Bilgileri Düzenle
Songül ATAK  
Yardımcı Doçent  - Hukuk Fakültesi , . , Anayasa Hukuku  
Uzmanlık Alanları:    
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon:  - Cep Telefonu:
E-Posta: songulatak@hotmail.com Web Sitesi:
 


 


Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Yüksek Lisans1995-04-14Dicle Üniv.Sos.Bil.Ens.  
Doktora2000-12-07Marmara Üniv.Sos.Bil.Ens.  
Lisans1988-09-16İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2006 “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmelerinde Öngörülen Denetim Yöntemleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, Yıl 2006.
Makale2007 “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Kararlarında Özel Yaşam Hakkı”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: IV, Sayı:2, Yıl:2007.
Makale2009“Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Avrupa Birliği Yönergesinin Temel Özellikleri”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 59-60, Yıl: 2009.
Makale2009“ABD Anayasasının Ek 4. Maddesi Bağlamında Özel Yaşam Hakkı”, Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara 2009.
Makale2010“Genetik Verilerin Korunmasının Önemi ve Bu Alanda Sağlanan Uluslararası Güvenceler”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010/1
Makale2007 “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesinin Kararlarında Yabancıların Aile Yaşamı Hakkı”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XI, Sayı: 1-2, 2007.
Makale2010“Avrupa Konseyinin Kişisel Veriler Açısından Sağladığı Temel güvenceler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 87, Mart-Nisan 2010.
Makale2014Kuruluşundan Günümüze Avrupa Birliği Hukukunda Engelli Hakları”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 12, Sayı 140, Ağustos 2014
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı