Bilgileri Düzenle
Rojan Gümüş  
Yardımcı Doçent  - Atatürk Sağlık Hiz. Mes. Yüksekokulu , Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü , Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik  
Uzmanlık Alanları:  Matematik, Biyoistatistik,Sağlık Yönetimi  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 412-2488001-7529  - 7529 Cep Telefonu:
E-Posta: gumusrojan@gmail.com Web Sitesi:
 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

Adı ve Soyadı:                                         Rojan Arcak Gümüş


Ortaokul-Lise:                                       Diyarbakır Anadolu Lisesi (1982-1989)

Lisans:                                                    ODTÜ Fen-Edeb.Fak. Matematik Bölümü   

Yükseklisans:                                         D.Ü.Sağlık B.E. Biyoistatistik A.B.D.(1998)

Doktora:                                                  D.Ü. Fen B.E. Biyoloji A.B.D. (2005)

Yrd. Doç. Dr.                                          D.Ü. Atatürk S.H.M.Y.O (2007)

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 

Dicle Ünv. Tıp fak. Biyoistatistik A.B.D. Asistanlığı (1994-1998)

Dicle Ünv. Atatürk S.H.M.Y.O. Öğretim Görevlisi (1998-2007)

Dicle Ünv. Atataürk S.H.M.Y.O. Yrd. Doç. Dr. (2007-…)


 İdari Görevler 

Dicle Ünv. Atatürk S.H.M.Y.O. Tıbbi Hizmetler Bölüm Başkanlığı (2018-...)

Dicle Ünv. Atatürk S.H.M.Y.O. Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı(2018-...)

Dicle Ünv. Atatürk S.H.M.Y.O Yönetim Kurulu Üyeliği (2006-...)

Dicle Ün. Diyarbakır Teknik Bil. M.Y.O Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-...)


Yabancı Dil:

İngilizce: Çok iyi düzey (KPDS 84 Puan)

Yürüttüğü Dersler

Biyoistatistik

Araştırma Teknikleri

Halkla İlişkiler

İstatistik

Matematik

İşletme Yönetimi

Deontoloji

 

Yurtdışı deneyimi:

*Erasmus Summer program , Erasmus MC, Rotterdam, The Nederlands (14-31 August 2007)

*Universitat Politecnica de Catalunya Barcelonatech, Barcelona (July 2008)

Konferans Düzenleme Kurulu Üyeliği:

INESEC 2016, 01-03 December, Diyarbakır,Turkey

INESEG 2017, 19-21 October, Antalya, Turkey

INESEG 2018, 14-17 November, Diyarbakır,Turkey


Bilimsel Dergilerde Hakemlikler:

 Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi


Bilimsel Dergilerde Baş Editörlük:

International J of Health Services Research and Policy  (2016-...)

Kitap yazarlığı:


Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Araştırmaları, Rojan Gümüş, Ahmet Kaya, Cinius yayınları , 2018

 

Uluslararası  Yayınlar:

Aksen F., Gul K., Kaya A., Celik M.S., Arcak R.,Fate of L.monocytogenes on Fish Fillets Cooked in a Microwave oven, Journal of Food Physics, Supplement (1996) 113-114. 

Gumus R., Sahin A.,A research about job satisfaction of medical secretaries working in a public hospital in the city center of Diyarbakir, Turkey, Journal of Hospital Administration, 2015,  Vol:4(5),  DOI: 10.5430/jha.v4n5p90

Gümüş R., Prevelance of Chronic Diseases Among Bedridden and disabled Patients in various Age Groups:A review, International J of Health management and Strategies Research, 2016, Vol:2(1), ISSN-2149-6161

Gumus  R., Saribas S., Utilization of Home Health Care Services Provided By Government Among Elderly Individuals Between 2010 and 2015 in Diyarbakir, Turkey , Turkish J of Geriatrics, 2016, 19 (3) 189-194 (Ssci, Sci)

Gumus  R., Saribas S., Analyzes of Health Profiles of Patients Receiving Home Health Care Services Over Last Five Years in Diyarbakir, Turkey, Journal of Hospital Administration,2016, Vol:5(6), 70-74 http://dx.doi.org/10.5430/jha.v5n6p69

Gümüş R., Analysis of Occupational Accidents in 2015 in Turkey and Comparing Them with Data of 2014,The J of Academic Social Science Studies,http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6916, 2017, 55(2), 277-287

Gümüş R.,Sarıbaş S., Analysis of Home health Care services provided by Health Ministry of Turkey in Diyarbakır and its Districts in 2015, Int J of Health Management and Strategies Research, 2017, 3(1) ,17-27

Gümüş R., Gülsün Z., Occupational health and safety indicators of Turkey and their relationships with social and economic development factors between 1998-2014, International J of Healthcare Management, doi:10.1080/20479700.2017.1308669, 2017, 1-11

Gümüş R., Sönmez Y.,Quality of online communication tools at hospitals and their effects on health service consumers’preferences, International J of Healthcare Management, doi:10.1080/20479700.2018.1470816},2018

Gümüş R., Progress of Mobile Health: Uses and Benefits. Journal of International Health Sciences and Management, 4(7), 21-30

Ulusal Hakemli dergilerdeki Yayınlar:

Çelik F., Arcak R.,Türkiye’de Hipertansiyon için Risk Oluşturan Beslenmeye İlişkin Faktörleri Araştıran Çalışmaların Meta Analizi ile Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 28 (1999), 7-18.

Dülgergil T.,Arcak R., Hürmüzlü F.,Kırsal Alanda yaşayan Çürük İnsidansı Yüksek Çocuklarda ART’nin Tükürük Tamponlama Kapasitesi ve Tükürük Laktobasil Düzeyine Etkisi : 2 Yıllık Çalışma Sonuçları, Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, 15 (2002), 100-106

Arcak R., Diken İ., Gürceğiz N.,Eski SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na Devir Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Sağlık Çalışanlarının Yeni Sisteme Uyumu, Beklenti ve Kaygıları, Toplum ve Hekim, 20 (2006), 154-158.

Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23

Arcak R., Çelik F., Gebelerde Demir Yönünden beslenmenin Anemi Görülme Sıklığı Üzerine Ait araştırmaların meta Analizi,Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 34,(2006),23-30

Ercan E., Dülgergil T., Yıldırım I., Dallı M., Arcak R., İç Anadolu Bölgesi Şehir merkezinde yaşayan Çocuklarda farklı Koruyucu uygulamaların yeni Çürük Oluşumu Üzerindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi:12 aylık Çalışma Sonuçları, ADO Klinik Bilimler dergisi, 2008,2(4) 218-223

Dülgergil T., Ercan E., Yıldırım I., Ercan M., Öztürk M., Dallı M.,Arcak R.,Kırıkkale iline bağlı ilçe merkezlerinde yaşayan Okul Çocuklarında 6 farklı materyalin Yüzey Örtücü olarak değerlendirilmesi:Ön Rapor, ADO Klinik Bilimler dergisi,Haziran 2007,1(4),5-9

Gümüş R., Şahin A., Utilization of Health Services by the Elderly in Turkey between 2008 and 2012: Analysis of Turkstat Health Surveys, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü dergisi, 2016, 2

Gümüş R., Sarıbaş S., Aluçlu M.U., Health Status of Disabled Children and Youth Receiving Public Home Care Services between 2010 and 2015 in Diyarbakir, Turkey. Dicle Medical Journal, 2016, 43(4)

Gümüş R., Şen M.A., Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin alan tercihlerinin ve mesleğe bakış açılarının değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018, 33, 91-101


             Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Yayınlanan Bildiriler:

                 Asken F., Gul K., Kaya A., Celik M.S., Arcak R.,Fate of Listeria monocytogenes on Fish Fillets Cooked in a Microwave oven. II. International Conference of Food Physics, May 1996, Bucharest, Romania.

Dülgergil T., Arcak R., Güneydoğu Anadolu Kırsalında Annede Alınacak Koruyucu Önlemler Çocuğun Gelecekteki Çürük Deneyimi Üzerinde Etkili Olabilir mi?:12 Aylık Saha Çalışması Sonuçları, 8. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, Haziran 2001, İstanbul.

Arcak R., Çelik Y., Çelik F., gebelerde demir Yönünden Yeterli Beslenmenin Anemi Görülme Sıklığı Üzerine Etkisine ait araştırmaların Meta analizi, IV. Uluslar arası beslenme ve Diyetetik Kongresi, Nisan 2002, Belek, Antalya.

Kasımoğlu E., Arcak R., (2007), Dicle üniversitesi Önlisans Öğrencilerinin Üreme Sağlığı hakkında davranış Bilgi Düzeyleri ile Cinsel Tutum ve davranışlarına Genel Bakış, Uluslar arası Üreme sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan, Ankara

Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır ili ve çevresinde tarımda çalışan İşçilerin Çevre ve sağlık Sorunları, Uluslar arası asya ve Kuzey Afrika çalışmaları Kongresi, ICANAS, Ekim 2007, Ankara.

Kaya A., Yalaz S., Arcak R., Dicle Üniversitesinde kadın akademisyenlerin mesleklerini Yürütmede karşılaştıkları problemler Üzerine Bir Araştırma, Uluslar arası Multidisipliner Kadın Kongresi, Ekim 2009, İzmir

Gümüş R., Şahin A.,Elderly and Their Attitudes, Satisfaction and usage about health Services in Turkey, International Healthcare management Conference (IHMC) 15-17 June 2015 , Gümüşhane, Turkey

Şahin A.,Gümüş R., Utilization of health Services in turkey: Analysis of TurkStat Surveys between 2010-2012, International Healthcare management Conference (IHMC) 15-17 June 2015, Gümüşhane, Turkey

                 Gumus R., Prevelance of Chronic Diseases Among Bedridden and disabled Patients in various Age Groups:A review,QPS 2016, Health academitian Journal’s supplement , ISSN:2148-7472, 10. International Congress on Quality in Healthcare Accreditation and Patient ,Safety, May, 11-14, Belek, Antalya, Turkey,p:36

                  Gumus R., Kaya A., Analysis of Fatal Occupational Accidents in Turkey and Europe Between 2009-2014. QPS 2016, Health academitian Journal’s supplement , ISSN:2148-7472, 10. International Congress on Quality in Healthcare Accreditation and Patient ,Safety, May, 11-14, Belek, Antalya, Turkey, p:16

Gumus R., Gumus B. (2016) Occupational Safety Indicators of Turkey and their Relationships with Industrial and Economic Development Factors Between 1998-2015,INESEC International Engineering, Science and Education Conference , Engineering Proceeding Book, 01-03 December, Diyarbakır,Turkey, 151-156

Gumus R.,Sarıbaş S.(2016) Analysis of Home Health care services Provided by Health Ministry of Turkey and Status of StaffParticipated in Home health Care Units Between 2010-1015 in Diyarbakır, 1998-2015,INESEC International Engineering, Science and Education Conference , Science Proceeding Book, 01-03 December, Diyarbakır,Turkey, 211-216 

Gumus R.,(2016) Analysis of Occupational Accidents and Diseases in 2015 in Turkey according to SSI Statistical Yearbooks, INESEC International Engineering, Science and Education Conference , Science Proceeding Book, 01-03 December, Diyarbakır,Turkey,217-226 

Gümüş R.,(2016) Diyarbakır ve Çevre İllerindeki hastanelerin İnternet Üzerinden Verdikleri Hizmetlerin Değerlendirilmesi, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 02-05 Kasım, Diyarbakır,Türkiye

Gümüş R.,Sönmez Y. Mobile device, Computer and Social Media use in Turkey, International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE),2017,Elazığ, Turkey, 959-963

Gümüş R.,Sönmez Y. Evaluation of technical Qualities of Hospital Websites in İstanbul, Turkey, International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE),Elazığ, Turkey, 2017,955-958

Gümüş R.,Bulut M. Status of refugee Students in Dicle University, Turkey, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2017) , 19-21 October 2017, Antalya, Turkey, 76-78

Gümüş R., Şen M.A.,Aba G., Analysis of Program Choices of Vocational School Students, International Social Sciences and Education Conference (ISSEC 2017) , 19-21 October 2017, Antalya, Turkey, 73-75

Çakır Y.N., Aba G., Gümüş R., Sağlık personelinin Medikal Turizme Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, , Resscongress, Uluslararsı Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3-5 Kasım, Ankara, 2017,208-209

Kaya A., Gümüş R., A research about job satisfaction of health staff working in a private hospital in the city center of Trabzon,Turkey,International natural and health Science Conference, 19-21 October 2017, Antalya, Turkey,27-30

Kaya A., Gümüş R., Analysis of patients satisfaction and preferences for medical institutions:A field study of Trabzon, International natural and health Science Conference, 19-21 October 2017, Antalya, Turkey,31-34

 


 


 

Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda yayınlanan bildiriler:

 

Satıcı Ö. Çelik M.Y., Oto R. ,Arcak R., paradaki değişikliğin Toplumda Yaptığı Etkilerin Anabileşenler Analizi  ile değerlendirilmesi, Araştırma sempozyumu’95, Kasım 1995, devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.

Çelik F., Arcak R., Çelik Y.,Türkiye’de Hipertansiyon için Risk Oluşturan Faktörleri araştıran Çalışmaların Meta Analizi ile Değerlendirilmesi, V. Halk Sağlığı Günleri, Eylül 1997, Süleyman Demirel Ünv. , Isparta.

Kaya N., Suay A., Mete M., Atmaca S., Ozerdem N., Ozekinci T., Topcu M., Arcak R, Diyarbakır ve Çevresinde Leishmaniasisin İncelenmesi, 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eylül 2003, Konya

Arcak R., Çelik F.,Siirt Pervari Merkez ve Köylerinde Son Beş Yıla Ait Aile Planlaması Verileri ve Halkın Doğum Kontrol Yöntemlerine Karşı Tutumu,  IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kasım 2004, Hacettepe Ünv. , Ankara

Arcak R., çelik F.,Diyarbakır Merkezdeki Hastane ve Sağlık Ocaklarında Çalışan Hemşirelerin Sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş Memnuniyetine İlişkin Araştırma, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kasım 2004, Hacettepe Ünv. , Ankara

Arcak R., Akbayın H., Biçer T.,(2005) Path Analizi’nin Korelasyon Analizi ve Çok Değişkenli Regresyon Analizi ile Karşılaştırılması, VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 20-22 Eylül, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Arcak R., Gürceğiz N., Binbay Ç.,(2006) Diyarbakır Şehir merkezinde Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Koşulları, Sorunları ve Beklentileri, 11. pratisyen hekimlik Kongresi, 8-12 Kasım, Antalya.

Kaya A., Arcak R.,(2007) İstatistiksek Süreçlerde Sapan değer Analizleri, X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 5-7 Eylül, Cumhuriyet Üniversitesi, Sıvas.

Arcak R., Kaya A., Üniversite Öğrencilerinde Başarıyı Etkileyen faktörlerin Path Analizi ile Yorumlanması, X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi,Eylül 2007, Sivas 

Arcak R., Deveci Ş., Dicle Üniversitesi Atatürk S.H.M.Y.O. Öğrencilerinin Memnuniyetine Ait bir çalışma, II. Ulusal Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Sempozyumu, Eylül 2007, İzmir.

Kaya A., Yalaz S., Arcak R., İstatistiksel Basit Doğum Sürecine teorik bir Yaklaşım, VI. İstatistik Kongresi, Nisan 2009, Antalya.

Yıldırım I., Çolak H., Dülgergil T., Ercan E., Arcak R., Fırça ile Flor jel Uygulaması Ülkemiz için Koruyucu bir alternatif Olabilir mi? İki yıllık alan Çalışması Sonuçları, Diş hastalıkları Tedavisi Anabilimdalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Ekim 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Arcak R., Anlı Ö., Evinç E., Dicle Ünv. Öğrencilerinin aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi düzeyi, II. Kadın Hekimlik ve Kadın sağlığı  Kongresi ,20-23 Mayıs 2010, Ankara Universitesi, Ankara.

Dülgergil T., Çolak H., Yıldırım I., Ercan E., Bağlar S., Arcak R., Güneydoğu Anadolu Kırsalında Anneyi hedef Alan Koruyucu İşlemlerin Çocuk Diş Çürükleri Üzerine Etkisi: 9 yıllık çalışma sonuçları,  17. Türk Pedodonti Kongresi Derneği Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, Matiat otel, Midyat / Mardin.

Gümüş B., Erdoğan H.,Efe S.B.,Gümüş R., Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Alanının Aydınlatılmasında kullanılan Fotovoltaik Sistemin performans Analizi, YEKSEM 2013, yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 4-6 Ekim 2013, Girne, KKTC 

Gümüş R., Uçar İ., Diyarbakır İl merkezindeki İki Devlet hastanesinde görev yapan Tıbbi sekreterlerin iş doyumu düzeyleri üzerine bir araştırma,8. Sağlık ve hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül 2014,Girne,KKTC 

Gümüş R., Gülsün Z., Türkiye’de İş sağlığı ve Güvenliği verilerinin 1998-2013 yılları SGK Raporlarına göre analizi, mevzuattaki düzenlemelerin iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden sonuçlarının karşılaştırılması  , 9. Hastane ve sağlık İdaresi Kongresi, 8-9 Ekim 2015, Marmara Üniversitesi, İstanbul

                Gümüş R.,(2016), Hastane Web Sitelerinin E-Hizmet Kalitesinin Kullanıcıların Hastane Tercihleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 10. Sağlık ve hastane İdaresi Kongresi, 03-05 Aralık , Başkent Üniversitesi ,Ankara,

 

Atıflar:

 Çelik Y. Biyoistatistik Araştırma İlkeleri, Yeni bir Yaklaşım, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi, Diyarbakır, sf.322( Çelik F., Arcak R., çelik Y., Türkiye’de Hipertansiyon için Risk Oluşturan Faktörleri araştıran Çalışmaların Meta Analizi ile Değerlendirilmesi, V. Halk Sağlığı Günleri, Eylül 1997, Süleyman Demirel Ünv. , Isparta.)

F. Akşen, A. Kaya & N. Akpolat (2004) Comparision of Bactericidal Activity of Microwave, Ultraviolet  and Disinfectant Solutions on Some Bacterial Strains, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 18:2, 122-127, DOI: 10.1080/13102818.2004.10817098 (Aksen F., Gul K., Kaya A., Celik M.S., Arcak R.,Fate of L.monocytogenes on Fish Fillets Cooked in a Microwave oven, Journal of Food Physics, Supplement (1996) 113-114. 

Daşdağ S., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında “Elektromanyetik Alanların Laboratuvar Hayvanları Üzerine Etkileri” Konusunda Yapılmış Olan Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011, İstanbul, 233-237 (Aksen F., Gul K., Kaya A., Celik M.S., Arcak R.,Fate of L.monocytogenes on Fish Fillets Cooked in a Microwave oven, Journal of Food Physics, Supplement (1996) 113-114. 

Vural F., Dura A. A., Fil S., Ciftci S., Torun s. D., Sağlık Çalışanlarında Memnuniyet, Kurumda kalma ve Örgütsel bağlılığa Etki eden faktörler, (The factors effecting healthcare employees satisfaction, retention and organizational commitment), Balikesir Health Sciences Journal, 1(3), 2012, 137-144 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Infal S., Bodur S., Hemşirelerin Önem Verdikleri Motivasyon Araçları , ( Motivation Instruments Which Nurses Give Importance) , İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2011) Cilt 19 - Sayı 2: 77-82 ISSN 1304-4869(Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

Tokaç M.,Sağlıkta Dönüşüm, Medilog Tıp Günlüğü, sayı 1, 2014 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

Kıdak L., Aksaraylı M., Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon faktörleri, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7:1, 2009, 75-94 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

Ergin G., Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Stresin İşgücü Performansıyla Etkileşiminin incelenmesi, Yükseklisans tezi, Dokuz eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2008(Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

Çağan S.,Performans ve Motivasyon Arasındaki ilişki:Gata hemşirelik Hizmetleri Örneği , Yükseklisans tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012, (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

 Özgür G., Gümüş A.,Gurdağ Ş.,Hastanede Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Belirtilerinin İncelenmesi,Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi,24(2011),296-305 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Ayaz S.Beydağ K.,Hemşirelerin İş yaşamı kalitesini Belirleyen Etmenler:Balıkesir Örneği,Sağlık ve hemşirelik Yönetimi dergisi,2:1, 2014,60-69 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

Kahraman G., Engin E., Dülgerler Ş., Öztürk E., Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Doyumları Ve Etkileyen Faktörler, Deuhyo Ed 2011,4(1),12-18 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Ünsar S, Kostak Ma, Kurt S,Erol Ö. Hemşirelerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenler.Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu E-Dergi, 4(1):2-6, 2011. (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Aksoy N, Polat C., Hemşirelerin İş Doyumu Ve Etkileyen. Faktörler. Job Satisfaction And ... Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi 2013;10 (2): 45-53. 45. (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Özgür G., Aktas Y.,. Bir Üniversite Hastanesinin Ameliyathane Ve Yoğun Bakım. Hemşirelerinde Ruhsal Durum Değerlendirmesi, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2). 21 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Unal A., Seren Ş.,Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Dışı Birimlerde İstihdamı Venedenlerinin İncelenmesi, Deuhyo Ed 2010, 3 (1), 23-29 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Asma S., Gereklioglu C.,  Erdogan A., Yeral M.,, Kasar M., Prevalence Of Iron, Folic Acid And Vitamin B12 Deficiency İn Patients With Thalassemia Minorturkish Journal Of Family Medicine & Primary Care, 2013; 7(4): 83-86, Doi: 10.5455/Tjfmpc.41116 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Çelik S, Çil A, Yavaşçı H, Gürbüz S, Aslangiray S, Somunoğlu S. Vıolence Agaınst Nurses In Workıng Hours In Turkey. 3. 2013; 2 (1) :0-0 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Gülmez H., Factors That Affecting Quality Of Life Of Employees, Turkısh Journal Of Famıly Medıcıne And Prımary Care (Tjfmpc)  4(7), 2013 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

 Yılmaz E, Özkan S.

Bir İlçede Çalışan Hemşirelerin Sağlık Sorunları Ve Yaşam Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:3 (2006) (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

N Devebakan, N Paşalı Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma,Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 18(2), 2015, 123-142 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Yeliz Doğan Merih, Hediye Arslan. Job Satisfaction Levels Of Nurses And Midwives And Their Ideas About Professional Awareness And Professional Organizations. Head. 2012; 9(3): 40-46 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Küçükler Ö.Mergen N., Tıbbi Sekreterlerin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Örneği , Electronic Journal Of Vocational Colleges- Kasım 2015 14., 301-312 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Ulutaşdemir, Nilgün, Et Al. "The İmpacts Of Occupational Risks And Their Effects On Work Stress Levels Of Health Professional (The Sample From The Southeast Region Of Turkey)." Environmental Health And Preventive Medicine 20.6 (2015): 410-421. (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Sarıçam, Hanife. "İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Hemşirelerin Karşılaştığı Risk Ve Tehlikelerin İş Stresi Düzeyleri Üzerine Etkisi." (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Yıldırım, Zeynem, Et Al. "Tekirdağ İli Kamu Hastanelerindeki Sağlık Çalışanlarının İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi." Fen Bilimleri Dergisi3.1 (2015). (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Kanber, Nurhan Aytuğ, Et Al. "Bir Sağlık Kurumunda Sağlık Çalışanlarının Memnuniyeti." Performans Ve Kalite: 114. (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Küçüközkan, Yasemin. "Liderlik Ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir Çerçeve| Leadership And Motivation Theories: A Theoretical Framework." Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi 1.2 (2016). (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Öcal, Derya, Sercan Kürklu, And Kemal Tekin. "Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Stres Ve Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesi." Health Care 2.3 (2015): 147. (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Uçak, Melike, And Selmin Şenol. "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Tanımlayıcı Özellikleri Ve Ebelik Disiplini Üzerine Görüşleri." (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Yeşiltaş, Aysun. "Sağlık Sektöründe Kamu Sendikalaşması." Calisma Ve Toplum 47.4 (2015). (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Civci, Hülya, And Emine Şener. "Hemşire Adaylarının Mesleki Güdülenme Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi." (2012). (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Ayaz, Soner, And Kerime Derya Beydağ. "Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesini Etkileyen Etmenler: Balıkesir Örneği."  Journal Of Health And Nursing Management. 2014; 1(2): 60-69 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23) 

Çoruh Türksel Dülgergil, D. D. S., And Mehmet Mustafa Hamidi. "Cumhuriyet Dental Journal."

Dülgergil, Çoruh Türksel, Et Al. "İlköğretim Okullarında Standart Bir Koruyucu Yöntem Olarak Fırça İle Flor Jel Uygulamasının Değerlendirilmesi: Dört Yıllık Alan Çalışması Sonuçları."Cumhuriyet Dental Journal 18.1 (2015): 37-46.

 Emre Aslan , Selim Çam , Hemşire Nöbet Çizelgelemesi İçin 0-1 Tamsayılı Matematiksel Model Önerisi  Mesleki Bilimler Dergisi, 2017, 6(3),395-403 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

Dilek Şeker, Aysel Karaca,Mutual Expectations of Mothers of Hospitalized Children and Pediatric Nurses Who Provided Care: Qualitative Study, Journal of Pediatric Nursing 34 (2017) e22–e28 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

 

Mehmet Ali Şen, Günay Saka, Yakup Evreüz, Evaluation of quality work life of nurses serving in the Hospital Of Dicle University and the factors affecting it, J of Human Sciences, 201714(1), 131-144. doi:10.14687/jhs.v14i1.4243 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

 

Hasbiye Dizman, Hastane Yönetim Bilgi Sistemlerini Kullanan Sağlık Kurumlarında Personel Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı ,2017, 10, 85-115 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

 

Nihal Aloğlu ,The Influence Of Socıal Capıtal On Burnout: A Fıeld Study In Kahramanmaras, Internatıonal Journal Of Dıscıplınes Economıcs & Admınıstratıve Scıences Studıes 3(4), 2017, 328-342 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

 

Gülten Özdemir, Ayşe Eken , The Means Of Determination Of The Importance Of Health Workers Motivation, Boğaziçi Tıp Dergisi; 2017; 4 (3):143-148 - Doi:10.15659/Bogazicitip.17.10.691 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

 

Eren Bana Perihan,Yılmaz İbrahim, İşbilen Başok Banu, Nartop Filiz, İşmanferruh Kemal, Eren Bana Perihan,Yılmaz İbrahim, İşbilen Başok Banu, Nartop Filiz, İşmanferruh Kemal,  Biochemical Physical And Psychological Effects Of Stress On Emergency Biochemistry Laboratory Staff International Journal Of Healthcare Sciences,2017, 5(2), 125-132 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

 

Nihal Aloğlu, Job Satısfactıon Of Famıly Health Centers’ (Fhc)Employees In The Past(Health Centers) And The Present System (Famıly Doctor):A Fıeld Study In Kahramanmaras, Akademik Bakış Dergisi,2017, 58,97-112 (Arcak R., Kasımoğlu E., Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık Ocaklarında çalışan hemşirelerin sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş memnuniyeti, Dicle tıp dergisi, 32(2006),22-23)

 

 

 

 

 

Teşekkür

Gün E. Spor yapanlarda ve spor yapmayan ergenlerde benlik saygısı . Çukurova unv. Sağlık bilimleri enst. Beden eğt. Ve Spor dalı. Yüksek lisans Tezi, Adana 2006.

Gümüş B., Diyarbakır ili elektrik sorunlarını tespit etme ve tüketim alışkanlıklarını belirleme anketi değerlendirme sonuçları, TMMOB Elektrik Mühendisleri odası Diyarbakır Şubesi, 16. Dönem Çalışma Raporu, 2010-2011

 

 

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Yüksek Lisans1998-06-16Dicle Üniv.Sağ. Bilimleri Ens.  
Lisans1994-09-14Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiya  
Doktora2005-02-27Dicle Üniv.Fen. Bilimleri Ens.  

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı