Bilgileri Düzenle
Mehmet BAŞBAĞ  
Profesör  - Ziraat Fakültesi , Tarla Bitkileri ,  
Uzmanlık Alanları:  Çayır-Mera ve Yem Bitkileri  
Yabancı Dilleri:  Ingilizce  
Telefon: 0412-2488509  - 8550 Cep Telefonu:
E-Posta: mbasbag@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 

l96l yılında Sivas’ın Gemerek ilçesinde doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi Adana-Ceyhan’da tamamladım. l980 yılında Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünü kazandım ve l984 yılında aynı bölümden mezun oldum. 1982 yılında Stajımı Almanya’ da Hohenheim Üniversitesinde yaptım. 1984-1987 yılları arasında Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansımı tamamladım. l987 yılında yine aynı Anabilim Dalı’nda doktora programına başladım. 1987-1988 yılları arasında askerlik görevimi yedek subay olarak yaptım. Askerlik hizmetimin ardından doktora programına devam ederek, 1994 yılında “GAP Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Yonca (Medicago sativa L.)’nın Tohum Verimine Etkisi” konusunda doktora tezimi tamamladım. Doktora çalışmam esnasında, 1988-1992 yılları arasında Pioneer Tohumculuk A.Ş.’de “yonca tohumu üretim uzmanı” olarak, 1992-1994 yılları arasında da Bereket Tohumculuk Ltd.’de “mısır tohumu üretim sorumlusu” olarak çalıştım. 1991 yılında A.B.D.’de 12 günlük “yonca tohumluk üretim teknikleri” konusunda kursa katıldım. 1995 yılında D.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne öğretim üyesi olarak atandım. 1995-1999 yılları arasında Zootekni Bölüm Başkanlığı, 2000-2003 yılları arasında Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2004-2014 yılları arasında ise Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttüm. 1999 yılında Almanya’da (Leipzig) 1 aylık “seed technology-organization and management of seed programmes” ve 2003 yılında da Suriye'de (ICARDA) 12 günlük “variety management and seed quality assurance” konulu uluslararası kurslara katıldım. 11.11.2005 tarihinde Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilimi alanında Doçentlik ve 11.08.2011 tarihinde yine aynı alanda Profesörlük ünvanlarımı aldım. 2013 yılında İngiltere’de (Royal Agricultural University, Cirencester/Gloucester) 3 aylığına bilimsel çalışmalara katıldım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.


Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans08.06.1984Çukurova Üniversitesi Ziraat FakültesiTarla Bitkileri
Yüksek Lisans19.01.1987Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüTarla Bitkileri
Doktora10.02.1994Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüTarla Bitkileri

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Yrd. Doç. Dr. 05.04.1995Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. 11.08.2011Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. 11.10.2005Dicle Üniversitesi
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Zootekni Bölüm Başkanlığı 1995-1996 Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölüm Başkanlığı 1998-1999Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı 1996-1997 Ziraat Fakültesi
Dekan Yardımcılığı2000-2003Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı2004-2013Ziraat Fakültesi
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2010Başbağ, M. ve A. Koç, 2010. Diyarbakır Koşullarında Bazı Tüylü Fiğ (Vicia villosa L.) Hat ve Çeşitleri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye IV. Organik Tarım Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum, 431-436.
Makale1999Başbağ, M., Ş. Özdemir ve İ. Gül, 1999. Diyarbakır Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Tohum Miktarlarının Sorgum x Sudanotu Melezinde Yeşil Ot Verimi ile Bazı Verim Komponentlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, Cilt III, Adana, 289-294.
Makale2010Sayar, M.S., S. Tekdal, Y. Han, M.Ş. Yasak, A.E. Anlarsal, M. Başbağ ve İ. Gül, 2010. Diyarbakır Koşullarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şürası (UDUSİS), 24-26 Mayıs,Diyarbakır, 351-356.
Uluslararası Yayın2004Basbag, M., I. Gul, and V. Saruhan, 2004. Performance of lucerne cultivars under irrigated conditions in the Southeastern Anatolia Region of Turkey” New Zealand Journal of Agricultural Research, 47(2), 225-232.
Makale1999Başbağ, M., İ. Gül ve V. Saruhan, 1999. Diyarbakır Koşullarında Bazı Tek Yıllık Baklagil ve Buğdaygil Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi”, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, Cilt III, Adana, 69-74.
Makale2001Başbağ, M. ve M.A. Çelik, 2001. Diyarbakır İli Gözalan Köyünde Korunan ve Otlatılan Meralardaki Bitki Tür ve Kompozisyonları ile Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, Tekirdağ, 187-192.
Makale1987Başbağ, M. ve T. Tükel, 1987. Çukurova Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Değişik Yöntemlerle Kontrolünün Yabancı Ot Populasyonu ve Kütlü Pamuk Verimine Etkileri Üzerinde Araştırmalar”, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergis,i 2(3): 15-27.
Kitap2008Serin, Y., ……., M. Başbağ, İ. Gül ve H. Hoşgören, 2008. Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara.
Makale2011Başbağ, M., E. Çaçan ve A. Aydın, 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Üçgül Türlerinde (Trifolium spp.) Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12- 15 Eylül, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Cilt III, Bursa. 1895-1900.
Makale2003Saruhan, V. ve M. Başbağ, 2003. Diyarbakır Koşullarında Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirilen Arpa+Tüylü Fiğ Karışımında Karışım Oranlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Diyarbakır, 497-500.
Uluslararası Yayın2010Basbag, M., A. Aydin and D. Ayzit, 2010. The Effects of Different Temperatures and Duration Applied on Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) and Honey Locust (Gleditsia triacanthos L.) over Seed Germination Rates. Notulae Scientia Biologicae, 2(4): 125-128.
Uluslararası Yayın2014Aydın, A., E. Çaçan, M. Başbağ, 2014. Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2:1625-1630.
Makale2010Başbağ, S., B.T. Biçer, M. Başbağ, C. Akıncı, T. Söğüt, Ö., Tonçer ve D. Şakar, 2010. Diyarbakır’da Tarla Bitkileri. Diyarbakır’da Tarım, Doğa ve Çevre Sempozyumu, Cilt I, 1-3 Haziran, Diyarbakır, 130-140.
Makale2005Başbağ, M., Ö. Tonçer, 2005. Diyarbakır Koşullarında Bazı Çemen (Trigonella foenum graecum L.) Hatlarının Verim ve Verim Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Antalya, 1117-1122.
Makale1999Gül, İ. ve M. Başbağ, 1999. Ekolojik Tarımda Çayır Mer’a ve Yem Bitkileri. Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 21-23 Haziran, İzmir, 302-308.
Makale2003Başbağ, M. ve Ö. Öcal, 2003. Diyarbakır İli Doğal Florasından Toplanan Vicia peregrina L., Vicia sativa L. Subsp. nigra (L.) Ehrh. var. nigra. ve Vicia sericocarpa Fenzl. var. sericocarpa.’da Bazı Morfolojik Özelliklerin Belirlenmesi”, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Diyarbakır, 553-556.
Uluslararası Yayın2006Başbağ, M., T. Tukel, 2006. The Effects of Inter and Intra Row Spacing on the Seed Yield of Alfalfa (Medicago sativa L.) in The Southeastern Anatolian Project Area”, Sustainable Development and New Technologies for Agricultural Production in GAP Region, Harran University Faculty of Agiculture, Eyyubiye Campus 63040 Sanıurfa, Turkey, 141-143.
Makale2011Aydın, A. ve M. Başbağ, 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Vejetasyonlarında Yer Alan Anchusa strigosa Labill.’nın Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-29 Nisan, Eskişehir, 153-159.
Makale2013Sayar, M.S., Y. Han, S. Seydoşoğlu ve M. Başbağ, 2013. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathy¬rus sativus L.) Hatlarının Ot Verimi, Ot Verimini Etkileyen Özellikler ile Özellikler Arası İlişkilerin Belirlenmesi. Türkiye 10.Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.
Uluslararası Yayın2009Basbag, M., O. Toncer and S. Basbag, 2009. Effects of different temperatures and duration on germination of caper (Capparis ovata) seeds. Journal of Environmental Biology, 30(4) 621-624.
Uluslararası Yayın2007Basbag, M., M.B. Kalkanli, I. Gul, and V. Saruhan, 2007. Performance of Grass-Legume Mixtures under Irrigation in the Southeastern Anatolia Region of Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 7 (7): 1254-1257.
Uluslararası Yayın2000Başbağ, M., R. Demirel ve D. Şentürk, 2000. Yem Bitkilerinde Kalite Özellikleri. International Animal Nutrition Congress, Isparta, 390-395.
Makale2005Şakar, D., D. A.Atalay, M. Başbağ, C.Akıncı, A. Alp, İ. Çimen, B. T. Biçer, 2005. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Bazı Tarla Bitkilerinde Tohumluk Üretimi. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım, Adana, 271-277.
Makale1995Başbağ, M. ve T. Tükel, 1995. GAP Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Yonca (Medicago sativa L.)’nın Tohum Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(3): 48-49.
Makale2001Başbağ, M., V. Saruhan, ve İ. Gül, 2001. Diyarbakır Koşullarında Bazı Tek Yıllık Baklagil Yembitkilerinin Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, Cilt III, Tekirdağ, 169-173.
Makale2009Başbağ, M. ve M.S. Sayar, 2009. Diyarbakır Koşullarında Bazı İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) Çeşitleri Üzerinde Bir Araştırma (II). Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Cilt II, Hatay, 757-760.
Makale2011Başbağ, M., A. Aydın ve M.S. Sayar, 2011. Bazı Doğal Bitki Türlerinin Çimlenmeleri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran, Samsun, 481-485.
Makale2011Başbağ, M., E. Çaçan, A. Aydın and M.S. Sayar, 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Fiğ Türlerinin Ot Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-29 Nisan, Eskişehir, 143-151.
Uluslararası Yayın2003Basbag, M., V. Saruhan and I. Gul, 2003. Investigation for The Determination of Red Clover (Trifolium pratense L.) Cultivars That Can Be Grown in Southeastern Anatolia Region of Turkey. Pakistan Journal of Agronomy, 2 (1): 20-27.
Makale2001Başbağ, M., V. Saruhan ve İ. Gül, 2001. Diyarbakır Koşullarında Farklı Tohumluk Miktarlarının Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Benth.)’ nda Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi. GAP II. Tarım Kongresi, Cilt II, Şanlıurfa, 985-992.
Uluslararası Yayın2014Çaçan, E., A. Aydın, M. Başbağ, 2014. Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Verim ve Kalite Açısından Karşılaştırılması. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 1: 919-926.
Uluslararası Yayın2014Aydın, A., E. Çaçan, M. Başbağ, 2014. Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Ot Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2:1631-1637.
Uluslararası Yayın2007Basbag, M., I. Gul, and V. Saruhan, 2007. Investigation for The Determination of White Clover (Trifolium repens L.) Cultivars That Can Be Grown in Southeastern Anatolia Region of Turkey. Pakistan Journal of Agronomy, 6 (3): 449-453.
Makale1999Başbağ, M., C. Peker ve İ. Gül, 1999. Diyarbakır Sulu Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Tohumluk Miktarlarının Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’de Tohum Verimi ve Bazı Verim Kriterlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, Cilt III, Adana, 218-222.
Uluslararası Yayın2005Gul, I., V.Saruhan and M. Basbag, 2005. Determination of Yield and Yield Components and Relationship among the Components of Grain Sorghum Cultivars Grown as Main Crop. Asian Journal of Plant Sciences, 4(6):613-618.
Makale2011Sayar, M.S., A.E. Anlarsal, E. Açıkgöz ve M. Başbağ, 2011. Hazro Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Genotiplerinin Ot Verimi, Ot Verimini Etkileyen Özellikler İle Özellikler Arası İlişkilerin Belirlenmesi.Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Cilt III, Bursa. 1714-1719.
Makale1995Başbağ, M. ve T.Tükel, 1995. Tarımsal Ekosistemlerde Kullanılan Herbisitlerin Olumsuz Etkilerinin Canlı ve Çevre Açısından İrdelenmesi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 10(3): 33-42.
Makale1995Başbağ, M., A. Düzenli ve T. Tükel, 1995. Türkiye Çayır Mer’a ve Doğal Alanlarında Yetişen Bazı Bitki Türlerinin Değişik Kullanım Amaçları için Gruplandırılması. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(3): 145-160.
Makale1999Gül, İ., C. Akıncı, ve M. Başbağ, 1999. Diyarbakır Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Tane Sorgum Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, Cilt III, Adana, 300-305.
Uluslararası Yayın2015Çaçan, E., A. Aydın, M. Başbağ, 2015. Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Baklagil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(1): 105-111.
Makale2011Sayar, M.S., A.E. Anlarsal, E. Açıkgöz ve M. Başbağ, 2011. Hazro Ekolojik Koşullarinda Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Genotiplerinin Tohum Verimi, Tohum Verimini Etkileyen Özellikler ile Özellikler Arası İlişkilerin Belirlenmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran, Samsun, 282-288.
Makale1997Başbağ, M., İ. Gül ve V. Saruhan, 1997. Diyarbakır’da Korunan Bir Mer’a Alanında Bitki Tür ve Kompozisyonları ile Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, 499-503.
Makale2003Başbağ, M. ve V. Saruhan, 2003. Diyarbakır Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafeleri ve Tohumluk Miktarlarının Çemen (Trigonella Foenum-Graecum L.)’de Ot Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Diyarbakır, 444-447.
Uluslararası Yayın2015Basbag, M., M.S. Sayar, A. Aydın, H. Hosgoren, R. Demırel, 2015. Some Agronomical and Quality Traits in Nine Vetch (Vicia ssp.) Species Cultivated in Southeastern Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2(1): 69-77.
Makale2001Başbağ, M. ve E. Bür, 2001. Diyarbakır Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Tohumluk Miktarlarının Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.)’ta Tohum Verimi ve Verim Kriterlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. GAP II. Tarım Kongresi, Cilt II, Şanlıurfa, 977-984.
Uluslararası Yayın2009Basbag, S., O. Toncer and M. Basbag, 2009. Fatty Acid Composition of Linum spp. Collected from Southeastern of Turkey. Chemistry of Natural Compounds, 45(3): 411-413.
Makale1999Gül, İ. ve M. Başbağ, 1999. Diyarbakır Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silaj Sorgum, Sorgum Sudanotu Melezi, Sudanotu Çeşitlerinde Verim ve Verim Özelliklerinin İncelenmesi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, Cilt III, Adana, 306-311.
Makale2014Sayar, M.S., H. Karahan, Y. Han, M. Başbağ, 2014. Kızıltepe Ovası Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia pannonica Crantz.) Genotiplerinin Tohum Verimi, Tohum Verimini Etkileyen Özellikler ile Özellikler Arası İlişkilerin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi ve Sektörel İş Forumu, 19-23 Ekim, Diyarbakır, 419-423.
Makale1997Demirel, R., M. Başbağ, İ.Gül ve V.Saruhan, 1997. Mısır Silajı Yapım Tekniği, Türkiye 1. Silaj Kongresi, 16-19 Eylül, Bursa, 204-208.
Makale1997Samancı, B., Başbağ, M., 1997. Kendilenmiş Mısır (Zea mays L.) Hatlarının Erken Generasyon (F4) Yoklama Melezlerinin Değerlendirilmesi. Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, 163-166.
