Bilgileri Düzenle
Mikdat ŞİMŞEK  
Doçent  - Ziraat Fakültesi , Bahçe Bitkileri ,  
Uzmanlık Alanları:  Meyve Yetiştirme ve Islahı  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 90 412 241 10 00  - 8570 Cep Telefonu:
E-Posta: mikdat.simsek@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde doğan Doç. Dr. Mikdat ŞİMŞEK, İlk ve orta öğrenimini bu ilçede tamamladıktan sonra Haziran 1991’de SÜ Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. Temmuz 1992’de Kısa Dönem olarak askerliğini tamamladı. 1993-1996 yılları arasında KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri ABD’nda Yüksek Lisans yaptı ve o süreçte aynı Anabilim Dalında Arş. Gör. olarak görev aldı. 1997-2009 yılları arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Gaziantep ve Diyarbakır illerindeki Araştırma Enstitü’lerinde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalıştı ve o yıllarda Meyve Yetiştiriciliği, İstatistik, Bitki Genetik Kaynakları, Organik Tarım, Organik Meyvecilik, Fidan Üretim Teknikleri, Meyvelerde Tür ve Çeşit Islahı, Modern Meyve Yetiştiriciliği ve Meyvelerin Ekolojik İstekleri başta olmak üzere onlarca Mesleki Eğitim Kursuna katıldı. 2008 yılında ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nda Doktora’yı tamamladı. 2009-2012 yılları arasında BÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde  Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptı. 2012 yılında Doçent’lik sınavında başarı sağlayarak, bu unvanı aldıktan sonra 2013 yılına kadar BÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde Doç. Dr. olarak görev yaptı. 2013 yılından beri DÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Mikdat ŞİMŞEK’in İngilizce veya Türkçe yayınlanmış 75’ten fazla Bilimsel Makalesi bulunmaktadır. Birkaç projede Yürütücü, Lider veya Araştırıcı olarak görev alan ŞİMŞEK, 1 Uluslararası Dergi’de Editörlük ve birkaç Ulusal Dergi’de Hakemlik yapmaktadır. Genel Tarım, Meyvecilik, Organik Meyvecilik, Çevre ve Meyvelerin İnsan Sağlığına Etkileri konularında Uluslararası, Ulusal ve Yerel basında pek çok Röportajı ve onlarca makalesi bulunmaktadır. İngilizce bilen Doç. Dr. Mikdat ŞİMŞEK evli ve üç çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Mikdat ŞİMŞEK

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölümü,

21280, Sur-Diyarbakır

TLF: + 90 412 2411000/8570

GSM:  +90 532 1336822

FAKS : +90 412 241 10 48

E-mail: mikdat.simsek@dicle.edu.tr

Assoc. Prof. Mikdat SIMSEK

Department of Horticulture,

Faculty of Agriculture, Dicle University,

21280, Sur-Diyarbakir

PHONE+90 412 2411000/8570

GSM: +90 532 1336822

FAX : +90 412 241 10 48

E-mail: mikdat.simsek@dicle.edu.tr

 

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Doç. Dr.2013Dicle ÜniversitesiZiraat FakültesiBahçe Bitkileri
Yüksek Lisans1996Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüBahçe Bitkileri
Doktora2008Çukurova ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüBahçe Bitkileri
Doç. Dr.2012Bingöl ÜniversitesiZiraat FakültesiBahçe Bitkileri
Lisans1991Selçuk ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla Bitkileri
Yrd. Doç. Dr.2009Bingöl ÜniversitesiZiraat FakültesiBahçe Bitkileri

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Yrd. Doç. Dr.2009-2012Bingöl Üniversitesi
Doç. Dr.2013-...Dicle Üniversitesi
Doç. Dr.2012-2013Bingöl Üniversitesi
Ziraat Yüksek Mühendisi1997-2009Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Arş. Gör1993-1996KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Meyvecilik Şube Şefi2002-2009Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bölümü Başkanı2018-...Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Proje Alt Komisyon Üyesi2017-...Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (DÜBAP) Koordinatörlüğü
Yönetim Kurulu Üyesi2015-...Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Müdür Yardımcısı2004-2004Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Müdür Yardımcısı2012-2012Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Müdür2016-...Dicle Üniversitesi GAP Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M. 2017. An Overvıew of Organic Fruit Production Potantial in Southeastern Anatolia Region of Turkey. “1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt” “I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu 27-29 Eylül Bayburt”
Yayın2011Yıldırım, H., Onay, A., Pirinç, V., Şimşek, M. 2010. Bitkisel Materyallerin Biyoteknolojik Yöntemlerle Laboratuar Şartlarında Üretimi ve Ticari Doku Kültürü Laboratuarının Oluşturulması. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası (UDUSİS), 24-26 Mayıs, 279-282, Diyarbakır. Bildiri-Tam Metin
Uluslararası Yayın2012Yıldırım, H., Onay, H., Şimşek, M. 2012. Elma (Malus communis L.)’nın Biyoteknolojisinde Son Gelişmeler ve Islahında Kullanım Olanakları. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 1 (1): 47-55.https://www.researchgate.net/profile/Mikdat_Simsek/publication/313425827_Elma_Malus_communis_L%27nin_Biyoteknolojisinde_Son_Gelismeler_ve_Islahinda_Kullanim_Olanaklari/links/58fa0fa70f7e9ba3ba4fd79a/Elma-Malus-communis-Lnin-Biyoteknolojisinde-Son-Gelismeler-ve-Islahinda-Kullanim-Olanaklari.pdf
Uluslararası Yayın2010Şimşek, M., Yıldırım, H. 2010. Dicle İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Badem Tiplerinin Seleksiyonu Üzerinde Bir Araştırma. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (4): 9-15. http://stgbd.selcuk.edu.tr/stgbd/article/view/168/84
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Gülsoy, E. 2017. A Research on Production Potential and Development Opportunities of Pistachio (Pistacia vera L.) in Turkey. 7th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CABES-2017, Dec. 14-15, 2017, Kuala Lumpur (Malaysia).
Uluslararası Yayın2011Simsek, M., Uguz, MT., Erdogan, MK., Gul, A., Digrak, M. 2011. Selection Studies on High Quality Walnut Types and Their Antibacterial Properties. Journal of Medicinal Plants Research, 5 (14), 3269-3276. http://www.academicjournals.org/journal/JMPR/article-full-text-pdf/5A4279919350
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Kara, M. 2017. PRODUCTION POTENTIAL AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF HAZELNUT (Corylus avellana L.) IN TURKEY. Proceedings of the VIII International Agricultural Symposium, 5-8 October, 2017, Jahorina, Sarajevo, Bosna Hersek
Uluslararası Yayın2010Şimşek, M., Osmanoğlu, A. 2010. Derik (Mardin) İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Bademlerin (Prunus amygdalus L.) Seleksiyonu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20 (3): 171-182. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yyutbd/article/viewFile/5000045897/5000043223
Yayın2015Şimşek, M., Yücel, M. 2015. Çevre Dostu Meyve Üretimi Açısından Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sempozyum ve Çalıştayı, 227-234, Diyarbakır. Bildiri-Tam Metin.
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M. 2017. A Research on Organic Walnut Production and Development Opportunities in Turkey. 7th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CABES-2017, Dec. 14-15, 2017, Kuala Lumpur (Malaysia.
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M. 2017. An Overvıew of Organic Fruit Production Potantial in Southeastern Anatolia Region of Turkey. “1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt” “I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu 27-29 Eylül Bayburt”
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M. 2017. A GENERAL OVERVIEW OF POMEGRANATE (Punica granatum L.) PRODUCTION POTENTIAL, EFFECTS TO HEALTH, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF TURKEY. Middle East J. of Science (2017) 3(1):51-58 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/338627
Uluslararası Yayın2010Şimşek, M., Çömlekçioğlu, S., Osmanoğlu, A. 2010. Çüngüş İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Bademlerin Seleksiyonu Üzerinde Bir Araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (1): 37-44. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172305
Uluslararası Yayın2017Simsek, M., Gülsoy, E., Kırar, MZ., Turgut, Y., Yücel, B. 2017. Identification and Selection of Some Female Fig (Ficus carica L.) Genotypes from Mardin Province of Turkey. Pak. J. Bot., 49(2): 541-546. http://pakbs.org/pjbot/PDFs/49(2)/21.pdf. SCI.
Uluslararası Yayın2016Simsek, M. 2016. Chemical, Mineral, and Fatty Acid Compositions of Various Types of Walnut (Juglans regia L.) in Turkey. Bulgarian Chemical Communications, 48 (1): 66–70. http://www.bcc.bas.bg/BCC_Volumes/Volume_48_Number_1_2016/BCC-48-1-2016-3762-Simsek-66-70.pdf. SCI.
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Gülsoy, M. 2017. A RESEARCH ON POMEGRANATE (Punica granatum L.) GROWING AND THE STATE OF SELECTION STUDIES IN TURKEY. Proceedings of the VIII International Agricultural Symposium, 05-08, 2017, Jahorina, Sarajevo, Bosna Hersek
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M. 2017. SOME STUDIES CARRIED OUT ON ORGANIC FRUIT PRODUCTION IN TURKEY. Proceedings of the VIII International Agricultural Symposium „AGROSYM 2017“, 05-08 October 2017, Jahorina, Sarajevo, Borna Hersek
Uluslararası Yayın2015Şimşek, M. 2015. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Biyolojik ve Konvansiyonel Meyve Üretiminin Çevre (Toprak ve Su) Üzerine Etkisi. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül, s.51, Kahramanmaraş. Bildiri Özeti.
Uluslararası Yayın2016Şimşek, M., Kara, A. 2016. Diyarbakır Meyvecilik Potansiyeline Genel Bir Bakış. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım, Bildiri Özeti, 305-306, Diyarbakır (Tam metin basımda).
Uluslararası Yayın2013Osmanoğlu, A., Şimşek, M., Şanlı, A. 2013. Bazı Standart Erik Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (2): 126–133. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yyutbd/article/view/5000045800/5000043126
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M. 2017. AN EVALUATION ON FRUIT PRODUCTION POTENTIAL OF ADIYAMAN PROVINCE (TURKEY). International Natural and Health Science Conference (INHSC2017), 19-21 October 2017, 10-113 PP., Antalya.https://www.researchgate.net/publication/322632616_AN_EVALUATION_ON_FRUIT_PRODUCTION_POTENTIAL_OF_ADIYAMAN_PROVINCE_TURKEY
Yayın2010Şimşek, M., Ergun, M., Özbay, N. 2010. Bingöl’de Meyve Fidanı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi. III. Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül, 256-259, Bingöl. Bildiri-Tam Metin.
Uluslararası Yayın2015Şimşek, M. 2015. Türkiye’de Badem Yetiştiriciliğinin Durumu ve Yapılan Seleksiyon Çalışmaları Konusunda Bir Araştırma. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (2): 95-100. http://www.dufed.org/upload/sayi/7/DUFED-00070.pdf. Bildiri-Tam Metin.
Uluslararası Yayın2010Simsek, M., Demirkiran, AR. 2010. Determination of Superior Anmond Genotypes in Diyarbakir Central Districts. Agricultural Journal, 5 (3): 173-180. https://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=aj.2010.173.180
Uluslararası Yayın2011Şimşek, M., Küden, AB. 2011. Bazı İncir Tiplerinin Meyve Olgunlaşma Peryotları ve Meyve Doğuş Tarihlerinin Saptanması. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1): 24-31. https://www.researchgate.net/publication/313438567_Bazi_Incir_Tiplerinin_Meyve_Olgunlasma_Peryotlari_ve_Meyve_Dogus_Tarihlerinin_Saptanmasi
Uluslararası Yayın2013Osmanoğlu, A., Şimşek, M., Demirhan., B. 2013. Bazı Standart Kiraz Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (2): 9-16. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yyutbd/article/view/5000045800/5000043126
Tez1996Şimşek, M. 1996. K.Maraş Merkez İlçesi ve Bağlı Köylerinde Badem (Amygdalus communis L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş file:///C:/Users/User/Downloads/056200%20(4).pdf
Uluslararası Yayın2010Simsek, M., Kocataş, H., Cobanoglu, F. 2010. Table Fıg (Ficus carica L.) Selectıon in Mıdyat Districts of Mardın Provınce. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (3): 75-78. file:///C:/Users/User/Downloads/161-307-1-SM%20(2).pdf
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Gülsoy, E. 2017. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Nar (Punica granatum L.) Potansiyeli Konusunda Bir Araştırma. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(2): 131-141. http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/5053/5053-article-file5.pdf-abstract-file.pdf
Uluslararası Yayın2010Simsek, M. 2010. Selection of walnut types with high fruit bearing and quality in Sanliurfa population. International Journal of the Physical Sciences, 5 (7): 992-996. http://www.academicjournals.org/article/article1380792819_Simsek.pdf. SCI.
Uluslararası Yayın2010Simsek, M., Osmanoglu, A., Yildirim, H. 2010. Evaluation of Selected Almond Types in Kocaköy and Hani Counties. African Journal of Agricultural Research, 5 (17): 2370-2378. http://www.academicjournals.org/article/article1380871412_Simsek%20et%20al.pdf. SCI.
Uluslararası Yayın2011Şimşek, M., Küden, AB. 2011. Bazı İncir Tiplerinin Meyve Olgunlaşma Peryotları ve Meyve Doğuş Tarihlerinin Saptanması. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1): 24-31. https://www.researchgate.net/publication/313438567_Bazi_Incir_Tiplerinin_Meyve_Olgunlasma_Peryotlari_ve_Meyve_Dogus_Tarihlerinin_Saptanmasi
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M. 2017. Organic Almond Cultivation in Egil District (Diyarbakir), Turkey. “1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt” “I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu 27-29 Eylül Bayburt”
Uluslararası Yayın2016Gülsoy, E., Kaya, T., Şimşek, M., Pehluvan, M. 2016. Iğdır Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyonu. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1): 25-30. http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/3945/25-30.pdf
Uluslararası Yayın2013Osmanoğlu, A., Şimşek, M., Şanlı, A. 2013. Bazı Standart Armut Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 23 (3): 222-228. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yyutbd/article/view/5000045812/5000043138
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Gülsoy, E. 2017. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Badem (Prunus amygdalus L.) Potansiyeline Genel Bir Bakış. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(3): 19-29. http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/5248/19-29%20Ersin%20G%C3%BClsoy-tam.pdf
Uluslararası Yayın2017Gülsoy, E., Pehlvan, M., Şimşek, M., Şamda, MA. 2017. The Cr, Ni, Cd and Pb Contents of Some Walnut Genotypes in Aras Valley. II. International Iğdır Symposium, October 9-11, 2017, Iğdır
Uluslararası Yayın2008Şimşek, M., Küden, AB. 2007. Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinin Bahçecik Köyünde Doğal Olarak Yetişen Bademlerin (Prunus amygdalus L) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (1): 125-132. http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/btFehvBs-19122013-6.pdf
Yayın2010Şimşek, M. 2010. Bingöl İlinde Yetişen Önemli Meyve Türlerinin Cinsiyet Dağılışı, Tozlanma ve Döllenme İlişkilerinden Çıkarılacak Pratik Sonuçlar. III. Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül, 286-291, Bingöl. Bildiri-Tam Metin.
Uluslararası Yayın2018Şimşek, M., Gülsoy, E. 2017. A research on Production Potential of Fruitsgrown on Ağri Province. International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), 3-6 Jan. 2018, Turkish Republic of Northern Cyprus
Uluslararası Yayın2010Simsek, M., Kuden, AB. 2010. Selection of Fig Genetic Material under Diyarbakir Conditions. International Journal of Botany, 6 (3): 251-258. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113139002
Yayın2010Şimşek, M., Yıldırım, H., Demirkıran, AR., Yüksel, A. 2010. Bingöl İlinin Meyvecilik Potansiyeli ve Toprak İstekleri Açısından Değerlendirilmesi. III. Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül, 77-84, Bingöl. Bildiri-Tam Metin.
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Kızmaz, V. 2017. Determination of Chemical and Mineral Compositions of Promising Almond (Prunus amygdalus L.) Genotypes from Beyazsu (Mardin) Region. International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), 3 (1): 6-11. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/305999
Uluslararası Yayın2016Gülsoy, E., Kaya, T., Pehluvan M., Şimşek, M. 2016. Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31 (3): 309-314. http://dergi.omu.edu.tr/omuanajas/article/view/5000182954/5000175542. Uluslararası Yayn
Uluslararası Yayın2016Şimşek, M. 2016. Türkiye’de Ceviz (Juglans regia L.) Üretimi ve Yapılan Seleksiyon Çalışmaları Konusunda Bir Araştırma. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (1): 19-25. http://www.dufed.org/upload/sayi/10/DUFED-00083.pdf
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Gülsoy, E. 2017. A RESEARCH ON FRUIT PRODUCTION POTANTIAL OF MARDIN PROVINCE. Middle East Journal of Science (2017) 3(2):73 -79 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/364674
Yayın2010Demirkıran, AR., Yüksel, A., Karadavut, U., Şimşek, M., Özbay, N. 2010. Bingöl Bölgesi’nde Meydana Gelen İklim Değişikliğinin Trend Analizi ile İncelenmesi. III. Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül, 231-239, Bingöl. Bildiri-Tam Metin.
Uluslararası Yayın2011Simsek, M. 2011. A Study on Selection and Identification of Table Fig Types in East Edge of Firat River. Asian Journal of Animan and Veterinary Advances, 6 (3): 265-273. http://docsdrive.com/pdfs/academicjournals/ajava/2011/265-273.pdf. SCI.
Uluslararası Yayın2011Şimşek, M. 2011. Çınar İlçesinde Badem Seleksiyonu. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1): 32-36. https://www.researchgate.net/publication/313426316_Cinar_Ilcesinde_Badem_Seleksiyonu_Mikdat_SIMSEK
Uluslararası Yayın2010Simsek, M. 2010. Physıcal and Chemıcal Characterıstıcs of Selected Fıg Types in Batman Central Dıstrıct. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (3): 30-35. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172326
Uluslararası Yayın2010Simsek, M. 2010. Determination of Walnut Genotypes with High Fruit Bearing and Quality in Dicle, Hani, Egil and Kocaköy Townships. Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (1): 85-93. http://ziraatdergi.gop.edu.tr/Makaleler/1602223118_85-93.pdf
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Gülsoy, E. 2017. A Research on Pomegranate (Punica granatum L.) Productıon Potantıal of Southeastern Anatolıa Regıon. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech., 7(2): 131-141.https://www.researchgate.net/publication/317539816_A_Research_on_Pomegranate_Punica_granatum_L_Production_Potantial_of_Southeastern_Anatolia_Region
Seminer2004Şimşek, M. 2004. GAP’ta Antepfıstığı Yetiştiriciliği. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konferans Salonu, Power Point Sunu, 94 s., Diyarbakır. https://www.researchgate.net/publication/316408266_GAP%27ta_Antepfistigi_Yetistiriciligi
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Gülsoy, M. 2017. A RESEARCH ON POMEGRANATE (Punica granatum L.) GROWING AND THE STATE OF SELECTION STUDIES IN TURKEY. Proceedings of the VIII International Agricultural Symposium, 5-8 October 2017, Jahorina, Bosna Hersek
Seminer2004Şimşek, M. 2004. GAP’ta Meyvecilik. Diyarbakır Devlet Su İşleri Müdürlüğü Konferans Salonu, Power Point Sunu, 34 s., Diyarbakır. https://www.researchgate.net/publication/316408345_GAP%27ta_Meyvecilik
Uluslararası Yayın2008Şimşek, M. 2008. Hilvan İlçesi ve Bağlı Köylerinde Yetiştirilen Bademlerin (Prunus amygdalus L) Seleksiyonu. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (4): 33-39. https://www.researchgate.net/publication/313447384_Hilvan_Ilcesi_ve_Bagli_Koylerinde_Yetistirilen_Bademlerin_Prunus_amygdalus_L_Seleksiyonu
Uluslararası Yayın2010Yıldırım, H., Şimşek, M., Onay, A. 2010. Diyarbakır’da Meyve Fidanı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Özel Fidancılık Firmalarının Teknik Olarak Desteklenmesi, Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası (UDUSİS), 24-26 Mayıs, 211-215, Diyarbakır. Bildiri-Tam Metin.
Uluslararası Yayın2010Şimşek, M., Küden, AB. 2010. Diyarbakır’da Seçilen İncir Tiplerinin Yaprak Özelliklerinin Saptanması. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (2): 249-262. file:///C:/Users/User/Downloads/5000011537-5000018385-1-PB.pdf
Uluslararası Yayın2010Simsek, M., Yildirim, H. 2010. Fruit Characteristics of The Selected Fig Genotypes. African Journal of Biotechnology, 9 (37): 6056-6060. file:///C:/Users/User/Downloads/92176-233980-1-PB%20(1).pdf. SCI.
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M. 2017. SELECTION OF ALMOND (Prunus amygdalus L.) GENOTYPES GROWING IN THE FOREST AREA OF HILVAN (SANLIURFA) DISTRICT, TURKEY. Proceedings of the VIII International Agricultural Symposium, 05-08 October, 2017, Jahorina, Sarajevo, Bosna Hersek
Yayın2008Şimşek, M. 2008. Badem Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Diyarbakır’da Tarım, Yıl 4, Sayı 13, 21-22, Diyarbakır. Hakemsiz.
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Gülsoy, E. 2017. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Nar (Punica granatum L.) Potansiyeli Konusunda Bir Araştırma. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der.7(2): 31-41. http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/5053/5053-article-file5.pdf-abstract-file.pdf
Uluslararası Yayın2016Şimşek, M., Kara, A. 2016. Diyarbakır Meyvecilik Potansiyeline Genel Bir Bakış. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım, Bildiri Özeti, 305-306, Diyarbakır (Tam metin basımda).
Uluslararası Yayın2013Osmanoğlu, A., Şimşek, M., Elaltuntaş, E. 2013. Bazı Standart Ayva Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2 (1): 53-58. http://eski.bingol.edu.tr/media/117410/TuRK-DOgA-VE-FEN-DERG%C4%B0S%C4%B0-C%C4%B0LT-2-SAY%C4%B0-1.pdf
Uluslararası Yayın2010Simsek, M. 2010. Physical and Chemical Properties of Superior Walnut Types in Cermik and Cungus Populations. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 4 (2): 29-34 https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=snLfnmAAAAAJ&citation_for_view=snLfnmAAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
Yayın2015Şimşek, M. 2015. Diyarbakır’da Organik Ceviz Yetiştiriciliğinin Çevre ve Ekonomiye Katkıları. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sempozyum ve Çalıştayı, 235-242, Diyarbakır. Bildiri-Tam Metin.
Yayın2016Şimşek, M. 2016. Organik Meyvecilik ve Organik Antepfıstığı. Diyarbakır’da Tarım, 26, 24-27. Hakemsiz
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Gülsoy, E., Karataş, K. 2017. An Overview of Fruit Production Potential and Its Contribution to the Local Economy in Iğdır Province. II. Iğdır Symposioum, October 9-11, 2017, Iğdır
Uluslararası Yayın2010Şimşek, M., Osmanoğlu M., Taş, Z. 2010. Çermik’ten Seçilen Badem (Prunus amygdalus L.) Tiplerinin Meyve Performansları. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (2): 29-37. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/172318
Uluslararası Yayın2010Yıldırım, H., Onay, A., Pirinç, V., Şimşek, M. 2010. Bitkisel Materyallerin Biyoteknolojik Yöntemlerle Laboratuar Şartlarında Üretimi ve Ticari Doku Kültürü Laboratuarının Oluşturulması. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası (UDUSİS), 24-26 Mayıs, 279-282, Diyarbakır. Bildiri-Tam metin.
Seminer2003Şimşek, M. 2003. Badem Yetiştiriciliği. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konferans Salonu, Power Point Sunu, 81 s., Diyarbakır. https://www.researchgate.net/publication/316408284_Badem_Yetistiriciligi
Yayın2015Şimşek, M. 2015. Organik ve Geleneksel Çilek Yetiştiriciliğinin Çevreye Etkilerinin Karşılaştırılması. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sempozyum ve Çalıştayı, 243-248, Diyarbakır. Bildiri-Tam Metin.
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Gülsoy, E. 2017. A RESEARCH ON FRUIT PRODUCTION POTANTIAL OF MARDIN PROVINCE. Middle East Journal of Science (2017) 3(2):73 -79 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/364674
Uluslararası Yayın2011Şimşek, M., Küden, AB. 2011. Diyarbakır İlinde Seçilen İncir Tiplerinin Bazı Meyve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (2): 1-6. https://www.researchgate.net/profile/Mikdat_Simsek/publication/313426242_Diyarbakir_Ilinde_Secilen_Incir_Tiplerinin_Bazi_Meyve_Ozellikleri_Uzerinde_Bir_Arastirma/links/589a1f0baca2721f0db12135/Diyarbakir-Ilinde-Secilen-Incir-Tiplerinin-Bazi-Meyve-Oezellikleri-Uezerinde-Bir-Arastirma.pdf
Uluslararası Yayın2009Simsek, M. 2009. Evaluation of Selected Fig Genotypes from Southeast Turkey. African Journal of Biotechnology, 8 (19): 4969-4976. https://www.ajol.info/index.php/ajb/article/viewFile/65201/52904. SCI.
Uluslararası Yayın2016Simsek, M., Kızmaz, V. 2016. Fatty Acid Compositions of Different Genotypes of Almond from Southeast Production Regions of Turkey. Ist International Mediterranean Science and Engineering Congress, Cukurova University Congress Center, October 26-28, Adana/Turkey. (Abstract)
Uluslararası Yayın2007Beyhan, Ö., Şimşek, M. 2007. Kahramanmaraş Merkez İlçe Bademlerinin (Prunus amygdalus L) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma. BAHÇE, 36 (1-2): 11–18. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/39663
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Kızmaz, V. 2017. Determination of Chemical and Mineral Compositions of Promising Almond (Prunus amygdalus L.) Genotypes from Beyazsu (Mardin) Region.International Journal of Agriculture and Wildlife Science, 3(1): 6-11. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/305999
Uluslararası Yayın2017SIMSEK, M., GULSOY, E., BEYHAN, O., OSMANOGLU, A., TURGUT, Y. 2017. DETERMINATION OF SOME BOTANICAL, PHENOLOGICAL, PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF WALNUT (JUGLANS REGIA L.) GENOTYPES GROWN IN TURKEY. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 15(3):1279-1291. http://www.aloki.hu/pdf/1503_12791291.pdf
Uluslararası Yayın2017Gülsoy, E., Şimşek, M., Çevik, C. 2017. Determinaiton of Fruit Quality Traits in Some Hazelnut Cultivars Grown in Different Locations of Ordu Province. IX. International Congrss on Hzelnut, 15-19 August 2017, Atakum, Samsun, Turkey.
Uluslararası Yayın2015Şimşek, M., Kara, A. 2016. Diyarbakır Meyvecilik Potansiyeline Genel Bir Bakış. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım, 305-306, Diyarbakır. Bildiri Özeti.
Uluslararası Yayın2010Şimşek, M., 2010. Table Fig (Ficus carica L.) Selection in Mardin Province of Turkey. Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (1): 21-26. http://ziraatdergi.gop.edu.tr/Makaleler/274037598_21-26.pdf
Uluslararası Yayın2018Şimşek, M., Gülsoy, M. 2017. Production Potential and Development Opportunities of Pistachio (Pistacia vera L.) Grown in Gaziantep Province (Turkey). International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), 3-6 Jan. 2018, Turkish Republic of Northern Cyprus.
Uluslararası Yayın2017SIMSEK, M., GULSOY, E., KIRAR, MZ., TURGUT, Y., YUCEL, B. 2017. IDENTIFICATION AND SELECTION OF SOME FEMALE FIG (FICUS CARICA L.) GENOTYPES FROM MARDIN PROVINCE OF TURKEY. Pak. J. Bot., 49(2): 541-546. https://www.pakbs.org/pjbot/PDFs/49(2)/21.pdf
Uluslararası Yayın2011Şimşek, M., Kocataş, H., Yıldırım, H. 2011. Selection and Identification of Table Fig Gentypes in Hasankeyf. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (2): 7-12.
Uluslararası Yayın2010Simsek, M., Yildirim, H., Yılmaz, KU. 2010. Ergani İlçesinde Seçilen Badem (Prunus amygdalus L.) Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (4): 1-8. http://stgbd.selcuk.edu.tr/stgbd/article/viewFile/167/83. Ulusal Dergi.
Uluslararası Yayın2016Şimşek, M. 2016. Diyarbakır’da Yetişen Önemli İncir Genotiplerin Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerin Saptanması. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım, Bildiri Özeti, 162-163, Diyarbakır. Bildiri Özeti.
Tez2008Şimşek, M. 2008. Diyarbakır Koşullarında İncir Genetik Materyalinin Seleksiyonu ve Tanımlanması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Adana file:///C:/Users/User/Downloads/178331%20(5).pdf
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., İkinci, A. 2017. Narın (Punica granatum L.) İnsan Sağlığına Etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(4): 494-506. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/382570
Uluslararası Yayın2010Şimşek, M., Yılmaz, KU. 2010. Diyarbakır’ın Silvan İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Badem (Prunus amygdalus L.) Tiplerinin Seleksiyonu. Alatarım, 9 (1): 22-30. https://www.researchgate.net/publication/313438585_Diyarbakir'in_Silvan_Ilcesinde_Dogal_Olarak_Yetisen_Badem_Prunus_amygdalus_L_Tiplerinin_Seleksiyonu
Yayın2016Şimşek, M. 2016. Organik Meyvecilik ve Organik Antepfıstığı. Diyarbakır’da Tarım, 26, 24-27.Hakemsiz.
Uluslararası Yayın2010Şimşek, M., Osmanoğlu, A. 2010. Mazıdağı (Mardin) Yöresindeki Doğal Cevizlerin (Juglans regia L.) Seleksiyonu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20 (2): 131-137. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yyutbd/article/view/5000045892/5000043218
Uluslararası Yayın2010Simsek, M., Yilmaz, KU., Demirkiran, AR. 2010. Selection and Determination of Some Significant Properties of Superior Walnut Genotypes, Scientific Research and Essays,. 5 (19): 2987-2996. http://www.academicjournals.org/article/article1380540430_Simsek%20et%20al.pdf. SCI.
Uluslararası Yayın2011Şimşek, M., Küden, AB. 2011. Bazı İncir Tiplerinin Meyve Olgunlaşma Peryotları ve Meyve Doğuş Tarihlerinin Saptanması. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1): 24-31. https://www.researchgate.net/publication/313438567_Bazi_Incir_Tiplerinin_Meyve_Olgunlasma_Peryotlari_ve_Meyve_Dogus_Tarihlerinin_Saptanmasi
Uluslararası Yayın2018Şimşek, M. 2018. A Research on Past, Present and Future of Pomegranate Cultivation in Turkey. International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), 3-6 Jan. 2018, Turkish Republic of Northern Cyprus
Uluslararası Yayın2016Gülsoy, E., Ertürk, YE., Şimşek, M. 2016. Türkiye Lokal Badem (Prunus amygdalus L.) Seleksiyon Çalışmaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26 (1): 126-134. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yyutbd/article/view/5000148782/5000161067. Derleme.
Uluslararası Yayın2008Şimşek, M., Küden, AB. 2007. Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinin Bahçecik Köyünde Doğal Olarak Yetişen Bademlerin (Prunus amygdalus L) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (1): 125-132. http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/btFehvBs-19122013-6.pdf
Uluslararası Yayın2017Şimşek, M., Kızmaz, V. 2017. Determination of Chemical and Mineral Compositions of Promising Almond (Prunus amygdalus L.) Genotypes from Beyazsu (Mardin) Region.International Journal of Agriculture and Wildlife Science, 3(1): 6-11. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/305999
Uluslararası Yayın2016Simsek, M., Kızmaz, V. 2016. Fatty Acid Compositions of Different Genotypes of Almond from Southeast Production Regions of Turkey. Ist International Mediterranean Science and Engineering Congress, Cukurova University Congress Center, October 26-28, Adana/Turkey. (Abstract)
Uluslararası Yayın2011Şimşek, M., Küden, AB. 2011. Bazı İncir Tiplerinin Meyve Olgunlaşma Peryotları ve Meyve Doğuş Tarihlerinin Saptanması. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1): 24-31. https://www.researchgate.net/publication/313438567_Bazi_Incir_Tiplerinin_Meyve_Olgunlasma_Peryotlari_ve_Meyve_Dogus_Tarihlerinin_Saptanmasi
Seminer2015Şimşek, M. 2015. Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Çevreye Etkisi (Effect of Organic Fruit Breeding on the Environment). Uçarlı Gençlik Derneği (UGD) tarafından 16-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenen ‘Eco Campaign Be The Change Eco Campaign’ projesi kapsamında Uluslararası Panel, Power Point Sunu, 145 s., Diyarbakır. https://www.researchgate.net/publication/316408351_Organik_Meyve_Yetistiriciliginin_Cevreye_Etkisi_Effect_of_Organic_Fruit_Breeding_on_the_Environment
Uluslararası Yayın2011Şimşek, M., Küden, AB. 2011. Bazı İncir Tiplerinin Meyve Olgunlaşma Peryotları ve Meyve Doğuş Tarihlerinin Saptanması. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1): 24-31. https://www.researchgate.net/publication/313438567_Bazi_Incir_Tiplerinin_Meyve_Olgunlasma_Peryotlari_ve_Meyve_Dogus_Tarihlerinin_Saptanmasi
Uluslararası Yayın2017Simsek, M., Gulsoy, E., Beyhan, O., Osmanoglu, A., Turgut, Y. 2017. Determınatıon of Some Botanıcal, Phenologıcal, Physıcal and Chemıcal Characterıstıcs of Walnut (Juglans Regıa L.) Genotypes Grown in Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 15 (3): 1279-1291.SCI.
Uluslararası Yayın2016Şimşek, M., Gülsoy, E. 2016. Ceviz ve İçerdiği Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (4): 9-15. http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/4455/2016-V6-I4-9-16.pdf. Derleme.
Uluslararası Yayın2016Gülsoy, E., Ertürk, YE., Şimşek, M. 2016. Türkiye Lokal Badem (Prunus amygdalus L.) Seleksiyon Çalışmaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26 (1): 126-134. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yyutbd/article/view/5000148782/5000161067. Derleme.
Uluslararası Yayın2009Şimşek, M. 2009. Fruit Performances of the Selected Fig Types in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 4 (11): 1260-1267. http://www.academicjournals.org/article/article1380904419_Simsek.pdf. SCI.
Uluslararası Yayın2013Osmanoğlu, A., Şimşek, M., Elaltuntaş, E. 2013. Bazı Standart Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2 (1): 59-66. http://eski.bingol.edu.tr/media/117410/TuRK-DOgA-VE-FEN-DERG%C4%B0S%C4%B0-C%C4%B0LT-2-SAY%C4%B0-1.pdf
Dosyalar
TarihAçıklamaİndir
22.08.2017BİTEN-DEVAM EDEN PROJELERİndir
22.08.2017BASINDA YER ALAN BAZI MAKALELERİndir
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı