Bilgileri Düzenle
Tahir MURATOĞLU  
Doçent  - Hukuk Fakültesi , . , İdare Hukuku  
Uzmanlık Alanları:  İdare Hukuku  
Yabancı Dilleri:  Almanca, İngilizce, Arapça  
Telefon:  - Cep Telefonu:
E-Posta: tahirmuratoglu@yahoo.com Web Sitesi:
 
1976 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Batman'da; lisans öğrenimimi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde; yükseklisans ve doktora öğrenimimi ise Almanya'nın Münster Üniversitesinde (Westfälische Wilhelms- Universität Münster) tamamladım. Doktoramın tamamlanmasını müteakip 2007 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku kürsüsünde çalışmaya başladım. Halen aynı yerde çalışmaya devam etmekteyim.
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Doçentlik2018Üniversitelerarası Kurul BaşkanlığıHukukİdare Hukuku
Doktora2007Westfälische Wilhelms-Universität Hukuk Fakültesiİdare Hukuku
Yüksek Lisans (LL.M.)2003Westfälische Wilhelms-UniversitätHukuk Fakültesiİdare Hukuku
Lisans2000Ankara Üniversitesi Hukuk FakültesiHukuk Fakültesi 

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Maddi Hata Komisyonu Başkanlığı2014 - Devam EdiyorDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dicle Üniversitesi YLSY Burs Koordinatörü19.04.2017 - Devam EdiyorDicle Üniversitesi
Dicle Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeliği17.03.2017 - 17.03.2019Dicle Üniversitesi
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Üyeliği01.01.2017-31.12.2018Dicle Üniversitesi
Erasmus Koordinatörü2009 - Devam EdiyorDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği2014 - Mart 2018Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editörlüğü26.01.2015 - Devam EdiyorDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Fakülte Kurulu Üyeliği18.02.2014 - 18.02.2017Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Farabi Koordinatörü2009 - 2015Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan Yardımcısı2013 - Devam EdiyorDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Çeviri2012Alman Hukukuna Göre Hekimin Özel Hukuk Alanındaki Sorumluluğu Bağlamında Yargılama Usulü ve Sigorta Hukukuna İlişkin Sorunlar (Benedikt Buchner’in “Prozessuale und versicherungsrechtliche Fragen der zivilrechtlichen Arzthaftung nach deutschem Recht” isimli çalışmasına ait çeviri), VIII. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011, Diyarbakır, Adalet Yayınevi, Ankara 2012, s. 321-328.
Makale2007Alman Hukukunda Bütçe İstikrarını Temin Tasarısı, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: 35-36, s. 36-55
Makale2015İmar Para Cezalarına Karşı Açılan Davalarda Görev Sorunu ve Göreve İlişkin Hükümlerin Ölçülülüğü, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ocak 2015, Yıl: 6, Sayı: 20, s. 221-277.
Çeviri2012Hekimin Hatalı Tıbbi Uygulamalardan Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu (Bernhard Kretschmer’in “Strafrechtliche Haftung des Arztes für Behandlungsfehler” isimli çalışmasına ait çeviri), VIII. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011, Diyarbakır, Adalet Yayınevi, Ankara 2012, s. 257-273.
Makale2014Yargısal Faaliyetler Bağlamında Tesis Edilen Disiplin Yaptırımları ve Bu Yaptırımların Hukuka Uygunluğu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 30-31, Yıl: 2014, s. 77-147.
Makale2011Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türk Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2011, Sayı: 69/1-2, s. 735-773.
Uluslararası Yayın2007Entwicklungen in der Kommunalaufsicht, Shaker Verlag, Aachen / Almanya 2007.
Makale2014Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Devlet Yapılanması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Nisan 2014, Cilt: 18, Sayı: 2, s. 291-366.
Makale2016Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2016, Sayı: 27, Yıl: 7, s. 307-364.
Uluslararası Yayın2012Sachentscheidungsvoraussetzungen der türkischen Verwaltungsgerichtsbarkeit, Die Verwaltung, Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaften, Yıl: 2012, Sayı: 45/3, s. 429-449.
Makale2016Alman Hukukunda Mahalli İdareler Arasında İşbirliği, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 15, No: 1, Yıl: 2016, s. 117-144.
Kitap2016Devletin Kamusal Faaliyetlerden Kaynaklanan Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2016.
Makale2015Mahalli İdareler Mevzuatında 6360 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 32, Yıl: 2015, s. 59-96.
Makale2016İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. Maddesi Kapsamındaki Başvurularda Başvuru Gününün Dava Açma Süresinin Hesabında Dikkate Alınıp Alınmayacağı Sorunu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 34, Yıl: 2016, s. 1-24.
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı