Bilgileri Düzenle
Hüseyin Murat IŞIK  
Yardımcı Doçent  - Hukuk Fakültesi , ,  
Uzmanlık Alanları:  Anayasa Hukuku-Siyaset Bilimi  
Yabancı Dilleri:    
Telefon: 04122488357  - 3260 Cep Telefonu:
E-Posta: isikhm@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 

1970 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde 1994'de tamamladı.1995-1998 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulunda çalıştı. 1998'de Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans derecesini Kamu Hukuku Anabilim Dalında: "Askeri Bürokrasinin Genel İdare İçindeki Yerinin Hukuk Devleti İlkesi Ve Cumhuriyet Anayasaları Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı teziyle aldı. Aynı yıl aynı Enstitüye araştırma görevlisi olarak atandı ve Hukuk Fakültesinde görevlendirilmesi yapıldı. Sağlık problemleri nedeniyle ara verdiği akademik çalışmalarına  2006 yılında   Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programına devam ederek Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında: "Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye’de Cumhuriyet Ve Devlet Anlayışı (Siyasi Parti Kapatma Kararlarının İçerik Analizi)" başlıklı teziyle  2011 yılında doktora derecesini aldı. 2012 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı. Aynı fakültede 2016'da dekan yardımcılığına getirilmiş ve görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Yüksek Lisans1997-04-10Dicle Üniv.Sos.Bil.Ens.  
Doktora2011-02-16Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Lisans1994-07-14Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak.  

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Yardımcı Doçent Doktor16.04.2012Dicle Üniversitesi
Doktor Öğretim Üyesi16.04.2018Dicle Üniversitesi
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
DÜADEK Fakülte Kalite Kurulu Başkanlığı2018Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü2017Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bölüm Başkan Yardımcısı2012Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanlığı2017Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan Yardımcısı01.10.2016Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Fakülte kurulu Üyeliği2017Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyeliği2015Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Uluslararası Yayın2017IŞIK HÜSEYİN MURAT (2017). 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Yapan Kanun Işığında Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Sıfatıyla Cumhurbaşkanını Yargılaması. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 433-437. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4172391)
Kitap2012ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA DEVLETİN RESMİ İDEOLOJİSİ (Siyasi Parti Kapatma Kararlarının İçerik Analizi) (2012)., IŞIK HÜSEYİN MURAT, Adalet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 498, ISBN:978-605-5263-47-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 147886)
Makale2014IŞIK HÜSEYİN MURAT (2014). Uzlaşma ve Çatışma Sarkacı Bağlamında Demokratik Teoride Anayasa Yargısı. Leges Anayasa ve İdare Hukuku Dergisi, 1(1), 39-54.
Makale2003IŞIK HÜSEYİN MURAT (2003). 1921 ve 1924 Anayasal Düzenlemeleri Bağlamında Askeri Bürokrasinin Devlet Teşkilatı İçindeki Yeri. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi(7), sf. 78-91.
Makale2010IŞIK HÜSEYİN MURAT (2010). Çağdaş Demokratik Rejimlerde Seçimlerin Yönetim ve Denetimi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(22-23-24-25), 75-88.
Makale2006IŞIK HÜSEYİN MURAT (2006). Modernite ve Postmodernite Bağlamında Farklılıklar. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi(15), 185-198.
Makale2009IŞIK HÜSEYİN MURAT (2009). Yasama Erkinde Karar Verme Süreçleri. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi(8-9-10-11), 11-70.
Kitap2013YENİ ANAYASA, DEMOKRATİK KONSOLİDASYON, SİYASAL PARTİLER VE SEÇİM REJİMİ, Bölüm adı:(Yeni Anayasa Tartışmları Işığında Yüksek Seçim Kurulu) (2013)., IŞIK HÜSEYİN MURAT,GÜRCAN Ertuğrul Cenk,KÜÇÜK ADNAN,AKGÜN BİROL,ÖZŞAHİN MUSTAFA CÜNEYT,KARAGÖZ KASIM, Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayınları, Editör:YILMAZ, Dr Murat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 226, ISBN:978-605-5386-09-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 148107)
Uluslararası Yayın2007BAĞLI Mazhar, IŞIK Hüseyin Murat, BACALAN Erdal (2007). Osmanlı Modernleşmesinde Bürokrasinin Egemen Konumuna Sosyolojik Bakış. EURO AGENDA (AVRUPA GÜNLÜĞÜ)(10) (Yayın No: 298244)
Makale2003IŞIK HÜSEYİN MURAT (2003). 1921 ve 1924 Anayasal Düzenlemeleri Bağlamında Askeri Bürokrasinin Devlet Teşkilatı İçindeki Yeri. E-Sosder(3).
Kitap2012YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI IŞIĞINDA YÜKSEK SEÇİM KURULU (2012)., IŞIK HÜSEYİN MURAT, Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayını, Editör:YILMAZ, Dr Murat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 56, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4172779)
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı