Bilgileri Düzenle
Feridun Suha ŞAHİN  
Öğretim Görevlisi  - Edebiyat Fakültesi , Arkeoloji , Klasik Arkoloji  
Uzmanlık Alanları:  Grekçe, Nümizmatik (Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma)  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon:  - Cep Telefonu:
E-Posta: suha@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 

 

                      

                                              

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 

SCI Exp/SSCI/AHCI Tarafından Taranan Dergilerdeki Makaleler 

Benz, M., Willmy, A., Doğan, F., Şahin, F.S., Özkaya, V., “A Burnt Pit House, Large Scale Roasting, and Enigmatic Epipaleolithic Structures at Körtik Tepe, Southeastern Turkey”, Neo-Lithics 1/17 The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research, 2017, 3-13.

Sedov, S.N., Aleksandrovski, A.L., Benz, M., Balabina, V.I., Mishina, T.N., Shiskov, V.A., Şahin, F., Özkaya, V., “Antropogenic Sediments and Soils of Tells of the Balkans and Anatolia: Composition, Genesis, and Relationships with the History of Landscape and Human Occupation” Genesis And Geography of Soils, Eurasian Soil Science, 2017, Vol. 50, No.4, 373-386.

Marion Benz, Yılmaz S. Erdal, Feridun S.Şahin, Vecihi Özkaya and Kurt W. Alt, “The equality of inequality – Social differentiation among the hunter-fisher-gatherer community of Körtik Tepe, south-eastern Turkey” 8.Mitteldeutscher Archäologentag vom 22. Bis 24. October 2015 in Halle (Saale), (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle Band 14/1 2016). 147-165.

Kartal, M., Kartal, G., Coşkun, A., Carter, T., Şahin, F.S., Özkaya, V., “Chipped Stone Assemblages of Körtik Tepe (Turkey)”, Journal of Archaeological Science, v.19, 2018, 92-99


Kitap

Grekçe’de İlk Adımlar, Diyarbakır 2015.

Nümizmatik I, Diyarbakır 2015

Nümizmatik II, Diyarbakır 2015 

 

Makale

F. Suha ŞAHİN, “Yunus Betimleri Üzerine Bazı Gözlemler”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 13, Yıl VII ,  (Diyarbakır 2009), 137-154.

F. Suha ŞAHİN, “Diyarbakır Müzesindeki Bir Grup Sinope Sikkesi”, Sosyal Bilimler Dergisi 45, Volume 10,  (Erzurum 2010), 89-106.

F. Suha ŞAHİN, “Körtik Tepe Bulguları Işığında Diyarbakır Bölgesinde Constantius II Dönemi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Volume 11, Sayı 47  (Erzurum 2011), 55-64.

 

Konferans

F. Suha ŞAHİN, “Anadolu Kültüründe Ölü Gömme Gelenekleri”, Konferans (Diyarbakır 2001)

 

Panel                         

F. Suha ŞAHİN, “Sikkenin Gelişimi”, 20 Mayıs  Müzeler Haftası, Panel (Diyarbakır 2008)

 

Uluslararası Bildiriler 

ŞAHİN, F., Suha, “Biçimsel ve İşlevsel Özellikleriyle Körtik Tepe Kemik Aletleri” Kasım 2016, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.                            

 

Ulusal Hakemsiz Makale

F. Suha ŞAHİN, “Sikkenin Tarihsel Gelişimi ve Diyarbakır” İris Güncel Arkeoloji Dergisi 1, (Diyarbakır 2009) , 9-11

 

Türkçe Kitap Bölümleri

Şahin. F. Suha, “Ergani Arkeolojisi” Tüm Yönleriyle Ergani İlçesi ve Turizm, Diyarbakır 2014, 229-234.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

G.BARIN, E.AKIN, F.S.ŞAHİN, “Ilısu Klasik Yüzey Araştırmaları 2002 ”, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt I, (Ankara2003), 127-138.

V.ÖZKAYA, O.SAN, G.BARIN, F.S.ŞAHİN, E.AKIN, H.YILDIZHAN, D.KAPLAN, A.BİNİCİ,  “Körtik Tepe 2000 Yılı Kazısı”, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 2,  (Ankara 2001), 423-434

E.AKIN, F.S.ŞAHİN, N.İNAL, “Güneydoğu Anadolu Müzelerindeki Roma Dönemi Eserleri Işığında Bölgesel Özellikler ve Atölye İlişkileri”, 24. Araştırma sonuçları Toplantısı Cilt 1,  (Çanakkale 2006), 341-356.

E.AKIN, F.S.ŞAHİN, “Güneydoğu Anadolu Müzelerindeki Roma Dönemi Mimari Buluntular”, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt 1, (Ankara 2008), 221-234.

E.AKIN, F.S.ŞAHİN, “Adıyaman Müzesindeki Hellenistik ve Roma Dönemi Dinsel Betimler”, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt 2, (İstanbul 2010), 235-246.

V.ÖZKAYA, O.SAN, G.BARIN, A.ÇOŞKUN, M.AKSOY, F.S.ŞAHİN, “Körtik Tepe 2006 Yılı Kazısı”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 1, (Kocaeli 2007), 351-370.

V.ÖZKAYA, O.SAN, A.ÇOŞKUN, F.S.ŞAHİN, M.KARTAL,  “Körtik Tepe 2007 Yılı Kazısı”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 1, (Ankara  2008), 85-106.

V.ÖZKAYA, A.ÇOŞKUN, O.SAN, F.S.ŞAHİN, G.BARIN, M.KARTAL, Y.S.ERDAL, “Körtik Tepe 2008 Yılı Kazısı”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 1, (Denizli  2009), 511-535.

V.ÖZKAYA, A.ÇOŞKUN, M.BENZ, Y.S.ERDAL, L.ATICI, F.S.ŞAHİN,  “Körtik Tepe 2010 Yılı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 1, (Malatya 2011), 315-338.

V.ÖZKAYA, A.ÇOŞKUN, F.S.ŞAHİN, “Gre Abdurrahman  2010 Yılı Kazısı”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 1, (Malatya 2011), 295-315.

V. ÖZKAYA, Feridun S. ŞAHİN, Yılmaz S. ERDAL, Marion BENZ, “Körtik Tepe 2014 Kazısı” 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2015, 1-23.

Marion BENZ, Marc FECHER, Mirjam SCHEERES, Kurt W. ALT, Yılmaz S. ERDAL, Feridun S. ŞAHIN, Vecihi ÖZKAYA “Results Of Stable Isotopes From Körtik Tepe Southeastern Turkey” 31. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 2015, 231-253.

V. ÖZKAYA, Feridun S. ŞAHİN, Yılmaz S. ERDAL, M. KARTAL, G. KARTAL, Marion BENZ, “Körtik Tepe 2015 Kazısı” 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 1, 2016-2017,1-23.

ŞAHİN, F.S.,  “Biçimsel ve İşlevsel Özellikleriyle Körtik Tepe Kemik Aletleri” Uluslar arası Diyarbakır Sempozyumu, Cilt 1, 2017, 77-89.

V. ÖZKAYA, Feridun S. ŞAHİN, “Körtik Tepe 2016 Kazısı” 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 1,2017,15-29.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Makaleler 

Özkaya, V., Coşkun A., Şahin, F. S., “Gre Abdurrahman: Tarımsal Koloni Merkezi”, Aktüel Arkeoloji, Eylül 2010-17, 96-99.

 

Katıldığı Kazılar ve Araştırmalar

 

1980- : Prof. Dr. Jale İNAN başkanlığında Perge Kazısı

 

2000: Doç. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Körtik Tepe Kazısı heyet üyesi

 

2000: Doç. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Alinda Yüzey Araştırması heyet üyesi

 

2002: Yrd. Doç. Dr. Gürol BARIN başkanlığında "Ilısu Klasik Yüzey Araştırmaları "heyet üyesi

 

2006: Öğr. Gör. Enver AKIN ile birlikte “Güneydoğu Anadolu Müzelerindeki Roma Dönemi Mimari Buluntuları Işığında Bölgesel Özellikler ve Yerel Atölye İlişkileri” konusunda araştırma.

 

2006: Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Körtik Tepe Kazısı heyet üyesi

 

2007: Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Körtik Tepe Kazısı heyet üyesi

 

2007: Öğr. Gör. Enver AKIN ile birlikte “Güneydoğu Anadolu Müzelerindeki Roma Dönemi Mimari Buluntular” konusunda çalışma

 

2008: Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Körtik Tepe Kazısı heyet üyesi

 

2009: Öğr. Gör. Enver AKIN ile birlikte "Adıyaman Müzesinde Helenistik ve Roma Dönemi Dinsel Betimler" konusunda çalışma

 

2010: Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Gre Abdurrahman Kazısı heyet üyesi

 

2010: Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Körtik Tepe Kazısı heyet Üyesi

 

2011: Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Gre Abdurrahman Kazısı heyet üyesi

 

2011: Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Körtik Tepe Kazısı heyet Üyesi

 

2012-1: Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Körtik Tepe Kazı Heyet Üyesi

 

2012-2: Yrd. Dr. Aytaç ÇOŞKUN başkanlığında Körtik Tepe Kazısı heyet Üyesi

 

2014 : Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Körtik Tepe Kazısı Bilimsel Danışman Yardımcısı

 

2015: Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Körtik Tepe Kazısı Bilimsel Danışman Yardımcısı

 

2016: Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Körtik Tepe Kazısı Bilimsel Danışman Yardımcısı

 

2017: Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA başkanlığında Körtik Tepe Kazısı Bilimsel Danışman Yardımcısı


Son iki yılda verdiği Lisans Dersleri


ARK 247 Grekçe I (Dicle Üniversitesi)

ARK 260 Grekçe II (Dicle Üniversitesi)

ARK 209 Grekçe I (Dicle Üniversitesi)

ARK 342 Grekçe III (Dicle Üniversitesi)

ARK 355 Grekçe IV (Dicle Üniversitesi)

ARK 442 Grekçe V (Dicle Üniversitesi)

ARK 455 Grekçe VI (Dicle Üniversitesi)

ARK 357 Roma Nümizmatik I (Dicle Üniversitesi)

ARK 356 Roma Nümizmatik II (Dicle Üniversitesi)

ARK 251 Grek Nümizmatik I (Dicle Üniversitesi)

ARK 258 Grek Nümizmatik II (Dicle Üniversitesi)

ARK 307 Grek Nümizmatik (Dicle Üniversitesi)

ARK 317 Hellenistik Nümizmatik (Dicle Üniversitesi)

ARK 447 Roma Portre Sanatı I (Dicle Üniversitesi)

ARK 448 Roma Portre Santı II (Dicle Üniversitesi)

ARK 221 Arkeolojide Kayıt ve Belgeleme (Dicle Üniversitesi)

 

 

                          

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans1982-02-16İstanbul Üniv.Edebiyat FakültesiPrehistorya ve Arkeoloji 
Yüksek Lisans2002-09-26Dicle Üniv.Sosyal Bilimler Ens.Klasik Arkeoloji 
Doktora1900-01-01   

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı