Bilgileri Düzenle
Adem GÜRBÜZ  
Araştırma Görevlisi  - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi , Türkçe Eğitimi , Türkçe Eğitimi  
Uzmanlık Alanları:  Yeni Türk Edebiyatı  
Yabancı Dilleri:    
Telefon:  - 8871 Cep Telefonu:
E-Posta: adem.gurbuz@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans25/06/2003İnönü ÜniversitesiEğitim FakültesiTürkçe Eğitimi
Yüksek Lisans09/09/2009Fırat ÜniversitesiSosyal Bilimler EnstitüsüTürkçe Eğitimi
Doktora17/03/2017Dicle ÜniversitesiEğitim Bilimleri EnstitüsüTürk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Diğer2017 Gürbüz, Adem (2017, Mayıs). Tanzimat Romanı Züppe Tipinin “Aylak” Tipine Evrilmesi Üzerine Bir İnceleme [Öz]. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Makale2014Gürbüz, Adem (2014). Tevfik Fikret'in "Ramazan Sadakası" Şiirinin Ontolojik Analiz Metoduyla Çözümlenmesi. Turkish Studies 9(6).
Diğer2017DÜBAP Projesi: ZGEF. 15.003."Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Aile (1971-1980)" (Yürütücü: Doç. Dr. Mehmet Emin Uludağ, Araştırmacı: Ar. Gör. Adem Gürbüz).
Makale2017Gürbüz, Adem (2017). Mehmet Akif Ersoy’un “Hasır” Şiirini Göstergebilimle Okumak. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar (TİDSAD) Dergisi, 4 (11), 200-212.
Makale2014Gürbüz, Adem (2014). Reşat Nuri Güntekin'in Miskinler Tekkesi Romanında Dilencilik Algısı. Turkish Studies 9 (3).
Tez2017Türk Romanında Aile (1971-1980). Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı.
Makale2013Gürbüz, Adem (2013). “Küçük Ağa” Romanının Tematik ve Yapı Bakımından İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies 6(1).
Diğer2017Gürbüz, Adem (2017, Mayıs). Ömer Seyfettin’in “Şefkate İman” Adlı Öyküsüne Göstergebilimsel Bir Yaklaşım [Öz]. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Makale2012Gürbüz, Adem (2012). İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme. The Journal of Academic Social Science Studies 5(7).
Makale2014Gürbüz, Adem (2014). Yahya Kemal Beyatlı'nın “Süleymaniye'de Bayram Sabahı” Şiirinin Roman Unsurları Gözüyle Çözümlenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 3(2).
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı