Araştırma Dergisi, sayı: 419, Mart 19984.2. TURGUNBAYEV, Caştegin,“-a turur Şimdiki ve -p turur Geçmiş Zaman Eklerinin Yapısı Üzerine”, Türk Dünyası, sayı: 8, Güz 19994.3. TURGUNBAYEV, Caştegin,“Kırgız Türkçesindeki  -GAn / -GOn  İsim-Fiil Ekinin işlevleri ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları”, Türk Dünyası, sayı: 9, Bahar 20004.4. TURGUNBAYER, Caşteğin,Türk Dünyası Destanlarında Ortak Motifler Üzerine, Türk Dünyası (Dil ve Edebiyat Dergisi) , sayfa 93-102, 20074.5. TURGUNBAYER, Caşteğin “Kırgız Türkçesindeki Bol-Fiilinin İşlevleri ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları”, Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2008,(15):126-1354.6. TURGUNBAYER, Caştegin, “Türkiye Türkçesindeki yeterlik fiilinin işlevleri ve Kırgız Türkçesindeki karşılıkları”, Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2010,(20):60-664.7 TURGUNBAYER, Caştegin, Kırgızistan ve Kırgızlarla İlgili Türkçe Akademik Çalışmalar Bibliyografyası Ss, 28-52,Türük Dergisi, sayı 1, 20134.8 TURGUNBAYER, Caştegin, Kırgız Türkçesinde Fiilin Kılınış Özelliklerine Göre Geniş ve Geçmiş Zaman Eklerinin Görünüş Değişimleri Türkbilig, 2014-27, s:59-68 5. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 5.1. TURGUNBAYEV, Caştegin, “Er Töştük Destanı ve Saltuk Nâme’deki Bir Olay Motifi Üzerine”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı dergisi, sayı: 12, Nisan 19975.2. TURGUNBAYEV, Caştegin,“Er Töştük Destanında Bildirme Kipleri Çekimleri”, Sosyal Bilimler Dergisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt: 5, Sayı: 5, 1998. 6. ÇEVİRİ MAKALELER 6.1 TURGUNBAYEV, Caştegin, “Manas Destan’ındaki Gelenekler ve Motifler - G. Camgırçıyeva”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı dergisi, sayı: 3, Ekim 19956.2TURGUNBAYEV, Caştegin, “Kırgızların ve Kırgızcanın Kökeni Sorusu Üzerine - Ord. Prof. Dr. E.R.Tenişev”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı dergisi, sayı: 11, Şubat 1997. 7. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ 7.1. TURGUNBAYEV, Caştegin; Prof. Dr. Ş.Halûk Akalın ile birlikte hazırlanmıştır. “Türk Lehçelerindeki –GAn/-An Ekinin Belirli Geçmiş Zaman Sıfat-Fiili İşlevinde kullanılışı üzerine”, Uluslar Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 8 Kasım 1999 7.2TURGUNBAYER, CaşteginKırgızların Dili, Edebiyatı, Kültürü, Tarih; Kırgızistan’ın Ekonomisi, Sosyal ve Siyasi Yapısı İle İlgili Türkiye’de Yapılmış Biimsel ve Tanıtım Amaçlı Çalışmalar, I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu, Bursa 7.3. TURGUNBAYER,Caştegin Prof. Dr. Ş.Halûk Akalın ile birlikte hazırlanmıştır. Адаптирование слов – как один из способов образования эквивалентов к словам иностранного происхождения в турецком языке (Türkçenin Söz Varlığındaki Ödünçleme Sözlerin Yerlileştirilmesi Üzerine), The Preservation and Development of Languages and Cultures in a Multicultural and Multi-Confessional Society: International Experience and Modern Technologies, (International Scientific and Practical conference, 14-16 October, 2015), Kazan 2015, sayfa 7-12     

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.