Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Formlar

Not Düzeltme Formu
Öğrenci Ders Muafiyet Dilekçesi
Öğrenci Diğer Mazeret Sınav Dilekçesi
Öğrenci Görevli-İzinli Sınav Dilekçesi
Öğrenci Özel Yetenek Kayıt Silme Dilekçesi
Öğenci Yedekler için Boş Kontenjana Yerleşme Dilekçesi
İdari ve Akademik Personel
Öğrenci Üstten Ders Alma Dilekçe
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.