Bilgileri Düzenle
Mehmet Salih KESKİN  
Doçent  - Mühendislik Fakültesi , İnşaat Mühendisliği , Geoteknik  
Uzmanlık Alanları:  Temel Mühendisliği, Zemin Mekaniği  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 04122488403  - 3642 Cep Telefonu:
E-Posta: mskeskin@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 


Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Yüksek Lisans2004Çukurova ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsüİnşaat Mühendisliği
Doktora2009Çukurova ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsüİnşaat Mühendisliği
Lisans1997Dicle ÜniversitesiMühendislik-Mimarlık Fakültesiİnşaat Mühendisliği

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Arş. Gör. Dr.2009Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.2011Dicle Üniversitesi
Doç. Dr.2016Dicle Üniversitesi
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Ana Bilim Dalı Başkanı2015-Ulaştırma Ana Bilim Dalı
Fakülte Kurulu Seçilmiş Doçent Üye2016-Mühendislik Fakültesi
Bölüm Başkan Yardımcısı2013-2017İnşaat Mühendisliği Bölümü
Fakülte Yönetim Kurulu Seçilmiş Doçent Üye2016-Mühendislik Fakültesi
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Yayın2004Kayadelen, C., Tekinsoy, M.A., Laman, M., Keskin, M.S., “Zeminlerde Gerilme Artımının K0 Koşullarına Bağlı Olarak İncelenmesi”, Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 15-16-17 Nisan, İstanbul, 2004.
Yayın2007Keskin, M.S., Laman, M., Baran, T., “Kare Temellerde Oluşan İlave Düşey Gerilmelerde Boyut Analizi”, 2. Geoteknik Sempozyumu, 22-23 Kasım, Adana, 2007.
Makale2015Keskin, M.S., “Model studies of uplift capacity behavior of square plate anchors in geogrid-reinforced sand”, Geomechanics and Engineering: An International Journal”, 8(4), 595-613, 2015.
Yayın2006Laman, M., Yıldız, A.A., Örnek, M., Keskin, M.S., Gökpınar, H., “Şev Stabilitesinin Laboratuvar Model Deneyler ve Sayısal Yöntemlerle İrdelenmesi”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 7-8 Eylül, Trabzon, 2006.
Makale2014Keskin, M.S., Laman, M., “Experimental study of bearing capacity of strip footing on sand slope reinforced with tire chips”, Geomechanics and Engineering: An International Journal”, 6 (3), 249-262, 2014.
Makale2012Keskin, M.S., Laman, M., Uğur, S., Bildik, S., “Kuma Oturan Yüzeysel Temellerde Temel Boyutunun Taşıma Kapasitesine Etkisi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27, 37-45, 2012.
Makale2008Keskin, M.S., Laman, M., Baran, T., “Experimental Determination and Numerical Analysis of Vertical Stresses Under Square Footings Resting on Sand”, Technical journal, 19, 4521-4538, 2008.
Makale2014Keskin, M.S., Laman, M., “Experimental and numerical studies of strip footings on a geogrid-reinforced sand slope”, Arabian Journal for Science and Engineering, 39, 1607-1619, 2014.
Makale2005Laman, M., Keskin, M.S., “Üniform Yüklü Dairesel Temel Altında Yatay Gerilme Analizi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20, 95-103, 2005.
Uluslararası Yayın2010Keskin, M.S., Laman, M. “Experimental Study of Bearing Capacity of Strip Footing on Geogrid Reinforced Sand Slope”, 9th International Conference on Geosynthetics, Brazil, 23-27 May, 2010.
Makale2004Laman, M., Keskin, M.S., “Farklı Sıkılıktaki Kumlu Zeminlere Oturan Şerit Temeller Altında Gerilme Analizi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19, 71-82, 2004.
Makale2007Keskin, M.S., Laman, M., “Sonlu Elemanlar Yönteminin Şev Stabilitesi Problemlerinin Analizinde Kullanılması”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22, 101-114, 2007.
Makale2007Laman, M., Yıldız,L., Keskin, M.S., Uncuoğlu, E., “Experimental Investigation of Strip Footing on Reinforced Sand Slope”, Technical Journal, 18, 4197-4217, 2007.
Yayın2008Keskin, M.S., Bildik, S., Laman, M., “Donatılı Şevlerin Stabilitesinin Sayısal Olarak İncelenmesi”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, 16-17 Ekim, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2008.
Makale2004Tekinsoy, M.A., Kayadelen, C., Keskin, M.S., Soylemez, M., “An Equation for Predicting Shear Strength Envelope with respect to Matric Suction”, Computers and Geotechnics, 31, 589-593, 2004.
Yayın2008Keskin, M.S., Laman, M., Bildik, S., “Donatılı Kum Şevlere Oturan Şerit Temellerin Sayısal Analizi”, 3. Ulusal Geosentetikler Konferansı, 13-14 Kasım, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2008.
Yayın2005Laman, M., Uncuoğlu, E., Keskin, M.S., Örnek, M., Demir, A., “Yanal Yüklü Keson Temellerin Taşıma Kapasitesinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Tahmini”, 1. Geoteknik Sempozyumu, 26-27 Ekim, Adana, 2005.
Uluslararası Yayın2008Keskin, M.S., Laman, M., Uncuoğlu, E., Yıldız, L. “Laboratory Investigation of Strip Footing on Sandy Slope”, 4th European Geosynthetics Conference (EuroGeo4), Edinburgh, Scotland, 7-10 September, 2008.
Yayın2011Keskin, M.S., Laman, M., Bağrıaçık, B., Yiğit, M.F., “Deprem Etkisi Altındaki Şevlerin Analizi”, 4. Geoteknik Sempozyumu, 02-03 Aralık, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2011.
Uluslararası Yayın2011Keskin, M.S., Laman, M., Taskiran, T., Yavuz, V. “Investigating Design Criteria of Reinforced Slopes with 2 and 3-Dimensional Models”, EGGE 43rd Symposium on Engineering Geology and Geotechnical Engineering, University of Nevada, March 23-25, Las Vegas, USA, 2011
Makale2013A4. Keskin, M.S., Laman, M., “Model Studies of Bearing Capacity of Strip Footing on Sand Slope”, Korean Journal of Civil Engineering, 17, 699-711, 2013.
Yayın2007Keskin, M.S., Laman, M., Aslan, F., “Kumlu Şevlere Oturan Şerit Temellerin Analizi”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1. Özel Konulu Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 8-9 Kasım, İstanbul, 2007.
Makale2012Keskin, M.S., Laman, M., “Atık Lastik-Kum Karışımlarının Kayma Mukavemetinin Laboratuar Deneyleriyle İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27, 27-35, 2012.
Yayın2005Laman, M., Tekinsoy, M.A., Keskin, M.S., Uncuoğlu, E., Örnek, M., Demir, A., “Kumlu Zeminlere Oturan Şerit Temeller Altında Yatay Gerilme Değişmeleri”, 1. Geoteknik Sempozyumu, 26-27 Ekim, Adana, 2005.
Yayın2010Keskin, M.S., Laman, M., “Güçlendirilmiş Kumlu Şevlerde Donatı Rijitliğinin Taşıma Gücüne Etkisi”, 4. Ulusal Geosentetikler Konferansı, 10-11 Haziran, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2010.
Makale2004Laman, M., Keskin, M.S., “Kumlu Zeminlere Oturan Kare Temeller Altında Düşey Gerilme Analizi”, TMH-Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, 3, 2004.
Yayın2004Laman, M., Keskin, M.S., Yıldız, A.A., “Farklı Sıkılıktaki Kumlu Zeminlere Oturan Dairesel Temeller Altında Düşey Gerilme Analizi”, Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 15- 16-17 Nisan, İstanbul, 2004.
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı