Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Organıdır
Şubat ve Ağustos Aylarında Yayınlacak, Hakemli Bir Dergidir.Published biannually-online, ISSN 1308-0679

Arşiv
2008-2

2010-1

 
  MAKALELER /İçindekiler
   
   
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dicle Üniv Vet Fak Derg
Editör: Doç. Dr. M. Aydın KETANİ,Tel.:0412 248 84 10, Faks:0412 248 80 21
Editör Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Berna Güney SARUHAN, Yrd. Doç. Dr. Nihat ÖZYURTLU
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi 21280, vetdergi@ dicle.edu.tr
Diyarbakır-2009

 

2010