SAYI (NUMBER)

2008 – 1(2)

İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

SAYFA

(PAGE)

1

SAĞSÖZ, H., KETANİ, M. A. Kök Hücreler , Stem Cells

29-33

2

KURT, D.,  YOKUŞ, B., ÇAKIR, D.Ü., DENLİ, O. Adıyaman Bölgesinde Merada Yetiştirilen Koyunlarda Bazı Serum Biyokimyasal Değişkenler ile Mineral Madde Düzeylerinin Araştırılması. Investigating (Investigation) Levels of Certain Serum Biochemistry Components and Minerals of Pasturing Akkaraman Sheeps in Adıyaman Province.

 

34-37

3

 

ÖZYURTLU, N., ZONTURLU, A.K., İÇEN, H., GÜRGÖZE, S.Y., GÜNGÖR, Ö. Retensiyo Sekundinarumlu İneklerde Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Mineral Madde Düzeylerinin Araştırılması.

Investigation of some serum biochemistry parameters and mineral substances levels in cows with retained placenta.

 

38-41

4

İÇEN, H., ŞİMŞEK, A. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine Mayıs 2003-Aralık 2008 Tarihleri Arasında Muayene ve Tedavi için Getirilen Hayvanların Genel Analizi.

General Analysis on the animals admitted for examination and treatment to clinics of internal medicine of Dicle University Veterinary faculty between may 2003- December 2008.

 

42-47

5

ÖZYURTLU, N., BADEMKIRAN, S., ÜNVER, Ö., YILDIZ, F., İÇEN, H. Dişi bir köpekte Transmissible Venereal Tümörün abdominal ve subkutan inguinal bölgeye metastazı.

Abdominal and subcutan inguinal metastasis of Transmissible Venereal Tumor in a bitch

 

48-51

 

 

 

 

 

 

 

 
Dicle Üniv Vet Fak Derg
Editör: Doç. Dr. M. Aydın KETANİ,Tel.:0412 248 84 10, Faks:0412 248 80 21
Editör Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Berna Güney SARUHAN, Yrd. Doç. Dr. Nihat ÖZYURTLU
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi 21280, vetdergi@ dicle.edu.tr
Diyarbakır-2009