Bilgileri Düzenle
Necat AZARKAN  
Yardımcı Doçent  - Hukuk Fakültesi , . , Ticaret Hukuku  
Uzmanlık Alanları:    
Yabancı Dilleri:    
Telefon:  - Cep Telefonu:
E-Posta: necatazarkan@gmail.com Web Sitesi:
 
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Doktora2008-07-18Friedrich-Shiller Üniversitesi  
Lisans1997-09-15Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2009Die Problematik der vorübergehenden Unmöglichkeit der Einlageleistung des Aktionaers im Rahmen einer Kapitalerhöhung im Deutschen Recht, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 20-21, Diyarbakır, 2009
Makale2006Mehrheistprinzip und die Notwendigkeit des Minderheitenschutzes, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 12-13-14-15, s. 87-104, Diyarbakır, 2006
Makale2010Arbeitnehmer-Mitbestimmung in der Europaeischen AG, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, Ankara, 2010.
Makale2011Urteil des Europaeischen gerichtshofes Zur Nutzung von Marken in Google-Adwords-Anzeigen Rs. C.236/08 - C-238/08 - Vom 23 Maerz 2010 - Revolution des Online Werbemarktes oder Freies Ticket Für Markenverletzungen?, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, Ankara, 2011.
Makale2017Faktoring İşlemi Çerçevesinde Çeki Ciro İle Temlik Alan Üçüncü Kişiye Karşı Şahsi def'ilerin İleri Sürülmesi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 36, s. 89-108, Diyarbakır, 2017
Makale2013Dünya Ticaretinin küreselleşmesi Bağlaında Yabancı Şirketlerin Yerleşim Özgürlüğü, Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 79-104, İstanbul, 2013.
Makale2009Anonim Ortaklıkta Mülkiyet ve Denetimin Birbirinden Ayrılması ve Kurumsal Yönetim Problematiği, Yard. Doç. Dr. İbrahim Ongün'e Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi, Cilt: XI, Sayı: 1-2, s. 25-44, Ankara 2009
Makale2013Avrupa Birliği aadalet Divanı'nın 01.03.2011 tarih C-236-9 Sayılı Kararı Işığında Sigorta primi hesaplamasında Cinsiyetin Aktüeryel Bir Faktör Olarak Ele Alınması Üzerine Bir Değerlendirme, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cit: 4, sayı: 1, s.85-128, Malatya, 2013
Makale2015Avrupa Ticaret Mahkemesi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Cilt: 15-16, Sayı: 22-23-24-25, s. 43-74, Diyarbakır, 2015
Makale2012Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarını Kim Yönetir?, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17-18, Sayı: 26-27-28-29, s. 71-92, Diyarbakır, 2012.
Makale2009"Bad Bank": BankalarınZehirli Atık Deposu mu Yoksa Bankacılık sektörünün Rahatlaması İçin Bir Güvence mi?,Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 59-60, s. 252-266, İstanbul, 2009.
Makale2012Babil'den Roterdam'a Denz Ticareti Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu, Prof. Tuğrul Arat'a Armağan, Yetkin yayınları, s. 161-186, Ankara, 2012
Uluslararası Yayın2008Kapitalerhöhung in der AG nach Deutschem und Türkischem Recht - Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı