Bilgileri Düzenle
Zeynel Fuat TOPRAK  
Doçent  - Mühendislik Fakültesi , İnşaat Mühendisliği , Hidrolik  
Uzmanlık Alanları:  Hidrolik, Akışkanlar Mekaniği, Su Kaynakları, Barajlar, İstatistik, Bulanık Mantık  
Yabancı Dilleri:  İngilizce (English)  
Telefon: +904122488217  - 3538 Cep Telefonu:
E-Posta: toprakzf@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 

Dr. Z. Fuat TOPRAK (ENG.),

Dr. Toprak is a civil engineer, academician in water sciences (M.Sc., PhD). He interests in water resources, hydraulics, fluid mechanics, global climate change, statistics, and fuzzy logic.

He was born in October 8, 1967 in Hizirilyas-Diyarbakir-Turkey. He graduated from Hizirilyas First (primary) School, Ali Emiri Secondary School, and Gaziantep High School in 1979, 1982, and 1985 respectively. He graduated from Dicle University, Engineering Faculty Civil Engineering Department in 1989. Just after graduating, he worked in the private sector for a short period. He started to work as research assistant at Civil Engineering Department of Dicle University in 1990 and completed his MSc studies in 1994. Then he took a break to the academic studies for 6 years. He took English courses from Foreign Language School of Istanbul Technical University in 1999. Toprak had PhD from Istanbul Technical University in 2004.

He introduced to two new methods (algorithms) called Simple Membership Functions and Fuzzy Rules Generation Technique (SMRGT) and Zoom Function Technique (ZFT). The first one is developed to automatically construct membership functions and generate fuzzy rules, whereas the second algorithm proposed for determining the water losses in drinking water-networks. He also brought four concepts namely “climatic identity”, “time coefficient”, “stream coefficient”, and “ideal velocity” into literature. The first concept defined and formatted as a table to determine the characteristics of the climate of any region. Furthermore it helps to follow the time dependent climate changes. So it gives the possibility to follow the global climate change. The next two of them are used for modeling monthly mean flow in poorly gauged basins. The last one is a new concept for cross-sectional velocity distribution of any pipe or open channel flow. His articles took place in the top 25 article lists with the 1st, 4th, 6th, and 8th ranks.

He was supported with Overseas Fellowship by British Hydrological Society (BHS) and IRD to attend conferences namely British Hydrological Society and Balkan Water Observation and Information System (BALWOIS) respectively, in 2004.  He has been invited to more than 100 scientific meeting held in more than 15 countries (i.e. USA, Russia, Australia, India, Algeria, Italy, Egypt etc.). He invited to the International Conference on Hydrology & Groundwater Expo held in Raleigh-North Caroline in US in 2013 and took place in the list of renowned speakers at the same conference. He has been invited to Climate and Environmental Physics Laboratory of Natural Science Institute, Civil Engineering Department, and Turkish Language and Literary Department of Ural Federal University for serial seminars and for short courses in 2014.

He organized and/or placed in the list of scientific and organizing committees of numerous national and international scientific meetings. He has worked as reviewer for more than 30 international journals indexed by SCI. He has also worked as consultant, reviewer, and panelist for the projects applied to “The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)”. He has directed numerous master’s and doctoral thesis.

He rewarded two times by Dicle University (Academic Performance Award).

He is member of the “Chamber of Civil Engineering (IMO)”, “Society of Fuzzy Systems (BUSIDE)”, “Dicle University Natural Hazards Research and Application Center, DÜDAUM”, “Fuzzy Logic and Its Technology (BUMAT)”, “Oriental Studies Association” (ŞAD), “Architectures and Engineers Group (MMG)”, and “American Society of Civil Engineers (ASCE)”.

He had worked as vice-chair of Civil Engineering Department at Dicle University for 4 years. Currently, he is working at Civil Engineering Department of Engineering Faculty at Dicle University. He speaks three languages, and plays chess, writes poetry.Z. Fuat Toprak (TURKÇE)

İnşaat Mühendisi, akademisyen... İlgi alanları genel olarak hidroloji, su kaynakları, bulanık mantık, istatistik ve küresel iklim değişikliğidir.

Dr. Toprak 8 Ekim 1967 tarihinde Diyarbakır’ın Hızırilyas Köyünde doğdu. İlköğrenimine Hızırilyas Köyü İlkokulunda başladı ve tüm yılları birincilikle tamamladı. Ortaokulu Diyarbakır Ali Emiri Ortaokulu’nda vakıflar yurdunda kalarak, liseyi ise Gaziantep Lisesi’nde devlet parasız yatılı olarak tamamladı. Üniversite öğrenimini, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra kısa bir süreliğine özel sektörde çalıştı. Daha sonra okuduğu bölümde araştırma görevlisi oldu. Yüksek lisansını Fırat Üniversitesi’nde 1994 yılında tamamladıktan sonra askerlik süresi de dâhil 6 yıl akademik çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. 1998-1999 öğretim yılında İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde İngilizce hazırlık okudu. 1999-2000 öğretim yılında İTÜ’de başladığı doktora çalışmasını 2004 yılında tamamladı. Doktorasının ardında, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde önce doktor araştırma görevlisi, sonra yardımcı doçent, daha sonra doçent olarak görev yaptı. Dört yıl süre ile bölüm başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

2001-2016 yılları arasında, kendi alanında çok sayıda akademik çalışma yaptı. Uluslararası literatüre kendi adı ile anılan iki yöntem ve dört kavram (konsept) kazandırdı. Bu yöntemlerden birincisi orijinal adı ile “Simple Membership Functions and Fuzzy Rules Generation Technique (SMRGT)” olup bulanık modellemede üyelik fonksiyonları ve bulanık kural tabanının belirlenmesine yöneliktir. İkincisi ise orijinal adı ile  “Zoom Function Technique (ZFT)” olup içme suyu şehir şebekelerinde su kayıp ve kaçaklarının belirlenmesine yöneliktir.  Kavramlar ise orijinal adları ile sırasıyla “climatic identity”, “time coefficient”, “stream coefficient”, and “ideal velocity” olup birincisi küresel iklim değişikliği, ikinci ve üçüncüsü yeterli ölçümü olmayan akarsularda debinin belirlenmesi, dördüncüsü ise boru ve açık kanal akımlarında kesit içerisindeki hız dağılımı ile ilgilidir. Genel olarak hidroloji, su kaynakları, küresel iklim değişikliği, bulanık mantık ve istatistik alanında yaptığı bu çalışmalardan dört tanesi top 25 (en iyi 25 makale)  listelerinde birinci, dördüncü, altıncı ve sekizinci sırada yer aldı. 30’u aşkın uluslararası dergiye hakemlik, beş dergiye de editör veya editör yardımcılığı yaptı. 2004 yılında British Hydrological Society (BHS) ve Balkan Water Observation and Information System (BALWOIS) tarafından burslu olarak İngiltere’ye ve Makedonya’ya aynı adlı konferanslara katılmak üzere gitti. Bunun yanında ABD, Rusya, Avustralya, Hindistan, Mısır, Cezayir ve İtalya başta olmak üzere 15’i aşkın ülkede düzenlen 100’ün üzerinde bilimsel kongre, konferans, panel ve benzeri bilimsel etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. Bir kısmına davetli konuşmacı olarak çağırıldığı bu toplantılarda, panel yöneticiliği, raportör, oturum başkanlığı gibi görevlerde bulundu. 2013 yılında davetli konuşmacı olarak çağırıldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen “International Conference on Hydrology & Groundwater Expo” adlı uluslar arası konferansın “ünlü konuşmacılar” listesinde yer aldı. 2014 yılında Rusya’nın Ural Federal Üniversitesi İnşaat Fakültesi tarafından Küresel İklim Değişikliği üzerinde seri konferanslar vermek üzere davet edildi. 2014 yılında Mevlana Öğretim Elemanı Değişim Programı kapsamında Ural Federal Üniversitesinin Doğa Bilimleri Enstitüsü’nün İklim ve Çevre Fiziği Laboratuvarı'nda, “Küresel iklim değişikliği”, “İklim değişikliğinin iklimsel kimlik değerlendirmesi”, “Akarsularda boyuna dispersiyon” ve “Yetersiz ölçümlere sahip havzalarda aylık akımların modellenmesi” konularında seri konferanslar verdi. 2014 yılında Ural Federal Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim teknikleri üzerine bir ders yaptı. 5. Dünya Su Forumunda ulusal düzeyde alt başlık sorumlusu olarak görev aldı. Ulusal düzeyde bir sempozyumun (BMYS 2010) yürütme kurulu başkanlığını yaptı, ulusal ve uluslar arası onlarca bilimsel toplantının bilim ve düzenleme kurullarında yer aldı. TÜBİTAK tarafından desteklenen birçok projeye hakemlik, panelistlik ve proje danışmanlığı yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası (TMMOB), Türkiye Ulusal Hidroloji Komitesi (TUHK), İTÜ Bulanık Mantık ve Teknolojisi Kulübü (BUMAT), DÜ Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAFAM), Türkiye Bulanık Sistemler Derneği (BUSİDE), Mimarlar ve Mühendisler Grubu (MMG) ve Amerika İnşaat Mühendisleri Odası (ASCE) gibi meslek kuruluşlarına üye oldu. Bunlardan üç tanesinin (BUMAT, BUSİDE, DAFAM) kurucular kurulunda yer aldı, bir tanesinin de (BUMAT) bir dönem başkanlığını yürüttü.

Dicle Üniversitesi 2008 ve 2010 yılları Akademik Performans Ödülü alan Dr. Z. Fuat Toprak; halen Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Satranç oynar, şiir yazar, kitap okumayı ve seyahat etmeyi sever. Üç dil bilmektedir.


Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans1989-07-18Dicle Üniversitesi  
Yüksek Lisans1994-02-14Fırat Üniversitesi  
Doktora2004-05-13İstanbul Teknik Üniversitesi  

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Doçent2011Dicle Üniversitesi
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2014Toprak ZF (2014), Türkiye’de ve Dünyada Hidrolik Enerji Potansiyeli, Mimar ve Mühendis Grubu Dergisi, 75 (Ocak – Şubat), 60-64, 2014.
Makale2010H. Gonca Coskun, Ugur Alganci, Ebru Eris, Necati Agıralioglu, H. Kerem Cigizoglu, Levent Yilmaz, and Z. Fuat Toprak (2010), Remote Sensing and GIS Innovation with Hydrologic Modelling for Hydroelectric Power Plant (HPP) in Poorly Gauged Basins, Water Resources Management, 24(14), 3757-3772, DOI: 10.1007/s11269-010-9632-x.
Makale2016Çelik R ve Toprak ZF, (2016), Küresel İklim Değişikliğinin Diyarbakır Kent Merkezi Yeraltı Suyu Seviyesine Etkisi, DÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Sayfa: 279-290, Temmuz 2016
Makale2015Yalaz S, A Atay, Toprak ZF (2015), SMRGT yöntemi ile bulanıklaştırılmış veriler için bulanık doğrusal regresyon, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31(3), 152-158, ISSN: 1012-2354
Makale2015Alashan S., Sen Z., Toprak ZF., Hydroelectric Energy Potential of Turkey: A Refined Calculation Method, The Arabian Journal for Science and Engineering(Arab J Sci Eng) December 2015, DOI 10.1007/s13369-015-1982-5
Makale2016Kınık Z ve Toprak ZF, (2016), Halkın İklim Değişikliğine Bakışı: Diyarbakır İçin Bir Alan Çalışması, DÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Sayfa: 329-341, Temmuz 2016
Makale2012Songur M, Hamidi N, Toprak ZF, and Dabanlı A, (2012), Developing Mathematical Model For Losses in Water Distribution Network by Integration of SCADA, GIS and Customer Information System, AWERProcedia Information Technology & Computer Science, Vol 03 (2013) 1494-1498.
Makale2007Ağaççıoğlu H., Onen, F., and Toprak, Z.F. (2007), Scour around a side-weir at a 30o section of a 180o alluvial curved channel, Irrıgatıon and Drainage, 56(4), 423–438, DOI: 10.1002/ird.304.
Makale2013Toprak, Z.F., Hamidi, N., Toprak, Ş. and Şen, Z. (2013) ‘Climatic identity assessment of the climate change’, Int. J. Global Warming, 5(1), 30–45 (16). DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJGW.2013.051480.
Makale2007Toprak, ZF, Savci, M.E., (2007), Longitudinal dispersion coefficient modeling in natural channels using fuzzy logic, CLEAN-Soil, Air, Water, 35(6), 626-637, DOI: 10.1002/clen.200700122.
Makale2008Aluclu, I., Dalgic, A., Toprak, ZF, (2008), A fuzzy logic-based model for noise control at industrial workplaces, Applied Ergonomics, 39(3), 368-378, DOI: 10.1016/j.apergo.2007.08.005.
Makale2013Toprak ZF ve Keskin MS (2013), İş Güvenliği Mevzuatı ve İnşaat Mühendisliği Programlarında Müfredattaki Yeri, “Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi”.
Makale2013Korkutata Y. and Toprak Z.F. (2013), El Cezeri üzerinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi (A Review on the Studies Made on Al Jazzari), Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi (Journal of Engineering), 4(1), 37-49, Nisan 2013.
Makale2009Toprak, ZF, Toprak, M. ve Toprak, Z.A., (2009), Seyda Molla Yasin Toprak (Yüsri) Hayatı ve İlmî Kişiliği (The Life and Scientific Accomplishments of Seyda Mullah Yasin Toprak (Yousry)), E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi (Electronic Journal of Scientific Research on Oriental Studies), Diyarbakır, Turkey., 1, 121-132, 2009.
Makale2009Toprak, ZF, Öztürkmen, G., Yılmaz S., Dursun, F., Bayar G., EM, A., Hamidi, N., (2009), Diyarbakır Kent Merkezi İçin Sıcaklık Verilerinin İstatistiksel Analizi (Statistical Analyses of Temperature Data for Diyarbakir City Center), İklim Değişikliği ve Çevre (Climate Change and Environment), 1 (2), 49-74, 2009.
Makale2005Toprak, Z.F. ve Savcı, M.E., (2005), Bulanık dispersiyon modelinin kontur harita ile yorumlanması (Interpreting of fuzzy dispersion model by contour map method), itüdergisi (ITU Journal)/d (mühendislik serisi, engineering serial), 4(3), 39-52, 2005.
Makale2016Toprak ZF (2016), What is the Global Climate Change? With the Perspective of the People Who Live International Journal of Environmental Protection, 2016, Vol. 6 Iss. 1, PP. 134-137.
Makale2004Aksoy, H., Toprak, ZF, Aytek, A., Ünal, N.E., (2004), Stochastic generation of hourly mean wind speed data, Renewable Energy, 29(14), 2111-2131, DOI: 10.1016/j.renene.2004.03.011.
Makale2008Toprak, ZF, Cigizoglu, H.K., (2008), Predicting longitudinal dispersion coefficient in natural streams by artificial intelligence methods, Hydrological Processes, 22(20), 4106-4129, DOI: 10.1002/hyp.7012.
Makale2015Batan M ve Toprak ZF (2015), Küresel iklim değişikliğinin olumlu etkileri ve bu etkilerin iklim değişikliğine uyum kapsamında değerlendirilmesi, DÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2015 (Eylül)
Makale2004Toprak, ZF, Şen, Z., Savcı, M.E., (2004), Comment on Longitudinal dispersion coefficients in natural channels, Water Research, 38(13), 3139-3143, DOI: 10.1016/j.watres.2003.08.004.
Makale2009Algancı, U., Coşkun, H.G., Eriş, E., Ağıralioğlu, N., Cığızoğlu, H.K., Yılmaz, L., Toprak, ZF, (2009), Akım Ölçümleri Olmayan Akarsu Havzalarında Hidroelektrik Potansiyelin Belirlenmesine Yönelik Uzaktan Algılama ve CBS ile Hidrolojik Modelleme, hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, THBTK 2009(3) Özel Sayısı, 1-5, Aralık, 2009.
Makale2012Akkoyun Ö. and Toprak Z.F., (2012), Fuzzy-based quality classification model for natural building stone blocks, Engineering Geology, Volums 133–134 (2012), pp: 66-75, DOI: 10.1016/j.enggeo.2012.02.016.
Makale2009Toprak, ZF, Eris, E., Agiralioglu, N., Cigizoglu, H.K., Yilmaz, L., Aksoy, H., Coskun, G., Andic, G., Alganci, U., (2009), Modeling Monthly Mean Flow in a Poorly Gauged Basin by Fuzzy Logic, CLEAN-Soil, Air, Water, 37(7), 555-564. DOI: 10.1002/clen.200800152.
Makale2012Toprak ZF, Songur M, Hamidi N, and Gulsever H, (2012), Determination of Losses in Water-Networks Using a New Fuzzy Technique (SMRGT), AWERProcedia Information Technology & Computer Science, Vol 03 (2013) 833-840.
Makale2014Toprak ZF, Hamidi N, Kisi O, and Gerger R., (2014), Modeling dimensionless longitudinal dispersion coefficient in natural streams using artificial intelligence methods, KSCE Journal of Civil Engineering March 2014, Volume 18, Issue 2, pp 718-730, 10.1007/s12205-014-0089-y.
Makale2012Toprak ZF, Toprak Sahin, and Hamidi N, (2012), Changement Climatique et Identite Climatique, Le Journal de I’Eau et de I’Environnement, Revue Scientifique et Technique, 81-91 LJEE, 20(2012).
Makale2009Toprak, ZF, (2009), Flow Discharge Modeling in Open Canals Using a New Fuzzy Modeling Technique (SMRGT), CLEAN-Soil, Air, Water, 37(9), 742–752, DOI: 10.1002/clen.200900146.
Makale2016Toprak ZF (2016), A Review of Proposed Techniques for Modeling Longitudinal Dispersion Coefficient in Natural Channels. International Journal of Environmental Protection Sept. 2016, Vol. 5 Iss. 3, PP. 122-132.
Makale2016Toprak ZF (2016), Ideal Velocity: A New Concept for Open Channel Flows Journal of Water Resource and Hydraulic Engineering, Sept. 2016, Vol. 5 Iss. 3, PP. 116-121.
Dosyalar
TarihAçıklamaİndir
25.09.2016ACADEMIC CVİndir
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı