Atatürk Sağlık Yüksekokulu
İdari Yapı

Adı- Soyadı

Ünvanı

Birimi

E-Mail

Dahili

Emine KILIÇ

Hizmetli

Özel Kalem

 

3370

Ayşe BULUT

Eğitim Hemşiresi

Eğitim Hemşiresi

 

3385

Eylem BAL

Bilgisayar İşletmeni

Personel İşleri

arinroni2715@hotmail.com 

3386

Orhan TEZER

Ver.Haz.Kont.İşlt.

Web Tasarım & Bilişim

otezer@dicle.edu.tr

7573

Hüsnü AKARSU

Ayniyat Saymanı

Mali İşler / Taşınır Kontrol Yetkilisi

akarakarsu@hotmail.com

3387

Suat KAYA  

Yardımcı Büro Personeli

İdari İşler

kodeman_78@hotmail.com

3390

Veysi SOYSAL

Hizmetli

Evrak Kayıt

veysisoysal21@hotmail.com 

7578

Zülküf ARSLAN

Tekniker

Teknik İşler

 

3381

Mürüvvet AKDENİZ

Hizmetli

Hizmetli

 

7577

Ramazan YILDIZ

Firma Elemanı

Dershane Sorumlusu

 

7565

Medeni DURUK

Firma Elemanı

Temizlik

 

7577

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.