Bilgileri Düzenle
Dr. Ferhat ÇIRA  
Seçiniz  - Mühendislik Fakültesi , Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Elektrik Makinaları  
Uzmanlık Alanları:  Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği, Arıza Tespiti ve Teşhisi, Enerji ve Yenilenebilir Enerji, DSP  
Yabancı Dilleri:  İngilizce (Çok iyi)  
Telefon:  - 3517 Cep Telefonu:
E-Posta: fcira@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 

ilk orta ve lise eğitimini Batman'da tamamladı.

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

Kısa bir süre özel sektörde çalıştı 

Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladı.

Yüksek Lisansını Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makinaları ABD da yaptı.

Doktora eğitimini İnönü Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makinaları ABD da "Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Stator Kısa Devre Arızasının Tespiti ve Arıza Şiddetinin Otomatik Olarak Belirlenmesi " başlıklı tez çalışması ile tamamladı

Ulusal ve Uluslararası birçok sempozyumda düzenleme ve bilim kurullarında yer almaktadır.

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde Sekretarya görevinin yanı sıra Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin basılan ilk bülteninin yayın editörlüğünü üstlenmiştir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü Erasmus koordinatörlüğü görevini 2012 yılından beri yürütmektedir. 

Ayrıca Aşağıda listelenen SCI sınıfında taranan dergilerde yayın hakemliği yapmaktadır.

1- IEEE Transactions on Energy Conversion

2- Elsevier Mechanical Systems and Signal Processing 

3- Journal of Electrical Engineering & Technology

4- TUBITAK Turkish Journal of  Electrical Engineering & Computer Science 

5- Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Doktora2017İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans2011Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Doktora 2017İnönü Üniversitesi
Yüksek Lisans2011Dicle Üniversitesi
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
2016 girişli Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrenci Danışmanlığı2016-Devam ediyorDicle Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü2012-2018Dicle Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları Laboratuvarı Sorumlusu2011-Devam ediyorDicle Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MÜDEK Komisyonu Üyesi2017-Devam ediyorDicle Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı İntern Mühendislik Komisyonu Üyesi2017-Devam ediyorDicle Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2016F. ÇIRA, M. ARKAN, B. GÜMÜŞ, Detection of Stator Winding Inter-Turn Short Circuit Faults in Permanent Magnet Synchronous Motors and Automatic Classification of Fault Severity via a Pattern Recognition System, Journal of Electrical Engineering & Technology Vol. 11, No. 2 ,pp.416-424, SCI, March 2016
Yayın2010F. ÇIRA, S. CEVHEROĞLU, Fotovoltaik Su Pompalama Sistemlerinde Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor ile Asenkron Motor Kullanımının Karşılaştırılması, Uluslararası Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Diyarbakır, 2010
Makale2018F. ÇIRA, Asenkron Motorlarda Gerçek Zamanlı Durum İzleme ve Arıza Tespiti, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Cilt 7 Sayı 1, pp.12-24, 2018
Yayın2013M. BAYRAM, F. ÇIRA, Chua Devresinin Kaotikliğinin YSA ile Kestirimi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya
Yayın2009F. ÇIRA, S.CEVHEROĞLU, 21. Yüzyılda Amerika Birleşik Devletlerinin Değişen Enerji Politikaları ve Bu Politikalarda Güneş Enerjisinin Yeri, V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Diyarbakır, 2009
Uluslararası Yayın2017F. ÇIRA "Detection of Stator Short Circuit Fault in Permanent Magnet Synchronous Motor using by Harmonic Analysis" 8. International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, 19-22 Oct.2017
Makale2011F. ÇIRA, B. GÜMÜŞ, Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Using Classical Controller (PI) and Fuzzy Logic Controller and Comparing with Each Other, e-Journal of New World Sciences Academy ISSN:1306-3111, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0125 Engineering Science, Page: 50-61, 2011
Yayın2013F.ÇIRA, Şebeke Destekli Fotovoltaik Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Değerlendirilmesi, Akıllı Şebekeler Sempozyumu, 26-27 Nisan 2013, Enerji Bakanlığı, Ankara
Yayın2007B.GÜMÜŞ, Y.BENTEŞEN, F.ÇIRA , Şebeke Gerilim Değişimlerinin Lamba Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Aydınlatma Sisteminin Verimi ve Görsel Konfor Açısından İncelenmesi, Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, 2007
Yayın2009H. ERDOĞAN, B.GÜMÜŞ, F. ÇIRA Ve Ark. Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Santralleri ve Ilısu HES’e Alternatif Olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygulanabilirliği, YEKSEM 2009
Makale2017F. ÇIRA "Elektrik motorlarının arıza tespitinin otomatik olarak yapılmasında kullanılan yapay öğrenme yöntemleri" Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol. 6 No.2, pp 95-103, Ağustos 2017
Uluslararası Yayın2017F. ÇIRA "Derivation of Mathematical Equations of a Short Circuit Model of Permanent Magnet Synchronous Motor and Vector Controlled Simulation" 8. International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, 19-22 Oct.2017
Uluslararası Yayın2016F.ÇIRA,"Analysis of stator inter-turn short-circuit fault signatures for inverter-fed permanent magnet synchronous motors" 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society,23-26 Oct. 2016, Firenze/Italy
Makale2017F. ÇIRA "Sürekli mıknatıslı senkron motorlarda meydana gelen arızaların incelenmesi" Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol. 6 No.1, pp 17-22, Nisan 2017
Makale2011M. HÜSEYİNOĞLU, F. ÇIRA, Generation of Cam Codes of a Elliptic Paraboloid Surface Manufactoring By a CNC Milling Machine Using Matlab, e-Journal of New World Sciences Academy ISSN:1306-3111, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0122 Engineering Science, Page 9-19, 2011
Uluslararası Yayın2015F. ÇIRA, M. ARKAN, B. GÜMÜŞ, A New Approach to Detect Stator Fault in Permanent Magnet Synchronous Motors,pp.316-321,10th IEEE SDEMPED 2015, Gurada, Portugal
Yayın2010F. ÇIRA, M. HÜSEYİNOĞLU, İnsanlarda Kan Şekeri Seviyesinin Lead-Lag Denetleyici ile Kontrolü, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Diyarbakır, 2010
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı