Bilgileri Düzenle
Muhammet Faysal AKIN  
Öğretim Görevlisi  - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi , Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi , Matematik Eğitimi  
Uzmanlık Alanları:  Matematik Eğitimi  
Yabancı Dilleri:  Almanca  
Telefon: 04122488005  - 8873 Cep Telefonu:
E-Posta: akinff@dicle.edu.tr Web Sitesi: http://www.dicle.edu.tr/akademikweb/StaffDetails.aspx?id=e6882c10-501c-40b9-b98a-a51a843fce49
 

Adı ve Soyadı            Muhammet Faysal AKIN

Doğum yeri ve yılı      : Diyarbakır 12 Ekim 1961

Medeni hali                Evli, 1 çocuk babası

Yabancı Dil                Almanca

Eğitimi

Lisans                       : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (1989) Ankara

Yüksek Lisans   1- Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü Matematik Eğitimi (2005-2007) Diyarbakır                                                2- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü (1998-2001) Van (Başarısız)

İş Tecrübesi              :    1- Göynük İmam-Hatip Lisesi 213. Dönem Yedek Subay Matematik Öğretmeni (1990-1991)   Göynük/Bolu

2- Konakkuran Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Matematik Öğretmeni (1991-1992) Malazgirt/MUŞ

3- Fevzi Akkaya Endüstri Meslek Lisesi Matematik Öğretmeni (1991-1992) Malazgirt/MUŞ

4- Dicle Üniv. Eğitim Fak. OFMA Matematik Öğretmenliği Anabilim dalında Araştırma Görevlisi (1992) 

5- Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Anabilim dalında, 1998 yılından beri Araştırma Görevlisi.

6- Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Anabilim dalında, 2009  yılından beri Öğretim Görevlisi(Bilim Uzmanı).

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Yüksek Lisans2007-07-03Dicle ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Matematik
Lisans1989-02-20Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakültesiOFMAMatematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans1998-2001Yüzüncü Yıl ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüMatematik

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Yayın2013Akın, M. Faysal,(2013)"Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Bir Yapıdaki Altın Oranı Elde Etme Becerilerinin İncelenmesi" Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu 9-11 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Diğer2008Akın, M. Faysal ve Harman, A. , "Ardışık Sayılardan Pisagor Üçlülerine", http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say3/v7s3ou1.pdf,
Makale30.12.2014İnan, C. and Akın, M.Faysal(2014). INFLUENCE OF USE OF THE BEZIQUE ADDITION BOARD IN ELEMENTARY SCHOOL ARITHMETIC PROBLEMS ON STUDENTS’ SUCCESS AND ONT THEIR ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS BEYZİK (BEZIQUE) TOPLAMA TAHTASININ İLKÖĞRETİM ARİTMETİK PROBLEMLERİNDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ*
Makale2006Akın, M. Faysal ve Harman, A. , "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Dersinin Öğretim Şekli Üzerine Bir Değerlendirme",Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:1304-0278 C.5 S.18(124-130)
Yayın2008Akın, M. Faysal, Özdeşlik Konusunun Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Ürünlerine Etkileri, 7. Matematik Sempozyumu, İzmir.
Yayın2013Mungan, K. ve Akın, M. Faysal, (2013). Ebob ve Ekok Konusu İçin onluk Taban Bloklarının Altıncı Sınıf Öğrencileri Üzerindeki Etkisi(http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ryasar/sempozyumkitapcigi/12.pdf)
Makale2013Kutluca, T. , Akın, M. Faysal, (2013). Somut Materyallerle Matematik Öğretimi: Dört Kefeli Cebir Terazisi Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma (http://www.bilmat.org/ojs242/ojs_turcomat/index.php/turcomat/article/view/50)
Makale2012Gönen, S. ve Akın, M. Faysal, (2012). Analyzing the Ability of Correlating the Knowledge with Daily Life of Prospective Teachers who will Educate the New Generation. International Journal of Soccial Science and Education, http://www.ijsse.com/sites/default/files/issues/2012/Volume%202%20Issue%202%20,%20%202012/Paper-2/Paper-2.pdf
Diğer2006Akın, M. Faysal, "Küpteki Harikalar" Matematik Öğretimi, Silvan Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silvan, Diyarbakır, Turkey,
Diğer2014Akin, M. Faysal, “Zeka ve Akıl Oyunları Eğitmenliği Eğitimi Sertifika Programı”, Liderlik Kariyer Eğitim ve Danışmanlık Araştırma Uygulama Merkezi, 20-23 Aralık
Diğer2007Akin, M. Faysal, "Dynamic Equations, on Time Scales", Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Diyarbakır, Turkey, Temmuz.
Kitap2013Öğretmen Adaylarının Penceresinden Matematiğe Çığlık (Yaşamımızdaki Matematikçe Hikayeler), 2013. Muhammet Faysal AKIN, Elhan Kitap Yayın Dağıtım, 978-605-5152-00-0
Makale2010Akın, M. Faysal, Pesen, C., "Özdeşliklerin Elde Edilmesinde Tam Küp Modelinin Öğrenme Ürünlerine Etkileri" Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, http://www.zgefdergi.com/Makaleler/608681318_14_08_Akin_Pesen.pdf
Diğer2013"Geleceğin Öğretmenlerinin Derslerinde Somut Materyalleri Kullanmalarının Matematik Öğretimine Etkileri", Kutluca, T. , Akın, M. Faysal, Dokumacı, N. ,İlhan M. ve Tutak, T. , 12 Ay,
Makale2008Akın, M. Faysal and Harman, A. , “The Effect of Using Cube Model on Teaching Pascal Triangle and some Identical Equalities” Elementary Education Online, http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say3/v7s3m14.pdf
Diğer2005Akin, M. Faysal, The First International Workshop on Dynamic Equations, on Time Scales, University of Bahçeşehir Istanbul, Turkey
Yayın2007Akın, M. Faysal ve Harman, A. , "8.Sınıf Cebir Öğrenme Alanında Pascal Üçgeni (Binom Açılımı) Kazanımının Küp Modeli İle Elde Edilişi", Hacettepe Üniversitesi I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Ankara.
Yayın2011Akın, M. Faysal ve Kutluca, T. , "Buluş Yoluyla Saat Kadranındaki Çarpanlar ve Katların Öğretimi" 10. Matematik Sempozyumu Işık Üniversitesi, Şile- İstanbul
Yayın2012İnan, C. ve Akın, M. Faysal, (2012). Cebirsel düşünme sürecinde üslü sayıların öğretimi ile ilgili probleme dayalı bir algoritma çalışması, 11. Matematik Sempozyumu, Samsun
Makale2015Akın, M. Faysal, Munğan K., Maskan, A.K., Gönen, S., (2015). "Bloom’un Bilişsel Alandaki Taksonomisinin Tam Küp Modeline Uygulanabilirliğinin Araştırılması". (http://inesjournal.com/Makaleler/1103478526_3-id-77.pdf)
Makale2013Çetin, Ö. F., Dane, A. ve Akın, M. Faysal, (2013). Toplama-çıkarma işlemleri ile kümelerle yapılan birleşim-fark işlemlerini andıran görsel kullanımı, http://www.kefdergi.com/pdf/21_1/21_1_16.pdf,
Yayın2008İnan, C. ve Akın, M. Faysal, Influence of use of the bezique addition board in elementary school arithmetic problems on students’ success and ont their attitudes towards mathematics, 3rd International Congress on Early Childhood Education, Çukurova University, Adana
Yayın2004Harman, A. ve Akın, M. Faysal, "İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Programlarının Uyumu",13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya
Makale2010Akın, M. Faysal, Harman, A. ve Gönen, S.(2010). "Zıt Yönlere Doğru Hareketten Yola Çıkılarak Benzetim Yoluyla Özdeşliklerin Elde Edilmesi", Elemantary Education Online, 9(2), 1137-1147
Makale2005Akın-Bohner, E., Bohner, M., Akin, Faysal,(2005). Pachpatte Inequalities on Time Scales, Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics,Volume 6(1), Article 6, 1-23,
Yayın2012Çetin, Ö. F., Dane, A., ve Akın, M. Faysal, Toplama-çıkarma işlemleri ile kümelerle yapılan bileşim-fark işlemlerini andıran görsel kullanımı, X.Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi
Diğer2014International Boundary Value Problems Workshop, Dicle University, Diyarbakır/TURKEY, March 11—13
Diğer2013Kutluca, T. , Akın, M. Faysal, Dört kefeli cebir terazisi somut materyali yardımı ile tamsayılar konusunun öğretimi (http://www.phpderslerim.com/dergi/index.php?p=issue&id=35)
Diğer2014"Toplama Tahtasının Dört İşlem Becerisi Üzerine Etkisi", İnan, C. , Akın, M. Faysal ve Büyük, U. , 12 Ay
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı