Bilgileri Düzenle
Ramazan DEMİREL  
Doçent  - Ziraat Fakültesi , Zootekni ,  
Uzmanlık Alanları:  Yemler ve Hayvan Besleme  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 0 412 2488509  - 8523 Cep Telefonu:
E-Posta: ramazand@dicle.edu.tr Web Sitesi: -
 

 

    1966 yılında Burdur' da doğdum. İlkokulu Aydın, Çine İlçesi Bölüntü Köyü İlkokulunda, orta ve lise eğitimimi Burdur'da tamamladıktan sonra 1985 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünü'ne kaydımı yaptırdım. 1989 yılında "Ziraat Mühendisi" ünvanıyla mezun oldum. Aynı yıl A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde bir yıl ingilizce hazırlıktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerime devam ederek 1995 yılında "Bilim Doktoru" unvanıyla mezun oldum.

     Yüksek Lisans yaptığım dönemde Burdur'da Ekinciler yem fabrikasında teknik sorumlu olarak (rasyon formülasyonu, kalite kontrolu, müşteri ilişkileri, işletmelere teknik destek ve danışmanlık vb. konularında) çalıştım. Doktora yaptığım dönemde ise Kırıkkale - Keskin'de Avustralya'nın teknik desteği ile “Koyunculuk Entegre Feedlot Pilot Projesi”nde işletme sorumlusu ve tercüman olarak çalıştım. Daha sonra Tarım Reformu Genel Müdürlüğü APK Biriminde çalıştım.

       1996 yılından itibaren Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Öğretim üyesi olarak çalıştığım bu zaman zarfında mesleğimle ilgili olarak çok sayıda ulusal ve yerel radyo ve TV programlarına katıldım.   Branşım olan Zootekni ile ilgili Veteriner ve Ziraat Fakültelerinde dersler (Evcil hayvanların yetiştiriciliği, ırk özellikleri, beslenmesi, menejmeni, yetiştiricilik koşulları vs. konularında) vermekteyim. Halen Bölümümüzde, Lisans ve Yüksek Lisans derslerini vermekteyim. Evli ve bir çocuk babasıyım.        

 

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Doktora1995Ankara Yemler ve Hayvan BeslemeZootekni
Yüksek Lisans1992AnkaraYemler ve Hayvan Besleme ABDZootekni
Lisans1989AnkaraZiraat FakültesiZootekni
Yrd. Doç. Dr.1996 - 2014DicleYemler ve Hayvan Besleme ABDZootekni
Doç. Dr.2014 - DicleYemler ve Hayvan Besleme ABDZootekni

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Ziraat Mühendisi1989Ankara
Ziraat Yüksek Mühendisi1992Ankara
Doktor1995Ankara
Yrd. Doç. Dr.1996 - 2014Dicle
Doç. Dr.2014 - Dicle
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Koordinatörlük1992 - 1995İşsiz Ziraat Mühendisleri Derneği, KIRIKKALE
Teknik Sorumlu1990-1992Ekinciler Yem Sanayi, BURDUR
Koyun Feedlot Pilot Proje Sorumlusu1993Fatih İthalat (Kar et, gıda AŞ), KIRIKKALE
Zootekni Bölüm Başkanlığı1998 - 2008Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, DİYARBAKIR
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Diğer2014Kitap Editörlüğü: DEMİREL, R. 2014. Diyarbakır Yerüstü Kaynakları I, Tarım ve Hayvancılık.
Uluslararası Yayın2000R. DEMİREL. 2000. Karma Yemlerde Kaliteyi Etkileyen Faktörler. International Animal Nutrition Congress. 4 – 6 Eylül 2000, Bildiriler Kitabı. s: 544 - 549, Isparta.
Makale1996R. DEMİREL ve M. ZİNCİRLİOĞLU. 1996. Süt Karma Yemlerine Katılan Hayvansal Yağın Süt ve Süt Yağı Miktarları Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Yem Magazin Dergisi, Ocak Sayısı, s: 36 - 40.
Makale2007M. TAŞ., R. DEMİREL., D. ŞENTÜRK DEMİREL., D. KURT., S. BACİNOGLU., Ü. CİRİT ve M.A. KETANİ. 2007. Effects Of Dietary Natural Zeolite On The Testicular Weight, Body Weight and Spermatological Characteristics In Rats. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 33 (3), 33 - 42.
Uluslararası Yayın2012R. DEMİREL ve D. ŞENTÜRK DEMİREL. 2012. AB Üyelik Sürecinde Yem Sektörümüzün Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities. 11 – 13 Eylül 2012, Bildiriler Kitabı. Cilt 2, S: 201 - 213, Isparta.
Makale1999Ş. ÇALIŞKANER., Y. KONCA., N. CEYLAN., M. ÇÖRDÜK., R. DEMİREL, K. CEYHAN ve M. MAMAK. 1999. Sıvı Parafin Vasatında Geliştirilmiş Tek Hücre Proteini (Paprin) Üzerinde Biyolojik Bir Araştırma. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. 1999. Cilt:23 Sayı:1, s: 125 - 131.
Yayın1997R. DEMİREL., M. BAŞBAĞ., İ. GÜL ve V. SARUHAN. 1997. Mısır Silajı Yapım Tekniği. Türkiye Birinci Silaj Kongresi. 16 - 19 Eylül 1997. Hasad Yayıncılık. s: 204 - 208, Bursa.
Uluslararası Yayın2009M. BAŞBAĞ., R. DEMİREL and M. AVCI. 2009. Determination of some agronomical and quality properties of wild alfalfa (Medicago sativa L.) clones in Turkey. The World of Food Environment and Communication. JFL Publisher. Vol.7 (2) : 357 - 359.
Makale1999DEMİREL, R. ve H. FİDAN. 1999. Beyaz Yeni Zellanda, Kaliforniya ve Şinşilla Irkı Tavşanlarda Protein Kaynağı Olarak Kullanılan Ürenin Ekonomik ve Biyolojik Etkenlik Üzerine Etkileri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt: 39, Sayı:1, s: 73 - 83.
Uluslararası Yayın1999R. DEMİREL ve Y. GÜRBÜZ. 1999. Karma Yemlerde Enzim Kullanımı. VIV Poultry Yutav '99. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3 – 6 Haziran 1999. Bildiriler Kitabı. s: 489 – 495, İstanbul.
Makale1999Ş. ÇALIŞKANER., N. CEYLAN., Y. KONCA., R. DEMİREL., M. ÇÖRDÜK ve Ü. MİLLİ. 1999. Etil Alkol Vasatında Üretilen Tek Hücre Proteini (Eprin) Üzerinde Biyolojik Bir Araştırma. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. Cilt: 22, Sayı: 3, s: 299 - 304.
Uluslararası Yayın2012R. DEMİREL., P. İPEK., A.M. TATAR and D. ŞENTÜRK DEMİREL. 2012. The effects of dietary wheat straw, red lentil straw and equal mixtures of straws as ad libitum on intensive fattening performance, some serum minerals and economic efficiency in Awassi lambs. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11 (11): 1890 - 1896.
Makale1999R. DEMİREL ve Ş. ÇALIŞKANER. 1999. Beyaz Yeni Zellanda, Kaliforniya ve Şinşilla Irkı Tavşanlarda Ürenin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. V.: 23 sayı:1, s: 75 - 81.
Uluslararası Yayın2011R. DEMİREL., F. AKDEMİR., V. SARUHAN., D. ŞENTÜRK DEMİREL., C. AKINCI and F. AYDIN. 2011. The determination of qualities in different whole-plant silages among hybrid maize cultivars. African Journal of Agricultural Research. Vol. 6(24), p: 5469 - 5474.
Yayın2005D. ŞENTÜRK DEMİREL ve R. DEMİREL. 2005. Broylerlerde Yüksek Sıcaklık Stresi Üzerine C Vitamininin Etkileri. IIII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 07-10 Eylül 2005, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 141-145, Adana.
Makale1996R. DEMİREL ve Ş. ÇALIŞKANER. 1996. Yem Karmalarına Katılan Bakır, Molibden ve Kükürt Arasındaki Antagonistik İlişkiler. Yem Magazin Dergisi, Aralık Sayısı. s: 32 - 35.
Uluslararası Yayın2008M.S. BARAN., R. DEMİREL., D. ŞENTÜRK DEMİREL., T. ŞAHİN and D. YEŞİLBAĞ. 2008. Determination of the Feeding Values of Feedstuffs and Mixed Feeds Used in the Southeastern Anatolia Region of Turkey. Turk. J. Vet. Anim. Sci.; 32(6): 449 - 455.
Makale1997D. KARAASLAN., R. DEMİREL ve İ. GÜL. 1997. Kanolanın Tarımı, İnsan ve Hayvan Beslenmesindeki Rolü. Agrotech Dergisi, Sayı: 7, S: 52 - 56.
Diğer2014Kitap Editörlüğü: DEMİREL, R. 2014. Diyarbakır Yerüstü Kaynakları I, Tarım ve Hayvancılık.
Makale2011V. SARUHAN., R. DEMİREL., M.S. BARAN ve D. ŞENTÜRK DEMİREL. 2011. Sarı Çiçekli Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus) ve Arpanın (Hordeum vulgare L.) Farklı Düzeylerdeki Karışımlarının Silolanma Özelliklerinin Belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 26 (1): 40 - 45.
Yayın2004R. DEMİREL ve D. ŞENTÜRK DEMİREL. 2004. Hayvan Beslemede Renk Vericilerin Kullanılması. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 01 – 03 Eylül 2004, Bildiriler Kitabı. s: 252 - 259, Isparta.
Yayın1997M. BAŞBAĞ., R. DEMİREL., İ. GÜL ve V. SARUHAN. 1997. GAP Bölgesinde Silajlık Materyal Olarak Mısır ve Sorgum Yetiştirme Olanakları. Türkiye Birinci Silaj Kongresi. 16 - 19 Eylül 1997, Hasad Yayıncılık. s: 251 - 254, Bursa.
Uluslararası Yayın2008M.S. BARAN., R. DEMİREL, B. YOKUŞ and N. KOCABAĞLI. 2008. Effects of Sorghum Grain on Live Weight Gain, Feed Conversion Ratios and Digestibility of Nutrients in Beef Cattle. Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (9): 1123 - 1027.
Makale1995R. DEMİREL. 1995. Türkiye'de Karma Yem Üretimi ve Tüketimi. Karınca Dergisi. Aralık Sayısı, Sayı:708, s: 57 - 62.
Kitap2014DEMİREL, R. 2014. AB Üyelik Sürecinde Hayvancılığımızın Değerlendirilmesi. Diyarbakır Yerüstü Kaynakları I, Tarım ve Hayvancılık. S:333-342.
Uluslararası Yayın2008İ. GÜL., R. DEMİREL, N. KILIÇALP.., M. SÜMERLİ and H. KILIÇ. 2008. Effect of Crop Maturity Stages on Yield, Chemical Composition and In vivo Digestibilities of the Maize, Sorghum and Sorghum-Sudangrass Hybrids Grown in Semi-Arid Conditions. Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (8): 1021 - 1028.
Makale2007R. DEMİREL., S. ALINCA ve D. ŞENTÜRK DEMİREL. 2007. İnsan ve Hayvan Beslenmesinde Antioksidanlar. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (1-2): 27 - 36.
Makale1996M. ÇÖRDÜK ve R. DEMİREL. 1996. Tavukçuluk Kesimhane Artıkları, İşlenmesi, Yem Değeri ve Yemlerde Kullanma İmkanları. Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 111. s: 52 - 65.
Yayın1998R. DEMİREL. 1998. Tavşanlarda Besleme ve Yemleme Prensipleri. I. Bilimsel Kürk Hayvancılığı Sempozyumu. 19 – 20 Mart 1998. Bildiriler Kitabı. s: 109 -115, Ankara.
Uluslararası Yayın2008M.S. BARAN., İ. GÜL and R. DEMİREL. 2008. Effects of Sorghum on Nutrient Digestibility and Some Milk Parameters In Dairy Cow Rations. Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (7): 879 - 884.
Uluslararası Yayın2007R. DEMİREL., M.S. BARAN,. T. BİLAL and U. ÇEVRİM. 2007. Effect of Different Calcium Levels on Broiler Performance and Tibia Bone Parameters. Medycyna Weterynaryjna. 63 (4), 432 -434.
Makale2010R. DEMİREL., V. SARUHAN., M.S. BARAN., N. ANDİÇ ve D. ŞENTÜRK DEMİREL. 2010. Farklı Oranlarda Ak Üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Karışımlarının Silolanma Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Tarım Bilimleri Dergisi, 20 (1): 26 - 31.
Makale1996M. ÇÖRDÜK ve R. DEMİREL. 1996. Yumurta Kolesterol Düzeyini Etkileyen Faktörler. Yem Magazin Dergisi, Mart Sayısı. s: 48 - 52.
Makale1995M. ÇÖRDÜK., Y. KONCA ve R. DEMİREL. 1995. Kanola (Kolza) Küspesinin Kanatlı Rasyonlarında Kullanılma Olanakları. Hasad Dergisi Kasım ve Aralık Sayıları. (126-127), s: 37 - 41ve 46 - 49.
Uluslararası Yayın2011R. DEMİREL., B.YOKUŞ., D. ŞENTÜRK DEMİREL., M.A. KETANİ and M. S. BARAN. 2011. Effects of dietary zeolite on serum contents and feeding performance in rats. Int. J. Agric. Biol., 13: 346 - 350.
Uluslararası Yayın2000M. BAŞBAĞ., R. DEMİREL ve D. ŞENTÜRK. 2000. Yem Bitkilerinde Kaliteyi Etkileyen Faktörler. International Animal Nutrition Congress. 4 – 6 Eylül 2000, Bildiriler Kitabı. s: 390 - 395, Isparta.
Makale2010D. ŞENTÜRK DEMİREL., R. DEMİREL ve İ. DORAN. 2010. Doğal Zeolitlerin Hayvancılıkta Kullanım Olanakları, HR.Ü.Z.F. Dergisi, 14(2): 13 - 20.
Yayın2004M. SÜMERLİ ve R. DEMİREL. 2003. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında, Koca Fiğ (Vicia Narbonensis L.) Hatlarının Verim ve Bazı Verim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13 – 17 Ekim 2003, Bildiriler Kitabı, s: 543 - 547, Diyarbakır.
Uluslararası Yayın2010M. BASBAĞ., R. DEMİREL and M. AVCI. 2010. Some Quality Traits of Different Wild Plants, Notulae Scientia Biologicae, Vol, (2) 1: 36 - 39.
Dosyalar
TarihAçıklamaİndir
04.07.2014Yayın Özetlerim - 2014İndir
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı