Bilgileri Düzenle
Mustafa KOÇAK  
Yardımcı Doçent  - Hukuk Fakültesi , . , Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi  
Uzmanlık Alanları:  Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, İnsan Hakları Hukuku,  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 0412 2488357  - 3278 Cep Telefonu:
E-Posta: mkocak2@gmail.com Web Sitesi:
 

                                                 

ÖZGEÇMİŞ

 

  1.      Genel


Düzenleme Tarihi

03.11.2017

Unvanı Adı Soyadı             

Yardımcı Doçent Doktor Mustafa KOÇAK

Yazışma Adresi

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kampüs, Sur, Diyarbakır

Doğum Tarihi ve Yeri

01.01.1978    Ergani/ Diyarbakır

Tel

0412 2488357 (Dahili:3278)

GSM


E-Posta

mkocak2@gmail.com

Faks

0412 2488358

 

  2.      Eğitim:

 

Öğrenim Dönemi

Derece

Üniversite

Öğrenim Alanı

2003-2010

Doktora

Marmara Üniversitesi

Kamu Hukuku

2000-2003

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi

Kamu Hukuku

1995-1999

Lisans

İstanbul Üniversitesi

Hukuk

 

Doktora Tezinin Başlığı

Çokkültürlülük Açısından Dil Hakları, 2010

Doktora Danışmanının Adı Soyadı

Prof.Dr. İbrahim Özden Kaboğlu

Yüksek Lisans Tezinin Başlığı

Siyasi Partiler ve 1982 Anayasasına Göre Siyasi parti Yasakları ve Parti Yasaklarına Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırımlar, 2003

Yüksek Lisans Danışmanın Adı Soyadı

Prof.Dr. Sibel İnceoğlu

 

   3.      Akademik ve Mesleki Deneyim:

 

Görev Dönemi

Unvan

Üniversite

Bölüm

2005-2007

Araştırma Görevlisi

Dicle Üniversitesi

Hukuk

2007-2010

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Hukuku Bölümü

2010-

Yrd.Doç.Dr.

Dicle Üniversitesi

Hukuk

 

  4.      Yayın Bilgileri

 

ISI indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanan makale sayısı

 

Diğer indekslere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı

 

İndekslere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan bildiri sayısı

 

Diğer yayınlar

3

TOPLAM

3

 

 5. Yayın Listesi


 Kitaplar:

 Çok-Kültürlülük Açısından Dil Hakları. Ankara: Liberte Yayınları, 2013, (ISBN 13: 978-975-6201-77-0)

Kitap Bölümleri:

1. “İnsan Hakları Sorunları”. Nurettin Özgen (ed.), Günümüz Dünya Sorunları içinde (ss. 271-292). Ankara: Eğiten Kitap, 2012, (ISBN 9786055472795)

2. “ Dilsel Haklar Sorunu”. Nurettin Özgen (ed.), Günümüz Dünya Sorunları içinde (ss. 323-342). Ankara: Eğiten Kitap, 2012, (ISBN 9786055472795)

 

 

 

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans01.09.1999İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiHukuk
Doktora08.03.2010Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüKamu Hukuku
Yüksek Lisans08.08.2003Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüKamu Hukuku

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Yard. Doç. Dr.01.10.2010Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araştırma Görevlisi2005-2007Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araştırma Görevlisi2007-2010Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Diğer2012“İnsan Hakları Sorunları.” Nurettin Özgen (Ed.), Günümüz Dünya Sorunları içinde (ss. 271-292). Ankara, Eğiten Kitap, 2012, (ISBN 9786055472795)
Kitap2013Çokkültürlülük Açısından Dil Hakları. Ankara, Liberte Yayınları, 2013, (ISBN 13: 978-975-6201-77-0
Diğer2012“Dilsel Haklar Sorunu.” Nurettin Özgen (Ed.), Günümüz Dünya Sorunları içinde (ss. 323-342). Ankara, Eğiten Kitap Yayınları, 2012, (ISBN 9786055472795)
Tez2003Yüksek Lisans Tezi: “Siyasal Partiler ve 1982 Anayasasına Göre Siyasi Parti Yasakları ile Yasaklara Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırımlar”, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sibel İnceoğlu, 2003
Tez2010Doktora Tezi: “Çokkültürlülük Açısından Dil Hakları”, Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, 2010
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı