Bilgileri Düzenle
Halil GÖRGÜN  
Doçent  - Mühendislik Fakültesi , İnşaat Mühendisliği , Yapı  
Uzmanlık Alanları:  Betonarme, Prefabrike Yapılar, Malzeme, Yapı Malzemesi  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 0412 2488217  - 3542 Cep Telefonu:
E-Posta: hgorgun@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: HALİL GÖRGÜN

Doğum Tarihi: 01 01 1963

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İnşaat Mühendisliği

Dicle Üniversitesi

1988

Y. Lisans

İnşaat Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi

1992

Doktora

Department of Civil Engineering

The University of Nottingham, U.K.

1997

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Düğüm Noktalarına Dönel Yaylarla Bağlı Çubuklardan Oluşan Düzlemsel Çerçevelerin Nonlineer Analizi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Orhan AKSOĞAN.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Semi-Rigid Behaviour of Connections in Precast Concrete Structures. Supervisors: Dr. Kim S. Elliott, Dr. Gwynne Davies (Reader in Structural Engineering).

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

İnşaat Müh.

Akpınar Grubu Akpınar Yapı Sanayii A.Ş.

1988-1989

Ar.Gör.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi

1989-1989

Ar.Gör.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çukurova Üniversitesi

1989-1992

Visiting Student

Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Nottingham University

1992-1992

Research Student

Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Nottingham University

1993-1997

Dr.Ar.Gör

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi

1997-1998

Yar.Doç.

Mühendislik Fakültesi, Dicle Üniversitesi

1998-2013

Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi, Dicle Üniversitesi

2013-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1.    Kesme Kuvvetini Hesaba Katarak Düğüm Noktalarına Dönel Yaylarla Bağlı Çubuklardan Oluşan Düzlemsel Çerçevelerin Nonlineer Analizi, Senem YILMAZ, 2008.

2.    Kesme Kuvvetini Hesaba Katarak Uçlarında Rijit Bölgeler Bulunan ve Düğüm Noktalarına Dönel Yaylarla Bağlı Çubuklardan Oluşan Düzlemsel Çerçevelerin Nonlineer Analizi, Sevgi Seval KARACAN, 2011.

3.    Kesme Kuvvetini Hesaba Katarak Uçlarında Rijit Bölgeler Bulunan Elastik Bağlı Çubuklardan Oluşan Düzlemsel Çerçevelerin Stabilite Analizi, Sercan KAYMAK, 2012.

4.    Kesme Kuvvetini Hesaba Katarak Uçlarında Rijit Bölgeler Bulunan ve Düğüm Noktalarına Dönel Yaylarla Bağlı Çubuklardan Oluşan Düzlemsel Çerçevelerin Geometrik ve Malzeme Bakımından Nonlineer Analizi, Asım ÇELİK, 2012.

5.    Timoshenko Kiriş-Kolon Elemanlardan Oluşan Yarı-Rijit Bağlı Düzlemsel Çerçevelerin Stabilite ve İkinci-Mertebe Analizi için Matris Yöntemi, Serpil ÇELİK, 2013.

6.    Hızlı Sismik Performans Değerlendirmesi için Yeni Bir Yöntem, Derman KAYA, 2016

Projelerde Yaptığı Görevler :

1) D.Ü. Araştırma Projeleri Komisyonu

 

Yrd. Doç. Dr. Halil GÖRGÜN, “Bağlantıları Elastik Olan Düzlemsel Olmayan Boşluklu Perdelerin Analizi” T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri, DÜBAP-04-MF-61 nolu projesi, 2007. Yürütücü.

 

2) Özel Sektör

 

Akpınar Grubu, Akpınar Yapı Sanayii A.Ş. - Ünal Akpınar İnşaat, İmalat, Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şanlıurfa Tüneli ve Tesisleri İkmal İnşaatı, İnşaat Mühendisi, 1988-1989.

 

3) AB

 

Semi-rigid connections in precast concrete structures. School of Civil Engineering, The University of Nottingham, Researcher, 1994-1998.

