Bilgileri Düzenle
Nilüfer BEKLEYEN  
Doçent  - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi , Yabancı Diller Eğitimi , İngiliz Dili Eğitimi  
Uzmanlık Alanları:  Yabancı dil/İkinci dil öğretimi, Dil öğretimini etkileyen bireysel farklılıklar, yabancı dil kaygısı,  
Yabancı Dilleri:  İngilizce, Fransızca  
Telefon: 412 2488001  - 8835 Cep Telefonu:
E-Posta: nbekleyen@gmail.com Web Sitesi:
 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İngiliz Dili Eğitimi

Dicle Üniversitesi

1991

Y. Lisans

İngiliz Dili Eğitimi

Bilkent Üniversitesi

1996

Doktora

İngiliz Dili Eğitimi

Çukurova Üniversitesi

2001

Doçentlik

İngiliz Dili Eğitimi

 

2013

Yüksek Lisans Tez Başlığı

A Profile on the Methodology Courses at the ELT Departments of the Education Faculties in Turkey   

Doktora Tezi Başlığı

An Investigation into the Role of Anxiety in Second Language Learning

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

İngilizce Öğretmeni

Alanya Nezihe Soydan Ticaret Lisesi

1991-1994

İngilizce Okutmanı

Dicle Üniversitesi, Çermik M.Y.O.

1994-1995

Öğretim Görevlsi

Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği A.B.Dalı

1995-2001

Öğretim Gör. Dr.

Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği A.B.Dalı

2001-2006

Yrd. Doç. Dr.

Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği A.B.Dalı

2006-2013

Doç.Dr.

Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği A.B.Dalı

2013- devam ediyor

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Yılmaz, S. (2003). English Language Needs Assessment of the Students at İçel Anatolian Hotel Management and Tourism Vocational High School, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Solmaz, O. (2011). The Use of Information and Communication Technologies (ICT) by High School EFL Teachers for Personal and Professional Development, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dağtan, E. (2012) An examination on problematizing Inter-university Board Foreign Language Examination: A washback perspective, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çelik, S. (2014). Students’ Attitudes towards Enhancing English Reading Comprehension via an Internet-Based Computer Program, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Hayta, F. (2014). An Examination of Language Learning Strategies With Reference to Computer And Mobile Phone Technology, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Dilber, E. (2015). Teaching Idioms and Idiomatic Daily Expressions Through Captioned TV Shows. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çocuk, S. (2016). English Teachers’ Opinions About Using Songs to Teach English to Children. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

İdari Görevler :

 • Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı: 2006-devam ediyor.
 • Dicle Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyeliği: 2011-2014
 • Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Etik Kurulu Üyeliği: 2015-2016
 • Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi- Fakülte Kurulu Üyeliği: 2013- devam ediyor.
 • Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği: 2014- 2016
 • Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi- Yönetim Kurulu Üyeliği: 2014 – devam ediyor.

Yürüttüğü lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Dinleme ve Sesletim I

3

0

Çocuklara Yab. Dil Öğr. I

2

2

Dil Becerilerinin Öğretimi I

2

2

İngilizce Sınav Haz.ve Değ.

3

0

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar

3

0

İkinci Dil Edinimi I

3

0

Genel Dilbilim

3

0

Dinleme ve Sesletim II

3

0

Dilbilim II

3

0

Dil Edinimi

3

0

Çocuklara Yab. Dil Öğr.II

2

2

Dil Becerilerinin Öğretimi II

2

2

Öğretmenlik Uygulaması

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESERLER

SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler:

Bekleyen, N. (2009). Helping teachers become better English students: Causes, effects, and coping strategies for foreign language listening anxiety, System, 37(4), 664-675. doi:10.1016/j.system.2009.09.010

Bekleyen, N. (2010). An examination of language achievement tests administered in primary education. Eurasian Journal of Educational Research, 41, 19-35.

Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler

Bekleyen, N. (2011). Can I teach English to children? Turkish pre-service teacher candidates and Very Young Learners, Journal of Early Childhood Teacher Education, 32(3), 256-265. doi:10.1080/10901027.2011.594700

Bekleyen, N. & Selimoğlu. F. (2016). Learner Behaviors and Perceptions of Autonomous Language Learning TESL-EJ 20(3), 1-20.

Bekleyen, N. (2017). Understanding the academic procrastination attitude of language learners in Turkish universities. Educational Research and Reviews. 12(3) 108-115 doi: 10.5897/ERR2016.3122

Yazılan Kitaplar:

Bekleyen, N. (2016). Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

Bekleyen, N. (2015). Dil Öğretiminin Tarihsel Gelişimi. Dil Öğretimi (Ed.N.Bekleyen) 4-20, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bekleyen, N. (2015). Dil Öğrenmede Etkili olan Bireysel Farklılıklar. Dil Öğretimi (Ed. N.Bekleyen) 436-464, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bekleyen, N. & Hayta, F. (2015). Language Learning Strategies in a new era: Do Mobile Phones help? The Practice of Foreign Language Teaching: Theories and Applications (Ed: Azamat Akbarov) pp. 434-445. Cambridge Scholars Publishing.

Bekleyen, N., & Çelik, S. (2017). Attitudes of Adult EFL Learners towards Preparing for a Language Test via CALL. In D. Tafazoli, & M. Romero (Eds.), Multiculturalism and Technology-Enhanced Language Learning (pp. 214-229). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-1882-2.ch013

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Bekleyen, N. (2011). Demotivating factors in the EFL environment. 4th International Online Language Conference, Malezya, 3-4 Eylül 2011.

Bekleyen, N.& Yılmaz, A. (2011). The Impact of Computer-Assisted Language Learning on Vocabulary Teaching: Jing™ and Instant Messaging, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, 22-24 Eylül 2011.

Bekleyen, N. & Solmaz, O. (2011). Meeting the expectations: What do teahers really want for an efficient use of ICT?. 2nd  World Conference on Information Technology, Antalya, 22-27 November, 2011.

Bekleyen, N.& Yılmaz, A. (2012). Language Learning Strategies and Mobile learning. 7th International ELT Research Conference, Çanakkale 27-28 Nisan 2012

Bekleyen, N.& Hayta, F. (2014). Language Learning Strategies in a new era: Do Mobile Phones help? 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo, 9-10 May 2014.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Dalkılıç, N. (2001). The role of foreign language classroom anxiety in English speaking courses, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(8), 70-82.

Bekleyen, N. (2004). Foreign language anxiety, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2):27-39.

Bekleyen, N. (2004). The influence of teachers and peers on foreign language classroom anxiety, A.Ü.TÖMER Dil Dergisi, 123, 49-66.

Bekleyen, N. (2004). An investigation on language anxiety of university students, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(28):70-77.

Bekleyen, N. (2005). Öğretmen adayları tarafından kullanılan dil öğrenme stratejileri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2):113-122.

Bekleyen, N. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının dil öğrenme stratejileri kullanımı. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, (132):28-37.

Bekleyen, N. (2007). An investigation of English teacher candidates’ problems related to listening skill. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 6(21). 91-105.

Bekleyen, N. (2011). Pronunciation problems of the Turkish EFL learners. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 94-107.

Solmaz, O. & Bekleyen, N. (2011). The use of the Internet by high school EFL teachers for professional purposes, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6), 17-28.

Dergi hakemlikleri

 • Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

 • Dicle Üniversitesi SBE Dergisi

  Dergi Danışma Kurulu Üyeliği

 • Linguistics and Literature Review Advisory Board

 • International Online Journal of Psychology and Education

  Çalıştay düzenleme kurulu üyeliği

 • Professional Development Workshop for Foreign Language Teachers, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 14-16 Eylül 2011, Düzenleme Kurulu Üyesi.

  Yurtdışı çalışmalar  

 • 15-26.07.1998: Netherlands Graduate School of Linguistics, University of Utrecht, Hollanda.

 • 01.07.2011-01.09.2011: University of Reading, İngiltere, Misafir araştırmacı 

  Ödüller:

 • ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü

   Burslar

 • Yüksek Lisans Eğitimi için Bilkent Üniversitesi, USIS ve Fulbright Komisyonu Bursu:  1995-1996

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi kapsamında Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanan Yurt Dışı Destek bursu: 2011

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • TESOL

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans1991Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi  
Doçentlik2013   
Doktora2001Çukurova Üniv.Sosyal Bilimler Ens.  
Yüksek Lisans1996Bilkent Üniversitesi  

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı