Bilgileri Düzenle
Önder ALBAYRAK  
Araştırma Görevlisi  - Ziraat Fakültesi , Tarla Bitkileri ,  
Uzmanlık Alanları:  Tahıl yetiştiriciliği ve ıslahı  
Yabancı Dilleri:    
Telefon: 04122488509  - Cep Telefonu:
E-Posta: ondera@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans2008-06-24Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat FakültesiZiraat MühendisliğiTarla Bitkileri Bölümü
Yüksek Lisans2013-02-04Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüFen Bilimleri EnstitüsüTarla Bitkileri Anabilim Dalı
Doktora Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüFen Bilimleri EnstitüsüTarla Bitkileri Anabilim Dalı

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Araştırma Görevlisi2010Dicle Üniversitesi
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2017Yıldırım, M., Albayak, Ö., Akıncı, C., Kızılgeçi, F., Başdemir, F., 2017. Water use efficiency of Turkish maize landraces for drought tolerance in field conditions. InterDrought V. 21-25 February 2017 Hyderabad/India. Abstracts Book ID-V Pg: 215
Makale2017Kızılgeçi, F., Akıncı, C., Yıldırım, M., Albayrak, Ö., 2017.Spad Meter Based on Selection in F2 Durum Wheat Populations Under Different Nitrogen Levels. ICAFOF. 15-17 May 2017. Capadocia. Abstract Book Pg: 949
Makale2011Arslanoğlu, F., Albayrak, Ö., 2011. Soya (Glycine max. (l.) Merrill ) tohumlarında depolama süresine bağlı olarak meydana gelen çimlenme kayıpları. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Samsun. Cilt II. S: 330-335
Uluslararası Yayın2017Kizilgeçi, F., Akinci, C., Biçer, B. T., Albayrak, Ö., Yildirim, M., 2016. Tane Rengi ve Protein Miktarı Yönünden F5 Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Populasyonlarının Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5(2): 51-55
Makale2017Albayak, Ö., Akıncı, C., Kızılgeçi, F., Başdemir, F., Yıldırım, M., 2017. Determination of agronomic traits and drought susceptibility index (DSI) of drip irrigated maize landraces. InterDrought V. 21-25 February 2017 Hyderabad/India. Abstracts Book ID-V Pg: 280
Uluslararası Yayın2016Barutcular, C., Yıldırım, M., Koç, M., Akıncı, C., Toptaş, I., Albayrak, Ö., Tanrıkulu, A., Sabagh, A.E., 2016. Evaluation of SPAD chlorophyll in spring wheat genotypes under different environments. Fresenius Environmental Bulletin, 25(4):1258-1266. ISSN: 1018-46119
Makale2011Arslanoğlu, F., Albayrak, Ö., 2011. Farklı IBA dozlarının biberiye ( Rosmarinus officinalis L,) VE lavanta (Lavandula angustifolia spica ) gövde çeliklerinin köklenmesi üzerine etkileri. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011, Bursa. Cilt II. S: 1390-1393
Uluslararası Yayın2016Kizilgeçi, F., Yildirim, M., Akinci, C., Albayrak, Ö., 2016. Bazı Arpa Genotiplerinin Diyarbakır ve Mardin Koşullarında Verim ve Kalite Parametrelerinin İncelenmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 161-169
Diğer2014-2018Imidazolinone Herbisitlere Toleranslı (Clear Field) Buğday Çeşitlerinin Geliştirilmesi. 2014-2018. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bekir BÜKÜN. Bütçe:……… TL. Güneydoğu anadolu projesi bölge kalkınma idaresi başkanlığı. ( Araştırmacı)
Makale2017Turgut, M. M., Albayrak, Ö., 2017. The Influence of Soil Tillage and fertilization on Some Features of Second Crop Maize. 13th International Congres on Mechanization and Energy in Agriculture & International Workshop on Precision Agriculture (AGME). 13-15 September 2017. İzmir/TURKEY. Abstract Book Pg: 79
Makale2008Arslanoğlu, F., Ertuğral, E., Albayrak, Ö., 2008. Dikkat tacı: Rosmarinus officinalis (Biberiye). Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2008, Hatay. Cilt II. S: 369-372
Diğer2011-2012Diyarbakır Şartlarında Farklı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Verim, Bazı Verim Unsurları Ve Kalite Bakımından İncelenmesi 2011-2012. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Cuma AKINCI. Bütçe: 9.000 TL. DÜBAP. (Araştırmacı).
Makale2016Kızılgeçi, F., Tazebay N., Yıldırım, M., Albayak, Ö., Akıncı, C., 2016. Farklı zamanlarda uygulanan azotlu gübrenin makarnalık buğdayın verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi. 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 12-15 Ekim 2016, Adana. Genişletilmiş Özet Kitabı S: 62-63
Diğer2016-2017Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin Yayımlanması Projesi. 2016-207. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM. Bütçe: 25.000 TL. DÜBAP. (Araştırmacı)
Makale2017Akıncı, C., Biçer, B. T., Kızılgeçi, F., Albayrak, Ö., Yıldırım, M., 2017. An Investigation of Protein Content and Grain Color in F5 Durum Wheat (Triticum Durum Desf.) Populations. AgroSym, 2017.
Uluslararası Yayın2016Kızılgeçi, F., Akıncı, C., Albayrak, Ö., Biçer, B. T., Başdemir, F., Yıldırım, M., 2016. Bazı arpa genotiplerinin Diyarbakır ve Şanlıurfa koşullarında verim ve kalite özellikleri açısından incelenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (Özel sayı-1):146-150
Makale2017Kızılgeçi, F., Ertekin, M. C., Akıncı, C., Yıldırım, M., AlbayraK, Ö., Tazebay, N.,2017. The Determination of Yield and Yield Components of Durum Wheat (Triticum Durum L.) with Different Sowing Densities in Bed Sowing Methods. ICAFOF. 15-17 May 2017. Capadocia. Abstract Book Pg: 330
Diğer2010-2015Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu ve Kuru Koşullarında Sırta Ekim Sisteminde Ekilen Makarnalık Buğday Genotiplerinin (T. durum L.) Verim, Verim Unsurları ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 2010-2015. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Cuma AKINCI. Bütçe: 128.000 TL. DÜBAP. (Araştırmacı).
Diğer2008-2011Karadeniz Bölgesi Yerel Yulaf Çeşitlerinin Toplanması, Tanımlanması, Bazı Tarımsal Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 2008-2011. Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Zeki MUT. Bütçe: 124.055 TL. TÜBİTAK (Bursiyer)
Diğer2014-2015Tıbbi ve aromatik bitkiler uygulama ve araştırma merkezi. 2014-2015. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Remzi EKİNCİ. Bütçe:670.125,76 TL. Karacadağ Kalkınma Ajansı (Kalkınma Bakanlığı). (Araştırmacı)
Makale2017Kızılgeçi, F., Yıldırım, M., Albayrak, Ö., Akıncı, C., 2017. Investigation of Yield and Some Quality Components of Different Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE).Rome Abstract Book Pg: 61
Uluslararası Yayın2017Kızılgeçi, F., Akıncı, C., Albayrak, Ö., Yıldırım, M., 2017. Tritikale Hatlarında Bazı Fizyolojik Parametrelerin Verim ve Kalite Özellikleriyle İlişkilerinin Belirlenmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(1): 337-345
Kitap2013Gül, İ., Albayrak, Ö., 2013. Diyarbakır tarımına yeni ufuklar: Solucan kompostu. Diyarbakır Yerüstü Kaynakları 1 Tarım ve Hayvancılık. ISBN: 978-975-7635-44-4. S:208-2013
Makale2013Yıldırım, M., Akıncı, C., Albayrak, Ö., 2013. Sırta ekim sisteminde bazı makarnalık buğday genotiplerinin verim ve verim bileşenleri yönünden değerlendirilmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi 10-13 Eylül 2013, Konya. Cilt I. S: 738-743
Diğer2017-2020Farklı Sulama ve Ekim Yöntemlerinin Makarnalık Buğdayda Verim, Su Kullanım Etkinliği ve Net Gelir Yönünden Karşılaştırılması. 2017-2020. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Öner ÇETİN. Bütçe: 36.000 TL. DÜBAP (Araştırmacı)
Diğer2015-2018Mısır ıslahında dihaploid teknolojisi ile anaç geliştirilmesi. 2015-2018. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM. Bütçe: 122.494 TL. TAGEM. (Araştırmacı)
Diğer2017-2019Bazı Yerel Mısır Populasyonlarının Kurağa Tepkilerinin Belirlenmesi. 2017-2019. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cuma AKINCI. Bütçe: 25.995 TL. DÜBAP (Araştırmacı)
Makale2013Albayrak, Ö., Akıncı, C., Yıldırım, M., 2013. Diyarbakır koşullarına uygun şeker mısır (Zea mays l. saccharata sturt.) çeşitlerinin belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi 10-13 Eylül 2013, Konya. Cilt I. S: 355-360
Makale2016Kızılgeçi, F., Yıldırım, M., Albayrak, Ö., Başdemir, F., Akıncı, C., 2016. Farklı azot dozlarının makarnalık buğday F2 melez kombinasyonlarında bazı kalite parametreleri üzerine etkisi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1): 7-14
Makale2011Albayrak, Ö., Akıncı, C.,Yıldırım, M., 2011. Diyarbakır yöresi yerel makarnalık buğday çeşitlerinin verim ve verim unsurları yönünden değerlendirilmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011, Bursa. Cilt I. S: 246-250
Makale2014Akıncı, C., Yıldırım, M., Albayak, Ö., Kızılgeçi, F., 2014. Diallel analysis of heading time, kernel weight and grain yield in bread wheat (Triticum aestivuml.). BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS 8-11 SEPTEMBER 2014, EDİRNE, TURKEY Abstarct Book P:467
Makale2015Akıncı, C., Yıldırım, M., Albayak, Ö., Biçer, B. T., Başdemir, F., Kızılgeçi, F., 2015. Bazı arpa genotiplerinin Diyarbakır ve Şanlıurfa koşullarında verim ve kalite özellikleri açısından incelenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi 7-10 Eylül 2015, Çanakkale. Özet Kitabı, S:48
Makale2015Kızılgeçi, F., Yıldırım, M., Akıncı, C., Albayrak, Ö., Başdemir, F., 2015. İleri Kademe Makarnalık Buğday Popülasyonlarının Verim ve Kalite Yönünden Seleksiyonda Kullanılabilirliği. Süleyman Demirel üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (2): 62-68.
Uluslararası Yayın2015Yıldırım, M., Kızılgeci, F., Akıncı, C., Albayrak, Ö., 2015. Response of Durum Wheat Seedlings to Salinity. Not Bot Horti Agrobo, 43(1):108-112. DOI:10.15835/nbha4319708
Makale2014Bahar, B., YILDIRIM, M., ALBAYRAK, Ö., BAHAR, N., 2014. Evaluation of agronomical and quality traits of triticale genotypes in spring planting, under dry conditions of Gumushane, 25th Scientific-Expert Congress on Agriculture and Food Industry, 25-27 September, İzmir, Turkey. S:7
Tez2013Diyarbakır Şartlarına Uygun Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Belirlenmesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cuma AKINCI
Diğer2011-2015Diyarbakır'da nohut ( Cicer arietinum L.) ve mercimekte ( Lens culinaris Medik.) kurağa toleranslı genotiplerin belirlenmesi 2011-2015. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. B. Tuba BİÇER. DÜBAP. Bütçe:36.000 TL. DÜBAP(Araştırmacı)
Makale2013Bahar, B., Yıldırım, M., Albayrak, Ö., 2013. Ekmeklik buğday genotiplerinin çiçeklenme sonrası klorofil içeriği değişimi ve bazı tarımsal özelliklerle ilişkileri. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi 10-13 Eylül 2013, Konya. Cilt I. S: 448-453
Uluslararası Yayın2017Biçer, B.T., Albayrak, Ö., Akıncı, C., 2017. Farklı Ekim Zamanlarının Nohutta Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. ADÜ Ziraat Dergisi. 14(1):51-57. Doi: 10.25308/aduziraat.295351
Makale2013Öner, F., Sezer, İ., Gülümser, A., Mut, Z., Şahinoğlu, O., Albayrak, Ö., 2013. Samsun koşullarında bazı hibrit mısır (Zea mays l.) çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi 10-13 Eylül 2013, Konya. Cilt I Syf: 623-627
Uluslararası Yayın2016Barutçular, C., Yıldırım, M., Koç, M., Dizlek, H., Akinci, C., El Sabagh, A.R., Hirofumi, S., Ueda, A., Islam, M.,S., Toptaş, İ., Albayrak, Ö., Tanrıkulu, A., 2016. Quality of Spring Wheat in Mediterranean Environments: Grain Quality Characterization under Drought and Heat Stress.Sylwan 160(5):43-56. ISSN: 0039-7660
Uluslararası Yayın2017Kızılgeçi, F., Akıncı, Albayrak, Ö., Yıldırım, M., 2017. Nitrogen effects on SPAD meter and grain yield relationships in F2 durum wheat populations. Scientific Journal of Crop Science 6(5) 176-182.
Makale2016Kızılgeçi, F., Albayak, Ö., 2016 Relationships of grain yield and some quality parameters with Physiological parameters in some triticale advanced lines. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC) December 1 - 3, 2016 in Diyarbakır/Turkey. Science Proceeding Book Pg:201-210
Diğer2015-2017Makarnalık Buğdayda Fizyolojik ve Morfolojik Parametrelerin Verim ve Kalite ile Olan İlişkisinin Belirlenmesi. 2015-2017. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cuma AKINCI. Bütçe: 13.800 TL. DÜBAP. (Araştırmacı)
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı