Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü
Abdülmukaddes KUTLU

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ABDÜLMUKADDES KUTLU

                                                                                                                                                    

İletişim

DÂHİLİ: 8233

Mail: akutlu@dicle.edu.tr/abdulmukaddeskutlu@gmail.com

 

                                                      

EĞİTİM DURUMU:

DERECE

BÖLÜM/PROĞRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

LİSANS

KIRGIZ DİLİ VE EDEBİYATI

KIRGIZ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

1996

 

 

 

GÖREVLER:

GÖREV UNVANI

GÖREV YERİ

YIL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

1999

 

 

 

 ÇALIŞMALARI:

·                       ÇEVİRİ TERCÜME

         KUTLU, Abdülmukaddes, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, Kırgız Edebiyatı,31-  32. Cilt çevirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara

·                      KUTLU Abdülmukaddes, BAŞDAŞ Cahit, Kırgız Türkçesi Grameri, Dicle Üniversite Yayınları, Diyarbakır 2004.

·                        KUTLU, Abdülmukaddes, Bir Avuç Gülüşle Gel, Sam Yayınları, 2005, İstanbul

 

 

 

 

 

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.