Bismil Meslek Yüksekokulu
Get Adobe Flash player
 


     Bilgi çağında olduğumuz bir dönemde tarımın sanayi ile paralel gelişmesi için yetişmiş ara insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.Bu amaçla çoğu üniversitelerimizin bünyesinde meslek yüksekokulları açılmıştır. Üniversitemiz de,Bölgemizde GAP Projesinin tamamlanması ile doğacak teknik eleman ihtiyacına cevap vermek üzere 1990'lı yılların başında,söz konusu ihtiyacı karşılamak üzere yüksekokullar açmak için girişimlerde bulunmuş ve bu girişimlerin sonucu 1993-1994 yılında Bismil Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.


     Bölgemizin tarımsal alan ve üretim potansiyeli ve sanayi sektörü dikkate alınarak 2007-2008 eğitim öğretim döneminde Yüksekokulumuz bünyesinde "Bilgisayar Programcılığı", "Doğal Gaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat" , "Organik Tarım" ve " Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık" programları açılmıştır. 2007-2008 Eğitim-öğretim döneminde de öğrenci alımı gerçekleşmiştir.


     Yüksekokulumuzun eğitim politikası; Tüm öğrencilerimize iyi, kaliteli bir eğitim ortamı sunarak, bölgemizde GAP Projesinin tamamlanmasıyla tarım ve tarıma dayalı sanayi başta olmak üzere Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda teknik ara insan gücünü donanımlı bir şekilde yetiştirmektir.


     2000'li yılların başından itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki önemli ve hızlı dönüşüm, her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründeki rutinleride değişime uğratmıştır. Teknolojik gelişmelere paralel eğitim teknolojilerinin de sınıf içlerine girmesi ile eğitim ortamları daha çok duyuya hitap ederek öğrenmelerdeki kalıcılığı arttırmaktadır. Bütün sınıflarımıza projeksiyon, bilgisayar vb. araçlar bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuvarı , Gaz Laboratuvarı, Motor Laboratuvarı, Teknik Resim Sınıfı ve Tarım uygulama alanlarımızı eğitim teknolojilerinin imkanları ile donatıp kaliteli bir eğitim ortamı sunmaya çalışmaktayız.


     Tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

    

                                        Dr.Öğr.Üyesi M.Hayrullah AKYILDIZ
                                          YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ 

2018-2019 Güz Dönemi Sınav Takvimi
09.11.2019
2018-2019 Bahar Dönemi Ders Programları
06.02.2019
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.