Bilgileri Düzenle
Erol BAYHAN  
Profesör  - Ziraat Fakültesi , Bitki Koruma , Entomoloji  
Uzmanlık Alanları:  Entomoloji  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 0 (412) 241 10 00  - 8558 Cep Telefonu:
E-Posta: erolbayhan@gmail.com Web Sitesi:
 
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Prof. Dr.2013Dicle ÜniversitesiEntomolojiBitki Koruma
Doç. Dr.2007Dicle ÜniversitesiEntomolojiBitki Koruma
Yrd. Doç. Dr.2004Trakya ÜniversitesiEntomolojiBitki Koruma
Lisans1992-09-30Çukurova Üniversitesi Ziraat FakültesiBitki Koruma 
Yüksek Lisans1996-08-26Trakya Üniversitesi Fen Bil. Ens.Bitki Koruma 
Doktora2002-12-27Çukurova Üniversitesi Fen Bil. Ens.Bitki Koruma 
Doç. Dr.2007Namık Kemal ÜniversitesiEntomolojiBitki Koruma

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
ÖSYM Tekirdağ Sınav Merkezi Başkan Yardımcılığı2004-2005Trakya Üniversitesi
Bitki Koruma Bölümü Başkan Yardımcılığı2009-2015Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Atıf20163. Atıf yapılan eser: Bayhan, E., 2009. Impact of certain corn cultivars on some biological parameters of Rhopalosiphum maidis (Fitch) tera: Aphididae). African Journal of Biotechnology, 8 (5): 785-788.
Atıf20166. Atıf yapılan eser: Öztürk, N., M. R. Ulusoy ve E. Bayhan, 2005. Doğu Akdeniz Bölgesi Nar Alanlarında Saptanan Zararlılar ve Doğal Düşmanları. Türkiye Entomoloji Dergisi, 29 (3): 225-235.
Uluslararası Yayın20065. Ölmez-Bayhan, S., M. R. Ulusoy, and E. Bayhan, 2006. Aphids and Their Predators in Malatya Region and Around, Turkey. Journal of Biological Sciences, 6 (5): 954-957.
Atıf20162. Atıf yapan eser: Yazıcı, E. ve İ. Akça, 2016. Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’nin farklı patlıcan çeşitlerinde bazı biyolojik parametrelerinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci 31: 33-39.
Uluslararası Yayın201512. Ölmez Bayhan, S., E. Bayhan and I. Özdemir, 2015. Predator Species Determined on Aphid (Hemiptera: Aphididae) in Şanlıurfa and Adıyaman Provinces of Turkey. Agriculture & Forestry, Vol. 61 Issue 1: 149-152.
Atıf201616. Atıf yapılan eser: Bayhan E., Ölmez-Bayhan S., Ulusoy M.R. and Brown J. K. 2005. Effect of temperature on the biology of Aphis punicae (Passerini) (Homoptera: Aphididae) on pomegranate. Environmental Entomology, 34 (1), 22-26.
Atıf20164. Atıf yapan eser: Lebbal, S. and M. Laamari, 2016. Population dynamics of aphids (Aphididae) on orange (Citrus sinensis ‘Thomson Navel’) and mandarin (Citrus reticulata ‘Blanco’). Acta agriculturae Slovenica, 107 - 1, marec 2016 str. 137 – 145.
Makale201614. Kaplan, M., E. Bayhan, ve E. ATAKAN, 2016. Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türleri, Mevsimsel Yoğunlukları ve Yayılış Alanlarının Belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni, 6 (2): 161-168s.
Atıf201613. Atıf yapılan eser: Ölmez Bayhan, S., M.R. Ulusoy & E. Bayhan, 2006. Aphids and their predators in Malatya region and around, Turkey. Journal of Biological Sciences, 6 (5): 954-957.
Atıf20169. Atıf yapan eser: Kong, L., Z. Zhou, L.Yue, Z. Liu, F. Wan and J. Guo, 2016. Effect of daily temperatural fluctuation on population fitness of Ophraella communa in early spring in Langfang, Heibei Province. Acta Ecologica Sinica, 36 (2016) 57–61.
Tez2015Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 3. Yüksek Lisans Öğrencisi: Hasan YAHYA AL-MIZORI Yönetilen Yüksek Lisans Konusu: The Effects of Some Insecticides on Cotton Pests and theirs Predators.
Makale201617. Bayram, Y. ve E. Bayhan, 2016. The effect of some watermelon varieties on the biology of Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae). Bitki Koruma Bülteni, 56 (3): 295–307.
Makale20059. Ulusoy, M.R., N. Öztürk ve E. Bayhan, 2005. Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde nar yaprakbiti, Aphis punicaec Passerini (Hom.: Aphididae) ve nar beyazsineği, Siphoninus phillyreae (Haliday) (Homoptera: Aleyrodidae)’nin popülasyon gelişimi üzerine araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (4): 121-128.
Makale20034. Ulusoy, M. R. ve E. Bayhan, 2003. Doğu Akdeniz Bölgesi sebze alanlarında yeni bir Beyazsinek Türü: Gümüşi yaprak beyazsineği, Bemisia argentifolii Bellows and Perring (Homoptera: Aleyrodidae). Türkiye Entomoloji Dergisi, 27 (1): 51-60.
Tez2014Yönetilen Doktora Tezleri: 2. Doktora Öğrencisi: Mehmet KAPLAN Yönetilen Doktora Konusu: Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türleri, Yayılışı, Popülasyon Değişimi, Zarar Oranları, Önemli Türün Biyolojisi ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi.
Atıf201616. Atıf yapan eser: Mamay, M., 2016. Nar Yaprakbiti, Aphis punicae Passerini, 1863 (Hemiptera: Aphididae)’nin Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki popülasyon gelişimi. Bitki Koruma Bülteni, 56 (2): 125 – 134.
Tez2014Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 1. Yüksek Lisans Öğrencisi: Emin KAPLAN Yönetilen Yüksek Lisans Konusu: GAP Bölgesindeki Bitki Koruma Uygulamalarına Ait Sorunların Belirlenmesi.
Atıf20169. Atıf yapılan eser: Bayhan, E., S. Ölmez-Bayhan, M. R. Ulusoy and H. Chi, 2006. Effect of Temperature on Development, Mortality, Fecundity, and Reproduction of Aphis rumicis L. (Homoptera: Aphididae) on Broadleaf dock (Rumex obtusifolius) and Swiss chard (Beta vulgaris vulgaris var. cida). Journal of Pest Science, 79 (1): 57-61.
Makale201512. Bayram, Y. ve E. Bayhan, 2015. Pamuk Yaprakbiti, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’nin farklı karpuz çeşitlerindeki popülasyon gelişimi. Bitki Koruma Bülteni, ISSN 0406-3597, 55 (2): 143-155.
Makale20035. Ölmez-Bayhan, S., E. Bayhan, M. R. Ulusoy ve F. Hızar, 2003. The Effect of Different Host Plants on Immature Development Time and Mortality of Eurydema ventrale. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (3): 65-68.
Uluslararası Yayın20078. Ölmez-Bayhan, S., M. R. Ulusoy, and E. Bayhan, 2007. Is the Parasitization Rate of Diaeretiella rapae Influenced when Brevicoryne brassicae Feeds on Brassica Plants?. Phytoparasitica, 35 (2): 146-149.
Uluslararası Yayın20099. Bayhan, E., 2009. Impact of certain corn cultivars on some biological parameters of Rhopalosiphum maidis (Fitch) tera: Aphididae). African Journal of Biotechnology 8 (5): 785-788.
Makale20022. Ulusoy, M. R., E. Bayhan ve S. Ölmez, 2002. Bazı Bitki Ekstraktları ile Azadirachtin’in Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae)’ye Etkisi. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (2): 99-104.
Atıf20167. Atıf yapan eser: Satar, G. ve M. R. Ulusoy, 2016. Akdeniz Bölgesi’nden toplanan Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) popülasyonlarının biyotiplerinin belirlenmesi. Türk. entomol. bült., 6 (3): 205-212.
Tez2017Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 4. Yüksek Lisans Öğrencisi: Merve AKYILDIZ Yönetilen Yüksek Lisans Konusu: Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında Bulunan Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)’un Popülasyon Dalgalanmasının Belirlenmesi.
Tez2013Yönetilen Doktora Tezleri: 1. Doktora Öğrencisi: Yunus BAYRAM Yönetilen Doktora Konusu: Pamuk Yaprakbiti, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’nin Farklı Karpuz Çeşitlerinde Bazı Biyolojik Parametreleri, Popülasyon Dalgalanması, Doğal Düşmanların Tespiti ve Etkinliklerinin Belirlenmesi.
Tez2015Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 2. Yüksek Lisans Öğrencisi: Omar SAFAR Yönetilen Yüksek Lisans Konusu: Effect of Some Biological Parameters of English Grain Aphid, Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) on Different Wheat Cultivars.
Uluslararası Yayın201110. Bayhan, E. and S. Ölmez-Bayhan, 2011. Studies on survival rate, reproduction and biological parameters of corn leaf aphid (Rhopalosiphum maidis Fitch) on five corn cultivars. Research on Crops. Vol. 12, No: 1, 203-206.
Makale201513. Bayhan, E., A. Sağır, F. N. Uygur, S. Ölmez Bayhan, S. Eren ve Y. Bayram, 2015. GAP Bölgesi pamuk alanlarındaki bitki koruma sorunlarının belirlenmesi. Türk. entomol. bült., 2015, 5 (3): 135-146.
Makale2016D15. Kaplan, M. ve E. Bayhan, 2016. Mardin İli Bağ Alanlarındaki (Aranae) Türleri Belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni, 6 (3): 255-259s.
Atıf20167. Atıf yapılan eser: Bayhan, E., M. R. Ulusoy and J.K. Brown, 2006. Host species, distribution, and natural enemies of Bemisia tabaci 'B biotype' (Homoptera: Aleyrodidae) in Turkey. Journal of Pest Science, 79: 233-240.
Atıf20162. Atıf yapılan eser: Bayhan, E., Ölmez-Bayhan, S., Ulusoy, M.R., Chi, H., 2006. Effect of température on development, mortality, fecundity, and reproduction of Aphis rumicis L. (Homoptera: Aphididae) on broadleaf dock (Rumex obtusifolius) and Swiss chard (Beta vulgahs vulgaris var. cida). Journal of Pest Science, 79, 57-61.
Uluslararası Yayın20063. Bayhan, E., S. Ölmez-Bayhan, M. R. Ulusoy and H. Chi, 2006. Effect of Temperature on Development, Mortality, Fecundity, and Reproduction of Aphis rumicis L. (Homoptera: Aphididae) on Broadleaf dock (Rumex obtusifolius) and Swiss chard (Beta vulgaris vulgaris var. cida). Journal of Pest Science, 79 (1): 57-61.
Makale20058. Öztürk, N., M. R. Ulusoy ve E. Bayhan, 2005. Doğu Akdeniz Bölgesi Nar Alanlarında Saptanan Zararlılar ve Doğal Düşmanları. Türkiye Entomoloji Dergisi, 29 (3): 225-235.
Makale20036. Bayhan, E., S. Ölmez Bayhan ve M. R. Ulusoy, 2003. Cassida nebulosa L. (Coleoptera: Chrysomelidae)'nın Ergin Öncesi Dönemleri Üzerine Farklı Sıcaklıkların Etkisi. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (4): 11-14.
