Bilgileri Düzenle
Ali AYLİ  
Doçent  - Hukuk Fakültesi , ,  
Uzmanlık Alanları:  Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku  
Yabancı Dilleri:    
Telefon:  - 3288 Cep Telefonu:
E-Posta: aliayli@hotmail.com Web Sitesi:
 
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Yüksek Lisans1993-11-29İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk
Doktora2001-05-10Marmara Üniversitesi  
Lisans1988-10-26D.Ü. Hukuk Fakültesi  

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Doç. Dr. Ali Ayli2013Dicle Üniversitesi
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Özel Hukuk Bölüm BaşkanlığıEylül 2013-Devam EdiyorD.Ü. Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı2011-Devam EdiyorD.Ü. Hukuk Fakültesi
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale20077.6. “Sigorta Poliçesinin Kıymetli Evrak Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Sorunu”, Prof. Dr. Ergon A. ÇETİNGİL ve Prof. Dr. Rayegân KENDER’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s. 330-348
Makale “Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Kuruluşundaki İhbar Yükümlülüğüne İlişkin Hükümlerin, Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Yeniden Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’ye Armağan, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: III, Sy.: 6, s. 185-203.
Makale2003Vekilin, Vekalet İlişkisi Çerçevesinde Aldıklarını Verme Borcu”, Bilgi Toplumunda Hukuk,Ünal TEKİNALP’e Armağan,Cilt II, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını - Beta Basım A.Ş., İstanbul 2003, s. 591-612.
Kitap2003Zarar Sigortalarında Prim Ödeme Borcu, Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul 2003.
Makale2015“Çekte Düzenleme Tarihi ve Önemi", Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ'e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Özel Sayı, 2014, s. 3195-3239.
Makale2004“Hayat Sigortalarında Prim Ödememenin Sonuçları”, Prof. Dr. Ayferi GÖZE’ye Armağan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004, Sy.: 1-2, s. 375-392.
Diğer200512.07.2005 tarihinde Milli reasürans T.A.Ş.nin Teşvikiye Cad. 43-57 İstanbul adresindeki Konferans salonunda Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından düzenlenen “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sigorta Hukukunu Düzenleyen Hükümlerinin Değerlendirilmesi” konulu panelde sunulan bildiri.
Makale20067.5. “Bankaların Sermaye Piyasası Faaliyetleri”, Doç. Dr. Mehmet SOMER’e Armağan, Hukuk Araştırmaları Dergisi Armağan Özel Sayısı, C. 12, Sy.: 1-3, 2004-2006, s. 13-51
Makale2015“Çekte Düzenleyenin İmzasının Şejkli, Yeri ve Önemi", Prof. Dr. İür. Merih Kemel OMAĞ'a Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı:2, 2017, s. 235-247.
Makale2011“Türk Sigorta Hukukunda Rizikoyu Ağırlaştırmama Ve Sözleşmenin Süresi İçindeki Riziko Değişikliklerini İhbar Yükümlülükleri”, İKÜ Hukuk fakültesi Dergisi, Yıl 10, Cilt 10, Sayı 2, Temmuz 2011, s. 153-189.
Kitap2003İnşaat Bütün Riskler Sigortasında Riziko, Yetkin Yayınları, Ankara 2011
Makale2005“Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sigorta Hukukunu Düzenleyen Altıncı Kitabının Genel Hükümlere Ayrılmış Birinci Kısmına İlişkin Bir Değerlendirme”, Sigorta Hukuku Dergisi, Yıl 2005, Özel Sayı 1, s. 215-237.
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı