Bilgileri Düzenle
Halil İbrahim ŞENGÜN  
Yardımcı Doçent  - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme , Üretim Yönetimi ve Pazarlama  
Uzmanlık Alanları:  Pazarlama  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: +90 412 241 10 00  - 8176 Cep Telefonu:
E-Posta: ibrahim.sengun@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 
Dereceler
Listelenecek Derece Bulunamadı

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Öğretim Görevlisi26.7.2013Dicle Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Doktor27.4.2016Dicle Üniversitesi
Öğretim Görevlisi8.12.2011Harran Üniversitesi
Doktor Öğretim Üyesi2018Dicle Üniversitesi
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog. Başk.2012-2013Harran Üniversitesi Siverek MYO
İşletme Bölümü Farabi Koordinatörlüğü2017Dicle Üniversitesi İİBF
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Diğer2016KARAKAŞ AYHAN,ŞENGÜN HALİL İBRAHİM (2016). Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerine Dair Görüşleri:Diyarbakır Örneği. 2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi,Bosna Hersek(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
Makale2015KINGIR SAİD,KARAKAŞ AYHAN,ŞENGÜN HALİL İBRAHİM,ÇENBERLİTAŞ İBRAHİM (2015). Üniversite Öğrencilerinin Fast Food Tercih Etme Sebeplerinin Belirlenmesi Dicle Üniversitesi Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12(3), 102-119.
Makale2017ŞENGÜN HALİL İBRAHİM Tam Zamanında Üretim in Kapsamı ve Tam Zamanında Üretim de Temel Sayılan Kavramların İncelenmesi. International Journal of Management and Administration, 1(1), 24-29.
Diğer2017MENTEŞ NURETTİN,ŞENGÜN HALİL İBRAHİM, Üniversite ye Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Şehre Yönelik Algılarının Ölçülmesi: Dicle Üniversitesi İİBF Örneği. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Azerbaycan (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Makale2013ŞENGÜN HALİL İBRAHİM, KARAHAN MEHMET Hedonik(Hazcı)Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketicileri Bu Tür Alışkanlıklara Motive Eden Nedenler. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(4), 13-26.
Diğer2015ŞENGÜN HALİL İBRAHİM,KARAKAŞ AYHAN,KINGIR SAİD,Tüketicilerin Fast Food İşletmelerinden Memnuniyet Düzeyi ve Tekrar Gelme Niyetleri Arasındaki İlişki. 1.Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi, Makedonya (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
Tez2016Doktora Tez Adı:Tüketicilerin Yeşil Ürünleri tercih etme eğilimlerinin değerlendirilmesi: Diyarbakır örneği. Tez Danışmanı:(Doç. Dr. YAVUZ CÖMERT)
Kitap2017ŞENGÜN HALİL İBRAHİM, Dicle Üniversitesi Basım Evi, Editör:Behçet ORAL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 55, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Diğer2013KARAHAN MEHMET,METE MEHMET,ŞENGÜN HALİL İBRAHİM, Yükseköğretim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Analizi: Harran Üniversitesi ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma. 12.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 890-898. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
Makale2016ŞENGÜN HALİL İBRAHİM Politik Pazarlama Araçlarının Seçmen Davranışlarına Olan Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi İİBF Örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(2), 652-662.
Diğer2017ŞENGÜN HALİL İBRAHİM,MENTEŞ NURETTİN,GÜNEŞ MERVE (2017). Küreselleşme Sürecinde Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. International Symposium On Economics,Politics and Administration, Diyarbakır (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Makale2015ŞENGÜN HALİL İBRAHİM, ÖZDEMİR LUTFİYE Aile Şirketlerinde Duygusal ve Rasyonel Dinamikler: Aile ve İş İlişkilerinin Ayrı Tutulmasına Yönelik Bir Araştırma. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8), 58-66.
Diğer2017ŞENGÜN HALİL İBRAHİM,MENTEŞ NURETTİN,GÜNEŞ MERVE (2017). Küreselleşme Sürecinde Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. International Symposium On Economics,Politics and Administration, Diyarbakır (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Diğer2017Üniversite ye Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Şehre Yönelik Algılarının Ölçülmesi: Dicle Üniversitesi İİBF Örneği. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Azerbaycan (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Tez2011Yüksek Lisans Tez adı: Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve bir araştırma,Tez Danışmanı:(Prof. Dr. LUTFİYE ÖZDEMİR)
Diğer2015ŞENGÜN HALİL İBRAHİM, Politik Pazarlama Araçlarının Seçmen Davranışlarına Olan Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Dicle Üniversitesi İİBF Örneği. International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Diğer2013ÖZDEMİR LUTFİYE,ŞENGÜN HALİL İBRAHİM Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın Bir Göstergesi Olarak Yazılı Plan Ve Program Bulundurma Ile Ilgili Bir Araştirma. V. International Congress On Entrepreneurship, Kazakistan (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Makale2017ŞENGÜN HALİL İBRAHİM İnovasyon ve İnovasyon Stratejileri ne Genel Bir Bakış. The Journal of Social Science, 1(1), 35-43
Diğer2017Yeşil Pazarlama: Diyarbakır’daki Üretim İşletmelerinin Yeşil Pazarlamaya Bakışları. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Azerbaycan (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Makale2017AKSOY CENK,ŞENGÜN HALİL İBRAHİM,YILMAZ YUNUS (2017). İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 9(34), 196-199., Doi: 10.15189/1308-8041
Makale2015KINGIR SAİD,KARAKAŞ AYHAN,ŞENGÜN HALİL İBRAHİM,ÇENBERLİTAŞ İBRAHİM (2015). Üniversite Öğrencilerinin Fast Food Tercih Etme Sebeplerinin Belirlenmesi Dicle Üniversitesi Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12(3), 102-119.
Diğer2017MENTEŞ NURETTİN,ŞENGÜN HALİL İBRAHİM,DİNÇER MERVE, Marka Bağımlılığının Satın Alma Davranışları Üzerinde Etkisi: Diyarbakır İlinde Cep Telefonu Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma. International Symposium on Economics, Diyarbakır (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Makale2017KARAKAŞ AYHAN, ŞENGÜN HALİL İBRAHİM (2017). Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerine Yönelik Tutumları. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(15), 183-202.
Diğer2015KINGIR SAİD,KARAKAŞ AYHAN,ŞENGÜN HALİL İBRAHİM,ÇENBERLİTAŞ İBRAHİM,Determination Of The Reasons of University StudentsPreference to Fast Food Products. 2nd International Congress of Tourism and Management Researches, Kuşadası (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı