Bilgileri Düzenle
Mustafa KOÇAK  
Yardımcı Doçent  - Hukuk Fakültesi , . , Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi  
Uzmanlık Alanları:  Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, İnsan Hakları Hukuku,  
Yabancı Dilleri:    
Telefon:  - 3278 Cep Telefonu:
E-Posta: mkocak2@gmail.com Web Sitesi:
 
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans01.09.1999İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiHukuk
Doktora08.03.2010Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüKamu Hukuku
Yüksek Lisans08.08.2003Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüKamu Hukuku

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Yard. Doç. Dr.01.10.2010Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araştırma Görevlisi2005-2007Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araştırma Görevlisi2007-2010Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Diğer2012“İnsan Hakları Sorunları.” Nurettin Özgen (Ed.), Günümüz Dünya Sorunları içinde (ss. 271-292). Ankara, Eğiten Kitap, 2012, (ISBN 9786055472795)
Kitap2013Çokkültürlülük Açısından Dil Hakları. Ankara, Liberte Yayınları, 2013, (ISBN 13: 978-975-6201-77-0
Diğer2012“Dilsel Haklar Sorunu.” Nurettin Özgen (Ed.), Günümüz Dünya Sorunları içinde (ss. 323-342). Ankara, Eğiten Kitap Yayınları, 2012, (ISBN 9786055472795)
Tez2003Yüksek Lisans Tezi: “Siyasal Partiler ve 1982 Anayasasına Göre Siyasi Parti Yasakları ile Yasaklara Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırımlar”, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sibel İnceoğlu, 2003
Tez2010Doktora Tezi: “Çokkültürlülük Açısından Dil Hakları”, Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, 2010
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı