Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü
Abdulsamet Özmen
                                               Yrd. Doç. Dr. Abdulsamet ÖZMEN

                                                          Adı Soyadı: Abdulsamet ÖZMEN

DoğumTarihi: 01.01.1982

Mail: asametozmen@gmail.com

Öğrenim Durumu: Doktora

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

İnönü Üniversitesi

2001-2005

Y. Lisans

Eski Türk Edebiyatı

İnönü Üniversitesi

2007-2009

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

Dicle Üniversitesi

2009-2015


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :

Meşhuri Divanı (İnceleme-Metin) Doç. Dr. Kazım YOLDAŞ


DoktoraTezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:


Nabi’nin Siyer-i Veysi'ye Yazdığı Zeyiller (İnceleme-Metin) Prof. Dr. İdris KADIOĞLU


Görevler:


İDARİ GÖREVLER

1. Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı (2016-)Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Edebiyat Fakültesi Dicle  Üniversitesi

 2011-2015

Dr.Arş.Gör.  

Edebiyat Fakültesi Dicle  Üniversitesi

 2015-2015

Yrd.Doç. Dr. 

Edebiyat Fakültesi Dicle  Üniversitesi

 2015-

 

ESERLER


A. KİTAPLAR:


1-     Özmen A. Samet, "Bayburtlu Za'ifî  Ahbârü'l-'iber (İnceleme-Metin)", Sonçağ yayınları, Ankara, 2017

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında  basılan bildiriler :


1- Özmen A.SametBayburtlu Zaifi’nin Ahbarü’l-iber’inde Müstensihlerin İstinsah ve Vezin Tasarrufları” VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) -Uluslararası-, 15-17 Kasım 2012, Diyarbakır.

C. MAKALELER


1- Özmen, A. Samet, "Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye Yazdığı İkinci Zeyl", Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD), Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2014, s. 44-52.

2- Özmen, A. Samet, "Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye Yazdığı Zeyillerde Yararlandığı Kaynaklar", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED),  Sayı: 2015/1, Nisan 2015, s. 227-239.

3- Özmen, A. Samet, “Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye Yazdığı Zeyillerde Yer Alan Türkçe Manzumeler ve Bu Manzumelerin Dil İçi Çevirileri”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 535-563.Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.