Atatürk Sağlık Yüksekokulu
İdari Yapı

Adı- Soyadı

BİRİMİ

Dahili

Adem BAYRAM

Yüksekokul Sekreteri

3370

Ayşe BULUT

Eğitim Hemşiresi

3385

Hüsnü AKARSU

Mali İşler / Taşınır Kontrol Yetkilisi

3387

Eylem BAL

Personel İşleri

3386

Zülküf ARSLAN

Teknik İşler

3381

Orhan TEZER

Bilişim Teknik ve Web Tasarım

7573

Veysi SOYSAL

Evrak Kayıt

7578

Suat KAYA  (Yardımcı Büro Personeli)

Yazı İşleri

3390

Mürüvvet AKDENİZ

Hizmetli

7577

Büşra Meryem KAVAK (İşkur)

Özel Kalem

3370

Ramazan YILDIZ (Taşeron firma elemanı)

Dershane Sorumlusu

7565

Medeni DURUK

Taşeron firma elemanı

7577

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.