 

İdari Görevler :

1)   İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

2)   Yapı Anabilim Dalı Başkanı

3)   Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi

4)   Mühendislik Fakültesi Kurul üyesi

5)   Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

6)   Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul üyesi

7)   Dicle Üniversitesi ile Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Ortak Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu Üyesi

8)   DÜADEK: Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli (EFOM) Kurulu üyesi

9)   DÜADEK: Uluslararası İlişkiler ve Projeler  (UİP) Kurulu üyesi

10)             DÜADEK: Bologna Eş Güdüm Komisyonu  (BEK) Kurulu üyesi

11)             Erasmus Bölüm Koordinatörü

12)             D. Ü. FBE. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü

13)             Mühendislik Fakültesi Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Başkanı (Mühendislik Fakültesi 02/02/2017/ tarih ve 11724 sayılı yazısı)

14)             Kentsel Dönüşüm İtiraz komisyon üyesi

15)             Sigara İç Denetim Ekibi üyesi (30.04.2010-Devam ediyor)

16)             Fen Bilimleri Etik Kurulu üyesi (Dicle Üniversitesi Senatonun 23.09.2016  tarih ve 2016/8-28 sayılı kararı)

17)             Geçici Akademik Teşvik Komisyonu yedek üyesi (Dicle Üniversitesi Senatonun 23.09.2016  tarih ve 2016/8-29 sayılı kararı)

18)             Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi Başkanı (02.12.2016)

19)             İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Başkanı (Evrak Tarih ve Sayısı: 20/12/2016-97181) (3 yıllığına)

20)             Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Teşvik Komisyonu Başkanı (23/12/2016) (3 yıllığına).

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1.    İnşaat Mühendisleri Odası, 1988.

 

2.    COST European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research COST C1–Concrete Structures Working Group 1.

Ödüller :

1.    EPSRC Engineering and Physical Sciences Research Council,

Grant and Duration.

£34,201 1.11.94 to 30.04.96

 

2.    Henry Adams Award, Institution of Structural Engineers, 2004.

 

3.    Altın Kiriş Ödülü, Türkiye Prefabrik Birliği, 2004.

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

INS205 Malzeme Bilimi (İÖ)

INS405 Betonarme II (İÖ)

İMZ205 Malzeme (İÖ)

İMZ400-4014 Proje

İMZ400-4014 Proje (İÖ)

İMZ405 Betonarme 2

İMZ405 Betonarme 2 (İÖ)

3

3

2

4

4

3

3

0

0

2

4

4

2

2

25

0

107

6

8

70

77

506007 İleri Yapı Statiği (YL)

506007 İleri Yapı Statiği (DR)

606005 Uzmanlık Alan Dersi (DR)

606005 Uzmanlık Alan Dersi (YL)

3

3

0

0

0

0

0

0

3

3

0

1

İlkbahar

INS204 Yapı Malzemesi (İÖ)

INS308 Betonarme I (İÖ)

İMZ206 Yapı Malzemesi (İÖ)

İMZ308 Betonarme 1 (İÖ)

İMZ308 Betonarme 1

İMZ400 Proje

İMZ400 Proje (İÖ)

4

3

2

4

4

4

4

0

0

2

2

2

4

4

21

2

51

104

79

49

55

506008 Elastik Stabilite Teorisi (DR)

506008 Elastik Stabilite Teorisi (YL)

606006 Uzmanlık Alan Dersi (DR)

606006 Uzmanlık Alan Dersi (YL)

3

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2015-2016

Güz

INS405 Betonarme II (İÖ)

INS405 Betonarme II

İMZ400-4014 Proje (İÖ)

İMZ400-4014 Proje

İMZ405 Betonarme 2 (İÖ)

İMZ405 Betonarme 2

3

4

4

4

3

3

0

0

4

4

2

2

6

0

11

7

84

57

506007 İleri Yapı Statiği (DR)

506007 İleri Yapı Statiği (YL)

506007 İleri Yapı Statiği (YL)

606005 Uzmanlık Alan Dersi (YL)

606005 Uzmanlık Alan Dersi (DR)

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

2

0

İlkbahar

INS308 Betonarme I

INS308 Betonarme I (İÖ)

İMZ308 Betonarme 1 (İÖ)

İMZ308 Betonarme 1

İMZ400 Proje

İMZ400 Proje (İÖ)

4

3

6

6

4

4

0

0

0

0

4

4

8

3

67

56

1

1

506008 Elastik Stabilite Teorisi (DR)

506008 Elastik Stabilite Teorisi (YL)

606006 Uzmanlık Alan Dersi (YL)

606006 Uzmanlık Alan Dersi (DR)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

Yaz

İMZ308 Betonarme 1

4

2

52

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun, M.R. Adlparvar “The stability of precast concrete skeletal structures”, PCI Journal, 43/2, 42-60, 1998.