Uluslararası Yayın2013Başbağ, M., H. Hoşgören ve A. Aydin, 2013. Vicia taxa in the Flora of Turkey. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 28(1):59-66.
Uluslararası Yayın2010Toncer, O., S. Basbag, S. Karaman, E. Diraz and M. Basbag, 2010. Chemical Composition of the Essential Oils of some Achillea Species Growing Wild in Turkey. International Journal of Agriculture & Biology, 12: 527-530.
Uluslararası Yayın2013Sayar, M.S., A.E. Anlarsal and M. Basbag, 2013. Genotype-Environment Interactions and Stability Analysis for Dry-Matter Yield and Seed Yield in Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.). Turkish Journal of Field Crops, 18 (2): 238-246.
Makale2009Sayar, M.S., A.E. Anlarsal, E. Açıkgöz, M. Başbağ ve İ. Gül, 2009. Diyarbakır Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Hatlarının Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Cilt I, Hatay, 646-650.
Makale1997Başbağ, M., R. Demirel, İ. Gül ve V. Saruhan, 1997. GAP Bölgesi’nde Silajlık Materyal Olarak Mısır ve Sorgum Yetiştirme Olanakları. Türkiye 1. Silaj Kongresi, 16-19 Eylül, Bursa, 251-254.
Uluslararası Yayın2014Çaçan, E., A. Aydın, M. Başbağ, 2014. Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Botanik Kompozisyon Açısından Karşılaştırılması. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2:1734-1741.
Uluslararası Yayın2009Basbag, M., R. Demirel and M. Avci, 2009. Determination of some agronomical and quality properties of wild alfalfa (Medicago sativa L.) clones in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 7(2): 357-359.
Makale1997Atalay, D.A., D. Şakar, A. Sağır, M. Başbağ, ve R. Demirel, 1997. GAP’ın Tarımsal Yapı Üzerine Etkileri. Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, 30-31 Ekim, 125: 29-38.
Makale2011Sayar, M.S., H. Karahan ve M. Başbağ, 2011. Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları İle Özellikler Arası İlişkilerin Belirlenmesi. GAP VI. Tarım Kongresi, 09-12 Mayıs, Şanlıurfa, 663-669.
Uluslararası Yayın2002Basbag, M., I. Doran and B. Samanci, 2002. Effect of Row Spacing and Phosphorus on Seed Yield and Yield Components of Narbon Bean (Vicia narbonensis) in Diyarbakir, Turkey. Indian Journal of Agricultural Sciences, 72 (8), 491-492.
Uluslararası Yayın2003Basbag, M., A. Alp and B. Samanci, 2003. Response of triticale to nitrogen and seeding rate under Turkey conditions. Indian Journal of Agronomy, 48(4), 287-289.
Uluslararası Yayın2014Seydoşoğlu, S., . M.S. Sayar, M. Başbağ, 2014. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences ,1(1): 64-71.
Makale2014Sayar M.S., A.E. Anlarsal, M. Başbağ, 2014. Macar fiğ (Vicia pannonica CRANTZ.) genotiplerinin hasat indeksi ve bin dane ağırlığı özellikleri bakımından genotip × çevre interaksiyonları ve stabilite analizleri. Türkiye 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi Bildiriler Kitabı, 19-23 Ekim 2014, Diyarbakır, 23-30.
Uluslararası Yayın2010Basbag, M., R.Demirel, and M. Avci, 2010. Some Quality Traits of Different Wild Plants. Notulae Scientia Biologicae, 2 (1): 36-39.
Uluslararası Yayın2015Sayar, M.S., Y. Han, M. Basbag, I. Gul, T. Polat Y., 2015. Rangeland Improvement and Management Studies in The Southeastern Anatolia Region of Turkey. Pak. J. Agri. Sci., 52(1), 9-18.
Makale2003Başbağ, M. ve S. Kızıl, 2003. Diyarbakır Koşullarında Bazı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlarının Verim ve Verim Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Diyarbakır, 524-528.
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı