Bilgileri Düzenle
Mustafa BULUT  
Yardımcı Doçent  - Diyarbakır Meslek Yüksekokulu , Yönetim ve Organizasyon ,  
Uzmanlık Alanları:  Makro İktisat, Bölgesel Kalkınma, İktisat Tarihi  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon:  - 7805 Cep Telefonu:
E-Posta: mbulut@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 

1.  Özgeçmiş

 

1.1. Adı-Soyadı                                : Mustafa BULUT

1.2. Eğitimi                                       : 1967 – 1972 Diyarbakır Ziya Gökalp ilkokulu

: 1973 – 1980 Diyarbakır Anadolu Lisesi

: 1982 – 1986 Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi

: 1997 – 1998 Dicle Üniversitesi Sos. Bil. Enst. (Yüksek Lisans)

: 1998 – 2001 Marmara Üniversitesi Sos. Bil. Enst. (Doktora)

1.3. Görevi                                       : Öğretim Üyesi

1.4. Ünvanı                                       : Dr. Öğretim Üyesi

1.5. Askerlik Hizmeti                       : Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı 

   (Sivrice –Elazığ, 1988-1989) 

1.6. Aldığı Ödüller                           : 24.11.1990 Milli Eğitim Bakanlığı – Takdirname  

: 29.01.2003 Diyarbakır Valiliği – Takdirname  

: 30.06.2008 Dicle Üniversitesi Rektörlüğü – Takdirname  

1.7. Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşu          

-

2.  YAYINLAR

2.1. Yüksek Lisans Tezi

Bölgesel Kalkınma ve Diyarbakır

2.2. Doktora Tezi

Yabancı Kaynaklara Göre XIX. Yüzyılın Sonlarına Doğru Diyarbekir Vilayeti’nde Sosyo-Ekonomik Yapı

2.3. Doktora veya İhtisas Tezinden Yayımlanmış Makaleler

-

2.4. Doktora veya İhtisas Tezi Dışında Yayımlanmış Makaleler

Bulut, Mustafa, “İlin Nüfus Durumu”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu),  Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, 2002.

Bulut, Mustafa, “Okullaşma”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu),  Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, 2002.

Bulut, Mustafa, “Ulaştırma”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu),  Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, 2002.

Bulut, Mustafa, “Sanayi”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu),  Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, 2002.

Bulut, Mustafa, “Tarım”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu),  Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, 2002.

Bulut, Mustafa, “Hayvancılık”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu),  Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, 2002.

Bulut, Mustafa, “Kamu Gelirleri ve Harcamaları”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu),  Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, 2002.

Bulut, Mustafa, “Gelir Dağılımı”(Diyarbakır İl Gelişme Planı),  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ankara, 2003.

Bulut, Mustafa, “İstihdam ve Çalışma Hayatı”(Diyarbakır İl Gelişme Planı),  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ankara, 2003.

Bulut, Mustafa, “Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler”(Diyarbakır İl Gelişme Planı),  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ankara, 2003.

Güneş, Hüseyin Haşimi; Bulut, Mustafa, “Sermaye Birikiminin Tarımsal Sulamada Kullanımı (Diyarbakır Örneği)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e-sosder.com), Kış – 2006, Cilt 5, S. 15.

Bulut, Mustafa, “Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin Öne Çıkan Sorunları”, Dünya Gazetesi,  14.07.2009.

Bulut, Mustafa, “OSB’ye Yan Sanayiye Fırsat Veren ve İstihdam Yaratan Yatırımlar Çekilmeli”, Dünya Gazetesi Özel Bölüm, 03.03.2010.

Bulut, Mustafa, “Karacadağ Kalkınma Ajansı Şeffaflaşmalı”,Dünya Gazetesi,  01.09.2010.

Bayindir, Hasan; Bulut, Mustafa, “Potential of Renewable Energy Sources and Its Economic Dimension in The Southeastern Anatolia”, Middle East Journal of Technic (MEJT), 2016,  Cilt 1, Sayı 1, S. 11 – 23.

Bulut, Mustafa; Bayindir, Hasan; Arslan, Hasan, “Potential and Economic Dimension of Renewable Energy Sources in Diyarbakir”, European Journal of Technic (EJT), 2017, Cilt 7, Sayı 2, S. 195 – 206.

Arslan, Hasan; Gökoğlan, Kadir,; Bulut, Mustafa, “Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Meslek Etiği Algıları Üzerine Bir Araştirma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, 2018, Cilt 17, Sayı 65, S. 278 - 294.


2.5. Bildiri

Gümüş, Rojan; Bulut, Mustafa, “Status of Refugee Students in Dicle University, Turkey”, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 19 - 21 October 2017, Antalya.

Bulut, Mustafa; Gökoğlan, Kadir, “Socio Economic and Cultural Profiles of the Vocational Students’ Educated As Intermediary Human Force (Dicle University Diyarbakir Social Sciences Vocational School Sample)”, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 19 - 21 October 2017, Antalya.

Bulut, Mustafa; Boz, Ahmet, “A Research on Transformability of Migration Crisis into opportunities in Entrepreneurship (The Case Of Mardin)”, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 19 - 21 October 2017, Antalya.

Bulut, Mustafa; Bayindir, Hasan; Arslan, Hasan, “Renewable Energy Vision of Turkey”, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 19 - 21 October 2017, Antalya.

Bayindir, Hasan; Bulut, Mustafa, “Motorlu Araçlarda Alternatif Yakıt Kullanımının Küresel İklim Değişikliğine Etkileri”, International Engineering Conference (IEC2017), 19 - 21 October 2017, Antalya.

Bulut, Mustafa; Bayındır, Hasan, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Hidroelektrik Potansiyeli ve Ekonomik Verimliliği”, 1st International Engineering and Technology Symposium, Batman University, May 03 - 05  2018, Batman.

Bulut, Mustafa; Yakut, Çiğdem, "Fransız İktisat Teorilerinin Endojen Devrim Ekseninde Mukayeseli Bölgesel Analizi, 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Marmara Üniversitesi, 10 - 12 Mayıs 2018, İstanbul.

Bulut, Mustafa, “Bölgesel Kalkınmanın Dinamoları Olarak Kalkınma Ajansları”, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2018), 14 - 17 November 2018, Diyarbakır.

Bulut, Mustafa; Gökoğlan Kadir, “Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Profilleri”, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2018), 14 - 17 November 2018, Diyarbakır.

Bulut, Mustafa, “Unesco Dünya Kültür Mirası Tescilli Şehrin Turizm Potansiyeli”, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2018), 14 - 17 November 2018, Diyarbakır.

Bulut, Mustafa, “Avantaj, Darboğaz ve Potansiyel Açısından Diyarbakır İlinde Sanayinin Durumu”, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2018), 14 - 17 November 2018, Diyarbakır.

 


        2.6. Kitap

Bulut, Mustafa, For Every stage ENGLISH GRAMMAR, ISBN 978-9944-77-107-8, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Şubat 2007.

Bulut, Mustafa, Yeni Milenyuma Girerken Diyarbakır, ISBN 978-605-7593-13-9, Cinius Yayınları, İstanbul, Aralık 2018.  


2.7. Kitap Bölümleri

Bulut, Mustafa, Passport to English, Ö. Demirel; S. Şahinel (Ed.), "Have You Ever Ridden a Horse (pp. 111-123)", "I’ll Get a Better Job After College (124-131)", ISBN 9786054282449, Ankara, Pegem A Yayıncılık, 7. Basım, Eylül 2007.

 

3.  VERDİĞİ SEMİNERLER, KONFERANSLAR

3.1. Konferans Konusu     : Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Kamuda Uygulanabilirliği

Tarihi                           : 28 Mayıs 2003

Yeri                              : Müze Müdürlüğü Toplantı Salonu

İlgili Kurum                 : Diyarbakır Valiliği

 

3.2. Konferans Konusu     : Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri

Tarihi                           : 18 Haziran 2003

Yeri                              : Çevik Kuvvet Toplantı Salonu

İlgili Kurum                 : Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü

 

3.3. Konferans Konusu     : KOBİ’lere Yönelik Destekler ve KOBİ Finansmanı

                                               (Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarı)

Tarihi                           : 11 Kasım 2007 

Yeri                              : Fuar Toplantı Salonu

İlgili Kurum                 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

 

3.4. Konferans Konusu     : Diyarbakır İli’nde Sanayinin Mevcut Durumu

                                               (Bilgilerimizi Diyarbakır’la Paylaşalım Projesi Kapsamında)

Tarihi                           :  02 Nisan 2009

Yeri                              : Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

İlgili Kurum                 : Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi

 

3.5. Seminer  Konusu        : Diyarbakır İlinin Swot Analizi

Tarihi                           : 02 Mart 2011

Yeri                              : Mavi Salon

İlgili Kurum                 : Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

  

4.   PROJELER

 

      4.1. Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı (2002), Diyarbakır, 2002.

               Yürütücü.

İlgili Kurum : İçişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Diyarbakır Valiliği

4.2. Diyarbakır İl Gelişme Planı Projesi (2002, 2003), Diyarbakır, 2003.

             Yürütücü Yardımcısı - Araştırmacı.

İlgili Kurum : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi

4.3. Belediyelerin Kentsel Gelişimi Projesi, (2004), Diyarbakır, 2004.

Araştırmacı.

İlgili Kurum : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

 

4.4. Yabancı Belgeler Göre XIX. Yüzyılın Sonlarına Doğru Diyarbakır Vilayeti’nde Sosyo- Ekonomik Yapı

(2006 – 2007), Londra, 2007.


Yürütücü.                                                                                                                                                                                                                  İlgili Kurum: Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

 

4.5. Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Diyarbakır İli İmalat Sanayi Envanteri Projesi (2017 –  2018), Diyarbakır, 2018

 

Yürütücü.                                                                                                                                                                                                                        İlgili Kurum: Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

 

5.  GÖREV YAPTIĞI / ALDIĞI DİĞER ÇALIŞMALAR

 

5.1. Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2003 - 2008) 

    İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi

5.1. Eğitim – Öğretim Koordinatörü (2003 - 2008)

İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi

5.2. Kurumsal Stratejik Plan Raporu Hazırlama Komisyonu Başkanı (2005 - 2006)  

İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi

5.3. Yerel Gündem 21 Kent Danışma Meclisi Üyeliği (2004- 2008) 

İlgili Kurum : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

5.4. Diyarbakır Valiliği Plan, Proje, Veri Derleme ve Değerlendirme Merkezi Veri Derleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı (2002 - 2008)

İlgili Kurum : Diyarbakır Valiliği

5.5. Diyarbakır Valiliği İnceleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeliği (2002 - 2008)

İlgili Kurum : Diyarbakır Valiliği

5.6. Diyarbakır Valiliği Toplam Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu Üyeliği (2002 - 2008)

İlgili Kurum : Diyarbakır Valiliği

5.7. Dicle Üniversitesi Kalite Yönetim Temsilcisi  (2005 - 2008)

        İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi

5.8. 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Kongre Temsilcisi (2005)

İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi

5.9. Dicle Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatör Yardımcısı (2005 - 2008)

İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi

5.10.  Dicle Üniversitesi ERASMUS Koordinatörü (2003 - 2008)

İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi

5.11.  Dicle Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite geliştirme Kurulu (ADEK) Üyeliği (2004 - 2008)

İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi

5.12.  Dicle Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu Üyeliği (2004 - 2008)

İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi

5.13.  İl Gelişme Planı Proje Yürütücü Yardımcısı (2002 - 2004)

İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi

5.14.  İl Gelişme Planı Araştırmacı (2002 - 2004)

İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi

5.15.  Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı (2013 - 2015 / 2018 - ...)

İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

5.16.  Yaşayan Diller ve Kültürler Bölümü Başkanı (2016 - ...)

İlgili Kurum : Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

6.  OKUTTUĞU DERSLER

(Son Beş Yıl)

Okutulan Dersler

Öğretim Dönemi

Mikro İktisat – Makro İktisat

 

2013 - 2014

 

Türkiye Ekonomisi

İşletme Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Girişimcilik

Mikro İktisat – Makro İktisat

 

2014 - 2015

 

Türkiye Ekonomisi

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi

Girişimcilik

Mikro İktisat – Makro İktisat

 

2015 - 2016

Türkiye Ekonomisi

İşletme Yönetimi

İşletme Becerileri Grup Çalışması

Mikro İktisat – Makro iktisat

 

2016 - 2017

Türkiye Ekonomisi

İşletme Yönetimi

İşletme Becerileri Grup Çalışması

Mikro İktisat – Makro İktisat

 

2017 - 2018

Türkiye Ekonomisi

İşletme Yönetimi

İşletme Becerileri Grup Çalışması

Meslek Etiği


Genel Ekonomi

 

 

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans1986-06-23Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi  
Doktora2001-12-05Marmara Üniv.Sosyal Bil Enst.  
Yüksek Lisans1998-07-15D.Ü.Sosyal Bil.Enst.  

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Müdür Yardımcısı23.02.2017 - 16.08.2018Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yaşayan Diller ve Kültürler Bölüm Başkanı06.10.2016 - ...Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı04.09.2018 - ...Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdür05.11.2003 - 02.09.2008Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı10.07.2013 - 12.02.2015Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2002Bulut, Mustafa, “Okullaşma”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu), İçişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi - Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır.
Tez2001"Yabancı Kaynaklara Göre XIX. Yüzyılın Sonlarına Doğru Diyarbekir Vilayeti’nde Sosyo-Ekonomik Yapı",Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Kitap2017Bulut, M., Boz, A., A Research on Transformability of Migration Crisis into Opportunities in Entrepreneurship (The Case Of Mardin), International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 19-21 October 2017, Antalya.
Diğer2018Fransız İktisat Teorilerinin Endojen Devrim Ekseninde Mukayeseli Bölgesel Analizi, 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge PlanlamaKongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Diğer2017Bulut, M., Bayındır, H.,Renewable Energy Vision of Turkey, International Engineering Conference (IEC2017), 19-21 October, Antalya.
Makale2002Bulut, Mustafa, “Ulaştırma”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu), İçişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi - Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır.
Makale2003Bulut, Mustafa, “İstihdam ve Çalışma Hayatı”(Diyarbakır İl Gelişme Planı), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ankara.
Diğer2018Bulut, M., Bölgesel Kalkınmanın Dinamoları Olarak Kalkınma Ajansları, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2018), 14-17 Nov, 2018, Diyarbakır.
Diğer2009Bulut, Mustafa, “Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin Öne Çıkan Sorunları”, Dünya Gazetesi, 14.07.2009.
Makale2002Bulut, Mustafa, “Tarım”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu), İçişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi - Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır.
Uluslararası Yayın2017Bulut, Mustafa; Bayındır, Hasan; Arslan, Hasan, "Potential and economic dimension of renewable energy in Diyarbakır", European Journal of Technic, 2017, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa 195-206.
Makale2002Bulut, Mustafa, “Hayvancılık”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu), İçişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi - Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır.
Kitap2007Bulut, M. (2007), Passport to English, Ö. Demirel; S. Şahinel (Ed.), Have You Ever Ridden a Horse (pp. 111-123), I’ll Get a Better Job After College (124-131), ISBN ISBN: 9786054282449, Pegem A Yayıncılık, Ankara. (İki Bölüm), 7. Basım.
Diğer2018Bulut, M., Avantaj, Darboğaz ve Potansiyel Açısından Diyarbakır İlinde Sanayinin Durumu, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2018), 14-17 November 2018, Diyarbakır.
Diğer2017Gümüş, R., Bulut, M., Status of Refugee Students in Dicle University, Turkey, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 19-21 October 2017, Antalya.
Makale2003Bulut, Mustafa, “Gelir Dağılımı”(Diyarbakır İl Gelişme Planı), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ankara.
Uluslararası Yayın2016Bayındır, Hasan; Bulut, Mustafa, "Potential of renewable energy sources and its economic dimension in the Southeastern Anatolia", Middle East Journal of Technic (MEJT), 2016, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa 11-23.
Diğer2018Bulut, M., Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Profilleri, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2018), 14-17 November 2018, Diyarbakır.
Diğer2017Bayındır, Hasan; Bulut, Mustafa, "Motorlu araçlarda alternatif yakıt kullanımının küresel iklim değişikliğine etkileri", International Engineering Conference (IEC2017), 19-21 October 2017, Antalya.
Kitap2018Bulut, M, Yeni Milenyuma Girerken Diyarbakır,ISBN 978-605-7593-13-9, Cinius Yayınları, Ankara.
Uluslararası Yayın2018Arslan, Hasan; Gökoğlan, Kadir; Bulut, Mustafa, "Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin muhasebe meslek etiği algıları üzerine bir araştırma", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Kış - 2018, Cilt 17, Sayı 65, Sayfa 278-294.
Makale2006Güneş, Hüseyin Haşimi; Bulut, Mustafa, “Sermaye Birikiminin Tarımsal Sulamada Kullanımı (Diyarbakır Örneği)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e-sosder.com), Kış – 2006, Cilt 5, S. 15.
Diğer2018Bulut, M., Bayındır, H.,Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Hidroelektrik Potansiyeli ve Ekonomik Verimliliği, 1st International Engineering and Technology Symposium, Batman University,03-05 May 2018, Batman.
Diğer2010Bulut, Mustafa, “Karacadağ Kalkınma Ajansı Şeffaflaşmalı”,Dünya Gazetesi, 01.09.2010.
Tez1998"Bölgesel Kalkınma ve Diyarbakır", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır, 1998.
Makale2002Bulut, Mustafa, “Kamu Gelirleri ve Harcamaları”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu), İçişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi - Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır.
Diğer2010Bulut, Mustafa, “OSB’ye Yan Sanayiye Fırsat Veren ve İstihdam Yaratan Yatırımlar Çekilmeli”, Dünya Gazetesi Özel Bölüm, 03.03.2010.
Makale2002Bulut, Mustafa, “Sanayi”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu), İçişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi - Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır.
Diğer2017Bulut, M., Gökoğlan, K., Socio Economic and Cultural Profiles of The Vocational Students’ Educated as Intermediary Human Force (Dicle University Diyarbakir Social Sciences Vocational School Sample), International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 19-21 October 2017, Antalya.
Makale2002Bulut, Mustafa, “İlin Nüfus Durumu”(Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışı – Diyarbakır Raporu), İçişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi - Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır.
Kitap2007Bulut, M. (2007), For Every stage ENGLISH GRAMMAR, ISBN 978-9944-77-107-8, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Makale2003Bulut, Mustafa, “Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler”(Diyarbakır İl Gelişme Planı), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ankara.
Diğer2018Bulut, M., Unesco Dünya Kültür Mirası Tescilli Şehrin Turizm Potansiyeli, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2018), 14-17 November 2018, Diyarbakır.
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı