Bilgileri Düzenle
Behiye Tuba BİÇER  
Profesör  - Ziraat Fakültesi , Tarla Bitkileri ,  
Uzmanlık Alanları:    
Yabancı Dilleri:    
Telefon:  - 8548 Cep Telefonu:
E-Posta: tbicer@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Yüksek Lisans1994-1997Dİcle Üniv.Fen Bil.Ens. Tarla Bitkileri
Doktora2001-03-02Çukurova Üniv.Fen Bil.Ens. Tarla Bitkileri
Prof. dr. 2010-2015Dicleziraat fak.tarla bitkileri
Lisans1993-06-21Harran Üniv.Ziraat Fak.  

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
prof. dr27.09.1915dicle üni
Doç. Dr.14.04.2010Dicle Üni.
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2007Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Dış Kaynaklı Mercimek Hatlarının Tarımsal ve Morfolojik Özellikler İçin Yerel Çeşitlerle Karşılaştırılması”, Ankara Üni. Zir. Fak. Tarım Bil. Dergisi, 13 (3), 279-284 (2007).
Makale2008Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Diyarbakır Koşullarında Bazı Mercimek (L. culinaris Medik) Hatlarının Seleksiyonu”, Harran Ü. Zir. Fak. Dergisi, 12 (1),1-6 (2008).
Makale2017Bicer, B.T, Akinci, C, Eker S. Kışlık Nohut Genotiplerinin Soğuk ve Antraknoza Dayanıklılığı İle Tohum Pişme Özelliklerinin Saptanması. El-Cezerî Journal of Science and Engineering 4(3):355-364
Makale2005Biçer, B.T., “Evaluation of Chickpea Landraces”, Pakistan Journal of Biological Sciences, 8 (3), 510-511 (2005).
Makale2017Bicer, B.T, Toncer, O, Kavak, H, Akinci, C. 2017. Seed Germination Rate in Lentil (Lens Culinaris) With Chalky Spotted. Fresenius Envıronmental Bulletin. 26 (8):5054-5058
Makale2005Biçer, B.T. ve A.E. Anlarsal, “Diyarbakır Yöresi Nohut (Cicer arietinum L.) Köy Populasyonlarının Tarımsal, Morfolojik ve Fenolojik Özellikler için Değerlendirilmesi” Harran Ü. Zir. Fak. Dergisi, 9 (3), 1-8 (2005).
Makale2009Biçer, B.T. “The effect of seed size on yield and yield components of chickpea and lentil” African Journal of Biotechnology, 8(8), 1482–1487 (2009).
Makale2011Biçer, B.T. ve D. Şakar, Mercimek (Lens culinaris Medik.) hatlarının verim ve verim özellikleri yönünden değerlendirilmesi. Harran Ü. Zir. Fak. Dergisi, 2011, 15(3): 21-27
Makale2013Biçer B. Tuba, A. Yılmaz. Study on Red Lentil Genotypes For Drought And Cold Tolerance And Yield Components, Alınteri, 2013, 25(2), 2013
Makale2009Toklu, F., T. Karaköy, E. Haklı, , T. Biçer, A. Brandolini, B. Kilian, ve H. Özkan, “Genetic Variation Among Lentil (Lens culinaris Medik) Landraces from Southeast Turkey”, Plant Breeding,128, 178-186 (2009).
Makale2010Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Inheritance of pod and seed traits in chickpea”, The Journal of Environmental Biology, 31(5), 667-669 (2010)
Makale2009Toklu F, B. T. Biçer and T. Karaköy “Agro-morphological characterization of the Turkish lentil landraces”, African Journal of Biotechnology, 8 (17), 4121–4127 (2009).
Makale2012Biçer, B.T. ve D. Şakar, Nohut (Cicer arietinum L.)’ta tohum iriliğine yönelik seleksiyonun verim ve verim öğelerine etkisi. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2012, 27(1):17-22
Makale2006Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Evaluation of Lentil (Lens culinaris Medik) Local Varieties in Southeastern Anatolia, Turkey”, Bulgarian J. Agric. Sci., 12 (6), 751-760 (2006).
Tez2015Bazı Bezelye Çeşitlerinde Farklı Bitki Sıklıklarının ve Gübreleme Uygulamasının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. 2015
Makale2017Şakar, D. ve B.T. Biçer, “Genetic Variability of Local Lentils from Southeastern Anatolia, Turkey”, Sustainable Development and New Technologies for Agricultural Production in GAP Region, Şanlıurfa, 166, Şanlıurfa, 2006.
Makale2004Şakar, D. ve B.T. Biçer, “Inheritance of Days to Flowering and Seed Weight in Chickpea (Cicer arietinum L.) and Efficiency of Selection from Early Generation”, Journal of Genetics&Breeding, 58, 211-216 (2004).
Makale2014Biçer, B.T. 2014. “The Effect of phosphorus doses on chickpea cultivars under rainfall condiions”. Cercetări Agronomice în Moldova XLVII: 2 (158):89-95.
Makale2004Özgün, O.S., B.T. Biçer ve D. Şakar, “Agronomic and Morphological Characters of Chickpea under Irrigated Conditions in Turkey”, International Journal of Agriculture & Biology, 6 (4), 606–610 (2004).
