Bilgileri Düzenle
Dilek DEĞİRMENCİ KARATAŞ  
Yardımcı Doçent  - Ziraat Fakültesi , Bahçe Bitkileri ,  
Uzmanlık Alanları:  Bağ Yetiştirme Tekniği, Islah, Sitoloji,Anatomi, Moleküler Markörler  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 05058025539  - Cep Telefonu:
E-Posta: değirmencidilek@yaho.com Web Sitesi:
 

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Yüksek Lisans2000-08-31Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstit  
Lisans1997-07-30Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi  
Doktora2006-11-30Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstit  

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
YRD.DOÇ.2008DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT MÜHENDİSİ1997ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
YÜK. ZİR. MÜH.31.08.2000ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTOR30.11.2006ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Program Başkanı2008-2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ/BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU/ŞARAP ÜRETİM TEK. VE BAĞCILIK PRG.
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı01.11.2015- DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2007Değirmenci Dilek, Marasalı Kunter Birhan (2007). Üzümlerde Çekirdeksizlik ve Islah Amaçlı Kullanımı. Alatarım, 6(1), 10-17. (Kontrol No: 1213740)
Makale2010Karataş H, Değirmenci D, Ağaoğlu YS (2010). Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde (Vitis vinifera L.) Ürün Dalı İstikametlerinin Üzüm Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, Cilt 24, Sayı 1, 37-46, 24(1), 37-46. (Kontrol
Makale2014Değirmenci Karataş D, Karataş H. (2014). The Presence of Ancient Vitis Vinifera ssp. silvestris seeds in Southeast Turkey. Uluslararası Katılımlı Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi ve Sektörel İş Forumu Bildiri Kitabı, 621-624. (Tam metin bildiri)
Makale2010Karataş H., Değirmenci Karataş D., Özdemir G. (2010). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üzüm Çeşitlerinin Sanayiye Yönelik Değerlendirilme Potansiyeli. I. Uluslararası Katılımlı Kamu- Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Bitkisel Üretim Toplantıları, 24-26.05.2010, Diyarbakır., 256-261. (Tam metin bildiri)
Tez1997-2000ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Tez adı: Stenospermokarpik Üzüm Çeşitlerinde Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Çekirdek İzi Gelişimi ve Çimlenmesini Uyarıcı Etkileri (2000) Tez Danışmanı:(Birhan Kunter)
Makale2009Karataş H., Karataş D. (2009). Güneydoğu Anadolu Üzüm Çeşitlerinin Yöresel Değerlendirme Amaçlı Kullanım Alanları.. 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Salihli-Manisa, 2, 78- 84., (Kontrol No: 1220296)
Makale2002Çelik H., Marasalı B., Söylemezoğlu G., Değirmenci D., Karaağaç E., Göktürk Baydar N., Karlı İlbay A. (2002). Razakı ve Hamburg Misketi Üzüm Çeşitleri İçin Ankara Koşullarında Uygun Anaç Seçimi. . Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, Nevşehir, 122-129., 122-129., (Kontrol No: 1220452)
Uluslararası Yayın2015Karataş, Dilek; Karataş, Hüseyin; Laucou, Valerie; Bacilieri, Roberto; This, Patrice; Sarıkamış, Gölge; Riahi, Leila (2014). Genetic Diversity of Wild and Cultivated Grapevine Accessions From Southeast Turkey. Hereditas, 151(4-5), 73-80., Doi: 10.1111/hrd2.00039, (Kontrol No: 1213180)
Uluslararası Yayın2014Değirmenci Karataş Dilek, Dilek Karataş Hüseyin (2014). Assessment of performance ability of Cabernet Sauvignon, Merlot and Syrah wine cultivars on Southeast region of Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 12(3&4), 122-126., (Kontrol No: 1213231)
Makale2010Karataş H., Değirmenci Karataş D. (2010). Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bağlarda Dolu Zararı İncelenmesi. Dicle Üniversitesi,. Diyarbakır, Tarım Doğa ve Çevre Sempozyumu, 01- 03.05.2010, Diyarbakır., 122-128., (Kontrol No: 1220185)
Uluslararası Yayın2015KARATAŞ DİLEK,AYDIN FIRAT,AYDIN IŞIL,KARATAŞ HÜSEYİN (2015). Elemental Composition of Red Wines in Southeast Turkey. Czech J. Food Sci., 33(3), 228-236., Doi: 10.17221/58, (Kontrol No: 1435714)
Diğer2015Ulusal, HABER27.04.2015-27.04.2015, Diyarbakır iklim ve ekolojisine uygun üzüm için ikinci aşamaya geçildi, http://www.diyarbakirhaber.gen.tr/m/?id=4046 HABERLER.COM, (Kontrol No: 26631)
Makale2010Değirmenci Karataş D., Karataş H., Özdemir G (2010). Dünyadaki Gelişmeler Karşısında Türkiye Şarap Sektörünün Değerlendirilmesi.. I. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Bitkisel Üretim Toplantıları, 24-26.05.2010, Diyarbakır., 373-380. (Tam metin bildiri)
Makale2010Karataş H., Değirmenci Karataş D., Özdemir G. (2010). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üzüm Çeşitlerinin Sanayiye Yönelik Değerlendirilme Potansiyeli. I. Uluslararası Katılımlı Kamu- Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Bitkisel Üretim Toplantıları, 24-26.05.2010, Diyarbakır., 256-261. (Tam metin bildiri)
Uluslararası Yayın2006Ağaoğlu. YSabit, Karataş. H, Değirmenci. D (2009). Molecular characterization of some local (İskilip-Çorum) Anatolian grape cultivars.. 9th International Conference on Grapevine Genetics and Breeding. 2-6.07.2006. Udine-Italia. Acta Horticulturea (basım aşamasında)., 827, 207-210., Atıf Sayısı: 3 (Tam metin bildiri) (Kontrol No: 1213468)
Uluslararası Yayın2014Dilek Değirmencİ Karataş, Hüseyin Karataş, Sonia Garcia Munoz (2014). Morphological Characterization of Endangered Wild Grapevine Vitis vinifera ssp. silvestris in Eastern Turkey. Journal of the American Pomological Society , 68(1), 14-23., Atıf Sayısı: 1, (Kontrol No: 1213061)
Makale2011Karataş H., Değirmenci Karataş D, Kaya Abdulmurat, Özgen İnanç, Söylemezoğlu Gökhan (2011). Boğazkere ve Öküzgözü Üzüm Çe?itlerinde Klon Seleksiyonu-1. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2011, Urfa, 16-19., (Kontrol No: 1214763)
Uluslararası Yayın2010Değirmenci Karataş Dilek, Kunter Birhan, CoppolaGiuseppina, Velasco, R (2010). Analysis of polymorphism based on SSCP markers in gamma-irradiated (Co60) grape (Vitis vinifera) varieties. Genetics and Molecular Research, 9(4), 2357-2363., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.4238/vol9-4gmr86, (Kontrol No: 1212696)
Diğer2004-2005Ödüller 1. UZUN DÖNEM ARAŞTIRMA BURSU- İTALYA, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , 2005 2. TÜBİTAK-NATO A2- UZUN DÖNEM (9AY) DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU, TÜBİTAK, 2004
Makale2007Değirmenci D., Akkurt M., Çetiner H., Karaağaç E., Keskin N (2007). Kalecik (Ankara) Koşullarında Yetiştirilen Alphonse Lavallée, Cardınal, Hamburg Misketi ve Razakı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Anaç ve Terbiye Şeklinin Gelişme, Verim ve Ürün Kalitesi Üzerine Etkileri.. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, 2007, 2, 383-386., (Kontrol No: 1220386)
Makale2010Değirmenci Karataş D., Karataş H., Ağaoğlu Y.S. (2010). Türkiye Yabani Asma (Vitis vinifera ssp. silvestris ) Gen Kaynakları.. Diyarbakır, Tarım Doğa ve Çevre Sempozyumu, 01-03.06.2010, 154-162., (Kontrol No: 1220196)
Makale2007Marasalı Birhan, Keskin Nurhan, DeğirmenciDilek (2003). Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Bağcılığı. Ekin Dergisi, 7(24), 67-71.
Makale2005Marasalı B., Değirmenci D., Karabacak N. (2005). Uslu Üzüm Çeşidinde Tohum Taslaklarının Gelişimi ile Tane Tutumu Arasındaki İlişkiler. .. Türkiye VI. Bağcılık Sempozyumu, 266-273, 19-23 Ekim 2005, Tekirdağ, 1, 266-273., (Kontrol No: 1220406)
Tez2000-2006ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ: Sultani Çekirdeksiz ve Kalecik Karası Üzüm Çeşitlerinde Uyarılmış Mutasyon Etkilerinin Sitogenetik Tanımlanması (2006) Tez Danışmanı:(Birhan Kunter)
Makale2013Kunter B., Çakmak G., Keskin N., Değirmenci Karataş D. İyonize Radyasyon Uygulamaları İle Elde Edilmiş Üzüm Genotiplerinde Stoma Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. 25-28 Eylül 2013, Konya (Basımda)., 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 2013. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
Makale2008Karataş H., Özdemir G., Filizay M., Değirmenci D. (2008). Diyarbakır (Merkez) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinde 2006- 2007 Kış Dönemi Soğuk Zararının Etkileri.. 1. Ulusal Bağcılık- Şarap Sempozyumu ve Sergisi, Denizli-2008., 441-447., (Kontrol No: 1220362)
Makale2003Marasalı B., Kunter B., Değirmenci D., Keskin N., Taner Y., Çelik H., Tutluer İ., Uslu N., Sağel Z., Peşkircioğlu H. (2003). Yerli Üzüm Çeşitlerinde Mutasyon Islahına Yönelik Olarak Etkili Mutasyon Dozunun Belirlenmesi ve M1V1 Generasyonunda Görülen İlk Etkiler. Türkiye. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 8-12 Eylül 2003, Antalya, 467-469., 467-469., (Kontrol No: 1220422)
Kitap2015DİYARBAKIR İLİ BAĞCILIĞININ SEKTÖREL DURUM ANALİZİ (2015)., KARATAŞ DİLEK,Hüseyin Karataş,Özdemir Gültekin, A GRAFİK- Diclekent Bulvarı 83 Sk. Şeker apt. altı Kayapınar /Diyarbakır, Editör:YRD.DOÇ.DR.DİLEK DEĞİRMENCİ KARATAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 109, ISBN:978-975-7635-58-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Makale2013Karataş H., Değirmenci Karataş D., Özgen İ., Kaya Abdulmurat, Söylemezoğlu, G. Boğazkere Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu- 1 . Bağcılık Sempozyumu . 25-28 Eylül 2013, Konya (Basımda)., 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. 25-28 Eylül 2013, Konya , 2013. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergis
Makale2013Kunter B., Çakmak G., Keskin N., Değirmenci Karataş D. İyonize Radyasyon Uygulamaları İle Elde Edilmiş Üzüm Genotiplerinde Stoma Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. 25-28 Eylül 2013, Konya (Basımda)., 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 2013. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
Makale2013Değirmenci Karataş D, Karatas H, Özgen İ., Kaya Abdulmurat, Söylemezoğlu G. Öküzgözü Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu- 1 . 25-28 Eylül 2013, Konya (Basımda)., 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 2013. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (Kontrol No: 1221791)(Yayın Kabul Edildi Basım Aşamasında)
Makale2001Değirmenci Karataş Dilek, Kunter Birhan (2001). Sultani Çekirdeksiz ve Perlette Üzüm Çeşitlerinde Büyümeyi Düzenleyici Madde Uygulamalarının Çekirdek İzi Gelişimine Etkisi.. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(4), 148-152.
Uluslararası Yayın2006Karataş Hüseyin, Değirmenci Dilek, Velasco Riccardo, Vezzuli Silvia, Marasalı Kunter Birhan, Bodur Çağrı, Y Sabit Ağaoğlu (2006). Microsatellite fingerprinting of homonymous grapevine (Vitis vinifera L.) varieties in neighboring regions of South-East Turkey.. Scientia Horticulturae, 114(3), 164-169., Atıf Sayısı: 18, (Kontrol No: 1212792)
Makale2002Değirmenci D., Marasalı B. (2002). Stenospermokarpik Üzüm Çeşitlerinde Çekirdeklerin In vivo Çimlenme Gücünün Geliştirilmesinde Büyümeyi Düzenleyici Madde Etkilerinin Morfolojik ve Anatomik İncelenmesi.. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, Nevşehir, 46-52., 46-52., (Kontrol No: 1220467)
Makale2011Değirmenci Karataş D, Karataş H, Ağaoğlu YS., Koçkaya M.A. (2011). Elazığ İli Maden İlçesi Çevresinde Yabani Asma (Vitis vinifera ssp. silvestris) Popülasyonunda Bazı Ampelografik Özelliklerin İncelenmesi. (Basımda).. Türkiye 6. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 04-08 Ekim 2011, Urfa., 231-236., (Kontrol No: 1220134)
Makale2008Değirmenci Dilek, Kunter Birhan (2008). Mutasyon Analizinde SSCP Markörlerin Kullanımı.. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1-2), 13-24. (Kontrol No: 1213638)(Kontrol
Makale2009Karataş H., Özdemir G., Karataş D., Örmek G. (2009). Mardin İli Bağcılığının Mevcut Potansiyeli.. 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. Salihli, Manisa, 2, 196-202., (Kontrol No: 1220318)
Makale2010Değirmenci Karataş D., Karataş H., Özdemir G (2010). Dünyadaki Gelişmeler Karşısında Türkiye Şarap Sektörünün Değerlendirilmesi.. I. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Bitkisel Üretim Toplantıları, 24-26.05.2010, Diyarbakır., 373-380. (Tam metin bildiri)
Makale2011Kalkan N.N., Karadoğan B., Değirmenci Karataş D (2011). Karaerik Üzüm Çeşidinde 2007-2008 Yılı Şiddetli Kış Soğuklarının Oluşturduğu Etkilerin İncelenmesi , Urfa. (Basımda).. Türkiye 6. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 04-08 Ekim 2011-Urfa, 163-167., (Kontrol No: 1214684)
Makale2012Değirmenci Karataş Dilek, Kunter Birhan (2012). Sultani Çekirdeksiz ve Kalecik Karası Üzüm Çeşitlerinde Uyarılmış Mutasyon Etkilerinin Sitolojik İncelenmesi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26(2), 59-64. (Kontrol No: 1213992)
Makale2007Çelik H., Yıldız D., Değirmenci D. (2007). 2005 2006 Kış ve İlkbahar donlarının Kalecik (Ankara) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinde Yol Açtğı Zararlar.. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt:2, 451-454. Erzurum., 2, 451-454., (Kontrol No: 1220395)
Diğer2015Ulusal, Haber06.09.2011-06.09.2011, Bağcılıkta Yabani Gen Umudu, HABERLER.COM, (Kontrol No: 26630)
Makale2010Kunter Birhan, Değirmenci Karataş Dilek (2010). Asmalarda Mutasyonlar ve Mutant Vitis Vinifera L. Çeşitleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 146-151. Cilt 24, Sayı 1, 37-46, 24(1), 37-46. (Kontrol
Makale2014Karataş, Dilek; Karataş, Hüseyin; Laucou, Valerie; Bacilieri, Roberto; This, Patrice; Sarıkamış, Gölge; Riahi, Leila (2014). Genetic Diversity of Wild and Cultivated Grapevine Accessions From Southeast Turkey. Hereditas, 151(4-5), 73-80., Doi: 10.1111/hrd2.00039, (Kontrol No: 1213180)
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı