Bilgileri Düzenle
Zeynel Fuat TOPRAK  
Profesör  - Mühendislik Fakültesi , İnşaat Mühendisliği , Hidrolik  
Uzmanlık Alanları:  Hidrolik, Akışkanlar Mekaniği, Su Kaynakları, Barajlar, İstatistik, Bulanık Mantık  
Yabancı Dilleri:  İngilizce (English)  
Telefon: +904122488217  - 3538 Cep Telefonu:
E-Posta: toprakzf@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 Z. Fuat Toprak (ING)


Dr. Toprak is a civil engineer and academician in water sciences (M.Sc., PhD). He interests in water resources, hydraulics, fluid mechanics, global climate change, statistics, and fuzzy logic.


He was born in October 8, 1967 in Hizirilyas – Diyarbakir – Turkey. He graduated from Hizirilyas First (primary) School, Ali Emiri Secondary School, and Gaziantep High School in 1979, 1982, and 1985 respectively. He graduated from Dicle University, Engineering Faculty Civil Engineering Department in 1989. Just after graduating, he worked in the private sector for a short period. He completed his MSc studies in 1994. Then he took a break to the academic studies for 6 years. He took English courses from Foreign Language School of Istanbul Technical University in 1999. Toprak had PhD from Istanbul Technical University in 2004.


He introduced to two new methods (algorithms) and brought four concepts into literature. The methods are “Simple Membership Functions and Fuzzy Rules Generation Technique (SMRGT)” and “Zoom Function Technique (ZFT)”. The first one is developed to automatically construct membership functions and generate fuzzy rules, whereas the second algorithm proposed for determining the water losses in drinking water – networks. The concepts are namely “climatic identity”, “time coefficient”, “stream coefficient”, and “ideal velocity”. The first concept defined and formatted as a table to determine the characteristics of the climate of any region. Furthermore it helps to follow the time dependent climate changes. So it gives the possibility to follow the global climate change. The next two of them are used for modeling monthly mean flow in poorly gauged basins. The last one is a new concept for cross – sectional velocity distribution of any pipe or open channel flow. His articles took place in the top 25 article lists with the 1st, 4th, 6th, and 8th ranks.


He was supported with Overseas Fellowship by British Hydrological Society (BHS) and IRD to attend conferences namely British Hydrological Society and Balkan Water Observation and Information System (BALWOIS) respectively, in 2004.  He has been invited to more than 100 scientific meeting held in more than 20 countries (i.e. USA, Russia, Australia, UK, China, India, Spain, Algeria, Italy, and Egypt etc.). He invited to the International Conference on Hydrology & Groundwater Expo held in Raleigh-North Caroline in US in 2013 and took place in the list of renowned speakers at the same conference. He has been invited to Climate and Environmental Physics Laboratory of Natural Science Institute, Civil Engineering Department, and Turkish Language and Literary Department of Ural Federal University for serial seminars and for short courses in 2014.


He organized and/or placed in the list of scientific and organizing committees of numerous national and international scientific meetings. He has worked as reviewer for more than 30 international journals indexed by SCI. He has also worked as consultant, reviewer, and panelist for the projects applied to “The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)”. He has directed numerous master’s and doctoral thesis.


He rewarded two times by Dicle University (Academic Performance Award).


He is member of the “Chamber of Civil Engineering (IMO)”, “Society of Fuzzy Systems (BUSIDE)”, “Dicle University Natural Hazards Research and Application Center (DAFAM)”, “Fuzzy Logic and Its Technology (BUMAT)”, “Oriental Studies Association” (ŞAD), “Architectures and Engineers Group (MMG)”, and “American Society of Civil Engineers (ASCE – During PhD)”.


He had worked as vice-chair of Civil Engineering Department at Dicle University for 4 years. Currently, he is working as the head of Civil Engineering Department of Engineering Faculty at Dicle University and director of both Renewable Energy Application and Research Center and Solar Energy Application and Research Center. He speaks three languages, and plays chess, writes poetry.


 


 


 


 


 


 


Z. Fuat Toprak (TURKÇE)


İnşaat Mühendisi ve akademisyendir. İlgi alanları genel olarak hidroloji, su kaynakları, bulanık mantık, istatistik ve küresel iklim değişikliğidir.


Dr. Toprak 8 Ekim 1967 tarihinde Diyarbakır’ın Hızırilyas Köyünde doğdu. İlköğrenimini Hızırilyas Köyü İlkokulu’nda tüm yılları birincilikle tamamladı. Ortaokulu Diyarbakır Ali Emiri Ortaokulu’nda vakıflar yurdunda kalarak, liseyi ise Gaziantep Lisesi’nde devlet parasız yatılı olarak tamamladı. Üniversite öğrenimini, Dicle Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra kısa bir süreliğine özel sektörde çalıştı. Daha sonra okuduğu bölümde araştırma görevlisi oldu. Yüksek lisansını Fırat Üniversitesi’nde 1994 yılında tamamladıktan sonra askerlik süresi de dâhil 6 yıl akademik çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. 1998 – 1999 öğretim yılında İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde İngilizce hazırlık okudu. 1999 – 2000 öğretim yılında İTÜ’de başladığı doktora çalışmasını 27 Ocak 2004 tarihinde tamamladı. Doktorasının ardında, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde önce doktor araştırma görevlisi, sonra yardımcı doçent, daha sonra doçent olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren profesör olarak görevine devam etmektedir. Dört yıl süre ile bölüm başkan yardımcılığı görevinde bulundu.


2001 – 2017 yılları arasında, kendi alanında çok sayıda akademik çalışma yaptı. Uluslararası literatüre kendi adı ile anılan iki yöntem ve dört kavram (konsept) kazandırdı. Bu yöntemlerden birincisi orijinal adı ile “Simple Membership Functions and Fuzzy Rules Generation Technique (SMRGT)” olup bulanık modellemede üyelik fonksiyonları ve bulanık kural tabanının belirlenmesine yöneliktir. İkincisi ise orijinal adı ile  “Zoom Function Technique (ZFT)” olup içme suyu şebekelerinde su kayıp ve kaçaklarının belirlenmesine yöneliktir.  Kavramlar ise orijinal adları ile sırasıyla “climatic identity”, “time coefficient”, “stream coefficient”, and “ideal velocity” olup birincisi küresel iklim değişikliği, ikinci ve üçüncüsü yeterli ölçümü olmayan akarsularda debinin belirlenmesi, dördüncüsü ise boru ve açık kanal akımlarında kesit içerisindeki hız dağılımı ile ilgilidir. Genel olarak hidroloji, su kaynakları, küresel iklim değişikliği, bulanık mantık ve istatistik alanında yaptığı bu çalışmalardan dört tanesi top 25 (en iyi 25 makale)  listelerinde birinci, dördüncü, altıncı ve sekizinci sırada yer aldı. 30’u aşkın uluslararası dergiye hakemlik, beş dergiye de editör veya editör yardımcılığı yaptı. 2004 yılında British Hydrological Society (BHS) ve Balkan Water Observation and Information System (BALWOIS) tarafından burslu olarak İngiltere’ye ve Makedonya’ya aynı adlı konferanslara katılmak üzere gitti. Bunun yanında ABD, Rusya, Avustralya, Çin, Hindistan, İngiltere, İspanya, Mısır, Cezayir ve İtalya başta olmak üzere 20’yi aşkın ülkede düzenlen 100’ün üzerinde bilimsel kongre, konferans, panel ve benzeri bilimsel etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. Bir kısmına davetli konuşmacı olarak çağırıldığı bu toplantılarda, panel yöneticiliği, raportör, oturum başkanlığı gibi görevlerde bulundu. 2013 yılında davetli konuşmacı olarak çağırıldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen “International Conference on Hydrology & Groundwater Expo” adlı uluslar arası konferansın “ünlü konuşmacılar” listesinde yer aldı. 2014 yılında Rusya’nın Ural Federal Üniversitesi İnşaat Fakültesi tarafından Küresel İklim Değişikliği üzerinde seri konferanslar vermek üzere davet edildi. 2014 yılında Mevlana Öğretim Elemanı Değişim Programı kapsamında Ural Federal Üniversitesinin Doğa Bilimleri Enstitüsü’nün İklim ve Çevre Fiziği Laboratuarı’nda, “Küresel iklim değişikliği”, “İklim değişikliğinin iklimsel kimlik değerlendirmesi”, “Akarsularda boyuna dispersiyon” ve “Yetersiz ölçümlere sahip havzalarda aylık akımların modellenmesi” konularında seri konferanslar verdi. 2014 yılında Ural Federal Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim teknikleri üzerine bir ders yaptı. 5. Dünya Su Forumunda ulusal düzeyde alt başlık sorumlusu olarak görev aldı. Ulusal düzeyde “Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS 2010) ve Ulusal Hidroloji Kongresi (UHK 2017) düzenleme ve yürütme kurulu başkanlığını yaptı, ulusal ve uluslar arası onlarca bilimsel toplantının bilim ve düzenleme kurullarında yer aldı. 2009 yılında 5. Dünya Su Forumunda 6. Tema (Eğitim, Bilgi ve Kapasite Geliştirme Stratejileri)’nın alt başlık sorumlusu olarak görev aldı. responsible to the 6th Tema, 6.1. Education, Knowledge, and Capacity Development Strategies), March 16 – 22, 2009, Istanbul – Turkey.TÜBİTAK tarafından desteklenen birçok projeye hakemlik, panelistlik ve proje danışmanlığı yaptı.


İnşaat Mühendisleri Odası (TMMOB), Türkiye Ulusal Hidroloji Komitesi (TUHK), İTÜ Bulanık Mantık ve Teknolojisi Kulübü (BUMAT), DÜ Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAFAM), Türkiye Bulanık Sistemler Derneği (BUSİDE), Mimarlar ve Mühendisler Grubu (MMG) ve Amerika İnşaat Mühendisleri Odası (ASCE – doktora süresince) gibi meslek kuruluşlarına üye oldu. Bunlardan üç tanesinin (BUMAT, BUSİDE, DAFAM) kurucular kurulunda yer aldı, bir tanesinin de (BUMAT) bir dönem başkanlığını yürüttü.

Halen Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim dalında öğretim üyesi olan Toprak aynı zamanda Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü başkanlığını ve Dicle Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yürütmektedir. Dicle Üniversitesi 2008 ve 2011 yılları Akademik Performans Ödülü alan Toprak satranç oynar, şiir yazar, kitap okumayı ve seyahat etmeyi sever. Üç dil bilmektedir.


Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans1989-07-18Dicle Üniversitesi  
Yüksek Lisans1994-02-14Fırat Üniversitesi  
Doktora2004-05-13İstanbul Teknik Üniversitesi  

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Profesör2017Dicle Üniversitesi
Doçent2011Dicle Üniversitesi
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Fakülte Kurulu Üyesi2017 - HalenMühendislik Fakültesi
Araştırma Merkezi Müdürü2017 - HalenYenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi2017 - HalenMühendislik Fakültesi
Anabilim Dalı Başkanı2017 - HalenFen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm Başkanlığı2017 - Halenİnşaat Mühendisliği Bölümü
Araştırma Merkezi Müdürü2017 - HalenGüneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Enstitü Kurulu Üyesi2017 - HalenFen Bilimleri Enstitüsü
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Seminer2014Toprak ZF (2014), Diyarbakır Ulaşımının Dünü Bugünü ve Yarını: Ulaşımda Problemler ve Çözümler Konferansı, Konuşmacı, D.Ü. Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu, 08.12.2014, Diyarbakır.
Yayın2015Kınık Z and Toprak ZF (2015), Halkın İklim Değişikliğine Bakışı: Diyarbakır İçin Bir Alan Çalışması, Bildiri Kitabı, pp. 459-469, VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi, October 08 – 10, 2015, Harran University, Sanliurfa – Turkey.
Seminer2008Toprak ZF (2008), Molla Yasin Toprak Hayatı, İlmi ve Edebi Kişiliği (The Life and Scientıfic Accomplishments of Seyda Mullah Yasin Toprak (Yusry)), 15 February 2008, Şarkiyat Araştırmaları Derneği (Oriental Studies Association), Diyarbakır, Turkey.
Uluslararası Yayın2004Kisi O, Kucuk M, and Toprak, ZF (2004), Comparison of neural networks and auto-regressive models in daily stream-flow modeling, International Conference on “Hydrology: Science and Practice for the 21st Century”, Poster, British Hydrological Society, Imperial College, July 12 – 16, 2004, London – U.K. (POSTER PRESENTATION)
Seminer2017Toprak ZF (2017), Eğitim ve Öğretimde Ödül mü Ceza mı? Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu, 07 Nisan 2017, Diyarbakır.
Yayın2010Toprak ZF (2010), Diyarbakır Su Kaynakları, Sempozyum Kitabı, pp. 447 – 457, Diyarbakır Tarım, Doğa ve Çevre Sempozyumu, June 01 – 03, 2010, Dicle University, Diyarbakir – Turkey.
Yayın2013Alashan S, Toprak ZF, and Şen Z (2013), Nehir Enerji Kapasitesinin “Enerji Ağacı Yöntemi İle Belirlenmesi, Bildiri Kitabı pp. 323 -334, 3. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013 (3rd Turkey Climate Change Congress), June 23 – 25, 2013, ITU, Istanbul – Turkey.
Uluslararası Yayın2004Toprak ZF and Savcı ME (2004), Predicting dimensionless longitudinal dispersion coefficient in natural streams by fuzzy-logic approach, Proc. International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 396, (ffp-80-049), May 25 – 29, 2004, Ohrid – Republic of Macedonia. The presentation of this work was sponsored by: Conference organization.
Seminer2015Toprak ZF (2015), Yaşayan Mimar Sinan’ı Anlamak-3 Paneli, Mimar Sinan ve Diyarbakır’daki Eserleri, Panel Yöneticisi, 22.04.2015, DÜ Kongre Merkezi-Diyarbakır.
Uluslararası Yayın2018Toprak ZF, Bülent Selek, Yakup KARAASLAN, Kasım YENİGÜN, Veysel GÜMÜŞ, M. Hakkı AYDOĞDU (2018), Bir Havzanın Su Bütçesinin Belirlenmesi İçin Yeni Bir Yaklaşım, Uluslar arası Su ve Çevre Kongresi (International Congress on Water and Environment – SUÇEV 2018), March 22 – 24, 2018 in Bursa, Turkey.
Yayın2005Toprak ZF (2005), Bulanık Modellemede Üyelik Fonksiyonları Ve Kuralların Belirlenmesi, Sempozyum Kitabı, pp. 182 – 190, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, November 16 – 18, 2005, Grand Yükseliş Hotel, Kocaeli – Turkey.
Makale2014Toprak ZF (2014), Türkiye’de ve Dünyada Hidrolik Enerji Potansiyeli, Mimar ve Mühendis Grubu Dergisi, 75 (Ocak – Şubat), 60-64, 2014.
Seminer2012Toprak Z.F (2012), İş Güvenliği Mevzuatı Ve İnşaat Mühendisliği Programlarında Müfredattaki Yeri (Work Safety and Its Importance in Civil Engineering Education), Dicle University, Engineering Faculty, 12 April 2012 (Panelist).
Yayın2013Toprak S, Atay A, and Toprak ZF (2013), SMRGT yöntemi ile bulanıklaştırılmış veriler için bulanık doğrusal regresyon, Özet Bildiri Kitabı, pp. 94, XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, September 04 – 07 2013, Dicle University, Diyarbakir – Turkey.
Yayın2007Em A, Hamidi N, and Toprak ZF (2007), GAP Bölgesinde Yıllık Toplam Yağışların Değişimi ve Homojenlik Analizi, Sempozyum Kitabı, pp. 379 – 393, I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK, 2007, April 11 – 13, 2007, Istanbul – Turkey.
Uluslararası Yayın2004Toprak ZF, Kisi O, and Kucuk M (2004), Forecasting Daily Stream-Flow Using Fuzzy-Logic, International Conference on “Hydrology: Science and Practice for the 21st Century”, British Hydrological Society, Imperial College, July 12 – 16, 2004, London – U.K. (POSTER PRESENTATION)
Uluslararası Yayın2014Toprak ZF (2014), INVITED SPEAKER, A Review on the Global Climate Change, 3rd International Conference on Hydrology & Meteorology, September 15 – 16, 2014 HICC, Hyderabad – India. The presentation of this work was sponsored by: Dicle University and Conference organization.
Seminer2017Toprak ZF (2017), Küresel İklim Değişikliği, Bağlar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 13.04.2017, Diyarbakır
Uluslararası Yayın2012Toprak ZF, Songur M, Hamidi N, and Gulsever H, (2012), Determination of Losses in Water-Networks Using a New Fuzzy Technique (SMRGT), 3rd World Conference on Information Technology (WCIT 2012), November 14 – 16, 2012, Barcelona – Spain.
Makale2010H. Gonca Coskun, Ugur Alganci, Ebru Eris, Necati Agıralioglu, H. Kerem Cigizoglu, Levent Yilmaz, and Z. Fuat Toprak (2010), Remote Sensing and GIS Innovation with Hydrologic Modelling for Hydroelectric Power Plant (HPP) in Poorly Gauged Basins, Water Resources Management, 24(14), 3757-3772, DOI: 10.1007/s11269-010-9632-x.
Seminer2004Toprak ZF (2004), Reward and Punishment in Education Istanbul Technical University, Civil Engineering Faculty Civil Engineering Department, Hydraulic Division, Istanbul, Turkey.
Makale2016Çelik R ve Toprak ZF, (2016), Küresel İklim Değişikliğinin Diyarbakır Kent Merkezi Yeraltı Suyu Seviyesine Etkisi, DÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Sayfa: 279-290, Temmuz 2016
Seminer2004Toprak ZF (2004), Simple Membership Functions and Fuzzy Rules Generation Technique, Istanbul Technical University, Civil Engineering Faculty Civil Engineering Department, Hydraulic Division, Istanbul, Turkey.
Seminer2008Toprak ZF (2008), Su Kaynakları ve Kuraklık (Water Resources and Drought), Şarkiyat Araştırmaları Derneği (Oriental Studies Association), 21 November 2008, Diyarbakır, Turkey.
Seminer2014Toprak ZF (2014), Global climate change, Climate and Environmental Physics Laboratory of Natural Science Institute of Ural Federal University, 06 October, 2014, Ekaterinburg-Russia.