Makale2006Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Stability Parameters in Lentil”, Journal Central European Agriculture, 7 (3), 439-444 (2006).
Makale2012Biçer B.T. ve Ö. Tonçer Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Bitki Sıklığı ve Tane İriliği Etkileşimi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 2012, 26 (2): 18-24
Makale2015Buket Albayrak,Biçer Behiye Tuba,Pirinç Vedat (2015). The Effect Of Different Fertilizer Forms In Pea Pisum Sativum L On Yield And Yield Components. 2nd International Symposium For Agriculture And Food Isaf 2015(Yayın No:1952779)
Makale2011Biçer, B. T., O. Tonçer ve D. Sakar, “Agronomical and seed chemical characteristics in wild and local chickpeas”. Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, 335-340, Lozenec, Bulgaria, 2011
Makale2004Biçer, B.T. ve A.E. Anlarsal, “Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Köy Çeşitlerinde Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi”, Ankara Üni. Zir. Fak. Tarım Bil. Dergisi, 10 (4), 389-396 (2004).
Makale2010Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Heritability of yield and its components in lentil (Lens culinaris Medik.)”, Bulg. J. Agric. Sci., 16 (1), 30-35 (2010)
Makale2007Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Bazı Kırmızı Mercimek Hat ve Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi” OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 22 (3), 292-296 (2007).
Makale2017Biçer B. T., Albayrak Ö., Akinci C. 2017. Farklı Ekim Zamanlarının Nohutta Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. ADÜ Ziraat Derg,;14(1):51-57
Makale2008Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Studies on Variability of Lentil Genotypes in Southeastern Anatolia of Turkey”, Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, 36 (1), 20-24 (2008).
Makale2015Greenspan A,Alford Alford,P Chang,Damtew Z,Krieg C,Saylak S,Basdimir F,Kim D,Varshney Rv,Udupa S,Assefa S,Fikre A,Biçer Behiye Tuba,Bukun B,Kahraman A,Penmets Arv,Von Wettberg E,Cook Dr (2015). Biogeography And Community Genomics Of Legumes And Their Miocrobial Associates. North American Conference On Symbiotic Nitrogen Fixation (Özet Bildiri/)(Yayın No:1967039)
Makale2014Biçer B. Tuba Some Agronomic Studies in Chickpea (Cicer arietinum L.) and Lentil (Lens culinaris Medik), Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(1): 42–51, 2014
Makale2004Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Evaluation of Some Lentil Genotypes at Different Locations in Turkey”, International Journal of Agriculture & Biology, 6 (2), 317-320 (2004).
Makale2008Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Heritability and Gene Effects for Yield and Yield Components in Chickpea”, Hereditas, 145, 220-224 (2008).
Makale2008Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Gene Effects of Some Traits in Chickpea”, Journal of Food, Agriculture & Environment, 6 (2), 209-212 (2008).
Makale2013Bicer B. T. ve A. Yilmaz, “The Adaptatıon Trial on Different Chickpea Genotypes in Diyarbakir, Turkey”. The second edition of the International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture” June 5-8, 2013 BUCHAREST/Romania Series A. Agronomy (LVI) 378-381, 2013
Makale2005Gul, İ., M. Sumerli, B.T. Biçer, ve Y. Yilmaz, “Heritability and Correlation Studies in Pea (Pisum arvense L.) Lines”, Asian Journal of Plant Sciences, 4 (2), 154-158 (2005).
Makale2015Sevgi Saylak,Umut Baran Erbatur,Biçer Behiye Tuba (2015). The Study On Chickpea And Lentil Lines In Diyarbakir Turkey. 2nd International Symposium For Agriculture And Food Isaf 2015 (/)(Yayın No:1953470)
Makale2004Biçer, B.T., A.N. Kalender ve D. Şakar, “The Effect of Irrigation on Spring-Sown Chickpea”, Pakistan Journal of Agronomy Sciences, 3 (3), 154-158 (2004).
Makale2007Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Research Regarding the Agronomic Values of Several Chickpea Genotypes”, Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, 35 (1), 37-42 (2007).
Makale2004Biçer, B.T. ve D. Şakar, “Genetic Variability and Heritability for Grain Yield and other Characters in Lentil (Lens culinaris Medik.)”, Journal of Biological Sciences, 4 (2), 216-218 (2004).
Makale2004Sağır, A., B.T. Biçer ve D. Şakar, “Correlations Among Characters and Ascochyta Blight Disease Severities in Chickpea Breeding Lines”, Plant Pathology Journal, 3 (1), 40-43 (2004).
Tez2015Farklı Gübre Formlarının Bezelyede Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi. 2015.
Makale2008Başbağ, M. ve B.T Biçer, “Diyarbakır Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L.) Islah Hatlarının Tohum Verimi ve Verim Kriterlerinin Belirlenmesi”, Harran Ü. Zir. Fak. Dergisi, 12 (2), 19-25 (2008).
Dosyalar
TarihAçıklamaİndir
06.11.2017ekolojiİndir
06.11.2017ekoloji 7İndir
06.11.2017ekoloji 3İndir
06.11.2017ekoloji 4İndir
06.11.2017ekoloji 6İndir
06.11.2017ekoloji 2İndir
06.11.2017ekoloji 5İndir
06.11.2017yemeklik tane bak ders notİndir
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı