Atatürk Sağlık Yüksekokulu
İdari Yapı

ADI-SOYADI

ÜNVANI

BİRİMİ

E-MAİL

DAHİLİ

Ayşe BULUT

Eğitim Hemşiresi

Eğitim Hemşiresi

 

3385

Eylem BAL

Bilgisayar İşletmeni

Personel İşleri

arinroni2715@hotmail.com 

3386

Orhan TEZER

Ver.Haz.Kont.İşlt.

Web Tasarım & Bilişim / Yazı İşleri

otezer@dicle.edu.tr

7573

Hüsnü AKARSU

Ayniyat Saymanı

Mali İşler / Taşınır Kontrol Yetkilisi

akarakarsu@hotmail.com

3387

Suat KAYA  

Büro Personeli (4/D)

İdari İşler

kodeman_78@hotmail.com

3390

Zülküf ARSLAN

Tekniker

Teknik İşler

 

3381

Veysi SOYSAL

Hizmetli

Evrak Kayıt

veysisoysal21@hotmail.com 

7578

Mürüvvet AKDENİZ

Hizmetli

Fotokopi

 

7572

Emine KILIÇ

Hizmetli

Hizmetli

 

7577

Ramazan YILDIZ

İşçi (4/D)

Dershane Sorumlusu

 

7565

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.