"هذا ليس بيان" معرض الظاهري
"هذا ليس بيان" معرض الظاهري


BU BİR MANİFESTO DEĞİLDİR

Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, içinde bulunduğumuz “COVID-19 PANDEMİ”sinden dolayı sanatsal etkinliklerini sanal ortama taşımaya devam ediyor. İnsanların sosyal mesafeye dikkat ettiği bu dönemde, sergiler ve benzeri etkinliklerin yapılamaması daha önceden planlanan Barış Aydın’ın “Bu bir manifesto değildir” konseptli sergisini sanal galeriye taşımasına neden olmuştur. Çağımızın vazgeçilmez bir örgüsü olan ve gücünü her geçen gün arttıran sanal dünya, sanal galerilerle sanatsal etkinliklerimizin de gerçekleştiği mekanlara -Aydın’ın deyişiyle “ORTAM”lara- dönüştüğü kaçınılmaz bir realite olmuştur.


Barış Aydın,  2010’dan  bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinde   seç tikleri i le  beraber  bu sergi  bağlamında  özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri bir araya getiriyor.  Aydın’ın  çalışmalarındaki  temel  özelliklerin , üret me  süreci  içinde barındırdığı   fikirsel  ve fiziksel davranışların  tercih ettiği nesnelerle ,   mekân ve zaman  olgularını  kendi  tasarımlarının  içine dahil ettiği sergi,   çoğunlukla  sergilendikleri mekanlara   sıkı sıkıya bağlı  olmayan , dolayısıyla birebir tekrarlanmas ına ihtiyaç duyulmayan   çalışmalarını,   Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin Sanal Galerisi’ne uyarlayıp yeni bir ilişkiler ağı içinde sunuyor.


Sergi,  başlığını Aydın’ın 2014’te tasarladığı “I am” isimli dijital çalışmasının içeriğinden alıyor.  Bu bağlamda  “Bu Bir Manifesto Değildir”  kavramlar ile beraber cümlelerin gücünü   tek yönlü bir ifadeden  ziyade her bir  çalışma farklı bir  düşünceyle beraber bir  anlama kavuşan ve farklı  bakış açılarına  davet eden,  tamamlanmayı bekleyen  bir duruşu sahiplen diği görülür .  Dijital çalışmalarının yanı sıra farklı nesnelerin tercih edilerek tasarlanan Enstalasyonlardan oluşan sergi, 23 Haziran 2020’de açıldıktan sonra 1 Temmuz 2020 tarihine kadar sanatseverlerle buluşacaktır.


Youtube/DicleÜniversitesiSanatveTasarımFakültesi

Instagram/sanatvetasarımfakultesi