Bilgisayar Mühendisliği
Akademik Kadro
Prof. Dr. Abdullah TOPRAK
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
E-posta: atoprak@dicle.edu.tr
Tel: +90 412 248 82 17  
 
  
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NERGİZ
 
E-posta: mnergiz@dicle.edu.tr
Tel: +90 412 248 84 03 - 3524
 
  
Arş. Gör. Ömer Faruk SÖYLEMEZ
 
E-posta: osoylemez@dicle.edu.tr
Tel: +90 412 248 84 03 - 3525
 
  
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.