Bilgileri Düzenle
Kadir TURAN  
Doçent  - Mühendislik Fakültesi , Makina Mühendisliği , Mekanik  
Uzmanlık Alanları:  Hasar Analizi, Kompozit malzemeler, Sonlu Eleman Analizleri  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: (0 412) 248 84 01  - 3603 Cep Telefonu:
E-Posta: kturan@dicle.edu.tr, kadirturan@hotmail.com Web Sitesi:
 
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans27.09.2000Fırat Ünv. Müh. Fak. Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans12.09.2003Fırat Ünv. Fen Bil EnsMekanikMakine Mühendisliği
Doktora24.06.2009Fırat Ünv. Fen Bil.Ens.MekanikMakine Mühendisliği

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Doçentlik19.09.2014ÜAK
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Uluslararası Yayın2013K.TURAN, M.O. KAMAN, M.GÜR, " Progressive failure analysis of laminated composite plates with two serial pinned joints", Mechanics of Advanced Materials and Structures, false pp., 2013 , DOI: 10.1080/15376494.2012.761302.
Yayın2012K. TURAN, M. GÜR, "Pim Bağlantılı Tabakalı Kompozit Levhalarda İlerlemeli Hasar Analizi", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi , 91-99 pp., 2012.
Yayın2009K. TURAN, M. GÜR, "Düzlemine Dik Doğrultuda Yüklenmiş Tabakalı Kompozit Levhalarda Elasto-Plastik Gerilme Analizi", Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi , 63-70 pp., 2009.
Seminer2011M. O. KAMAN, Y. GÜNDÜZ, K. TURAN,, I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Kompozit Yama ile Tamir Edilmiş Pim Delikli Levhalarda Çatlak Problemi", 532-544 pp., İzmir, Türkiye, Kasım, 2011.
Yayın2010K. TURAN, M.GÜR, "Düzlemine Dik Doğrultuda Yüklenmiş Kompozit Malzemelerde Hasar Analizi", Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 247-256 pp., 2010.
Yayın2008K. TURAN, M. GÜR, M.Y. SOLMAZ, "Fiber Kesiti, Fiber Boyu ve Malzeme Değişiminin Fiber-Matriks Ara Yüzeyindeki Lineer Elastik Gerilme Dağılımına Etkisi", Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 493-502 pp., 2008.
Yayın2010M. Y. SOLMAZ, M. O. KAMAN, K. TURAN, A. TURGUT, "Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi", Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 1-11 pp., 2010.
Seminer2009K. TURAN, M. Y. SOLMAZ ve M. O. KAMAN, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu konferansı dahilinde "IATS 09" bildiri kitapçığındaki "Tabakalı Termoplastik Askı Zincirlerinde Elasto-Plastik Gerilme Analizi", 1569-1574 pp., Karabük, Türkiye, Mayıs 2009
Uluslararası Yayın2010M.O.KAMAN, M.Y. SOLMAZ, K. TURAN, "Effects of Ductile Fibre Size on the Fracture Toughness of Copper/Polyester Composites", Jounal of Composite Materials , 3151-3164 pp., 2010 , DOI: 10.1177/0021998310371540.
Yayın2009K. TURAN, M. O. KAMAN, M. GÜR, "Investigation of Residual Stresses on Transversally Loaded Thermoplastic Composite Plates", Turkish Journal of Science & Technology , 31- 44 pp., 2009.
Seminer2009M. Y. SOLMAZ, M.O. KAMAN, K. TURAN ve A. TURGUT, XVI. Ulusal Mekanik Kongresi konferansı dahilinde "UMK 2009" bildiri kitapçığındaki "Fiber Takviye Açısının Tabakalı Kompozit Levhaların Kritik Burkulma Yüküne Etkisi", 1001-1010 pp., Kayseri, Türkiye, Haziran, 2009.
Seminer2009K. TURAN, M. O. KAMAN ve M. GÜR, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu konferansı dahilinde "IATS 09" bildiri kitapçığındaki "Dairesel Delikli Tabakalı Kompozit Levhalarda Deneysel ve Sayısal Hasar Analizi", 1574-1580 pp., Karabük, Türkiye, Mayıs, 2009
Yayın2010K. TURAN, M. O. KAMAN, M. GÜR, "Pim Bağlantılı Tabakalı Kompozit Levhalarda Fiber Takviye Açısının Hasar Tipine Etkisi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 213-220 pp., 2010.
Uluslararası Yayın2014Kadir TURAN, Yeliz PEKBEY, Progressive Failure Analysis of Reinforced- Adhesively Single-Lap Joint, The Journal of Adhesion, Volume 91, 962–977, 2015.
Uluslararası Yayın2011K.TURAN, M.GÜR, M.O. KAMAN, "Progressive Failure Analysis of Pin Loaded Unidirectional Carbon-Epoxy Laminated Composites", Mechanics of Advanced Materials and Structures , 3074-3086 pp., 2011 , DOI: 10.1080/15376494.2012.677109.
Uluslararası Yayın2013K.TURAN, "Buckling Behavior of Adhesively Patch-Repaired Composite Plates", Journal of Composite Materials , false pp., 2013 , DOI: 10.1177/0021998313508801.
Uluslararası Yayın2013A1. G.ÖRÇEN, M.GÜR, K.TURAN, " Progressive failure analysis on two parallel pinned joint glass/epoxy composite plates under the effect of seawater", Journal of Composite Materials , false pp., 2013 , DOI: 10.1177/0021998313510541.
Uluslararası Yayın2010M.O. KAMAN, M.Y. SOLMAZ, K. TURAN, "Experimental and Numerical Analysis of Critical Buckling Load of Honeycomb Sandwich Panels", Journal of Composite Materials , 2819-2831 pp., 2010 , DOI: 10.1177/0021998310371541.
Seminer2011K. TURAN, M. O. KAMAN, 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu konferansı dahilinde "IATS 11" bildiri kitapçığındaki "Kompozit Yama İle Tamir Edilmiş Tabakalı Kompozit Levhalarda İlerlemeli Hasar Analizi", 265-270 pp., Elazığ, Türkiye, Mayıs,2011
Tez2009ÇÖZÜLEBİLEN BAĞLANTILI KOMPOZİT PLAKALARIN MEKANİK DAVRANIŞLARININ ANALİZİ
Uluslararası Yayın2012K.TURAN, "Joint Angle Effect on the Failure Behavior of Pinned Joint Composite Plates", Journal of Composite Materials , 3074-3086 pp., 2012 , DOI: 10.1177/0021998312460796.
Tez2003KOMPOZİT LEVHALARDA FİBER MATRİKS ARAYÜZEYİNDE GERİLME ANALİZİ
Yayın2010K. TURAN, M. O. KAMAN, "Tek Tesirli Yapıştırma Bağlantılarında İlerlemeli Hasar Analizi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 315-323 pp., 2010.
Uluslararası Yayın2012M.Y. SOLMAZ, M.O. KAMAN, K. TURAN, "Effect of Curing Conditions on the Interface Strength of Single-Fibre Composite Specimens", Materials Testing (ISI) , 335-339 pp., 2012.
Seminer2011K. TURAN, M. O. KAMAN, I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Çift Tesirli Yapışma Bağlantısı ile Bağlanmış Kompozit Levhalarda Gerilme ve Hasar Analizi", 105-121 pp., İzmir, Türkiye, Kasım, 2011.
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı