Arkeoloji Bölümü
İletişim
Adres

D.Ü. İ.İ.B. Fakültesi Binası
Arkeoloji Bölümü E Blok Zemin Kat
Dicle Üniversitesi Kampüsü 21280, DİYARBAKIR

Tel:

Bölüm Başkanı


Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA                 
Tel: 0 412 241 10 00 Dahili: 8194

Öğretim Üyeleri


Yrd. Doç. Dr. Oya SAN                  
Tel:
0 412 241 10 00 Dahili: 8195

Yrd. Doç. Dr. Gürol BARIN            
Tel:
0 412 241 10 00 Dahili: 8196

Yrd. Doç. Dr. Aytaç COŞKUN        
Tel:
0 412 241 10 00 Dahili: 8267

Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Enver AKIN                     
Tel:
0 412 241 10 00 Dahili: 8193

Uzm. Feridun Süha ŞAHİN            
Tel:
0 412 241 10 00 Dahili: 8193

Okt. Murat AKSOY                          
Tel:
0 412 241 10 00 Dahili: 8278

Arş. Gör. Abdulkadir BİNİCİ

Tel: 0 412 241 10 00 Dahili: 8278
 
Arş. Gör. Sinan ALTUN (ÖYP)

Arş. Gör. Gamze HASDEMİR  (35B. ile Doktora)       
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.