Bismil Meslek Yüksekokulu
Akademik Personel

Ünvanı

Adı-Soyadı

Dahili

e-mail

Öğr. Gör.

Leyla ARTUK

7834

artuk@dicle.edu.tr

Öğr. Gör.

Cemal SUDEMİR

7835

csudemir@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.

Reşat ESGİCİ

7832

resgici@dicle.edu.tr

Öğr. Gör. Dr.

Rıdvan KENANOĞLU

7837

rkenanoglu@dicle.edu.tr,
r_kenanoglu@hotmail.com

Okutman

Abdurrahman ORAL

7839

aoral@dicle.edu.tr

Öğr. Gör.

Medine TEKİN

7836

mtekin@dicle.edu.tr

Öğr. Gör.

Berna TURGAY

7838

bturgay@dicle.edu.tr

Doç. Dr.

M.Salih SAYAR

7833

msalihsayar@hotmail.com,
msalih.sayar@dicle.edu.tr

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.