A2. S.O. Degertekin, M.S. Hayalioglu, H. Gorgun “Optimum design of geometrically non-linear steel frames with semi-rigid connections using a harmony search algorithm”, Steel & Composite Structures, Volume 9, Number 6, 535-555, 2009.

A3. H. Gorgun, S. Yilmaz, S.S. Karacan “Nonlinear analysis of frames composed of flexibly connected members with rigid end sections accounting for shear deformations”, Scientific Research and Essays, 7(27), 2390-2408, 2012.

A4. H. Gorgun, S. Yilmaz “Geometrically nonlinear analysis of plane frames with semi-rigid connections accounting for shear deformations”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 44, No. 4, 539-569, 2012.

 

A5. H. GorgunGeometrically nonlinear analysis of plane frames composed of flexibly connected members”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 45, No. 3, 273-305, 2013.

 

A6. H. GorgunThe Stability of Semi-Rigid Skeletal Structures Accounting for Shear Deformations”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 57, No. 6, 1065-1084, 2016.

A7. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Semi-rigid connections in precast concrete frames”, FIP Notes, The Institution of Structural Engineers, 11 Upper Belgrave Street, London SW1X 8BH, England, 3, 6-12, 1997.

A8. K.S. Elliott, G. Davies, F. Marcelo, H. Gorgun, A.A. Mahdi “Can precast concrete structures be designed as semi-rigid frames? Part 1 - The experimental evidence”, Structural Engineer, v 81, n 16, 14-27, 2003.

A9. K.S. Elliott, G. Davies, F. Marcelo, H. Gorgun, A.A. Mahdi “Can precast concrete structures be designed as semi-rigid frames? Part 2 - Analytical equations and column effective length factors”, Structural Engineer, v 81, n 16, 28-37, 2003.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Determination of moment-rotation in semi rigid precast concrete connections using the component method”, Semi-rigid Behaviour of Civil Engineering Structural Connections. COST C1 Proceedings of the Second State of the Art Workshop, Prague, 31-40, European Commission, Brussels, 1994.

 

B2. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Component method validation tests in precast concrete semi rigid connections”, Semi-Rigid Structural Connections, Proc. IABSE Colloquium, İstanbul, Vol. 75, 299-308, Hönggerberg, Zürich, 1996.

 

B3. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Effective length factors in precast concrete frames”, Semi-Rigid Structural Connections, Proc. IABSE Colloquium, İstanbul, Vol. 75, 349-358, Hönggerberg, Zürich, 1996.

 

B4. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun ”Semi-rigid connections in precast concrete frames”, FIP Symposium, Johannesburg, Vol. 2, 463-475, Concrete Society of Southern Africa, 1997.

 

B5. K.S. Elliott, G. Davies, A. Mahdi, H. Gorgun, K.S. Virdi, P. Ragupathy ”Precast concrete semi-rigid beam-to-column connections in skeletal frames”, COST C1 Control of the Semi-Rigid Behaviour of Civil Engineering Structural Connections, Proceedings of the international conference, Liege, 45-54, European Communities, 1998.

 

B6. K.S. Virdi, P. Ragupathy, K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Semi-rigid frame analysis using rigorous and simplified methods”, COST C1 Control of the Semi-Rigid Behaviour of Civil Engineering Structural Connections, Proceedings of the international conference, Liege, 75-84, European Communities, 1998.

 

B7. K.S. Elliott, G. Davies, A. Mahdi, H. Gorgun “Strength and stiffness relationships for semi–rigid precast concrete connections”, XVII Symposium on Nordic Concrete Research, Proceedings Nordic Concrete Research Meeting, Reykjavik, Island, 226-228, Solli, Oslo, 1999.

 

B8. H. GörgünOn effective length factor of sway columns in the TS 500 Building Code”, Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, Şanlıurfa, Vol. 2, 859-866, Turkey, 26-28 April 2006.

 

B9. H. Görgün, S. Yılmaz “The nonlinear analysis of frames with semi-rigid connections and shear deformations”, Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, 1-13, Greece, 2-5 September 2008.

 

B10. E. Emsen, O. Aksogan, R. Resatoglu, M. Bikçe, H.M. Arslan, H. Görgün “Non-planar coupled shear walls with stiffening beams”, Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, 1-24, Greece, 2-5 September 2008.

 

B11. H. Görgün “On effective length factor of sway framed structures in the BS 8110 and TS 500 Building Code”, Proceedings of the 8th  International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, 107-114, North Cyprus. 15-17 September 2008.

 

B12. H. Görgün, S. Yılmaz “The nonlinear analysis of planar frames composed of flexibly connected members considering the shear effect on the bending”, Proceedings of the 8th  International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, 141-149, North Cyprus. 15-17 September 2008.

 

B13. H. Görgün, S. Kaymak “Stability analysis of semi-rigid frames with rigid end sections accounting for shear deformations”, Proceedings of the 10th  International Congress on Advances in Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara, 1-9, Turkey. 17-19 October 2012.

 

B14. H. Görgün, S. Çelik, A. Çelik “Nonlinear analysis of semi-rigid frames with rigid end sections accounting for shear deformations”, Proceedings of the Conference SMAR 2013, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey. 9-11 September 2013.

 

B15. A. Karasin, S.E. Gunaslan, H. Görgün, M.A. Ugurlu “An Analytical study on a new semi-rigid infilled shear wall”, ASEM17 Congress, Lisan (Seoul), Korea. August 28-September 1, 2017.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. O. Aksoğan, H. GörgünThe nonlinear analysis of planar frames composed of flexibly connected members”, Cukurova University Journal. Fac. Eng. Arch. Vol.8, No.2, 117-129, 1993.

 

D2. M.S. Hayalioğlu, Ö. Değertekin, H. Görgün “Design of semi-rigid planar steel frames according to Turkish Steel Design Code”, Yıldız Technical University, Journal of Engineering and Natural Sciences, Sigma 2004/2, 101-116, 2004.

 

D3. O. Aksoğan, S.S. Akavcı, H. Görgün “Analysis of frames with nonlinear flexible connections”, Cukurova University Journal. Fac. Eng. Arch. Vol.20, No.1, 1-11, 2005.

 

D4. H. Görgün, S.S. Akavcı “On effective length factor of framed columns in the TS 500 Building Code”, Cukurova University Journal. Fac. Eng. Arch. Vol.20, No.2, 1-13, 2005.

 

D5. E. Emsen, O. Aksoğan, M. Bikçe, H. Görgün “İki sıra boşluklu deprem perdelerinde tek güçlendirici kiriş konumunun toplam perde eğilme momentine etkisi”, Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(2), 81-93, 2005.

 

D6. E. Emsen, H. Görgün, O. Aksoğan “Kiriş-duvar bağlantıları esnek olan iki sıra boşluklu perdelerin statik analizi”, Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(2), 95-109, 2005.

 

D7. H. Görgün, S. Yılmaz, O. AksoğanThe linear analysis of planar frames composed of flexibly connected members taking shear deformations into consideration”, Ç.Ü J. Fac. Eng Arch., 23(1), 1-14, 2008.

 

D8. H. Görgün, S. Yılmaz, O. Aksoğan “The nonlinear analysis of planar frames composed of flexibly connected members taking shear deformations into consideration”, Ç.Ü J. Fac. Eng Arch., 23(1), 15-28, 2008.

 

D9. H. Görgün, S. Yılmaz, S.S. Karacan “Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak lineer analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 2(1), 5-17, 2011.

 

D10. H. Görgün, S. Yılmaz, S.S. Karacan “Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak nonlineer analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 2(1), 19-31, 2011.

 

D11. S.Ö. Değertekin, M.S. Hayalioğlu, H. Görgün “Geometrik bakımdan lineer olmayan yarı-rijit birleşimli çelik çerçevelerin gelişmiş armoni arama yöntemiyle optimum tasarımı”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 2(1), 45-56, 2011.

 

D12. H. Görgün, S. Kaymak, A. Çelik “Kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında rijit bölgeler bulunan elastik bağlı çerçevelerin doğrusal analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 3(1), 5-19, 2012.

 

D13. H. Görgün, A. Çelik, S. Kaymak “Kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında rijit bölgeler bulunan elastik bağlı çerçevelerin doğrusal olmayan analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 3(2), 61-74, 2012.

 

D14. H. Görgün, D. KayaHızlı sismik performans değerlendirme yöntemi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, ?(?), ??-??, 2017 (Yayına kabul edilmiş).

 

D15. H. Görgün, S. Yılmaz, S. ÇelikElastik mesnetli yarı-rijit bağlantılı düzlemsel çerçevelerin stabilite ve ikinci-mertebe analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, ?(?), ??-??, 2017 (Yayına kabul edilmiş).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. H. Görgün, S. Yılmaz “Kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında dönel yaylar bulunan çubuklardan oluşan düzlemsel çerçevelerin nonlineer analizi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, 16-17 Ekim 2008, Adana.

 

E2. ME. Öncü, İ. Bedirhanoğlu, M.Ş. İmamoğlu, H. GörgünAdıyaman Samsat Depremindeki Hasar Oluşumlarının İncelenmesi”,

 

F. Diğer yayınlar :

Raporlar : -

 

F1. K.S. Elliott, H. Gorgun “Report to the Precast Concrete Frames Association, on analysis and design of a - 3 storey precast concrete sway frame”, Dept. of Civil Eng. Nottingham University, February 1994.

 

F2. K.S. Elliott, H. Gorgun, K.S. Virdi, P. Ragupathy “Report to the Precast Concrete Frames Association, on analysis and design of a - 3 storey precast concrete sway frame”, Dept. of Civil Eng. Nottingham University & Dept. of Civil Eng. City University, August 1994.

 

F3. H. Gorgun, K.S. Elliott, G. Davies “Semi-rigid behaviour of connections in precast concrete structures”, Progress Report 1, No. SR 95 029. Dept. of Civil Eng. Nottingham University, September 1994, 82 pp.

 

F4. H. Gorgun, K.S. Elliott, G. Davies “Semi-rigid behaviour of connections in precast concrete structures”, Progress Report 2, No. SR 95 030. Dept. of Civil Eng. Nottingham University, April 1995, 102 pp.

 

F5. H. Gorgun “Semi-rigid behaviour of connections in precast concrete structures”, Dept. of Civil Engineering Report No SR 96-001, University of Nottingham, February 1996, 344 pp.

 

F6. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Semi-rigid connections in precast concrete frames”, Report to EPSRC. Grant No. GR/K17286. Dept. of Civil Eng. Nottingham University, October 1996.

 

F7. H. Gorgun “An Experimental study of the behaviour of double sided welded plate connection in precast concrete frames”, Dept. of Civil Engineering Report No SR 97-001, University of Nottingham, January 1997, 160 pp.

 

Editörlükler : -

 

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi (MD) [2016(4), 2017(2)].

 

Hakemlikler: (26.07.2017 tarihi itibari ile)

 

Journal

<2013

2013

2014

2015

2016

2017

Toplam

Toplam

1

1

1

10

16

31

60

Ulusal Dergiler

1

 

1

1

4

3

10

1)      Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi (MD)

1

 

1

1

4

2

9

2)      Dicle Üniversitesi Fen BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (DUFED)

 

 

 

 

 

1

1

Uluslararası SCI Dergileri

 

1

 

2

1

 

4

1)      Structural Engineering and Mechanics, An International Journal

 

1

 

1

1

 

3

2)      KSCE Journal of Civil Engineering

 

 

 

1

 

 

1

Uluslararası Diğer Hakemli Dergiler

 

 

 

7

11

28

46

3)      Advances in Research

 

 

 

 

2

 

2

4)      British Journal of Applied Science & Technology

 

 

 

3

6

7

16

5)      Journal of Basic and Applied Research international

 

 

 

 

 

4

4

6)      Asian Journal of Mathematics and Computer Research

 

 

 

1

 

 

1

7)      Archives of Current Research International

 

 

 

 

1

2

3

8)      Journal of Scientific Research and Reports

 

 

 

2

 

6

8

9)      Journal of Applied Physical Science International

 

 

 

 

1

1

2

10)  The Open Construction & Building Technology Journal

 

 

 

 

 

1

1

11)  Journal of Global Ecology and Environment

 

 

 

1

 

 

1

12)  Journal of Global Agriculture and Ecology

 

 

 

 

1

 

1

13)  Journal of Advances in Food Science & Technology

 

 

 

 

 

1

1

14)  Asian Journal of Current Research

 

 

 

 

 

1

2

15)  Current Journal of Applied Science and Technology 

 

 

 

 

 

4

4

16)  The Open Civil Engineering Journal.

 

 

 

 

 

1

1

 

Atıflar : -

Google Akademik : - 11.07.2017 itibari ile

Alıntı endeksleri

Hepsi

2012 yılından bugüne

Alıntılar

135

73

h-endeksi

7

5

i10-endeksi

6

3

 

 

 

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans1988-07-14Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans1992-07-10Çukurova ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsüİnşaat Mühendisliği Bölümü
Doktora1997-09-30Nottingham University (İngiltere)Engineering FacultyCivil Engineering Department

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
İnşaat Mühendisi1988-1989Akpınar Grubu Akpınar Yapı Sanayii A.Ş.
Visiting Student1992-1992Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Nottingham University
Dr. Arş. Gör1997-1998Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi
Research Student1993-1997Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Nottingham University
Arş. Gör.1989-1989Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi
Doçent Doktor2013-10-11Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı
Yar. Doç. Dr.1998-2013Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi
Arş. Gör.1989-1992Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çukurova Üniversitesi
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyesi17/11/2014Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Yapı Anabilim Dalı Başkanı17/08/2016Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı17/11/2014Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi28/11/2014Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı17/11/2014Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Fakülte Kurulu Üyesi17/11/2014Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Uluslararası Yayın2016A6. H. Gorgun “The Stability of Semi-Rigid Skeletal Structures Accounting for Shear Deformations”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 57, No. 6, 1065-1084, 2016.
Makale2004D2. M.S. Hayalioğlu, Ö. Değertekin, H. Görgün “Design of semi-rigid planar steel frames according to Turkish Steel Design Code”, Yıldız Technical University, Journal of Engineering and Natural Sciences, Sigma 2004/2, 101-116, 2004.
Seminer2008B9. H. Görgün, S. Yılmaz “The nonlinear analysis of frames with semi-rigid connections and shear deformations”, Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, 1-13, Greece, 2-5 September 2008.
Diğer19961. EPSRC Engineering and Physical Sciences Research Council, Grant and Duration. £34,201 1.11.94 to 30.04.96
Seminer1994B1. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Determination of moment-rotation in semi rigid precast concrete connections using the component method”, Semi-rigid Behaviour of Civil Engineering Structural Connections. COST C1 Proceedings of the Second State of the Art Workshop, Prague, 31-40, European Commission, Brussels, 1994.
Diğer20043. Altın Kiriş Ödülü, Türkiye Prefabrik Birliği, 2004.
Makale2012D12. H. Görgün, S. Kaymak, A. Çelik “Kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında rijit bölgeler bulunan elastik bağlı çerçevelerin doğrusal analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 3(1), 5-19, 2012.
Uluslararası Yayın2003A8. K.S. Elliott, G. Davies, F. Marcelo, H. Gorgun, A.A. Mahdi “Can precast concrete structures be designed as semi-rigid frames? Part 1 - The experimental evidence”, Structural Engineer, v 81, n 16, 14-27, 2003.
Tez1997Semi-Rigid Behaviour of Connections in Precast Concrete Structures. Supervisors: Dr. Kim S. Elliott, Dr. Gwynne Davies (Reader in Structural Engineering).
Uluslararası Yayın2013A5. H. Gorgun “Geometrically nonlinear analysis of plane frames composed of flexibly connected members”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 45, No. 3, 273-305, 2013.
Seminer1996B3. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Effective length factors in precast concrete frames”, Semi-Rigid Structural Connections, Proc. IABSE Colloquium, İstanbul, Vol. 75, 349-358, Hönggerberg, Zürich, 1996.
Makale2011D11. S.Ö. Değertekin, M.S. Hayalioğlu, H. Görgün “Geometrik bakımdan lineer olmayan yarı-rijit birleşimli çelik çerçevelerin gelişmiş armoni arama yöntemiyle optimum tasarımı”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 2(1), 45-56, 2011.
Makale2008D8. H. Görgün, S. Yılmaz, O. Aksoğan “The nonlinear analysis of planar frames composed of flexibly connected members taking shear deformations into consideration”, Ç.Ü J. Fac. Eng Arch., 23(1), 15-28, 2008.
Makale1993D1. O. Aksoğan, H. Görgün “The nonlinear analysis of planar frames composed of flexibly connected members”, Cukurova University Journal. Fac. Eng. Arch. Vol.8, No.2, 117-129, 1993.
Bilimsel Rapor1996F6. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Semi-rigid connections in precast concrete frames”, Report to EPSRC. Grant No. GR/K17286. Dept. of Civil Eng. Nottingham University, October 1996.
Seminer2008B10. E. Emsen, O. Aksogan, R. Resatoglu, M. Bikçe, H.M. Arslan, H. Görgün “Non-planar coupled shear walls with stiffening beams”, Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, 1-24, Greece, 2-5 September 2008.
Seminer2008B11. H. Görgün “On effective length factor of sway framed structures in the BS 8110 and TS 500 Building Code”, Proceedings of the 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, 107-114, North Cyprus. 15-17 September 2008.
Seminer2012B13. H. Görgün, S. Kaymak “Stability analysis of semi-rigid frames with rigid end sections accounting for shear deformations”, Proceedings of the 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara, 1-9, Turkey. 17-19 October 2012.
Makale2005D4. H. Görgün, S.S. Akavcı “On effective length factor of framed columns in the TS 500 Building Code”, Cukurova University Journal. Fac. Eng. Arch. Vol.20, No.2, 1-13, 2005.
Uluslararası Yayın2009A2. S.O. Degertekin, M.S. Hayalioglu, H. Gorgun “Optimum design of geometrically non-linear steel frames with semi-rigid connections using a harmony search algorithm”, Steel & Composite Structures, Volume 9, Number 6, 535-555, 2009.
Seminer2008B12. H. Görgün, S. Yılmaz “The nonlinear analysis of planar frames composed of flexibly connected members considering the shear effect on the bending”, Proceedings of the 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, 141-149, North Cyprus. 15-17 September 2008.
Seminer1999B5. K.S. Elliott, G. Davies, A. Mahdi, H. Gorgun, K.S. Virdi, P. Ragupathy ”Precast concrete semi-rigid beam-to-column connections in skeletal frames”, COST C1 Control of the Semi-Rigid Behaviour of Civil Engineering Structural Connections, Proceedings of the international conference, Liege, 45-54, European Communities, 1999.
Bilimsel Rapor1997F7. H. Gorgun “An Experimental study of the behaviour of double sided welded plate connection in precast concrete frames”, Dept. of Civil Engineering Report No SR 97-001, University of Nottingham, January 1997, 160 pp.
Bilimsel Rapor1994F2. K.S. Elliott, H. Gorgun, K.S. Virdi, P. Ragupathy “Report to the Precast Concrete Frames Association, on analysis and design of a - 3 storey precast concrete sway frame”, Dept. of Civil Eng. Nottingham University & Dept. of Civil Eng. City University, August 1994.
Makale2005D5. E. Emsen, O. Aksoğan, M. Bikçe, H. Görgün “İki sıra boşluklu deprem perdelerinde tek güçlendirici kiriş konumunun toplam perde eğilme momentine etkisi”, Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(2), 81-93, 2005.
Makale2005D3. O. Aksoğan, S.S. Akavcı, H. Görgün “Analysis of frames with nonlinear flexible connections”, Cukurova University Journal. Fac. Eng. Arch. Vol.20, No.1, 1-11, 2005.
Bilimsel Rapor1994F1. K.S. Elliott, H. Gorgun “Report to the Precast Concrete Frames Association, on analysis and design of a - 3 storey precast concrete sway frame”, Dept. of Civil Eng. Nottingham University, February 1994.
Uluslararası Yayın1997A7. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Semi-rigid connections in precast concrete frames”, FIP Notes, The Institution of Structural Engineers, 11 Upper Belgrave Street, London SW1X 8BH, England, 3, 6-12, 1997.
Diğer20042. Henry Adams Award, Institution of Structural Engineers, 2004.
Bilimsel Rapor1994F3. H. Gorgun, K.S. Elliott, G. Davies “Semi-rigid behaviour of connections in precast concrete structures”, Progress Report 1, No. SR 95 029. Dept. of Civil Eng. Nottingham University, September 1994, 82 pp.
Tez1992 Düğüm Noktalarına Dönel Yaylarla Bağlı Çubuklardan Oluşan Düzlemsel Çerçevelerin Nonlineer Analizi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Orhan AKSOĞAN.
Seminer1996B2. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Component method validation tests in precast concrete semi rigid connections”, Semi-Rigid Structural Connections, Proc. IABSE Colloquium, İstanbul, Vol. 75, 299-308, Hönggerberg, Zürich, 1996.
Makale2005D6. E. Emsen, H. Görgün, O. Aksoğan “Kiriş-duvar bağlantıları esnek olan iki sıra boşluklu perdelerin statik analizi”, Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(2), 95-109, 2005.
Seminer1997B4. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun ”Semi-rigid connections in precast concrete frames”, FIP Symposium, Johannesburg, Vol. 2, 463-475, Concrete Society of Southern Africa, 1997.
Uluslararası Yayın2012A4. H. Gorgun, S. Yilmaz “Geometrically nonlinear analysis of plane frames with semi-rigid connections accounting for shear deformations”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 44, No. 4, 539-569, 2012.
Uluslararası Yayın2012A3. H. Gorgun, S. Yilmaz, S.S. Karacan “Nonlinear analysis of frames composed of flexibly connected members with rigid end sections accounting for shear deformations”, Scientific Research and Essays, 7(27), 2390-2408, 2012.
Makale2011D9. H. Görgün, S. Yılmaz, S.S. Karacan “Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak lineer analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 2(1), 5-17, 2011.
Bilimsel Rapor1995F4. H. Gorgun, K.S. Elliott, G. Davies “Semi-rigid behaviour of connections in precast concrete structures”, Progress Report 2, No. SR 95 030. Dept. of Civil Eng. Nottingham University, April 1995, 102 pp.
Seminer1999B7. K.S. Elliott, G. Davies, A. Mahdi, H. Gorgun “Strength and stiffness relationships for semi–rigid precast concrete connections”, XVII Symposium on Nordic Concrete Research, Proceedings Nordic Concrete Research Meeting, Reykjavik, Island, 226-228, Solli, Oslo, 1999.
Uluslararası Yayın1998A1. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun, M.R. Adlparvar “The stability of precast concrete skeletal structures”, PCI Journal, 43/2, 42-57, 1998.
Makale2012D13. H. Görgün, A. Çelik, S. Kaymak “Kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında rijit bölgeler bulunan elastik bağlı çerçevelerin doğrusal olmayan analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 3(2), 61-74, 2012.
Seminer2006B8. H. Görgün “On effective length factor of sway columns in the TS 500 Building Code”, Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, Şanlıurfa, Vol. 2, 859-866, Turkey, 26-28 April 2006.
Makale2011D10. H. Görgün, S. Yılmaz, S.S. Karacan “Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak nonlineer analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 2(1), 19-31, 2011.
Atıf  Alıntı endeksleri Hepsi 2011 yılından bugüne Alıntılar 105 60 h-endeksi 6 4 i10-endeksi 6 2
Makale2008D7. H. Görgün, S. Yılmaz, O. Aksoğan “The linear analysis of planar frames composed of flexibly connected members taking shear deformations into consideration”, Ç.Ü J. Fac. Eng Arch., 23(1), 1-14, 2008.
Seminer2008E1. H. Görgün, S. Yılmaz “Kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında dönel yaylar bulunan çubuklardan oluşan düzlemsel çerçevelerin nonlineer analizi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, 16-17 Ekim 2008, Adana.
Seminer2013B14. H. Görgün, S. Çelik, A. Çelik, “Nonlinear analysis of semi-rigid frames with rigid end sections accounting for shear deformations”, Proceedings of the Conference SMAR 2013, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey. 9-11 September 2013.
Bilimsel Rapor1996F5. H. Gorgun “Semi-rigid behaviour of connections in precast concrete structures”, Dept. of Civil Engineering Report No SR 96-001, University of Nottingham, February 1996, 344 pp.
Uluslararası Yayın2003A9. K.S. Elliott, G. Davies, F. Marcelo, H. Gorgun, A.A. Mahdi “Can precast concrete structures be designed as semi-rigid frames? Part 2 - Analytical equations and column effective length factors”, Structural Engineer, v 81, n 16, 28-37, 2003.
Seminer1999B6. K.S. Virdi, P. Ragupathy, K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Semi-rigid frame analysis using rigorous and simplified methods”, COST C1 Control of the Semi-Rigid Behaviour of Civil Engineering Structural Connections, Proceedings of the international conference, Liege, 75-84, European Communities, 1999.
Dosyalar
TarihAçıklamaİndir
08.07.2017Atıflarİndir
26.07.2017Özgeçmiş ve Eserlerİndir
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı