Bilgileri Düzenle
MURAT KANDEMİR  
Doçent  - Hukuk Fakültesi , . , İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  
Uzmanlık Alanları:  İş Hukuku-Sosyal Güvenlik Hukuku  
Yabancı Dilleri:  FRANSIZCA-İYİ DERECEDE  
Telefon:  - 3264 Cep Telefonu:
E-Posta: kandemirmurat@yahoo.tr Web Sitesi:
 

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
HUKUK-DOÇENTLİK2012ÜAKÖZEL HUKUKİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Yüksek Lisans1993İSTANBUL ÜNİVERSİTESİÖZEL HUKUKİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
LİSANS l 1984DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fransız Dili Eğitimi
Doktora1998İSTANBUL ÜNİVERSİTESİÖZEL HUKUKİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Lisans ll 1989D.Ü HUKUK FAKÜLTESİHUKUKHUKUK

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
DOÇ.DR2012DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
YRD.DOÇ.DR1999DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR1998DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
Araştırma Görevlisi1990DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Yatay Geçiş Komisyonu Başkanlığı 03.02.2011-01.06 2012DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu ÜyeliğŞubat 2013-12 Eylül 2013DİCLE ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ Şubat 2013-12 Eylül 2013.DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
Maddi Hata İnceleme Komisyonu üyeliği13.04.2006- 13.05.2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
Dicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği, 22.11.2005-03.02.2011DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
YÖNETİM KURULU üYELİĞİŞubat 2013-12 Eylül 2013, 03.05.2017-Devam EdiyorDİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURULU ÜYELİĞİ26.06.1999-25.05.2005DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL HUKUK BÖLÜM BAŞKANLIĞI03.01 2013-12.09.2013. DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAK.
FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ23.06.1999-25.05.2005, 03.05.2017-Devam EdiyorDİCLE ÜNİVERSİTESİ
DEKAN VEKİLLİĞİ01.08.2006-01.09.2006DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAK.
EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ11.04.2006-eylül 2007DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI20.09.2011-Devam ediyorDİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAK.
ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI08.01.2007-30.03.2009DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAK.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ IS SAGLIGI ve GÜVENLIGI ÜST KURUL ÜYELİĞİ07.03.2015-DEVAM EDİYORDİCLE ÜNİVERSİTESİ
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI25.05.1999-20.08.2008DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAK.
STRATEJİK PLAN KOMİSYON ÜYELİĞİ22.11.2005-03.02.2011.DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
DEKAN YARDIMCILIĞI20.03.2006- 14.03.2007DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAK.
ÖZEL HUKUK BÖLÜM BAŞKANLIĞI23.06.1999-25.05.2005, DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAK.
DEKAN VEKİLLİĞİ23.07.2013-23.08.2013DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAK.
Dicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Maddi Hata İnceleme Komisyonu üyeliği25.11.2009–26.05.2010.DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
Dicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Akademik, İdari, Teknik ve Hizmet Süreçlerinin Yazılı Hale Getirilmesi Komisyon Üyeliği, 16.01.2007-03.02.2011DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
DİSİPLİN KURULU ÜYELİĞİŞubat 2013-12 Eylül 2013.DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
DEKAN YARDIMCILIĞI30.01.2013-12.09.2013.DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAK.
HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN KURULU ÜYELİĞİ22.11.2005-? DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI25.05.1999-2004DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAK.
EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI25.11.2009-18.01.2012DİCLE ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2013Kandemir, Murat: “Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanma Alanı”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2013/4, s.167-214.
Makale2014Kandemir, Murat: “Evde Çalışma ve Türk Borçlar Kanunu’nun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri”, , Prof.Dr. Berin Ergin’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2014/2, s.143-167.
Diğer2014Kandemir, Murat: “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverenin Hukuki Sorumluluğu”, Konferans, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 07.05.2014.
Diğer2014Murat: “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverenin Hukuki Sorumluluğu”, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 30.12.2014.
Diğer2014 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverenin Hukuki ve Cezai sorumluluğu, İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli, Düzenleyen: D.Ü Rektörlüğü, 08.05.2015.
Makale2008Kandemir, Murat: “Grev Hakkının Anayasada Tanınmasının Anlamı ve Özel Hukuka Etkisi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008/2(10.Yıl Kuruluş Armağanı), s.207-224.
Diğer2015Kandemir, Murat: "İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Kavramları",Konferans, Diyarbakır Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen iş hayatına uyum 13.03.2015 Diyarbakır
Seminer2015Kandemir, Murat: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bakımından İşveren ve Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Semineri, Düzenleyen: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 07-09 Eylül 2015, D.Ü Kongre Salonu.
Makale2002 Kandemir, Murat:” Toplu İş Sözleşmelerinin Teşmili”, Prof.Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, İstanbul 2002, s.625-652.
Makale2005 Kandemir, Murat “İşverenin Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt:19, Sayı:3, Mayıs 2005, s.4-13.
Diğer2012Kandemir, Murat: “İş Kanunu-Temel Kavramlar”, Meslek içi Eğitim konferans Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 27.11.2012.
Tez1993Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAF İRADESİ DIŞINDA OLUŞMASI İstanbul 1993, Danışman: Prof.Dr. A. Can Tuncay
Diğer2012Kandemir, Murat: “İş Kanunu-İş Sözleşmesinin Sona Ermesi”, Meslek içi Eğitim, konferans, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 07.12.2012
Seminer2004Kandemir, Murat:“Yeni İş Yasasına Göre İşe İade Davası”, (Seminer), Düzenleyen: Diyarbakır Bölge Barosu, Yer:Diyarbakır Adliye Sarayı, 02.04.2004.
Tez1998Doktora Tezi: GREV HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI İstanbul 1998, Danışman:PROF.DR. A.CAN TUNCAY
Kitap2011 Kandemir, Murat: İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Tele Çalışma, Legal Yayınevi, İstanbul 2011,s.247.
Diğer2004-Kandemir, Murat: “Kadın İşçilerin Korunması”, Kadının Sosyolojik ve Hukuksal Sorunları ile Çözüm Yolları Sempozyumu, Düzenleyen: Dicle Üniversitesi, Yer: D.Ü Diş Hekimliği Konferans Salonu, 23-24 Ekim 2003.
Diğer2005Kandemir, Murat: “İş Hukukunda Yeniden Yapılanma ve Esneklik Arayışları”, Türk Hukukunda Reform Çabaları Sempozyumu, Düzenleyen: D.Ü. Hukuk Fakültesi, Yer: Diyarbakır Adliye Sarayı, 22.04.2005
Makale2011 Kandemir, Murat: “Fazla Çalışmanın Azami Süresi ve Fazla Çalışma Yasakları”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2011/29, s.11-42.
Makale2005Kandemir, Murat: “İş Güvencesi Kapsamındaki İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD) Yıl:III, Sayı:6, Eylül 2005, s.267-287.
Makale2003 Kandemir, Murat:“4857 Sayılı Yeni İş Kanunu’nun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD) Yıl:1, Sayı:2, Eylül 2003, s. 201-220.
Diğer2000Kandemir, Murat: “ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından İşverenin Hukuki Sorumluluğu”, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Paneli, Düzenleyen: TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Diyarbakır Şubesi, 05.05.2000.
Diğer2016Kandemir, Murat: "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bakımından İşveren ve Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri, Toplum Yararı Programı Kapsamında Çalışanlara Yönelik konferans, Düzenleyen: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 07.06.2016,D.Ü Diş Hekimliği Konferans Salonu
Makale2008Kandemir, Murat:” Olağanüstü Yönetim Usullerinin Grev ve Lokavt Hakkına Etkisi”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:9, Sayı: 4, 2008, s.19-37.
Diğer2003Kandemir, Murat:“ “4857 Sayılı Yeni İş Yasasını Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler”, (Konferans) Düzenleyen: Diyarbakır Bölge Barosu, Yer:Diyarbakır Adliye Sarayı, 04 Ekim 2003
Makale2014 Kandemir, Murat/Yardımcıoğlu, D.: “İş Hukukunda Eşitlik İlkesi”, D.Ü Hukuk Fakültesi Dergisi, C.19, S.30-31, Yıl 2014, s.44
Kitap2017Kandemir, Murat: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Boyutuyla Psikososyal Riskler, Legal yayınevi, İstanbul 2017, s.260.
Makale2001 Kandemir, Murat: “4447 Sayılı Kanun Açısından İşsizlik Sigortası”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2001/2, s.533-556.
Diğer2014Murat: “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverenin Hukuki Sorumluluğu”,Konferans Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 26.12.2014.
Makale2016 Kandemir, Murat:” Yeni Teknolojiler ve İş Sağlığı”, Fevzi Şahlanan’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, CLXXIV, İstanbul 2016, s.481-501.
Seminer2015Kandemir, Murat: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bakımından İşveren ve Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Semineri, Düzenleyen: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 21 Aralık 2015, D.Ü Kongre Salonu
Diğer2000Kandemir, Murat:“Ailenin Korunmasına Dair Kanun”, (Konferans) Düzenleyen:Dicle Üniversitesi, Yer: Kadir Işın Spor Salonu, Diyarbakır 07.06.2000
Seminer2015Kandemir, Murat: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bakımından İşveren ve Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Semineri, Düzenleyen: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 14-16 Eylül 2015, D.Ü Kongre Salonu.
Makale1996Kandemir, Murat: “Toplu İş Sözleşmesinin YHK Kararıyla Oluşması ve YHK Kararının Toplu İş Sözleşmesi Özerkliğine Etkisi, Halid Kemal Elbir’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yayını, İstanbul 1996, s.203-222.
Diğer2003Kandemir, Murat:“Cumhuriyetin 80.Yılında İş Hukukunun Gelişimi”, Cumhuriyetin 80.Yılında Türk Hukuk Sisteminin Gelişimi Paneli, Düzenleyen: A.Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu, Yer: A.Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu, Diyarbakır 03.12.2003.
Seminer2005Kandemir, Murat:“4857 Sayılı Yeni İş Kanunu ve İşe İade Davası”, “KOBİ İşletme Eğitimi” Projesi, (Seminer), Düzenleyen: Dicle Üniversitesi Avrupa Birliği Sürecinde İşletme Yöneticilerinin, Avrupa Biriliği’ne Uyumunu Sağlamak Amacıyla Girişimcilik Merkezi, Yer: Dicle Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, 30.04.2005.
Makale2011 Kandemir, Murat:”Grev Hakkı ve Sınırlandırılması, Prof.Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul 2011.
Diğer2000Kandemir, Murat:“ “GAP Bölgesi’nde Özürlülük ve Rehabilitasyon Toplantısı”, (Atölye Çalışması), Düzenleyen: Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yer: Diyarbakır 21- 24 Kasım 2000.
Makale2005Kandemir, Murat: “4857 Sayılı İş Kanunu’nun Kadın İşçiler İle İlgili Düzenlemeleri”, A. Can Tuncay’a Armağan, Legal Yayıncılık, Hukuk Kitapları Serisi:49, İstanbul Mayıs 2005. s.415- 444.
Diğer2012Kandemir, Murat: “Hafta Tatili Kanunu”, Konferans Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 20.12.2012.
Makale2005Kandemir, Murat: “Yasal Greve Katılmak İstemeyen İşçiler ve İşverenin Çalıştırma Serbestisi ve Sınırları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (80.Yıl Armağanı), Cilt:54, Sayı: 4, 2005, s.183-211.
Makale2007 Kandemir, Murat:”Grev Hakkının Kötüye kullanılması” Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt:4, Sayı:15, 2007, s.981-1011.
Diğer2012Kandemir, Murat: “İş Kanunu-Çalışma Süreleri”, Meslek içi Eğitim Semineri-konferans, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 26.11.2012.
Seminer2015Kandemir, Murat: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bakımından İşveren ve Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Semineri, Düzenleyen: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 15 Aralık 2015, D.Ü Kongre Salonu.
Diğer2017Kandemir,Murat:"Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk",Hukukta Alternatif Çözüm yolları Ulusal Sempozyumu,Düzenleyen D.Ü.Fakültesi, D.Ü Kongre Salonu,Diyarbakır 06-07/04/2017
Makale2010Kandemir, Murat:”Toplu İş Sözleşmesinin Yetkisizlik Nedeniyle İptali”, Prof.Dr. Ali Güzel’e Armağan, İstanbul 2010, s.413-429
Diğer2014Kandemir, Murat : “Kadın İstihdamının Sorunları ve Çözüm Önerileri” Kadın İstihdamının Hukuksal Çerçevesi”, (Bilim Kurulu Üyeliği ve Moderatör) Düzenleyen: Dicle Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014.
Seminer2015İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Açısından İşverenin ve Çalışanların Hak ve Yükümleri”, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Semineri, Düzenleyen: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 02.07.2015, D.Ü Kongre Salonu.
Diğer2014Kandemir, Murat: “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverenin Hukuki Sorumluluğu”,Konferans Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 25.04.2014.
Seminer2015Kandemir, Murat: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bakımından İşveren ve Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Semineri, Düzenleyen: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 02-03 Eylül 2015, D.Ü Kongre Salonu.
Dosyalar
TarihAçıklamaİndir
07.05.2018Yürütülen derslerİndir
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı