Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Organıdır
Şubat ve Ağustos Aylarında Yayınlacak, Hakemli Bir Dergidir.Published biannually-online, ISSN 1308-0679

Arşiv: 2008-1
2009-2
2010-2
2011-1
2011-2
Dicle Üniv Vet Fak Derg ISSN 1307- 9972 Sayı: 2010-1
 
   
  MAKALELER /İçindekiler
   
  Ön kapak
  İç kapak
  Arka iç kapak
  Arka kapak
   
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
   
   
   

 

 

Dicle Üniv Vet Fak Derg
Editör: Prof. Dr. M. Aydın KETANİ,Tel.:0412 248 84 10, Faks:0412 248 80 21
Editör Yardımcıları: Doç. Dr. Nihat ÖZYURTLU, Doç. Dr. Berna Güney SARUHAN
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi 21280, vetdergi@ dicle.edu.tr
Diyarbakır-2010

 

2010