Uluslararası Yayın2005Toprak ZF (2005), Classification of monthly mean wind speed using MND and hierarchical clustering algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2005, April 24 – 29 2005, Vienna, Austria (POSTER PRESENTATION)
Yayın2002Toprak ZF, Aytek A, and Aksoy H (2002), Saatlik Ortalama Rüzgar Hızlarının İstatistik Analizi ve Türetilmesi, Kongre Kitabı, pp. 1089 – 1094, GAP IV. Muh. Kong. Sanliurfa – Turkey.
Makale2015Yalaz S, A Atay, Toprak ZF (2015), SMRGT yöntemi ile bulanıklaştırılmış veriler için bulanık doğrusal regresyon, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31(3), 152-158, ISSN: 1012-2354
Makale2015Alashan S., Sen Z., Toprak ZF., Hydroelectric Energy Potential of Turkey: A Refined Calculation Method, The Arabian Journal for Science and Engineering(Arab J Sci Eng) December 2015, DOI 10.1007/s13369-015-1982-5
Yayın2010Toprak ZF and Çakır E (2010), El Cezeri’nin İki Şamandıralı Değişken Fiskiyesi, Bildiriler Kitabı, pp. 882 – 891, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, October 14 – 16, 2010, Dicle Üniversitesi, Diyarbakir – Turkey.
Kitap2016Korkutata Y and Toprak ZF (2016), Bilim Tarihindeki Kayıp Dahi: El Cezeri, ISBN-13: 978-3-639-67145-2, ISBN-10: 3639671457, Pages: 172, 22.11.2016, Category: Mechanical Engineering and Production Technology, Publisher: Türkiye Âlim Kitapları, OmniSciriptum GmbHCo. KG, Bahnhofstrasse 28 66111 Saarbrücken-Germany.
Yayın2013Toprak S, Atay A, and Toprak ZF (2013), SMRGT yöntemi ile bulanıklaştırılmış zamana bağlı veriler için bulanık doğrusal regresyon, Özet Bildiri Kitabı, pp. 95, XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, September 04 – 07 2013, Dicle University, Diyarbakir – Turkey.
Makale2016Kınık Z ve Toprak ZF, (2016), Halkın İklim Değişikliğine Bakışı: Diyarbakır İçin Bir Alan Çalışması, DÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Sayfa: 329-341, Temmuz 2016
Makale2012Songur M, Hamidi N, Toprak ZF, and Dabanlı A, (2012), Developing Mathematical Model For Losses in Water Distribution Network by Integration of SCADA, GIS and Customer Information System, AWERProcedia Information Technology & Computer Science, Vol 03 (2013) 1494-1498.
Seminer2014Toprak ZF (2014), longitudinal dispersion in river, Physics Laboratory of Natural Science Institute of Ural Federal University, 07 October, 2014, Ekaterinburg-Russia.
Seminer2007Toprak ZF (2007), Küresel Isınma (Global Warming), Şarkiyat Araştırmaları Derneği (Oriental Studies Association), 09 March 2007, Diyarbakır, Turkey.
Seminer2011Toprak ZF (2011), Küresel İklim Değişikliği (Global Climate Change), 14 April 2011, Eflatun Eğitim Köyü (Eflatun Education Village)-Diyarbakır, Turkey.
Uluslararası Yayın2013Toprak ZF, Songur M, Hamidi N, and Gulsever H (2013), Determination of Losses in Water-Networks Using a New Mathematical Approach, 3rd International Water Congress and Exhibition (3. Uluslararası Su Kongresi ve Segisi), March 21 – 24, 2013, Bursa – Turkey.
Uluslararası Yayın2002Toprak ZF, Aytek A, Kişi O, and Savcı ME (2002), Determination of Monthly Crop Water Requirements by Fuzzy Logic Approach, Proc. 5th. International Congress on Advances in Civil Engineering, (ACE2002), 1203 – 1211, Istanbul – Turkey.
Makale2007Ağaççıoğlu H., Onen, F., and Toprak, Z.F. (2007), Scour around a side-weir at a 30o section of a 180o alluvial curved channel, Irrıgatıon and Drainage, 56(4), 423–438, DOI: 10.1002/ird.304.
Uluslararası Yayın2007Elhakan S, Aluclu I, and Toprak ZF (2007), Visual Pollution Due to Functional Transformations at Ekinciler Street in Diyarbakir, Turkey, Proceedings of the International Conference on Environment: Survival and Sustainability, February 19 – 24, 2007, Near East University Nicosia – Cyprus. The presentation of this work was sponsored by: Dicle University.
Uluslararası Yayın2016Toprak ZF (2016), INVITED SPEAKER, What is global climate change: with the perspective of the people who live it, International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2016), July 23 – 26, 2016, Shanghai – China.
Seminer2000Toprak ZF (2000), Last Status in South Eastern of Anatolia Project, Istanbul Technical University, Civil Engineering Faculty Civil Engineering Department, Hydraulic Division, Istanbul, Turkey.
Uluslararası Yayın2004Kucuk M, Toprak ZF, and Kisi O (2004), The Comparison of Generated Daily Stream Flow Data Using Wavelet And Markov Models, International Conference on “Hydrology: Science and Practice for the 21st Century”, Poster, British Hydrological Society, Imperial College, July 12 – 16, 2004, London – U.K. (POSTER PRESENTATION)
Uluslararası Yayın2016Toprak ZF (2016), A Review on the Longitudinal Dispersion Coefficient in Natural Channels. International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2016), July 23 – 26, 2016, Shanghai – China.
Seminer2007Toprak ZF (2007), Tarih Boyunca Din-Bilim İlişkisi (Relationship between religion and Science), Şarkiyat Araştırmaları Derneği (Oriental Studies Association), 23 November 2007, Diyarbakır.
Seminer2005Toprak ZF (2005), Bilimde Modern Yöntemler (Modern method in Science), Dicle University Medical faculty, Diyarbakır, Turkey.
Uluslararası Yayın2017Toprak ZF (2017), The Advantages of SMRGT Method In Modelling Hydrological Events, International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2017), July 26 – 29, 2017, Qingdao – China.
Kitap2017Toprak ZF (2017), 9. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Proceeding of 9th National Hydrology Congress), ISBN:978-605-030-479-4, Sayfa sayısı: 155, Editörler: Toprak ZF, Hamidi N, Önen F, Kayaalp N, Çelik R, Öztürkmen G, Gümgüm F, Aykaç Z, Karakaya D, Kategori: Akademik, Basım: Dicle Üniversitesi 2017 – Diyarbakır
Seminer2015Toprak ZF (2015), Water Resources in Diyarbakir Province, April 11, 2015, Dies Hotel, Diyarbakır.
Uluslararası Yayın2017Toprak ZF (2017), INVITED SPEAKER, The Advantages of ZFT Algorithm In Determining Water Losses In Water – Networks, International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2017), July 26 – 29, 2017, Qingdao – China.
Yayın2013Toprak ZF (2013), DAVETLİ KONUŞMACI, Küresel İklim Değişikliğine Genel Bir Bakış, Davetli Konuşmacı (A Review on Global Climate Change, Invited Speaker), Bildiri Kitabı pp. 39 -51, 3. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013 (3rd Turkey Climate Change Congress), June 23 – 25, 2013, ITU, Istanbul – Turkey.
Makale2013Toprak, Z.F., Hamidi, N., Toprak, Ş. and Şen, Z. (2013) ‘Climatic identity assessment of the climate change’, Int. J. Global Warming, 5(1), 30–45 (16). DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJGW.2013.051480.
Makale2007Toprak, ZF, Savci, M.E., (2007), Longitudinal dispersion coefficient modeling in natural channels using fuzzy logic, CLEAN-Soil, Air, Water, 35(6), 626-637, DOI: 10.1002/clen.200700122.
Makale2008Aluclu, I., Dalgic, A., Toprak, ZF, (2008), A fuzzy logic-based model for noise control at industrial workplaces, Applied Ergonomics, 39(3), 368-378, DOI: 10.1016/j.apergo.2007.08.005.
Yayın2015Çelik R ve Toprak ZF (2015), Küresel İklim Değişikliğinin Diyarbakır Kent Merkezi Yeraltı Suyu Seviyesine Etkisi, Bildiri Kitabı, pp. 470-485, VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi, October 08 – 10, 2015, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kongre Merkezi Şanlıurfa – Turkey.
Yayın2005Toprak ZF, Dalgıç A and Aluclu İ (2005), Fabrikalarda Gürültünün Bulanık Mantık Yöntemi İle Kontrolü, Sempozyum Kitabı, pp. 505 – 514, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, November 16 – 18, 2005, Grand Yükseliş Hotel, Kocaeli – Turkey.
Seminer2015Toprak ZF (2015), Su ve Kuraklık, “Verimlilik Haftası-2015”, 27 Nisan 2015, DÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu., Diyarbakır.
Uluslararası Yayın2013Toprak ZF (2013), INVITED SPEAKER, A Review on the Longitudinal Dispersion in Channels, Invited Speaker to 2nd International Conference on Hydrology and Ground Water Expo, August 26 – 27, 2013, Raleigh – NC – USA. The presentation of this work was sponsored by: Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) and Conference organization.
Uluslararası Yayın2013Songur M, Toprak ZF, Hamidi N, and Dabanlı A (2013), A Case Study on Infrastructure Leakage Index as A Regulatory Tool in the Water Distribution Networks, 3rd International Water Congress and Exhibition (3. Uluslararası Su Kongresi ve Segisi), March 21 – 24, 2013, Bursa – Turkey.
Uluslararası Yayın2002Kişi O, Aytek A, and Toprak ZF (2002), River Sediment Yield Modelling Using Artificial Neural Networks, Proc. 5th. International Congress on Advances in Civil Engineering, (ACE2002), 1271 – 1280, Istanbul – Turkey.
Makale2013Toprak ZF ve Keskin MS (2013), İş Güvenliği Mevzuatı ve İnşaat Mühendisliği Programlarında Müfredattaki Yeri, “Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi”.
Makale2013Korkutata Y. and Toprak Z.F. (2013), El Cezeri üzerinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi (A Review on the Studies Made on Al Jazzari), Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi (Journal of Engineering), 4(1), 37-49, Nisan 2013.
Uluslararası Yayın2017Z. Fuat Toprak, F. Meral Halifeoglu, Orhan Kavak (2017), an investıgatıon on ancient bridges located in diyarbakır province, WMESS 2017, 11 – 15 september 2017, Prague, Czech Republic.
Seminer2015Toprak ZF (2015), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Hidroelektrik Enerji Potansiyeli, Enerji Kaynakları ve Potansiyeli Paneli, 25.02.2015, Batman Üniversitesi Konferans Salonu, Batman.
Makale2009Toprak, ZF, Toprak, M. ve Toprak, Z.A., (2009), Seyda Molla Yasin Toprak (Yüsri) Hayatı ve İlmî Kişiliği (The Life and Scientific Accomplishments of Seyda Mullah Yasin Toprak (Yousry)), E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi (Electronic Journal of Scientific Research on Oriental Studies), Diyarbakır, Turkey., 1, 121-132, 2009.
Makale2009Toprak, ZF, Öztürkmen, G., Yılmaz S., Dursun, F., Bayar G., EM, A., Hamidi, N., (2009), Diyarbakır Kent Merkezi İçin Sıcaklık Verilerinin İstatistiksel Analizi (Statistical Analyses of Temperature Data for Diyarbakir City Center), İklim Değişikliği ve Çevre (Climate Change and Environment), 1 (2), 49-74, 2009.
Uluslararası Yayın2013Toprak ZF and Toprak D (2013), Eğitimde Ödül, Ceza ve Disiplin Doğal olmalıdır, International Conference on New Horizons in Education (INTE 2013), June 25 – 27, 2013, Rome – Italy.
Seminer2014Toprak ZF (2014), Modeling monthly mean flow in poorly gauged basins, Physics Laboratory of Natural Science Institute of Ural Federal University, 07.October, 2014, Ekaterinburg-Russia.
Yayın2011Toprak ZF, Yalçın Bayar G, Kavak O, Saydut A, Arpa O, and Hamidi N (2011), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Su Kaynaklarında Petrol Kirlilik Riskinin Araştırılması, Bildiri Kitabı, pp. 823 – 833, 5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, September 12 – 16, 2011, Istanbul – Turkey.
Uluslararası Yayın2017Karakaya D, Aykaç Z, and Toprak ZF (2017), Hydraulic and Hydrological Investigation on the Ancient Fountains of Hz Suleyman Mosque, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, March 22 – 24, 2017, Çesme – Izmir – Turkey.
Yayın2007Andiç G, Ağıralioğlu N, Yılmaz L, Aksoy H Cigizoglu, HK, Coşkun HG, Toprak ZF, Eriş E, Şahin M, Algancı U, and Kaya D (2007), Akım ölçümleri yetersiz havzalarda aylık akımların ve hidroelektrik potansiyelin belirlenmesi, III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, September 10 – 14, 2007, Gümüldür – Izmir – Turkey.
Uluslararası Yayın2016Toprak ZF (2016), Ideal Velocity as a New Concept for Flows, Proc. Book of 19th International Water Technology Conference (IWTC 2016), April 21 – 23, 2016, pp: 237-245, Sharm El Sheikh – Egypt.
Makale2005Toprak, Z.F. ve Savcı, M.E., (2005), Bulanık dispersiyon modelinin kontur harita ile yorumlanması (Interpreting of fuzzy dispersion model by contour map method), itüdergisi (ITU Journal)/d (mühendislik serisi, engineering serial), 4(3), 39-52, 2005.
Diğer2013Toprak ZF (2013), Diyarbakır’ın Şimdiki Su Kaynakları, Diyarbakır Ansiklopedisi, 5. Cilt, Sayfa: 44-46. Editor: İhsan Işık, ISBN: 975-605-63614-7-0 (5.c), Elvan Yayınları, 1. Baskı, 2013, Ankara.
Seminer2014Toprak ZF (2014), Küresel İklim Değişikliğine Genel Bir Bakış, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, 02 Kasım 2013 (02 November, 2013), Diyarbakır.
Yayın2010Toprak ZF (2010), Küresel İklim Değişikliğinin Diyarbakır Kent Merkezi Sıcaklıkları Üzerindeki Etkisi, Sempozyum Kitabı, pp. 292 – 304, Diyarbakır Tarım, Doğa ve Çevre Sempozyumu, June 01 – 03, 2010, D.Ü. Kongre Merkezi, Diyarbakir – Turkey.
Makale2016Toprak ZF (2016), What is the Global Climate Change? With the Perspective of the People Who Live International Journal of Environmental Protection, 2016, Vol. 6 Iss. 1, PP. 134-137.
Seminer2014Toprak ZF (2014), Teaching techniques, Oriental Languages Institute of Ural Federal University, Turkish Language and Literary Department, 08 October, 2014, Ekaterinburg-Russia.
Seminer2015Toprak ZF (2015), Eğitimde Ödül mü Ceza mı, DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Seminerleri, 20 Mayıs 2015, D.Ü. Tıp Fakültesi Toplantı Salonu, Diyarbakır.
Seminer2017Toprak ZF (2017), İnşaat Mühendisliği Mesleği ve Küresel Ölçekte Mesleki Gelişmeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Dicle Üniversitesi arasında imzalanan Hizmetiçi Eğitim İşbirliği Protokolü uyarınca, D.Ü. Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu, 02.05.2017.
Makale2004Aksoy, H., Toprak, ZF, Aytek, A., Ünal, N.E., (2004), Stochastic generation of hourly mean wind speed data, Renewable Energy, 29(14), 2111-2131, DOI: 10.1016/j.renene.2004.03.011.
Yayın2017Altaş E, Aydın MC, Toprak ZF (2017), Açık Kanal Akımlarında Su Yüzü Profilinin Bulanık SMRGT Yöntemiyle Belirlenmesi, 9. Ulusal Hidroloji Kongresi, Dicle Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 04 – 06 Ekim 2017, Diyarbakır.
Yayın2008Akkoyun Ö and Toprak ZF (2008), Mermer Blok Kalitelerinin Bulanık Mantık Yöntemi İle Belirlenmesi, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS'2008, October 15 – 17, 2008, Osman Gazi University Eskisehir – Turkey.
Uluslararası Yayın2001Toprak ZF and Aytek A (2001), The Design of a Canal Cross-section by Fuzzy Logic Approach, Proc. International Symposium on Water Resources and Environmental Impact Assessment, pp 355 – 365, Istanbul – Turkey.
Diğer2014Toprak ZF (2014), Ansiklopedi maddesi, Seyda Molla Yasin Toprak (Yüsri), Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları, Yazarlar ve Sanatçılar, Sayfa: 420. Editor: İhsan Işık, ISBN: 978-605-63614-8-7, Elvan Yayınları, 1. Baskı, 2014, Ankara.
Seminer2014Toprak ZF (2014), Bir Dünya Masalı: küresel İklim Değişikliği Ve Su, Milli Eğitim Bakanlığı Diyarbakır Kayapınar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Ortadoğu Kolleji Konferans Salonu, 12.05.2014-Diyarbakır.
Uluslararası Yayın2016Kavak O, Halifeoğlu FM, and Toprak ZF (2016), Features of the Historical Limestone bridges in Diyarbakir-Turkey. International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2016), July 23 – 26, 2016, Shanghai – China.
Diğer2014Toprak ZF (2014), Ansiklopedi maddesi, Z. Fuat Toprak, Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları, Yazarlar ve Sanatçılar, Sayfa: 484. Editor: İhsan Işık, ISBN: 978-605-63614-8-7, Elvan Yayınları, 1. Baskı, 2014, Ankara.
Makale2008Toprak, ZF, Cigizoglu, H.K., (2008), Predicting longitudinal dispersion coefficient in natural streams by artificial intelligence methods, Hydrological Processes, 22(20), 4106-4129, DOI: 10.1002/hyp.7012.
Yayın2007Algancı U, Coşkun HG, Ağıralioğlu N, Aksoy H, Yılmaz L, Cigizoglu HK, Toprak ZF, Eriş E, Andiç G, Kaya D, and Usta G (2007), Solaklı Havzasının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi ile hidrolojik amaçlı incelenmesi, III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, September 10 – 14, 2007, Gümüldür – Izmir – Turkey.
Uluslararası Yayın2004Toprak ZF, Savcı M.E, and Avcı C (2004), Comparison of the Dispersion Model Results Using Contour Map method, Proc. 6th International Congress on Advances in Civil Engineering, (ACE2004), 1407 – 1417, Bogazici University, Istanbul – Turkey. The presentation of this work was sponsored by: Dicle University.
Yayın2001Toprak ZF (2001), Sulama Sisteminin Analizi, Bildiriler Kitabı, pp. 155-164, I. Türkiye Su Kongresi, January 2001, Istanbul – Turkey.
Seminer1999Toprak ZF (1999), Analysis of Irrigation Systems, Istanbul Technical University, Civil Engineering Faculty Civil Engineering Department, Hydraulic Division, Istanbul, Turkey.
Uluslararası Yayın2017Altaş E, Aydın MC, and Toprak ZF (2017), Determination of Water Surface Profile In Open Canals Using A New Fuzzy Modelling Technique (SMRGT), International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2017), July 26 – 29, 2017, Qingdao – China.
Yayın2009Toprak ZF, Algancı U, Coşkun HG, Eriş E, Ağıralioğlu N, Cigizoglu HK, and Yılmaz L (2009), Bulanık Mantık Yöntemi ile Aylık Akarsu Akımlarının Modellenmesi, Sempozyum Kitabı, pp. 487 – 498, IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, July 06 – 10, 2009, Istanbul – Turkey.
Seminer2003Toprak ZF (2003), Determination of Longitudinal Dispersion Coefficient in Natural Channels, Istanbul Technical University, Civil Engineering Faculty Civil Engineering Department, Hydraulic Division, Istanbul, Turkey.
Yayın2015Toprak ZF, Önen F, and Taşkıran T (2015), Diyarbakır ve Çevresinde Sel Afetleri ve Sıra Dışı Bir Sel Afeti Olarak Ballıbaba Köyü Örneği, Diyarbakır ve çevresinin Doğal Afet Riski Sempozyumu ve Çalıştayı, April 29 – 30, 2015, Dicle University, Diyarbakir – Turkey.
Makale2015Batan M ve Toprak ZF (2015), Küresel iklim değişikliğinin olumlu etkileri ve bu etkilerin iklim değişikliğine uyum kapsamında değerlendirilmesi, DÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2015 (Eylül)
Yayın2013Hamidi N, Gülsever H, Toprak ZF, and Songur M (2013). "Diyarbakır İli İçin Thornthwaite ve Standart Yağış İndisi Yöntemleri ile Kuraklığın Belirlenmesi". Bildiriler Kitabı, pp. 541-552, 3. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013 (3rd Turkey Climate Change Congress), June 23 – 25, 2013, ITU, Istanbul – Turkey.
Seminer2011Toprak ZF (2011), Bilimde Modern Yöntemlere Giriş ve Bulanık Mantık (Introduction to Modern Sciences and Fuzzy Logic), İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi ((The Chamber of Civil Engineering, Turkey (TMMOB)), 13 April 2011, Diyarbakır, Turkey.
Yayın2013Batan M, Toprak ZF, and Şen Z (2013), Küresel İklim Değişikliğine İlişkin Çalışmaların Sınıflandırılması, Bildiri Kitabı pp. 367 – 377, 3. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013 (3rd Turkey Climate Change Congress), June 23 – 25, 2013, ITU, Istanbul – Turkey.
Makale2004Toprak, ZF, Şen, Z., Savcı, M.E., (2004), Comment on Longitudinal dispersion coefficients in natural channels, Water Research, 38(13), 3139-3143, DOI: 10.1016/j.watres.2003.08.004.
Seminer2014Toprak ZF (2014), Diyarbakır İlinin Su Kaynakları Potansiyeli Paneli, Konuşmacı, DSİ X. Bölge Müdürlüğü, 19.03.2014, Diyarbakır.
Uluslararası Yayın2016Halifeoğlu FM, Toprak ZF, and Kavak O (2016), “Architectural and Hydrological Features of The Historical Basalt Bridges in Diyarbakır-Turkey” Hydrogeology, Engineering Geology and Geotechnics, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-57-5 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, Book 1 Vol. 3, 51-62 pp.
Uluslararası Yayın2018Toprak ZF (2018), INVITED SPEAKER - PANELIST, Yeraltı Suyu Potansiyeli, Uluslar arası Su ve Çevre Kongresi (International Congress on Water and Environment – SUÇEV 2018), March 22 – 24, 2018 in Bursa, Turkey.
Diğer2013Toprak ZF (2013), Ansiklopedi maddesi, Z. Fuat Toprak, Diyarbakır Ansiklopedisi, 5. Cilt, Sayfa: 77. Editor: İhsan Işık, ISBN: 975-605-63614-7-0 (5.c), Elvan Yayınları, 1. Baskı, 2013, Ankara.
Yayın2005Onen F, Ağaççıoğlu H and Toprak ZF (2005), Hareketli Tabanlı Akarsulara Yerleştirilen Yan Savak Bölgesindeki yerel Oyulmalar. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 668-677, 16-18 Kasım 2005, November 16 – 18, 2005, Grand Yükseliş Hotel, Kocaeli – Turkey.
Uluslararası Yayın2011Toprak ZF, Toprak Ş, and Hamidi N (2011), Global Climate Changes And Meteorological Identity, The 4th International Symposium- Water Resources and Sustainable Development (CIREDD‘4), February 22 – 23, 2011, Algiers – Algeria.
Uluslararası Yayın2016Toprak ZF (2016), Ideal velocity in open channel. International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2016), July 23 – 26, 2016, Shanghai – China.
Makale2009Algancı, U., Coşkun, H.G., Eriş, E., Ağıralioğlu, N., Cığızoğlu, H.K., Yılmaz, L., Toprak, ZF, (2009), Akım Ölçümleri Olmayan Akarsu Havzalarında Hidroelektrik Potansiyelin Belirlenmesine Yönelik Uzaktan Algılama ve CBS ile Hidrolojik Modelleme, hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, THBTK 2009(3) Özel Sayısı, 1-5, Aralık, 2009.
Seminer2005Toprak ZF (2005), Bilimde Modern Yöntemler (Modern method in Science), Dicle University Engineering Faculty, Diyarbakır, Turkey.
Diğer2013Toprak ZF (2013), Seyda Molla Yasin Toprak (Yüsri), Diyarbakır Ansiklopedisi, 4. Cilt, Sayfa: 179-180. Editor: İhsan Işık, ISBN: 978-605-63614-6-3 (4.c), Elvan Yayınları, 1. Baskı, 2013, Ankara.
Makale2017Agiralioglu N, Eris E*, Andic G, Cigizoglu HK, Coskun HG, Yilmaz L, Algancı U, Toprak ZF (2017), Practical Methods for the Estimation of Hydroelectric Power Potential of Poorly Gauged Basins, Sigma J Eng & Nat Sci 35 (2), 2017, 347-358.
Uluslararası Yayın2018Karakaya D and Toprak ZF (2018), İçme Suyu Şebekelerindeki Su Kayıplarının ZFT Algoritması Kullanılarak Sınıflandırılması, Uluslar arası Su ve Çevre Kongresi (International Congress on Water and Environment – SUÇEV 2018), March 22 – 24, 2018 in Bursa, Turkey.
Uluslararası Yayın2014Batan M and Toprak ZF (2014), Financial Comparison of the Kyoto Protocol Obligations and the Natural Disasters Losses (A Key Study for U.S.), 3rd International Conference on Hydrology & Meteorology, September 15 – 16, 2014 HICC, Hyderabad – India. The presentation of this work was sponsored by: Dicle University and Conference organization.
Makale2016Alashan S, Şen Z, and Toprak ZF (2016), Hydroelectric Energy Potential of Turkey: A Refined Calculation Method, The Arabian Journal for Science and Engineering(Arab J Sci Eng), DOI 10.1007/s13369-015-1982-5.
Uluslararası Yayın2015Alashan S, Toprak ZF, and Şen Z (2015), Advances of energy tree method in calculation of gross hydropower potential, International Conference on Civil and Environmental Engineering, May 20 – 23, 2015, Cappadocia – Turkey.
Seminer2015Toprak ZF (2015), Halkın İklim Değişikliğine Bakışı: Diyarbakır İçin Bir Alan Çalışması, 04 Aralık 2015, MMG Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır.
Yayın2012Toprak ZF and Keskin MS (2012), İş Güvenliği Mevzuatı ve İnşaat Mühendisliği Programlarında Müfredattaki Yeri, Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu, November 01 – 02, 2012, Isparta – Turkey.
Uluslararası Yayın2012Songur M, Hamidi N, Toprak ZF, and Dabanlı A, (2012), Developing Mathematical Model For Losses in Water Distribution Network by Integration of SCADA, GIS and Customer Information System, 3rd World Conference on Information Technology (WCIT 2012), November 14 – 16, 2012, Barcelona – Spain.
Makale2012Akkoyun Ö. and Toprak Z.F., (2012), Fuzzy-based quality classification model for natural building stone blocks, Engineering Geology, Volums 133–134 (2012), pp: 66-75, DOI: 10.1016/j.enggeo.2012.02.016.
Makale2009Toprak, ZF, Eris, E., Agiralioglu, N., Cigizoglu, H.K., Yilmaz, L., Aksoy, H., Coskun, G., Andic, G., Alganci, U., (2009), Modeling Monthly Mean Flow in a Poorly Gauged Basin by Fuzzy Logic, CLEAN-Soil, Air, Water, 37(7), 555-564. DOI: 10.1002/clen.200800152.
Seminer2015Toprak ZF (2015), İş Güvenliği: Mevzuat-Müfredat-Kaza-Kader, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, 31.01.2015, Diyarbakır.
Yayın2005Toprak A and Toprak ZF (2005), Hızlı Bulanık Adaptif Medyan Filtresi Kullanarak Darbe gürültüsünün Bastırılması, Bildiri Kitabı, pp. 686 – 692, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, November 16 – 18, 2005, Grand Yükseliş Hotel, Kocaeli – Turkey.
Uluslararası Yayın2013Toprak ZF, Korkutata Y, and Çakır E (2013), Lost Genius in History of Science (Al Jazary), International Science and Technology Conference (ISTEC 2013), June 25 – 27, 2013, Rome – Italy.
Yayın2011Halifeoğlu FM, Toprak ZF, and Kavak O (2011), Tarihi Diyarbakır Köprülerinin Mimari, Hidrolojik ve Jeolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Bildiri Kitabı, pp. 25 – 42, II. Su Yapıları Sempozyumu, September 16 – 18, 2011, Diyarbakir – Turkey.
Uluslararası Yayın2001Aytek A and Toprak ZF (2001), Fresh Water-Saltwater Distribution and Freshwater Potential of Turkey, Proc. International Symposium on Water Resources and Environmental Impact Assessment, pp 233 – 238, Istanbul – Turkey.
Yayın2017Aykaç Z, Karakaya D, Toprak ZF (2017), Su Değirmenlerinin Hidrolik Enerji Potansiyelinin Araştırılması: Diyarbakır Örneği, 9. Ulusal Hidroloji Kongresi, Dicle Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 04 – 06 Ekim 2017, Diyarbakır.
Makale2016Kavak O, Halifeoğlu FM, and Toprak ZF (2016), Architectural and Hydrological Features of the Historical Limestone bridges in Diyarbakir, Turkey. Journal of Water Resource and Hydraulic Engineering. Dec. 2016, Vol. 5 Iss. 4, PP. 177-188.
Yayın2007Şahin M, Cigizoglu HK, Ağıralioğlu N, Aksoy H, Yılmaz L, Coşkun HG, Toprak ZF, Eriş E, Andiç G, Algancı U, and Kaya D (2007), Doğu Karadeniz havzasında yağış-akış ilişkisinin yapay sinir ağları ile belirlenmesi, III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, September 10 – 14, 2007, Gümüldür – Izmir – Turkey.
Uluslararası Yayın2004Toprak ZF, Savcı ME, and Avcı C (2004), Predicting longitudinal dispersion coefficient in natural streams using fuzzy-logic, International Conference on “Hydrology: Science and Practice for the 21st Century”, Proceedings of the British Hydrological Society (BHS), 379 – 388, Imperial College, July 12 – 16, 2004, London – U.K. The presentation of this work was sponsored by: Conference organization.
Yayın2015Alashan S, Toprak ZF, and Şen Z (2015), İklim Değişikliğinin Murat Nehri Su Gücü Potansiyeline Etkisi, 4. Su Yapıları Sempozyumu, TMMOB-İMO Antalya Şubesi, November 19 – 21, 2015 Antalya – Turkey.
Uluslararası Yayın2006Toprak ZF (2006), Clustering of Diyarbakir Monthly Mean Wind Speed, Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, April 26 – 28, 2006, Sanliurfa – Turkey.
Yayın2013Hamidi N, Toprak ZF, Gülsever H, and Sungur M (2013), Kuraklık İndisinin SMRGT Yöntemi İle Modellenmesi, Bildiri Kitabı pp. 311 -322, 3. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013 (3rd Turkey Climate Change Congress), June 23 – 25, 2013, ITU, Istanbul – Turkey.
Seminer2006Toprak ZF (2006), Bulanık Mantık Felsefesi (Fuzzy Logic), Şarkiyat Araştırmaları Derneği (Oriental Studies Association), 17 November 2006, Diyarbakır, Turkey.
Makale2012Toprak ZF, Songur M, Hamidi N, and Gulsever H, (2012), Determination of Losses in Water-Networks Using a New Fuzzy Technique (SMRGT), AWERProcedia Information Technology & Computer Science, Vol 03 (2013) 833-840.
Seminer2011Toprak ZF (2011), Su Yapıları Çalıştayı (Work-Shop on Water Structures), İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi (The Chamber of Civil Engineering, Turkey (TMMOB), 23 April 2011, Sealife Hotel-Antalya, Turkey.
Yayın2011Eris E and Toprak ZF (2011), Biriktirmesiz Hidroelektrik Santralleri ve Dünyada ve Türkiye’deki Mevcut Durumları, 2. Bildiri Kitabı, pp. 89 – 96, Su Yapıları Sempozyumu, September 16 – 18, 2011, Diyarbakir – Turkey.
Seminer2014Toprak ZF (2014), The scientific debates on global climate change, Civil Engineering Department of Ural Federal University, 08 October, 2014, Ekaterinburg-Russia.
Makale2014Toprak ZF, Hamidi N, Kisi O, and Gerger R., (2014), Modeling dimensionless longitudinal dispersion coefficient in natural streams using artificial intelligence methods, KSCE Journal of Civil Engineering March 2014, Volume 18, Issue 2, pp 718-730, 10.1007/s12205-014-0089-y.
Makale2017Karakaya D, Aykaç Z, Toprak ZF (2017), Suriçi’nde yer alan Tarihi Hz. Süleyman Camii çeşmelerinin hidrolik ve hidrolojik özellikleri, DÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi, SUR Özel Sayısı, Cilt: 8, Sayı: 2, 403-412, 3-9, Mayıs 2017.
Makale2012Toprak ZF, Toprak Sahin, and Hamidi N, (2012), Changement Climatique et Identite Climatique, Le Journal de I’Eau et de I’Environnement, Revue Scientifique et Technique, 81-91 LJEE, 20(2012).
Uluslararası Yayın2008Toprak ZF and Ceylan E (2008), The importance of Silvan Dam in Southeastern Anatolia Project (GAP), International Symposium on Silvan, April 25 – 27, 2008, Silvan – Diyarbakir – Turkey.
Kitap2013Toprak ZF (2013), Diyarbakır İli Hidrolojisi ve Su Kaynakları Potansiyeli, “Diyarbakır’ın Yer altı Kaynakları”, Sayfa: 53-63. Editors: Haspolat K, Kavak O, Hamidi N, Akaydın A ve Haspolat İ, ISBN: 978-975-7635-40-6, Nisan, 2013, 1. Baskı, Uzman Matbaacılık, İstanbul.
Seminer2017Toprak ZF (2017), Bilim Tarihindeki Kayıp Dahi El Cezeri, (Lost Genius in History of Science: Al Jazari), 29 Mart 2017 (March 29, 2017), Diyarbakir.
Kitap2013Haspolat K, Yalçın Bayar G, and Toprak ZF (2013), Su Kaynağı Olarak Karacadağ, “Diyarbakır Karacadağ”, Sayfa: 405-413. Editors: Haspolat K, Güven K, Hamidi N, and Güven RG, ISBN: 978-975-7635-39-0, Nisan, 2013,1. Baskı, Uzman Matbaacılık, İstanbul.
Uluslararası Yayın2017Toprak ZF (2017), Comparison of Artificial Intelligence And Conventional Methods In Predicting Longitudinal Dispersion Coefficient In Natural Streams, International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2017), July 26 – 29, 2017, Qingdao – China.
Makale2017Toprak A, Aykaç Z, Toprak ZF (2017), Bulanık SMRGT yönteminin pratik uygulamaları, DÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, Sayfa: 123-132, Mart 2017.
Yayın2009Algancı U, Coşkun HG, Eriş E, Ağıralioğlu N, Cigizoglu HK, Yılmaz L, and Toprak ZF (2009), Akım Ölçümleri Olmayan Akarsu Havzalarında Hidroelektrik Potansiyelin Belirlenmesine Yönelik Uzaktan Algılama ve CBS ile Hidrolojik Modelleme, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, May 11 – 15, 2009, Istanbul – Turkey.
Seminer2007Toprak ZF (2007), Öğretimde ödül mü ceza mı? (The effects of the punishment and reward on education), Şarkiyat Araştırmaları Derneği (Oriental Studies Association), 2006, Diyarbakır, Turkey.
Makale2009Toprak, ZF, (2009), Flow Discharge Modeling in Open Canals Using a New Fuzzy Modeling Technique (SMRGT), CLEAN-Soil, Air, Water, 37(9), 742–752, DOI: 10.1002/clen.200900146.
Seminer2016Toprak ZF (2016), Kayıp Dahi El Cezeri (Lost Genius Al Jazari), Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi (Diyarbakir Science and Art Center), 07 Mart 2016 (March 07, 2016), Diyarbakir.
Uluslararası Yayın2016Toprak ZF (2016), KEYNOTE SPEAKER, The scientific debates on global climate change. International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2016), July 23 – 26, 2016, Shanghai – China.
Yayın2010Toprak ZF and Korkutata Y (2010), El Cezeri’nin Terazili, Sürekli Çalan Flütü, Bildiri Kitabı, pp. 866 – 881, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, October 14 – 16, 2010, Dicle University, Diyarbakir – Turkey.
Yayın2016Toprak ZF (2016), DAVETLİ KONUŞMACI, Dicle Üniversitesi’nde Yenilenebilir Enerji Proje Uygulamaları, AB – Türkiye: Güneş Enerjisi Konferansi December 15 – 16, 2016, Dicle University, Diyarbakir – Turkey.
Uluslararası Yayın2009Toprak ZF (2009), Flow Discharge Modeling in Open Canals by Fuzzy Logic, AMSI/MASCOS/UNESCO Industry workshop and short course: Future Models for Energy and Water Management under a Regulated Environment, Queensland University of Technology, July 20 – 22, 2009, Brisbane – Australia. The presentation of this work was sponsored by: Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK)
Yayın2007Öztürkmen G, Yılmaz S, Dursun F, Yalçın Bayar G, EM A, Hamidi N, and Toprak ZF (2007), Diyarbakır Kent Merkezinin Sıcaklık Kimliğinin Saptanması IV-V-VI: 1972–2005 Yılları Uzun Dönem ve Son Beş Yıllık Aylık ve Mevsimlik Maksimum, Ortalama Ve Minimum Sıcaklık Verilerinin İstatistik Analizi, I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİKDEK 2007, April 11 – 13, 2007, ITU, Istanbul – Turkey.
Seminer2011Toprak ZF (2011), Küresel İklim Değişikliği ve Su (Global Climate Change and Water), Cemil Özgür İlköğretim Okulu (Cemil Özgür First School), September, 27 2012-Diyarbakır-Turkey.
Makale2016Toprak ZF (2016), A Review of Proposed Techniques for Modeling Longitudinal Dispersion Coefficient in Natural Channels. International Journal of Environmental Protection Sept. 2016, Vol. 5 Iss. 3, PP. 122-132.
Makale2016Toprak ZF (2016), Ideal Velocity: A New Concept for Open Channel Flows Journal of Water Resource and Hydraulic Engineering, Sept. 2016, Vol. 5 Iss. 3, PP. 116-121.
Seminer2014Toprak ZF (2014), Climatic identity assessment of the climate change, Climate and Environmental Physics Laboratory of Natural Science Institute of Ural Federal University, 06 October, 2014, Ekaterinburg-Russia.
Dosyalar
TarihAçıklamaİndir
02.04.2018ACADEMIC CVİndir
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı