Bilgileri Düzenle
Özgür ALTINDAĞ  
Araştırma Görevlisi  - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Sosyal Hizmetler , Sosyal Hizmet  
Uzmanlık Alanları:  Yaşlılık   
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 04122411000  - 8183 Cep Telefonu:
E-Posta: ozgur.altindag@dicle.edu.tr Web Sitesi: www.ozguraltindag.com
 

Dr. Özgür ALTINDAĞ

 

Araştırma Görevlisi

 

Doğum Tarihi                  : 30.05.1982

 

 

İLETİŞİM

 

Adres                     :  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Diyarbakır/Türkiye

Telefon                   : + (90) 412 241 10 00 / 8183

Belgegeçer             : + (90) 412 248 83 48 

Elektronik Posta      : ozgur@ozguraltindag.com

İnternet Sayfası      : http://www.ozguraltindag.com

 

ÖĞRENİM

2011 –  2017 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Programı 

2004 – 2007, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Lisans

Programı

1999 – 2004, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

 

İŞ DENEYİMLERİ

1 Şubat 2017 … Dicle Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Araştırma Görevlisi

Ekim 2011 – Ocak 2017 Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Araştırma Görevlisi

5 Ekim – 18 Ekim 2011 Dicle Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Araştırma Görevlisi

Haziran 2006 – Eylül 2011 Adalet Bakanlığı Ankara 9. Aile Mahkemesi, Sosyal Hizmet Uzmanı

Mayıs 2006 – Haziran 2006 Adalet Bakanlığı İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi, Sosyal Hizmet Uzmanı

Eylül 2005 – Nisan 2006 SHÇEK Burdur İl Müdürlüğü Burdur Erkek Yetiştirme Yurdu, Sosyal Hizmet Uzmanı

Ocak 2005 – Nisan 2005 Ankara Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Sosyal Hizmet Uzmanı

Ekim 2004 – Mayıs 2005 Yenimahalle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,  Yüksek Lisans Uygulama Dersi Kapsamında Sosyal Hizmet Uzmanı

Ekim 2002 – Mayıs 2004 Keçiören, Sincan ve Yenimahalle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Stajyer Öğrenci

 

YABANCI DİL

İngilizce

 

DESTEK OLDUĞU DERSLER

Sosyal Hizmet Bilişim Teknolojileri

Sosyal Hizmet Kuramı III

Rapor Yazma ve Sunum Becerileri

Sosyal Hizmet Uygulaması 1-2

Uygulamalı Araştırma 1-2

Sosyal Hizmet için Mevzuat

 

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

          Yaşlılık, parçalanmış aileler, boşanma nedenleri ve süreci, evlat edinme süreci, çocuk refahı, kurum bakımındaki çocuklar ve ergenler, yoksulluk, göç, yaşlılık, sosyal politika, zihinsel engellilik, eğitimde ölçme ve değerlendirme, sosyal hizmet tarihi.

 

ÖZEL İLGİ ALANLARI

          Otomotiv, motor sporları, bilişim sistemleri, temel mekanik, elektrik, elektronik, halk müziği.

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR

Uluslararası Projeler

Çocukla Adli Görüşme Odaları(ÇAGO)’na Yönelik Yönetsel Önerilerin Geliştirilmesi Projesi – Adalet Bakanlığı UNICEF. (Eylül 2015-Ekim2016) Proje araştırma ekip üyesi.

Suriye Acil Durum Müdahalesi Kapsamında Çocuk Koruma Projesi – Çocuk Dostu Alan (Child Protection Program as part of Syria Emergency Response) Türk Kızılayı, UNICEF, HUGO. (Ocak 2016 – Mayıs 2016) Proje Araştırma Asistanı

 

Tam Metin Basılmış Uluslararası Bildiriler

Ege, A., Altındağ, Ö., & Sevin, Ç. Social Work Education and Practice in the Journey to Understanding the Human Being. III AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 4-7 February 2016. Barcelona.

Altındağ, Ö., & Ege, A. Hollanda'da Denetimli Serbestlik (2016). Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Yaklaşımlar Sempozyumu 8-10 Aralık 2015. İstanbul: Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü.

Zengin, O. & Altındağ, Ö. (2013). Social Work Education from Distance. 4th International Conference on New Horizons in Education. 25-27 Haziran 2013 / Roma, (Sözel Bildiri).

Altındağ, Ö. ve Zengin, O.  (2012). Refah Yaklaşımından Çalıştırmacı Yaklaşıma Doğru (From Welfare Approach To Workfare Approach). Avrasya Sosyal Bilimler Forumu 18-20 Ekim 2012 / Azerbaycan – Bakü,  (Sözel Bildiri).

 

Özeti Basılmış Uluslararası Bildiriler

Altındağ, Ö. (2017). Türkiye’de Sosyal Hizmetin Yerelleşme İhtiyacı (The Need Of Localization of Social Work in Turkey) International Symposium on Economics, Politics and Administration (Uluslararası Ekonomi, Politika ve Yönetim Sempozyumu). 2017 (ISEPA 2017). Current Issues in Social Sciences. 12-14 Ekim 2017 / Diyarbakır, (Sözel Bildiri).

Altındağ, Ö., & Ege, A. (2017).  Sosyal Hizmet Eğitiminin Geleceğinde Teknolojinin Yeri. International Social Work Congress 2017 (ISWC 2017) Social Problems and the Future of Social Work. 29-31 Mayıs 2017 / Ankara, (Sözel Bildiri).

 

Tam Metin Basılmış Ulusal Bildiriler

Altındağ, Ö. ve Sağlam, M.  (2012). Boşanma Sürecinde Çocukların Haklarının Belirlenmesi ve Korunmasında Aile Mahkemesi Uzmanlarının Rol ve İşlevleri. Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçlarının Belirlenmesi Sempozyumu. 18-19 Mayıs 2012 / Ankara,  (Sözel Bildiri).

Altındağ, Ö. ve Demiröz, F.  (2012). 5395’in Değişen Yüzü: Sosyal Çalışma Görevlileri Üzerine Düşünceler. Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 Aralık 2012 / Ankara, (Sözel Bildiri).

Altındağ, Ö. (2011). Sosyal Hizmet Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl. 16 Aralık 2011 / Ankara,  (Sözel Bildiri).

 

Özeti Basılmış Ulusal Bildiriler

Ege, A. , Altındağ, Ö. , Demiröz, F. (2013). Değişen Çocukluk Paradigmasında Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Aileye Yönelik Hizmetler. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması “Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı” 28-30 Kasım 2013 / Kocaeli, (Sözel Bildiri).

Altındağ, Ö. ve Zengin, O.  (2012). Türkiye Toplumunun Farklılıklara Bakışı ve Sosyal Hizmet. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Farklılıkları Anlamak. 07-08 Kasım 2012 / Konya, (Sözel Bildiri).

 

Kitap & Kitap Bölümü

Altındağ, Ö. & Zengin, O. (2016). Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale kitabı içinde 2. Bölüm 13. Konu: Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanları. Ankara: Nobel Yayınevi.

Altındağ, Ö. (2012). Sosyal Hizmet Yazıları  (Derleme) kitabı içinde Sosyal Hizmet Bilgi Paylaşım Ağı. Ankara: Sabev Yayınları.

 

Kitap Editörlüğü

Cılga, İ., Zengin, O. ve Altındağ, Ö. (2012). Sosyal Hizmet Yazıları  (Derleme). Ankara: Sabev Yayınları.

 

Çeviri Kitap Bölümü

Krysik, J.L. ve Finn, J. (2015). Etkili Uygulama için Sosyal Hizmet Araştırması. 9. Bölüm – Ölçme. Çev.Altındağ,Ö. ve Tatlıcıoğlu, O. Ankara: Nika Yayınevi.

 

Çeviri Kitap

Ayalp, M.Ç., Aygüler, E., Nuhoğlu, H., Erim, F., Kılıç, A., Aykara, A., Sever, M., Kelebek,  G., Altındağ, Ö., Hatipoğlu E., Gözen, Ö., Albayrak, H. Tatlıcıoğlu, O., Ege, A., Danışmaz, M., Ertan Koçak, Y., Sakarya, H., Mayda, F. A. ve Cüce, S.  (2017). Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması. Ed. Ercüment Erbay, 1. Basım. Türkçe(Kitap Tercümesi). Ankara: Nika Yayınevi.

 

Alan Endeksli Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Zengin, O. & Altındağ, Ö. Bir İnsan Hakları Mesleği Olarak Sosyal Hizmet. Toplum ve Sosyal Hizmet. Nisan,2016. (EBSCOhost Research Databases, Index Copernicus, Scopus, Tübitak/Ulakbim TR Index, Türkiye Citation Index

Zengin, O., Erbay, E., Yıldırım, B. ve Altındağ, Ö. (2017). Quality of Life, Coping and Social Support in Turkish Multiple Sclerosis Patients: A Pilot Study. Turkish Journal of Neurology, 23:4. (eb of Science; Emerging Sources Citation Index (ESCI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Chemical Abstracts Service (CAS), EBSCOhost Research Databases, Index Copernicus, Scopus, Tübitak/Ulakbim TR Index, Turk Medline, Türkiye Citation Index).

 

Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Aytan, E., Devrez, B., Üstün, K., Yavaş, R., Yazıcı, B., Yüksel, A. ve Altındağ, Ö. Yerli Dizilerin Üniversite Öğrenciler Üzerindeki Etkileri.  Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 11-12(1), 5-23.

Hakemsiz Dergilerdeki Yayınlar

Altındağ, Ö. (2011). Sosyal Hizmetin Doğası ve Amaçları. Sosyal Hizmet Dergisi, Ocak-Haziran, 6-18.

 

Yüksek Lisans & Doktora Tezleri

Altındağ, Ö. (2017). Diyarbakır’da Yaşlı Olmak: Sorunlar, İhtiyaçlar ve Hizmet Beklentileri. Basılmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Altındağ, Ö. (2007). Sosyal Yardım Sisteminin Alanda Çalışanların Gözüyle Değerlendirilmesi (Ankara Örneği). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 

DİĞER MESLEKİ VE AKADEMİK GÖREVLER

Engelliler Konfederasyonu Ufkun Ötesi Bilim Dergisi yayın editörlüğü.

International Symposium on Economics, Politics and Administration (Uluslararası Ekonomi, Politika ve Yönetim Sempozyumu). 2017 (ISEPA 2017). Düzenleme kurulu üyeliği.

 

ALINAN EĞİTİMLER

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitici Eğitimi” (25-29.01.2010).

Adalet Bakanlığı&UNICEF “Adliyelerde Görev Yapan Sosyal Çalışma Görevlileri İçin Rehber Eğitimi” (18-22.01.2010).

Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği “Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu” (08-09-10.05.2008).

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi” (18-19-20.03.2008).

Türkiye Adalet Akademisi “Alan Uzmanlığı, Mesleki Gelişim ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Çözüm Yolları” (16-20.07.2007).

Etkili İletişim Becerileri Semineri.  (20.10.2012)

Etkili Sunum Becerileri Semineri.  (10.10.2012)

Proje Yönetimi Semineri. (12.05.2013)

 

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Yüksek Lisans2007-09-05Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Lisans2004-06-07Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu  
Doktora14.06.2017Hacettepe ÜniversitesiSosyal Hizmet Anabilim DalıSosyal Bilimler Enstitüsü

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Araştırma Görevlisi Doktor01.10.2011Dicle Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı