Bilgileri Düzenle
Fevzi ÖNEN  
Doçent  - Mühendislik Fakültesi , İnşaat Mühendisliği , Hidrolik  
Uzmanlık Alanları:  Su Kaynakları, Su Temini  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 90-412-2488217-18  - 3541 Cep Telefonu:
E-Posta: fonen@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Fevzi ÖNEN

Doğum Tarihi: 01.06.1970

Özgeçmiş Özeti:

      Dr.Fevzi ÖNEN; 1970 doğumludur. Lisans eğitimini;1995’de, Doğu Akdeniz Üniversitesi (K.K.T.C), İnşaat Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini, 1998 de Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında, Doktora Öğrenimini ise; 2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği (Hidrolik) alanında, tamamlamıştır. 1995-1999 yılları arasında İnşaat Mühendisi olarak serbest çalışmıştır. 1999-2005 yılları süresince, Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Askerlik Görevini 2000 yılında Balıkesir’de bedelli olarak yağmıştır. 2000-2005 yılları arasında, doktora çalışmasını yapmak üzere, 2547 sayılı YÖK kanununun, 35.d maddesi uyarınca, Yıldız Teknik Üniversitesinde görevlendirilmiştir. 2005-2007 yılları arasında yine Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik Anabilim dalında Dr. Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış ve 2007 de aynı birimde Yardımcı Doçentliğe yükseltilerek atanmıştır. 2015 yılında doçent ünvanını almış ve aynı birimde ataması yapılmıştır. Halen bu görevini sürdürmektedir.

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 İnşaat

Doğu Akdeniz Üniversitesi (K.K.T.C)

1995

Y. Lisans

 İnşaat/Hidrolik

Harran Üniversitesi

1998

Doktora

 İnşaat/Hidrolik

Yıldız Teknik Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: İçme Suyu Şebeke Hesaplarında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Prof.Dr. Mahmut SERT (1998)

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Tez Danışmanı: Hareketli Tabanlı Akarsularda Yanal Akımın Hidrodinamiğinin İncelenmesi, Doç.Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU (2005)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dicle Üniversitesi

1999-2000

Ar.Gör.

 Yıldız Teknik Üniversitesi (Doktora, 35b madde)

2000-2005

Dr.Ar.Gör.  

 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dicle Üniversitesi

2005-2007

Yar.Doç.

 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dicle Üniversitesi

2007-2010

Yar.Doç.

 Mühendislik Fakültesi Dicle Üniversitesi

2010-2015

Doç.Dr

 Mühendislik Fakültesi Dicle Üniversitesi

2015-Halen

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.      Kezer Çayı’nın Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Mahmut EMİNOĞLU ( D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü-2012)

 

2.      Batman Çayı’nın Taşkın Analizinin HEC-RAS Programıyla Yapılması, Hüseyin EFE (D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü-2014)

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

‘‘3001-Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı’’, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, (89000 TL) 2014-Halen (15 AY)

 

‘‘Doktora çalışması, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 98-A-05-01-03 nolu proje tarafından desteklenmiştir.’’ BAP, Araştırmacı, 2000-2002

İdari Görevler:

Bölüm Başkan Yardımcılığı: Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2014-Halen)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Üye, 1995

Ödüller:

TÜBİTAK DESTEKLİ ÖDÜL ve İKRAMİYE, 2016

 

DÜBAP tarafından TÜBİTAK PROJESİNE %50 (39500 TL) Teşvik, DİCLE ÜNİ., 2014

 

Yayın Teşvikleri, Ulakbim,  TÜBİTAK 2014.

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Agaccioglu H, Onen F. 2005. Clear-water scour at a side-weir intersection along the bend. Irrigation and Drainage (ISI), 54(5): 553–569, Atıf sayısı: 10 DOI: 10.1002/ird.209.

 

A2. Onen F, Agaccioglu H. 2007. Scour at a side-weir intersection located on an alluvial river. Nordic Hydrology (ISI), 38(2): 165–176, Atıf sayısı: 4 DOI: 10.2166/nh.2007.005.

 

A3. Onen F, Agaccioglu H. 2007. Local scours around side-weirs located on alluvial bends. Teknik Dergi (ISI),18(1): 4035–4053, ISSN: 1300-3453, Atıf sayısı:3

 

A4. Agaccioglu H, Onen F, Toprak Z.F. 2007. Scour around a side-weir at a 30 degrees section of a 180 degrees alluvial curved channel. Irrigation and Drainage (ISI), 56(4): 423–438, Atıf sayısı: 2 DOI: 10.1002/ird.304.

 

A5. Onen F, Agaccioglu H. 2013. Live bed scour at a side-weir intersection located on an alluvial channel. Irrigation and Drainage (ISI), 62(4): 488-500 , DOI: 10.1002/ird.1749.

 

A6. Onen F, 2014. Prediction of penetration depth in a plunging water jet using soft computing approaches. Neural Computing and Application (ISI), 25(1), 217-227, Atıf sayısı: 3, DOI: 10.1007/s00521-013-1475-y.

 

A7. Bagatur T, Onen F. 2014.  A predictive model on air entrainment by plunging water jets using GEP and ANN. KSCE Journal of Civil Engineering (ISI), 18(1), 304-314, Atıf sayısı: 2, DOI: 10.1007/s12205-013-0210-7.

 

A8. Onen F, 2014. GEP prediction of scour around a side weir in curved channel, Journal of Environmen​tal Engineerin​g and Landscape Management (ISI), 22(3), 161-170, Atıf sayısı:1  DOI: 10.3846/16486897.2013.865632.

 

A9. Onen F, 2014. Prediction of scour at a side weir with GEP, ANN and Regression models, Arabian Journal for Science and Engineering (ISI), 39(8), 6031-6041, Atıf sayısı:5,  DOI: 10.1007/s13369-014-1244-y.

 

A10. Bagatur T, Onen F. 2014. Prediction of flow oxygen transfer by a plunging water jets with Genetic Programing (GEP) models, Arabian Journal for Science and Engineering (ISI), 39(6), 4421-4432, DOI: 10.1007s13369-014-1092-9.

 

A11. Fevzi Onen, Mahmut Eminoglu, 2013 "Planing of small hydropower plants and Kezer river", European Science Journal, ESJ, No.3, 109-117.

 

A12. Bagatur T, Onen F. 2015.  Computation of Design Coefficients in Ogee-crested Spillway Structure Using GEP and Regression Models, KSCE Journal of Civil Engineering (ISI), DOI 10.1007/s12205-015-0648-x (Doçentlik sonrası)

 

A13. Bagatur T, Onen F. 2016.   Development of predictive model for flood routing using

Genetic expression programming, Journal of Flood Risk Management

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Önen, F ve Ağaçcıoğlu, H., 2006. Hareketli Tabanlı Kıvrımlı Kanallarda Yan Savak Bölgesinde Temiz Su Oyulmasının İncelenmesi, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering (Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi), YTÜ, ACE, 360-361, İstanbul, TÜRKİYE

 

B2. İsmailoğlu, M.L, Ağaçcıoğlu, H ve Önen, F., 2006. Kıvrımlı Kanalları Geçen Daire Kesitli Boru Hatları Etrafındaki Yerel Oyulma Derinliklerinin Tayini, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering (Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi), YTÜ, ACE, 359-360, İstanbul, TÜRKİYE

 

B3. İzgi, B, Agaccıoglu, H ve Önen, F., 2006. Kıvrımlı Kanalları Geçen Kutu Kesitli Boru Hatları Etrafındaki Yerel Oyulma Derinliklerinin Tayini, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering (Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi), YTÜ, ACE, 358-359, İstanbul, TÜRKİYE

 

B4. Önen, F, 2006, Alüvial Tabanlı Kıvrımlı Kanallarda Yan Savak Bölgesindeki Yerel Oyulmalar, Proceeding of the Fifth GAP Engineering Congress, (GAP V. Mühendislik Kongresi), Harran Üniversitesi, Cilt 2, 1097-1104 Şanlıurfa, TÜRKİYE

 

B5. Önen F, Ağaçcioğlu H. 2008, Live Bed Scour at a Side-Weir Intersection Located on Alluvial Curved Channel, 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, 395-401 Famagusta, North Cyprus

 

B6. Onen F, Eminoglu M, 2013, Planing of small hydropower plants and Kezer river, 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC, 109-117, Azores, Portugal

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : -

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Önen, F ve Ağaçcıoğlu, H., 2006, Hareketli Tabanlı Akarsularda Yan Savak     Civarındaki Oyulma Derinliklerinin Belirlenmesi, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi,YTÜ, Sayı 1, 21-33, İstanbul.

D2. Eminoğlu M, Önen F., 2013, Kezer Çayı’nın Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 4(2), 95-108, Diyarbakır.

D3. Efe H, Önen F., 2015, Batman Çayı’nın Taşkın Analizinin HEC-RAS Programıyla        Yapılması, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, (Kabul) (Doçentlik sonrası)

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.  Önen, F ve Ağaçcıoğlu, H., 2004. Alüvial Tabanlı Akarsularda Yanal Akımın Denge Oyulma Derinliğine Etkisi, Türkiye İnşaat Mühendisliği 17. Teknik Kongre ve Sergisi, YTÜ, 247-251, İstanbul.

 

E2.  Önen, F, Ağaçcıoğlu, H ve Coşar, A., 2005.  Hareketli Tabanlı Kıvrımlı Kanallara Yerleştirilen Yan Savak Bölgesindeki Yerel Oyulmalar, II Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 233-244, Gümüldür, İzmir.

 

E3.  Coşar, A., Ağaçcıoğlu, H ve, Önen, F, 2005. İstanbul Yerleşiminde Atık Su Kanallarına Verilen Yağmur Yüklerinin Tayini, II Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 805-810, Gümüldür, İzmir.

 

E4.  Coşar, A ve Önen, F, 2005. Antalya Yerleşiminde Yağmur Suyu Debilerinin Tayini ve Yağmur Su Yüklerinin İncelenmesi, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 73-78, Antalya.

 

E5. Önen, F, Ağaçcıoğlu, H., Toprak, Z.F, 2005. Hareketli Tabanlı Akarsulara Yerleştirilen Yan Savak Bölgesindeki Yerel Oyulmalar, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 668-677, Bumat, Kocaeli.

 

E6. Önen F, Eminoğlu M., 2013, Küçük Hidroelektrik Tesislerin Planlanması, Kezer Çayı, 3.Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Cilt 2, 1173-1183, Bursa (Poster)

 

G. Diğer akademik faaliyetler:

—Lisansüstü Tez ve Sınav Jürilikleri

 

—Doktora Tez ve Sınav Jüriliği

 

—Uluslararası ve Ulusal dergilere hakemlik

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Yüksek Lisans1998-10-07Harran Ünv.Fen Bil. Ens.İnşaat Mühendisliği 
Lisans1995-06-23KKTC Doğu Akd. Ünv.İnş. Müh.İnşaat Mühendisliği 
Doktora2005-01-17Yıldız Teknik Üniversitesiİnşaat MühendisliğiHidrolik

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Bölüm Başkan Yardımcılığı2014-HalenMühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü
Akademik Çalışmalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı