Atatürk Sağlık Yüksekokulu
YRD.DOÇ.DR.ALTUN BAKSİ

ÖZGEÇMİŞ

Dr. AltunBaksi, lisans eğitimini 2000-2005 yılları arasında Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nda tamamlamıştır. 2000-2006 yılları arasında Dicle Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ve Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde klinik hemşiresi olarak çalıştı.

Yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda 2009 yılında “MD Anderson Beyin Tümörü Semptom Envanteri’nin Geçerlilik ve Güvenilirliği” başlıklı tez çalışması ile, Doktora eğitimini aynı üniversitede 2013 yılında “Primer Beyin Tümörlü Hastalarda Roy Uyum Modeli ile Uyumlu ve Uyumsuz Davranışların İncelenmesi, Eğitimin Semptom ve Baş Etmeye Etkisi” konulu tezi ile tamamlamıştır.

Akademik personelolarak 2013 yılından beri Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu’nda çalışmakta, 26.12.2016 tarihinden itibaren bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.