Atıf201612. Atıf yapılan eser: Ölmez Bayhan, S., M.R. Ulusoy & E. Bayhan, 2003. Determination of Aphididae (Homoptera) fauna of Diyarbakir Province of Turkey. Turk. Entomol. Derg., 2003, 27 (4) : 253-268.
Atıf201612. Atıf yapan eser: Akça, İ., C. Tuncer, O. Aker ve İ. Saruhan, 2016. Samsun ili kestane ağaçlarında görülen yaprakbiti, Lachnus roboris (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Aphididae) üzerine bir araştırma. Türk. entomol. bült., 6 (2): 143-148.
Uluslararası Yayın20031. Ölmez, S., E. Bayhan and M. R. Ulusoy, 2003. Effect of different temperatures on the biological parameters of Macrosiphum rosae (L.) (Homoptera: Aphididae). Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz (Journal of plant Diseases and Protection), 110 (2): 203-208.
Makale201718. Kaplan, M. ve E. Bayhan, 2017. Mardin İli Bazı Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Zarar Oranlarının Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (1): 1-8.
Uluslararası Yayın20066. Ölmez-Bayhan, S., M. R. Ulusoy, and E. Bayhan, 2006. Impact of neem and extracts of some plants on development and fecundity of Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 12 (6): 781-788.
Atıf20166. Atıf yapan eser: Ali ÖZTOP, A., M. KEÇECİ, İ. TEKŞAM ve A. ÜNLÜ, 2016. Antalya ili nar bahçelerinde Ağaç sarıkurdu [Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae)]’nun mücadele metotları üzerine araştırmalar. Derim, 33 (1): 57-68.
Atıf20163. Atıf yapan eser: Yazıcı, E. ve İ. Akça, 2016. Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’nin farklı patlıcan çeşitlerinde bazı biyolojik parametrelerinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci 31: 33-39.
Makale20021. Bayhan, E., M. R. Ulusoy ve N. Özder, 2002. Bitki Korumada Çiftleşmeyi Engelleme (Mating Disruption) Tekniğinin Kullanılması. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (2): 19-26.
Atıf20161. Atıf yapılan eser : Bayhan, E., Ölmez-Bayhan, S., Ulusoy, M. R. and Brown, J. K. 2005. Effect of temperature on the biology of Aphis punicae (Passerini) (Homoptera: Aphididae) on pomegranate. Enviromental Entomology, 34: 22-26.
Makale20023. Bayhan, E., S. Ölmez ve M. R. Ulusoy, 2002. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Lahana (Brassicae oleracae L.) ve Karnabahar (Brassicae oleracae var. botrytis L.)’da Zararlı Olan Türler ile Bunların Predatör ve parazitoitleri. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (3): 85-92.
Makale20037. Ulusoy, M. R., H. S. Civelek, E. Bayhan and S. Ölmez Bayhan, 2003. Determination Species of The Agromyzidae (Diptera) on Cultivated Plants in The East Mediterranean Region, Turkey. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (4): 89-92.
Atıf20168. Atıf yapan eser: Satar, G. ve M. R. Ulusoy, 2016. Akdeniz Bölgesi’nden toplanan Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) popülasyonlarının biyotiplerinin belirlenmesi. Türk. entomol. bült., 6 (3): 205-212.
Atıf201614. Atıf yapılan eser: Öztürk N., Ulusoy M.R. ve Bayhan E. 2005. Doğu Akdeniz Bölgesi nar alanlarında saptanan zararlılar ve doğal düşman türleri. Türk. entomol. derg., 29 (3), 225-235.
Uluslararası Yayın201612. Bayram, Y. ve E. Bayhan, 2016. Life table of Aphelinus paramali Zehavi & Rosen, 1989 (Hymenoptera: Aphelinidae), a parasite of the melon aphid, Aphis gossypii Glover, 1877 (Hemiptera, Aphididae). Acta Biologica Turcica, 29 (4):111-123.
Atıf20161. Atıf yapan eser: Fekri, M. S., M. A. Samih, S. Imani and M. Zarabi, 2016. Demography of Bemisia tabaci (Hem.: Aleyrodidae) on sensitive and resistant tomato cultivars treated with extraction of fumitory, Fumaria parviflora (Lamark). Plant Pest Research, 2016-5 (4): 25-38.
Uluslararası Yayın201211. Ölmez-Bayhan, S, E. Bayhan, I. Özdemir, 2012. Survey of predator species of aphids in Batman, Diyarbakir and Mardin provinces of Turkey. Research On Crops, Volume: 13 (2): 628-633.
Uluslararası Yayın20064. Bayhan, E., M. R. Ulusoy and J. K. Brown, 2006. Effects of different cucurbit species and temperature on selected life history traits of the B biotype of Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae). Phytoparasitica, 34 (3): 235-242.
Uluslararası Yayın20067. Bayhan, E., M. R. Ulusoy and J.K. Brown, 2006. Host species, distribution, and natural enemies of Bemisia tabaci 'B biotype' (Homoptera: Aleyrodidae) in Turkey. Journal of Pest Science, 79: 233-240.
Makale201616. Kaplan, M. ve E. Bayhan, 2016. Mardin İli Bağ Alanlarında Bulunan Yabancı Otlar ve Yabancı Otlar Üzerinde Tespit Edilen Thrips Türleri. Bitki Koruma Bülteni, 56 (2): 145-153.
Makale201311. Bayram, Y. and E. Bayhan, 2013. Aphelinus paramali (Zehavi & Rosen) (Hymenoptera: Aphelinidae)’nin farklı karpuz çeşitlerinde beslenen Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) üzerindeki popülasyon takibi. Türk. biyo. müc. derg. ISSN 2146-0035, 2013, 4 (1): 41:50.
Atıf201615. Atıf yapılan eser: Ulusoy M. R., Öztürk N. ve Bayhan E. 2005. Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Nar Yaprakbiti, Aphis punicae Passerini (Hom.: Aphididae) ve Nar Beyazsineği, Siphoninus phillyreae (Haliday) (Hom.: Aleyrodidae)’nin popülasyon gelişimi üzerine araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. Derg., 20 (4), 121-128.
Atıf201610. Atıf yapan eser: Ahmad, K., M. Yakub, Z, M, Yusoff, M, M. Abd Razzak, M. A. Yakob, N. Fauzi, K. Awang, R. Othman, M. F. M. Ariffin, 2016. Kajian Bibliometrik Terhadap Bahan Penerbitan Penyelidikan Berkaitan Delima: Ke Arah Penyelidikan Terkini Dalam Bidang Pengajian Islam. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, ISSN 2289 6325, Bil. 13 2016 (Julai).
Atıf201610. Atıf yapılan eser: Bayhan, E., S. Ölmez-Bayhan, M. R. Ulusoy and J. K. Brown, 2005. Effect of Temperature on the Biology of Aphis punicae (Passerini) (Homoptera: Aphididae) on Pomegranate. Environmental Entomology, 34 (1): 22-26.
Uluslararası Yayın20052. Bayhan, E., S. Ölmez-Bayhan, M. R. Ulusoy and J. K. Brown, 2005. Effect of Temperature on the Biology of Aphis punicae (Passerini) (Homoptera: Aphididae) on Pomegranate. Environmental Entomology 34 (1): 22-26.
Atıf201615. Atıf yapan eser: Mamay, M., 2016. Nar Yaprakbiti, Aphis punicae Passerini, 1863 (Hemiptera: Aphididae)’nin Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki popülasyon gelişimi. Bitki Koruma Bülteni, 56 (2): 125 – 134.
Atıf20168. Atıf yapılan eser: Ulusoy, M. R. ve E. Bayhan, 2003. Doğu Akdeniz Bölgesi sebze alanlarında yeni bir Beyazsinek Türü: Gümüşi yaprak beyazsineği, Bemisia argentifolii Bellows and Perring (Homoptera: Aleyrodidae). Türkiye Entomoloji Dergisi, 27 (1): 51-60.
Atıf201611. Atıf yapılan eser: Öztürk, N., M. R. Ulusoy ve E. Bayhan, 2005. Doğu Akdeniz Bölgesi Nar Alanlarında Saptanan Zararlılar ve Doğal Düşmanları. Türkiye Entomoloji Dergisi, 29 (3): 225-235.
Atıf20165. Atıf yapılan eser: Bayhan, E., S. Ölmez-Bayhan, M. R. Ulusoy and J. K. Brown, 2005. Effect of Temperature on the Biology of Aphis punicae (Passerini) (Homoptera: Aphididae) on Pomegranate. Environmental Entomology, 34 (1): 22-26.
Atıf201613. Atıf yapan eser: Akça, İ., C. Tuncer, O. Aker ve İ. Saruhan, 2016. Samsun ili kestane ağaçlarında görülen yaprakbiti, Lachnus roboris (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Aphididae) üzerine bir araştırma. Türk. entomol. bült., 6 (2): 143-148.
Atıf201614. Atıf yapan eser: Mamay, M., 2016. Nar Yaprakbiti, Aphis punicae Passerini, 1863 (Hemiptera: Aphididae)’nin Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki popülasyon gelişimi. Bitki Koruma Bülteni, 56 (2): 125 – 134.
Atıf20164. Atıf yapılan eser: Bayhan, E., S. Ölmez-Bayhan, M. R. Ulusoy and H. Chi, 2006. Effect of Temperature on Development, Mortality, Fecundity, and Reproduction of Aphis rumicis L. (Homoptera: Aphididae) on Broadleaf dock (Rumex obtusifolius) and Swiss chard (Beta vulgaris vulgaris var. cida). Journal of Pest Science, 79 (1): 57-61.
Atıf201611. Atıf yapan eser: Göl, V. ve İ. Karaca, 2016. Antalya İlinde Portakal Bahçelerinde Gözlenen Önemli Zararlı ve zararlı Böcek Popülasyonları. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 20 (2): 188‐196.
Makale200510. Bayhan, E. ve M. R., Ulusoy, 2005. Doğu Akdeniz Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Zararlı ile Predatör ve Parazitoitlerin Saptanması. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (3): 83-88.
Atıf20165. Atıf yapan eser: Ramazani, I. and M. A. Samih, 2016. Effect of temperature on developmental rate of Hippodamia variegata by feeding on pomegranate green aphid, Aphis punicae. Biocontrol in Plant Protection. Vol. 3 (2): 19-34.
Dosyalar
TarihAçıklamaİndir
26.10.2017Sryphid-Yararlı böcekler.jpegİndir
26.10.2017Pamukta Beyazsinek (Broşür).pdfİndir
26.10.2017Pamukta Kırmızıörümcek (Broşür).pdfİndir
26.10.2017Pamukta köşeli yaprak leke hastalığı.pdfİndir
26.10.2017Pamukta Bozkurt (Broşür).pdfİndir
26.10.2017Pamukta thirips (Broşür).pdfİndir
26.10.2017Pamukta yaprakbiti (Broşür).pdfİndir
26.10.2017Pamukta çizgili yaprakkurdu (Broşür).pdfİndir
26.10.2017Gelinböceği-Yararlı böcekler.jpegİndir
26.10.2017Bemisia tabaci B biotype.pptİndir
26.10.2017Pamukta yaprakpiresi (Broşür).pdfİndir
26.10.2017Pamukta Dikenlikurt (Broşür).pdfİndir
26.10.2017Chrysoperla carnea-Yararlı böcekler.jpegİndir
26.10.2017Pamukta Yeşilkurt (Broşür).pdfİndir
26.10.2017Pamukta solgunluk hastalığı.pdfİndir
26.10.2017Pamukta çökerten hastalığı.pdfİndir
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı