Bilgileri Düzenle
Aytaç COŞKUN  
Doçent  - Edebiyat Fakültesi , Arkeoloji ,  
Uzmanlık Alanları:  Yunan ve Roma Mimarisi  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 0 (412) 241 10 00  - 8267 Cep Telefonu:
E-Posta: aytaccoskun@gmail.com Web Sitesi:
 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR


Kitaplar


Coşkun, A., Zerzevan Kalesi - Roma’nın Sınır Garnizonu / Zerzevan Castle - Roman Border Garrison, Diyarbakır Valiliği, 2017.


Bircan, U., Coşkun, A., Temel, M., Kılıç, P. G. (Eds.), Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu / International Diyarbakır Symposium, 3 Cilt, Diyarbakır Valiliği, 2017.


Özkaya, V., Coşkun, A., Soyukaya, N., Körtik Tepe: Uygarlığın Diyarbakır’daki İlk Adımları / The First Traces of Civilization in Diyarbakır / Die Ersten Stufen der Zivilisation in Diyarbakır, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2013.


SCI Exp/SSCI/AHCI Tarafından Taranan Dergilerdeki Makaleler


Kartal, M., Kartal, G., Coşkun, A., Carter, T., Şahin, F.S., Özkaya, V., “Chipped Stone Assemblages of Körtik Tepe (Turkey)”, Journal of Archaeological Science, v.19, 2018, 92-99.


Benz, M., Deckers, K., Rössner, C., Alexandrovskiy, A., Pustovoytov, K., Scheeres, M., Fecher, M., Coşkun, A., Riehl, S., Alt, K.W., Ӧzkaya V., Prelude to village life. Environmental data and building traditions of the Epipalaeolithic settlement at Körtik Tepe, Southeastern Turkey, Paléorient 41.2, 2015, 9-30.


Schreiber, F., Coşkun, A., Benz, M., Alt, K.W., Özkaya, V., “Multilayer Floors in the Early Holocene Houses at Körtik Tepe”, NeoLithics 2/14, 2014, 13-22.


Carter, T., Grant, S., Kartal, M., Coşkun, A., Özkaya, V., “Networks and Neolithisation: Sourcing obsidian from Körtik Tepe (SE Anatolia)” Journal of Archaeological Science 40 (2013): 556-569.


Coşkun, A., Benz M., Rössner C., Deckers K., Riehl S., Alt, W.K., Özkaya V., “New results on the Younger Dryas Occupation at Körtik Tepe” Neo-Lithics 1/12, 2012, 25-32.


Benz, M., Coşkun, A., Hajdas, I., Deckers, K., Riehl, S., Alt, K.W., Weninger, B., Özkaya, V., “Methodological Implications of New Radiocarbon Dates from the Early Holocene Site of Körtik Tepe, Southeast Anatolia”, Radiocarbon 54, 3-4, 2012, 291-304.


Coşkun, A., Benz M., Erdal Y.S., Koruyucu M.M., Deckers, K., Riehl, S., Siebert, A., Alt,   K.W., Özkaya V. 2011: “Living by the Water – Boon and Bane for the People of Körtik Tepe”, NeoLithics 2/10, 2010, 60-71.


Özkaya, V., Coşkun, A., Körtik Tepe, a new Pre-Pottery Neolithic A site in south-eastern Anatolia”, Antiquity, Project Gallery, Vol 83, 320, 2009.

http://antiquity.ac.uk/projgall/ozkaya/


           Yabancı Dilde Kitap Bölümleri

 

Özkaya V., A. Coşkun, “Körtik Tepe Kazıları/The Excavations at Körtik Tepe”, Ilısu Barajı ve Hes Projesi Arkeolojik Kazıları 2004-2008 Çalışmaları/The Ilısu Dam and Hep Project Excavations Season 2004-2008, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013, Ankara, 1-38.


Özkaya V., A. Coşkun, “Körtik Tepe”, The Neolithic in Turkey, New Excavations & New Research, The Tigris Basin, eds. M. Özdoğan, N. Başgelen, P. Kuniholm, 2011, 89-127.


Coşkun A., On the Planning and Dating of the Roman Bath at Salamis, Cyprus”, Patronvs. 65. Yaşında Ahmet Coşkun Özgünel’e Armağan / Festschrift für Ahmet Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag, eds. E. Öztepe, M. Kadıoğlu, 2007, 119-126.


Türkçe Kitap Bölümleri


Karadoğan, S., A. Coşkun, “Zerzevan Kalesi ve Çevresinde Jeomorfoloji Araştırmaları”, Diyarbakır, Mekan, Toplum, Ekonomi, İstanbul, 2018, 1-15.


Coşkun, A., “Zerzevan Kalesi Kazıları”, Medeniyetler Kavşağında Bir İlçe: Çınar, Piri Reis, Ankara, 2015, 92-97.


Özkaya, V., Coşkun A., “Körtik Tepe Kazıları, Erken Neolitik Dönemde Bölgesel Kültürel İlişkiler Üzerine Bazı Gözlemler”, Doğudan Yükselen Işık. Arkeoloji Yazıları / Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı, eds. B. Can, M. Işıklı, 2007, 85-98.


Özkaya, V., Coşkun A., “Körtik Tepe”, 12000 Yıl Önce “Uygarlığın Anadolu’dan Avrupa’ya Yolculuğunun Başlangıcı” Neolitik Dönem, eds. N. Başgelen, 2007, 86-88, 143-156.


Ansiklopedisi Maddesi


Coşkun A., “Gordion” , Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, YEM Yayın, 2008, II, 606.


Coşkun A., “Phokaia”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, YEM Yayın, 2008, III, 1248.


Ulusal Hakemli Dergilerde Makaleler


Coşkun A., Zerzevan Castle in the Light of Recent Archeological Researches”, Anadolu / Anatolia 43, 2017, 91-110.


Özkaya, V., Coşkun A., Anadolu’nun Erken Kültür Tarihinde Körtik Tepe’nin Yeri ve Önemi”, Arkeoloji ve Sanat, 129, 2008, 1-18.


Coşkun A., “Salamis Kenti Roma Hamamı”, Anadolu / Anatolia 33, 2009, 25-41.


Coşkun A., “Salamis Kenti Çatı Kiremitleri Üzerine Bazı Gözlemler”, Anadolu / Anatolia 33, 2009, 9-24.


Ulusal Dergilerde Makaleler


Coşkun, A., “Zerzevan Kalesi”, Diyarbekir, 2018-1, 102-109.


Coşkun, A., Han, Z., “Diyarbakır Müzesi: İç Kale’de Bir Kompleks”, Diyarbakır Valiliği - Kültür ve Turizm Dergisi, Haziran-Temmuz, 2017, 6, 64-70. 


Coşkun, A., “Diyarbakır Zerzevan Kalesi”, Magma, Ocak 2017-20, 38-51.


Coşkun, A., “Zerzevan Kalesi”, Aktüel Arkeoloji, Mayıs-Haziran 2016-51, 6-9.


Coşkun, A., “Zerzevan Kalesi, Roma’nın Sınır Garnizonu / Zerzevan Castle, Frontier Garrison of Roman”, Diyarbakır Valiliği - Kültür ve Turizm Dergisi, Mayıs-Haziran 2015, 4, 72-76.


Özkaya, V., A. Coşkun, “Körtik Tepe”, Atlas, 240, Mayıs 2013, 92-93.


Coşkun, A., “Gre Abdurrahman Höyük, Assur Yerleşimi”, ArkeoAtlas, 2013-01, 138-141.


Özkaya, V., A. Coşkun, “Körtik Tepe, Yerleşik Yaşamın Başlangıcı”, ArkeoAtlas, 2013-01, 30-39.


Özkaya, V., Coşkun A., “Körtik Tepe, İnsanoğlunun Uygarlığa İlk Estetik Dokunuşu”, Aktüel Arkeoloji, Mayıs-Haziran 2012-27, 88-95.


Özkaya, V., Coşkun A., “Körtik Tepe”, Aktüel Arkeoloji, Eylül 2010-17, 100-105.


Özkaya, V., Coşkun A., Şahin, F. S., “Gre Abdurrahman: Tarımsal Koloni Merkezi”, Aktüel Arkeoloji, Eylül 2010-17, 96-99.


Coşkun A., "Çatı Kiremitleri Üzerinde Görülen Damgalar, Motifler ve İşaretler", İdol 11 (2001), 19-22.


Diğer Yayınlar

 

Coşkun A., Benz M., Özkaya V., “Körtik Tepe” In: PPND- Platform for the Publication of Neolithic Radiocarbon Dates, 2010

http://www.exoriente.org/associated_projects/ppnd_site.php?s=81


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Coşkun, A., “Zerzevan Kalesi 2017 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 40 (baskıda).


Karadoğan, S., A. Coşkun, “Kültürel Jeoloji Açısından Zerzevan Kalesi (Diyarbakır/Çınar)”, 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2018 (Baskıda).


Karadoğan, S., A. Coşkun, “Zerzevan Kalesi ve Çevresinde Jeomorfoloji Araştırmaları”, Uluslararası Diyarbakır Kongresi: Tarih, Tolum, Ekonomi, 2018 (Baskıda).


Coşkun, A., “Zerzevan Kalesi 2016 Yılı Kazı Çalışmaları: 3. Sezon”, Kazı Sonuçları Toplantısı 39, 2, 2018, 405-422.


Coşkun, A., “Roma’nın Askeri Yerleşimi Zerzevan Kalesi’nde Yeni Kazılar”, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2017, 47-59.


Karadoğan, S., A. Coşkun, “Çevresel Koşulları ve Konumu Açısından Zerzevan Kalesi (Diyarbakır)”, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2017, 115-134.


Coşkun, A., “Zerzevan Kalesi 2015 Yılı Kazı Çalışmaları: 2. Sezon”, Kazı Sonuçları Toplantısı 38, 2017, 125-150.


Coşkun, A., “Zerzevan Kalesi 2014 Yılı Kazı Çalışmaları: İlk Sezon”, Kazı Sonuçları Toplantısı 37, 1, 2016, 101-128.


Benz, M., A. Coşkun, C. Rössner, K. Deckers, S. Riehl, K.W. Alt, V. Özkaya, “First Evidence of an Epipaleolithic Hunter-Fisher-Gatherer Settlement at Körtik Tepe”, Kazı Sonuçları Toplantısı 34, 2013, 65-78.


Özkaya, V., A. Coşkun, M. Benz, Y. S. Erdal, L. Atıcı, F. S. Şahin, “Körtik Tepe 2010 Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı 33, 2012, 315-338.


Özkaya, V., A. Coşkun, F. S. Şahin, “Gre Abdurrahman 2010 Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı 33, 2012, 295-313.


Benz, M., A. Coşkun, B. Weninger, K.W. Alt, V. Özkaya, “Stratigraphy and Radiocarbon Dates of the PPNA Site of Körtik Tepe, Diyarbakır”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı 26, 2011, 81-100.


Özkaya, V., A. Coşkun, “Körtik Tepe 2009 Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı 32, I, 2011, 81-100.


Özkaya, V., A. Coşkun, “Gre Abdurrahman 2009 Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı 32, 2011, 101-118.


Özkaya, V., A. Coşkun, O. San, F. S. Şahin, G. Barın, M. Kartal, Yılmaz S. Erdal, “Körtik Tepe 2008 Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı 31, I, 2010, 511-535.


Coşkun A., “Salamis Campanopetra Bazilikası Opus Sectilelerinde Hiperkutupsal Dönüşüm”, Kültürler Arasında Bir Bağlantı: Mozaik, (Ed. M. Önal, M.S. Yılmaz), AIMC XI. Uluslararası Mozaik Kongresi, 2009, 23-28.


Özkaya, V., O. San, A. Coşkun, F. S. Şahin, M. Kartal, “Körtik Tepe 2007 Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı 30, I, 2009, 85-106.


Özkaya, V., O. San, G. Barın, A. Coşkun, M. Aksoy, F. S. Şahin, “Körtik Tepe 2006 Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı  29, I, 2008, 351-370.


Uluslararası Bildiriler


Coşkun, A., “Diyarbakır Zerzevan Kalesi’nde Yeni Bir Keşif: Mithraeum”, Uluslararası Diyarbakır Kongresi: Tarih, Tolum, Ekonomi, Ekim 2018, Diyarbakır.


Coşkun, A., “Zerzevan Kalesi-Roma’nın Sınır Garnizonu / Zerzevan Castle-Roman Border Garrision”, Dünya Uygarlığını Şekillendiren Kent “Diyarbakır” / The City Which Shaped the World Civilisation “Diyarbakır”, FIJET (Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu) Toplantısı, Nisan 2018, Diyarbakır.


Coşkun, A., “Excavations at Körtik Tepe”, Research Cluster 1, From sedentarization to complex societies: settlement, economy, environment, Mart 2010, Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü, Almanya.


Coşkun, A., Körtik Tepe, a new Pre-Pottery Neolithic A site in Upper Mesopotamia”, Şubat 2010, Freiburg Üniversitesi, Almanya.


Coşkun, A., Körtik Tepe, a new Pre-Pottery Neolithic A site in south-eastern Anatolia”, Şubat 2010, Tübingen Üniversitesi, Almanya.


Coşkun, A., “Salamis Kenti Opus Sectile Taban Döşemeleri”, XI. AIEMA Uluslararası Mozaik Sempozyumu, Ekim 2009, Bursa.


Ulusal Bildiriler


Coşkun A., “Zerzevan Kalesi’nde Mithras Kültü”, Diyarbakır Müze Konferansları, Diyarbakır Müzesi, Mart 2019, Diyarbakır.


Coşkun A., “Zerzevan Kalesi’nde Kutsal Alanlar”, Uluslararası Müzeler Günü, Diyarbakır Müzesi, Mayıs 2018, Diyarbakır.


Coşkun A., “Diyarbakır Zerzevan Kalesi – Yeni Kazılar, Yeni Sonuçlar”, Dicle Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ekim 2017, Diyarbakır.


Coşkun A., “Zerzevan Kalesi”, Diyarbakır Valiliği, Turizm Sektör Buluşması, Mayıs 2017, Diyarbakır.


Coşkun A., “Diyarbakır’da Roma’nın Sınır Garnizonu, Zerzevan Kalesi”, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Bilimsel ve Kültürel Etkinlikleri, Mayıs 2017, Diyarbakır.


Coşkun A., “Zerzevan Kalesi-Roma’nın Sınır Garnizonu”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Nisan 2016, Bolu.


Coşkun A., “Körtik Tepe”, Dicle Üniversitesi 1. Arkeoloji Söyleşi Günleri, Mayıs 2012, Diyarbakır.


Coşkun A., “Salamis Antik Kenti Roma Hamamı”, IV.Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu – Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Nisan 2005, Ankara.


BURSLAR


AKMED / Suna&İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

Araştırma Bursu, 2003-2004 (tamamlandı).


AKMED / Suna&İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

Araştırma Bursu, 2005-2008 (tamamlandı). 


ARIT / American Research Institute in Turkey

Araştırma Bursu, 2005- 2008 (tamamlandı).


ARIT / American Research Institute in Turkey

Ilse Böhlund Hanfmann ve George Maxim Anossov Hanfmann Bursu

Yurt Dışı Araştırma Bursu, Yunanistan, Avusturya, Almanya, 2009-2010 (tamamlandı).


DAI / Deutsches Archaologisches Institut in Berlin

Yurt Dışı Araştırma Bursu, Almanya, 2010 (tamamlandı).


MESLEKİ ÇALIŞMALAR


Zerzevan Kalesi Kazısı

Kazı Bilimsel Başkanı (2014-)


Diyarbakır İli Klasik Dönem  (Pers, Hellenistik ve Roma) Yüzey Araştırması

Araştırma Başkanı (2018-)


Ambar Kazısı

Kazı Bilimsel Danışmanı (2018-)


Zerzevan Kalesi Turist Karşılama Merkezi Fizibilitesi (2018-)

Karacadağ Kalkınma Ajansı (TRC2/18/FD/0023)

Proje Yürütücüsü


Roma’nın Sınır Garnizonu Zerzevan Kalesi’nde Belgeleme Çalışmaları (2018-)

Dicle Üniversitesi BAP (EDB.18.005)

Proje Yürütücüsü


Zerzevan Kalesi Kazı Evi Projesi (2018-)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Proje Yürütücüsü


Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri (2017-)

Bilim Komisyonu Üyesi


Dilaver Barajı Projesi (2016-)

Bilim Komisyonu Üyesi


Silvan Barajı Projesi (2014-)

Bilim Komisyonu Üyesi


Ambar Barajı Projesi (2014-)

Bilim Komisyonu Üyesi


Diyarbakır Arkeoloji Müzesi Canlandırma, Teşhir ve Tanzim Çalışmaları (2013-2017)

Bilimsel Danışman


Zerzevan Kalesi Lazer Nokta Ölçme Teknolojisi ile Tarama (2015)

Kalkınma Bakanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı (TRC2/15/DFD/0009)


Körtik Tepe Kazısı (2012)

Kazı Bilimsel Başkanı


Körtik Tepe Kazısı (2006-2011)

Prof. Dr. Vecihi Özkaya başkanlığında


Gre Abdurrahman Kazısı (2009-2011)

Prof. Dr. Vecihi Özkaya başkanlığında


Gülpınar-Apollon Smintheus Kazısı (1998, 2001-2008)

Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında


Kıbrıs-Salamis Kazısı (2000-2007)

Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında


Magnesia ad Maeandrum Kazısı (2008-2009)

Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında


Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi (2004)

Doç. Dr. Yücel Şenyurt başkanlığında


Belkıs-Zeugma Kurtarma Kazısı (2000)

Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu başkanlığında


Aigai, Alabanda, Belevi, Didyma, Ephesos, Herakleia, Klaros, Knidos, Labraunda, Lagina, Letoon, Milet, Mylasa, Nysa, Pergamon, Priene, Stratonikeia, Telmessos, Teos, Xanthos Kazı ve Araştırmaları (2007-2008)


Samothrake Büyük Tanrılar Kutsal Alanı (2009), Yunanistan


Samothrake Müzesi (2009), Yunanistan


Atina Akropolisi (2009), Yunanistan


Atina Agorası (2009), Yunanistan


Viyana Ephesos Müzesi (2010), Avusturya


Berlin Pergamon Müzesi (2010), Almanya


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri


Fatma Durma, “Zerzevan Kalesi Ok Uçları” (Devam ediyor).


      Ekin Eren, “Neolitik Dönem Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Obsidyene Erişim” (Devam ediyor).


      Gamze Hasdemir, “Roma Cumhuriyet Dönemi Portre Sanatı ‘Gelenekler ve Stiller’” 2014.


Lisans Dersleri


ARK 155 Tarihi Coğrafya I (Dicle Üniversitesi)

ARK 158 Tarihi Coğrafya II

ARK 241 Arkaik Mimari I

ARK 250 Arkaik Mimari II

ARK 349 Klasik Mimari

ARK 350 Hellenistik Mimari

ARK 435 Roma Mimarisi I

ARK 436 Roma Mimarisi II

ARK 452 Mesleki Bilgisayar


Yüksek Lisans Dersleri


AST 613 Antik Mimaride Oran I (Dicle Üniversitesi)

AST 614 Antik Mimaride Oran II

AST 615 Arkeolojide Belgeleme ve Değerlendirme Yöntemleri I

AST 616 Arkeolojide Belgeleme ve Değerlendirme Yöntemleri II


Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Doktora2011Ankara ÜniversitesiSosyal Bilimler EnstitüsüKlasik Arkeoloji
Yüksek Lisans2004Ankara ÜniversitesiSosyal Bilimler EnstitüsüKlasik Arkeoloji
Lisans2001Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya FakültesiKlasik Arkeoloji

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Yrd. Doç. Dr.2011-Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Doçent Dr.2018-Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Dr.2011Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Arş. Gör.2005-2011Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Dekan Yardımcısı2016-2017Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Bölüm Başkan Yardımcısı2012-2018Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Anabilim Dalı Başkanı2012-Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı
Yönetim Kurulu Üyesi2016-Dicle Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bölüm Başkanı2018-Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Müdür Yardımcısı2018-Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akademik Çalışmalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı